Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

God sommer! SENIORPOSTEN Medlemsavis for Forsvarets Seniorforbund avdeling Bodø Årgang 4Juni 2014 Seniorposten utgis 4 ganger i året; mars-juni-september-desember.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "God sommer! SENIORPOSTEN Medlemsavis for Forsvarets Seniorforbund avdeling Bodø Årgang 4Juni 2014 Seniorposten utgis 4 ganger i året; mars-juni-september-desember."— Utskrift av presentasjonen:

1 God sommer! SENIORPOSTEN Medlemsavis for Forsvarets Seniorforbund avdeling Bodø Årgang 4Juni 2014 Seniorposten utgis 4 ganger i året; mars-juni-september-desember og sendes alle medlemmer i avd Bodø. Har du registrert din e-post adresse hos oss, vil du få den elektronisk. Den legges også ut på vår hjemmeside, og det lages papirutgave av avisa som sendes pr post til de som ikke har e-post adresse. Leder Vi eldre blir en stadig større del av befolkningen og gjennom- snitlig levealder i Norge er nå 81,4 år. Allikevel er vi bare på 7. plass i Europa, hvor Frankrike, Spania, Italia og Sveits og de andre nordiske land har høyere levealder. Men for å nå høy levealder kreves det et sunt legeme og en sunn sjel, og dette har man ikke alltid kontroll over. Allikevel er det viktig at man tar både sin mentale og fysiske helse på alvor; ikke for at man skal bli så gammel som mulig men at man får en alderdom som gir gode dager og åpner for at man kan drive med det man trives med. Så ta godt vare på dere selv slik at når sommeren er over kan vi se tilbake på denne med gode minner. Karl Anton Langbakk Fra redaktøren Vi eksperimenterer litt og gjør visse endringer i utseendet på Avisa (som vi også gjorde i forrige nummer) for at denne skal fremstå mest mulig attraktiv, interessant og lese vennlig. Vi tar derfor gjerne i mot kommen- tarer både på vondt og godt. Så la oss høre fra dere!! Nytt kontonummer Kassereren ønsker å gjøre alle oppmerksomme på at vi nå har fått nytt bankkontonummer i DnB. Det nye konto- nummeret er som følger 1503.46.84534 og dette skal benyttes til innbetaling av kontingent for de av dere som ennå ikke har betalt. Nytt fra Forbundet Forbundet gjennomførte i dagene 12-14 mai en lederkonferanse på Hamar. Tilstede var hele Landsstyret og alle lederne av Forbundets 40 avdelinger. Temaet var «Hvordan lede og styre en lokalavdeling?» Dette er et høyst aktuelt tema, og da sett i lys av hvor vanskelig det er å få med- lemmer til å stille opp og ta ansvar. Vi bør alle være glad for at noen i det hele tatt er villig til å ta slike styreverv. Det er ikke vanskelig, men man må være villig til å ofre litt tid og bruke noe av sin mentale og fysiske ressurs i et arbeid som kommer alle andre medlemmer til gode. Også rekruttering begynner å bli et tema som står øverst på prioritetslista til Forbundet. Uten aktiv rekruttering vil avdelingene bli mindre og mindre og til slutt forsvinne. Men forutsettingen for en aktiv rekruttering er et aktivt styre! Så parolen blir; still opp til tillitsverv når du blir spurt! Hvorfor være medlem? Hvis man deler befolkningen i 3, (0-30, 30-60, 60-90) er det 30-60 åringene som bestemmer alt for oss. Som medlem i vårt forbund er man med på å påvirke denne aldersgruppen slik at også vi får vår rettmessige del av samfunns- utviklingen. Desto flere vi er desto mer innflytelse får vi i maktens korridorer.

2 Styre og komiteer Styret Leder Karl Anton Langbakk Nestleder Jarl Christensen Sekretær Odd Myrland Kasserer Inger Johanne Jentoft Arrangementskomité Leder Wenche Lutnes Medlem Albert Andersen Medlem Solveig Voie Medlem Svenn Larsen Turkomité Leder Bjarne Flæsen Medlem Kjetil Krutnes Kaffetreffkomité Leder John Skogøy Medlem Kjell Elvemo Medlem Hilmar Alvestad Revisjon Leder Sverre Skår Medlem Øystein Utnes Valgkomité Leder Audun Spjell Medlem Kirsten Berg Medlem Per Hetty Kontakter Kontor Befalsmessa Bodin Leir Onsdager 11-13 Tlf 75 53 73 79 E-post bodoe@fsforb.nobodoe@fsforb.no Leder Karl Anton Langbakk Tlf 402 49 245 E-post karlanton.langbakk@gmail.comkarlanton.langbakk@gmail.com Sekretær Odd Myrland Tlf 993 55 040 E-post odd.myrland@gmail.comodd.myrland@gmail.com Redaktør Per Hetty Tlf 95288190 E-post perhetty@gmail.comperhetty@gmail.com Vi gratulerer 75 år Anne Lise Braastad 14 juni Ivar Gundersen 17 juli Roald Berg Angelsen 18 juli Hanna Kristiansen 18 juli Kirsten Børresen 23 sep Nye medlemmer Vi ønsker følgende nye medlemmer hjertelig velkommen til vår avdeling; Bjarte Bergheim, Bodø Tore Dalen, Bodø Ragnhild Mjøen Eilertsen, Bodø Alf Leif Godø, Nordarnøy Finn Landaas, Bodø Ivar Norodd Nilsen, Harstad Arne Martin Sørensen, Løvenstad Kathe Sørensen, Løvenstad Asbjørn Vian, Bodø Holger Hansen Vilter, Bodø Arild Sibbern, Bodø Kirstin Sibbern, Bodø Børre Osvoll, Bodø Bjørn Ivar Lia, Bodø Vi håper dere finner dere vel til rette hos oss! 80 år Johan Fredrik Jacobsen 25 mars Olga Lien 11 juni Jørgen Nordal 14 juli Hjalmar Hansen 16 aug Åge Johannes Dypfest 23 sep Leif Henriksen 30 sep 90 år Anna Haglund 6 juni Aslaug Breivik 20 aug 85 år Kurt Rasmussen 3 juli Johan Stensen 14 juli Ragnhild Knudsen 7 sep Blomsterhilsen er blitt/vil bli sendt! Årets utenlandstur Vi måtte kansellere den planlagte turen til Serbia, og i stedet lage en tur til Mosel/Rhindalen. Denne falt i smak og det antallet vi har fått tildelt av reiseoperatøren (32 stk) er for lengst fulltegnet. Turen starter 2. oktober, og vi minner om at første innbetaling allerede er forfalt og neste innbetaling er 8. august. Har du behov for transport? Har du vanskeligheter med å komme til våre kaffetreff eller andre arrangementer, kontakt leder eller andre i styret og vi vil hjelpe deg. Medlemsfordeler Forbundet arbeider med å få på plass fordelsavtaler med forskjellige firma. Disse finner du på forbundets hjemmeside. I utgangspunktet ønsker man avtaler med firmaer som er landsdekkende, men dette viser seg vanskelig. En utfordring er kravet om å identifisere seg når man skal oppnå en medlemsfordel. Det arbeides derfor med å få etablert en form for felles medlemskort for alle forbundets medlemmer. Ensomhet og depresjon Selv om dette kan være et problem for enkelte, viser forskning at vi nordmenn er mindre ensomme og deprimerte enn antatt og antall deprimerte er lavere enn i andre land. Solidariteten mellom generasjonene er sterk og kvinner er mer positive til velferdsstaten enn menn.

3 Ikke gå glipp av innbydelser, informasjon eller gode tilbud! Gi oss din e-post adresse så blir du blant de første som blir opplyst! Nytt fra Eldrerådet Bodø Kommune er i ferd med å gjennomføre et prosjekt kalt Framtida Vårres og som går ut på å redusere utgiftene innen helse- og omsorg. Og som så ofte når det offentlige skal spare penger er det de eldre og syke som vil føle dette. Hvordan dette blir til slutt vet vi ikke, men Eldrerådet følger nøye med og Rådet har bedt om å være deltager i prosjektet slik at også de eldres interesser blir. ivaretatt. Vi skal informere nærmere når vi kjenner flere detaljer. Spør gjerne Eldrerådets medlemmer om både dette og andre tema som dere føler angår de eldre. Det er Eldrerådets mandat å ivareta de eldres levekår. Visste du at; Forbundet har pr 9 mai 7105 medlemmer (i 2008 skrøt vi av 12 500 medlemmer!) Forbundet har nå 40 avdelinger, mens 2 nye ser ut til å bli opprettet Forbundet hjelper enkeltmedlemmer i forbindelse med pensjonssaker. Forbundet er den største pensjonist- organisasjonen i Staten Forbundet har hatt møte med Finans- minister Siv Jensen om beskatning av pensjoner Forbundet har sendt innspill til høringsutkast om egenandel ved innlegging på institusjon Forbundets medlemsblad (MedlemsKontakt) produseres i 33 000 eksemplarer Digi-post. Hva er dette? Regjeringen har besluttet at all kommunikasjon fra offentlig sektor til landets innbyggere primært skal skje gjennom en digital postkasse. Konsekvensen er at du i fremtiden vil få brev direkte inn på din e-post i stedet for å få det i postkassa. Posten Norge er valgt til å administrere den digitale postkassa. Hvis du ikke reserverer deg vil dette gjøres gjeldende fra i sommer. De som ikke har registrert noen e-post adresse vil inntil videre få informasjon i papirform i postkassa. Deltagelse i drøftinger Vårt Forbund har ved gjentatte møter med Statsråder og Statssekretærer i Arbeids- og sosialdepartementet hevdet at også vi – blant annet på bakgrunn av vår størrelse – må være med når Regjeringen drøfter reguleringen av folketrygdens grunnbeløp og pensjoner. Heldigvis har vi etter møte med Statsråd Robert Erikson i vinter fått gehør for våre syns- punkter, og selv om vi ikke ble med denne gang (det var for sent å gjøre forandringer) forventer vi å delta på disse drøftingene neste år og i årene fremover. Vervepremier For å vise at Forbundet tar medlemsverving på det største alvor, har man innført vervepremier for de som er flinke til dette. Premiene har en verdi fra kr 50,- (1-2 nye medlemmer) til over kr 2000,- (50 nye medlemmer). Også lokalt vil vi premiere de som er flinke til å finne nye medlemmer. Hva dette skal være vil Styret komme tilbake til. Medlemsmøte 22 mai Vi gjennomførte det andre medlemsmøtet i år den 22 mai, med 63 fremmøtte. Temaet denne gang var Hverdagsrehabilitering, og foredragsholder var Seniorrådgiver Åse Bente Mikkelborg fra Bodø Kommune. Foredraget viste hva som er mulig og hvilke aktiviteter kommunen kan bidra med for å hjelpe de som ønsker dette og har potensial til å klare seg best mulig i eget hjem. Etter foredraget ble det servert varmmat, etterfulgt av åresalg og til slutt trekning av fin, gammel årgang. Vi vil rette en stor takk til arrangements- kommiteen for et meget fint opplegg!

4 helsenorge.no Få oversikt over dine resepter, se hvor mye du har betalt i egenandel, hvilke vaksiner du har fått og mye annet. Det er Helsedirektoratet som har opprettet denne tjenesten som en service til oss alle. Bårebukett når våre medlemmer dør! Når et av våre medlemmer dør, deltar vi i begravelsen med bårebukett med sløyfe som en siste hilsen fra vår avdeling. Det er derfor svært viktig at vi blir varslet om dette og vi ber derfor om din hjelp. Ta kontakt med Inger Johanne på tlf 47032695 eller Jarl på tlf. 99025713 Den andre turen går 21 august til Saltdal, hvor vi på nytt besøker «godset» til vårt medlem Per Albrigtsen. Hvis vi får det til blir det også et besøk på Adde-senteret. Påmeldingsliste vil bli lagt ut den 11 juni og vi satser på en buss med 45 sitteplasser. Det er også mulig å kontakte Reise komiteen for påmelding. Aktiviteter 2. halvår 2014 August 20 Kaffetreff / oppstart 21 Tur til Saltdal 27 Kaffetreff / AU-møte September 03 Kaffetreff / Styremøte 10 Kaffetreff 17 Kaffetreff 24 Kaffetreff 25 Medlemsmøte Oktober 01 Kaffetreff 2-8 Tur til Rhinen/Mosel 08 Kaffetreff 15 Kaffetreff / AU-møte 22 Kaffetreff / Styremøte 29 Kaffetreff November 05 Kaffetreff 12Kaffetreff 13 Medlemsmøte 19 Kaffetreff 26 Kaffetreff / Styremøte 29 Julebord Desember 03 Kaffetreff 10 Kaffetreff 17 Kaffetreff / avslutning for året Tildelingskontoret i Bodø Kommune er selve kjernen i den Kommunale helsetjenesten. De svarer på spørsmål, gir veiledning og tar i mot søknader om helse- og sosialtjenester. I de fleste tilfeller starter utredningen med et besøk hjemme hos søker. Et tverrfaglig team behandler søknaden og fatter vedtak. Deretter går bestillingen til de som er ansvarlig for å utføre tjenesten. Dette kan være hjemmetjenesten, sykehjem eller rehabiliteringstjenesten. Er det noe du lurer på, ikke nøl med å ta kontakt på tlf 75 55 41 70 eller 75 55 52 00. Besøksadressen er Havnegata 9 (Postgården) Sjekkliste ved krise og dødsfall Selv om temaet er vanskelig, er krise og dødsfall allikevel noe som de fleste av oss må forholde seg til en eller annen gang i livet. Forbundet har derfor ut- arbeidet en sjekkliste som kan være en liten hjelp i en vanskelig tid. Ta kontakt med oss så får du en kopi av sjekklista. Kaffeliste 2.halvår 20. Aug Magne Holm 27 aug Sidsel Møllersen 3 sep Unn Lassemo 10 sep Anne Lise Sørensen 17 sep Arvid Didriksen 24 sep Gunvald Hansen Karstein Ingebrigtsen 1 okt Kirsten Børresen 8 okt Audun Spjell Einar Fresvik 15 okt Anne Marie Christensen Randi Kristiansen 22 okt Else Løkaas 29 okt Eva Trekkvold Sigrunn Fagerli 5 nov Åse Tobiassen 12 nov Britt Mathisen 19 nov Torbjørg Svendheim 26 nov Tor Soløy 3 des Tove Kolsrud 10 des Harriet Andersen 17 des Solveig Voie Dersom det er behov for å bytte, må man selv ordne dette med andre. Reisekomiteen Vi har en aktiv Reise komite som i tillegg til utenlandsturer også ordner med lokalturer. Den første går 19 juni til Hamsund senteret. Turen ble fulltegnet (45 stk) på få minutter da den ble annonsert. Er det noen av dere som er påmeldt men som allikevel ikke kan delta, vennligst informer Reisekomiteen slik at også andre kan få denne muligheten. Detaljer angående turen får hos Reisekomiteen.


Laste ned ppt "God sommer! SENIORPOSTEN Medlemsavis for Forsvarets Seniorforbund avdeling Bodø Årgang 4Juni 2014 Seniorposten utgis 4 ganger i året; mars-juni-september-desember."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google