Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Storøya grendesenter Passivhus barnehage Lavenergi skole

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Storøya grendesenter Passivhus barnehage Lavenergi skole"— Utskrift av presentasjonen:

1 Storøya grendesenter Passivhus barnehage Lavenergi skole
Bærum kommune, Eiendom Unni Larsen Spesialrådgiver

2 Fornebu -1998

3 Fornebu – 2025?

4 DIAMETER = 2 KM FORNEBU: Boliger 6 000 Innbyggere 12-20 000
Arbeidsplasser 20 000 Areal 3 400 daa Friluftsområder 350 daa Verneområder 160 daa Alle bygg tilkoples fjernvarmeanlegg basert på sjøvann DIAMETER = 2 KM

5 Passivhus og lavenergi
Storøya grendesenter Profil: Natur og miljø Barnehage (120 barn) Skole (588 barn) Familiesenter Flerbrukshall og bordtennishall Arbeidstrening, bibliotek Passivhus og lavenergi Tatt i bruk januar 2010

6 Utstillingsvindu for moderne miljøtenkning – jf. kommunedelplan 2
Arealeffektivitet Energibruk- og ressursbruk Materialvalg Byggeprosess (avfallshåndtering og rent-tørt bygg) Drift og bruk (energipark, miljøsertifisering)

7 Programmering av effektive arealer – 3S modellen
Arealer redusert med 20 % Stor miljøgevinst Stor klimagevinst This illustration was a tool for us when planning the functions in the community centre – which consists different types of services under the same roof and common leadership. No square-meter is used for only one purpose Programming the functions demanded crossing organisational boundaries, interdicipline planning and cooperation. WE believe the model will provide people more coordinated an better public services; the floor-space is reduced by approx 20 % - The best way to save energy and resourses is not to build…. – we already made an effort

8 Miljøambisjoner

9 Juryering Bevisst sammensetning av jury:
Arkitekt (oppnevnt av NAL) LARK Miljøansvarlig Grendeleder Utbyggingskoordinator Miljø og energi ble til slutt utløsende faktor…

10 Energi Byggematerialer Ute-miljø Avfall Massehåndtering
Klimagassregnskap Byggematerialer Passive energi design (orientering og form på bygning) Miljødeklarasjon kreves Bærekraftig trevirke Areal-effektivt (-20%) Passivhus barnehage 66kWh/m2 år Inne: lav-emisjon Ikke helsefarlige stoffer Lav energi skole 93 kWh/m2 år Fleksibilitet Lav specific fan power, VAV System for Substitusjonsplikt Micro kraftverk: Sol, vind, vann Synlig energi styring og status Energieffektiv belysning Solfangere for oppvarming av dusjvann Passive House Insulation: wall – 350 med mer, roof – 500 mm , floor – 500 mm window – U-value: 0,8 W/m2K Low energy Insulatoin: wall – 250 med mer, roof – 350 med mer, floor – 350 med mer, window, U-value: 1,0 W/m2K Active Solar Energy – Solar water heating- providing hot water showers Micro energy park - Micro Hydro Power, Windmill, Solarcell-system – producing energy. Dragehodeblomst - Red List of Threatened Species Avoid hazardous substances: Priority List and Observation List) Ute-miljø Avfall Redusere avfallsproduksjon Enkel tilgjengelighet til fots/med sykkel Utendørs klasserom Kildesortering/gjenvinning Nær grønt, parker og naturreservater Massehåndtering Organisk kompost system Temahave, Dragehodeblomst-biotop ? Sikker håndtering av forurenset jord Risikoanalyser Masse balanse Vakum anlegg

11 Solfangere Dimensjonert for å dekke 50% av energibehovet til oppvarming av tappevann kWh pr år 3x16 panel - totalt areal 120 m2

12 Barnehagen - passivhus

13 Klimagass regnskap Greenhouse gas 5 10 15 20 25 30 35 Kindergarten
5 10 15 20 25 30 35 Kindergarten School building Building code Traditional building kg CO2-ekv/m2,år

14 Årlig målsetting: Inspirere 750 barn til å være miljø-vaktmestre for det grønne Fornebu


Laste ned ppt "Storøya grendesenter Passivhus barnehage Lavenergi skole"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google