Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medlemsavis for Forsvarets Seniorforbund avdeling Bodø

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medlemsavis for Forsvarets Seniorforbund avdeling Bodø"— Utskrift av presentasjonen:

1 Medlemsavis for Forsvarets Seniorforbund avdeling Bodø
SENIORPOSTEN Medlemsavis for Forsvarets Seniorforbund avdeling Bodø Årgang 4 Mars 2014 God Påske! Leder Som ny leder av avdelingen vil jeg først takke avgående styre for jobben som er gjort. Mye av det de la opp til vil bli videreført av det nye styret. Men vi er kommet inn i et nytt år med nye utfordringer. Bodø som tradisjonell forsvarsby er på vikende front, og det ligger mange og store endringer i fremtiden for Forsvaret og byen. Noe av konsekvensene av omleggingene vil være at vår vertsavdeling – 132 Luftving, som vi har hatt et usedvanlig godt samarbeid med – om noen få år vil være borte, og vi må sammen med Forbundet finne en ny vertsavdeling. I kjølvannet av omleggingene hviler det også en viss usikkerhet med vår bruk av lokalene i Befalsmessa. Men vi har et annet problem som vi deler med de andre avdelingene i Forbundet; det er vanskelig å få frivillige til de forskjellige funksjoner vi skal ivareta. Dette blir også temaet på den forestående Lederkonferansen på Hamar i mai mnd. Så parolen er; still opp til glede for felleskapet! (se også Nytt fra Forbundet) Årsmøtet 2014 ble gjennomført torsdag 20. februar med 56 fremmøtte. Innkallingen til Årsmøtet og alle dokumentene var iht vedtektene. Alle dokumenter som ble vedtatt på årsmøtet kan fås ved henvendelse til vår sekretær, eller du kan gå inn og finne dem på vår nettside ( Resultatet av valget av nye tillitsvalgte kan ses på neste side under ”Styre og komiteer”. I tillegg fikk vi besøk av Forbundets leder – Geir Anda – som holdt en informativ orientering om pensjon og hva Forbundet sysler med og hvorfor vi betaler kontingent. Dette er første gang den nye Forbundslederen besøker oss, og hans tilstedeværelse og orientering ble godt mottatt av forsamlingen. Nytt fra Forbundet. Landsstyret hadde sitt første møte på Sessvollmoen 3-4 februar. Her ble det gjennomgått økonomisk status - som er i bedring - og medlemstall, som er nedadgående. Ved årsskiftet var det ca 7400 medlemmer, fordelt på 41 avdelinger. Det ble også fokus på den kommende Lederkonferansen på Hamar mai, hvor hovedtemaet vil være rekruttering til tillitsverv i organisasjonen. Alle avdelinger sliter med å få medlemmene til å stille opp, noe som er blitt et stort problem spesielt i enkelte avdelinger, hvor det er ingen som er villige til å ta styreverv med det resultat at avdelingen ikke har noe fungerende styre. Dette kan som konsekvens være første steg i oppløsning av avdelingen, noe som ingen vel egentlig ønsker. Kontingent 2014 Forbundets Landsmøte bestemte i fjor at kontingenten til Forbundet skal økes med kr 50 til kr 200 pr år fra Vår avd bestemte derimot på Årsmøtet at den lokale kontingenten på kr 50 skal beholdes, slik at den totale kontingenten for 2014 blir kr 250. Vår kasserer har nå startet med å sende ut innbetalingskravet, og hun ber om at alle betaler denne innen tidsfrist. Er det noen som allikevel ikke ønsker å betale dette moderate beløpet – og dermed melder seg ut av Forbundet – vennligst gi beskjed tilbake til oss slik at vi slipper å sende ut en unødvendig påminnelse. Seniorposten utgis 4 ganger i året; mars-juni-september-desember og sendes alle medlemmer i avd Bodø. Har du registrert din e-post adresse hos oss, vil du få Seniorposten elektronisk. Det lages også papirutgave av avisa og denne sendes pr post til de som ikke har e-post adresse. Ekstra kopier fås av sekretæren.

2 Vi gratulerer Styre og komiteer Styret Arrangementskomité Turkomité
Leder Karl Anton Langbakk Nestleder Jarl Christensen Sekretær Odd Myrland Kasserer Inger Johanne Jentoft Arrangementskomité Leder Wenche Lutnes Medlem Albert Andersen Medlem Solveig Voie Medlem Svenn Larsen Turkomité Leder Bjarne Flæsen Medlem Kjell Krutnes Kaffetreffkomité Leder John Skogøy Medlem Kjell Elvemo Medlem Hilmar Alvestad Revisjon Leder Sverre Skår Medlem Øystein Utnes Valgkomité Leder Audun Spjell Medlem Kirsten Berg Medlem Per Hetty Kontakter Kontor Befalsmessa Bodin Leir Onsdager Tlf E-post Leder Karl Anton Langbakk Tlf E-post Sekretær Odd Myrland Tlf E-post Redaktør Per Hetty Tlf E-post Vi gratulerer 75 år Anders Høyvik 8 mars Synnøve Fossum 15 april Mally J Borgan 24 april Gerd Aase 5 mai Sigrun Fagerli 6 mai Torbjørg Svendheim 8 mai Johannes H Jentoft 17 mai Ingvar Breivik 31 mai 80 år Olav K Iversen 17 mars Odd Celiussen 24 mars Eigil Kristensen 24 mars Arne Qvam 3 april Karn Hjelbak 11 april Aslaug Olsen 14 april Ingolf Bergseter 15 april Odd K Andreassen 26 mai 85 år Julius Nystad 15 mai 90 år Mary Kristoffersen 25 mars Andor Ilstad 30 mars Blomsterhilsen er blitt/vil bli sendt! Nye medlemmer Vi ønsker også følgende nye medlemmer hjertelig velkommen til vår avdeling; Kirsten Marie Elvemo, Bodø Knut-Martin Waage, Bodø Konrad Grongstad, Bodø Tove Waage, Bodø Bodil Melgård, Bodø Berit Sundberg, Bodø Per Erik Melgård, Bodø Terje Sundberg, Bodø Paul S. Amundsen, Bodø Tommy Willassen, Bodø Sissel Aina Lindgaard Amundsen, Bodø Vi håper dere finner dere vel til rette hos oss! Bodø Eldreråd Rådet skal ivareta de eldres levekår, og det arbeides med å følge opp kommunale vedtak som har innvirkning på de eldre. Blant annet er man opptatt av busstilbudet i kommunen og at det som tilbys også er tilpasset de eldre og deres behov. Kommunen har også hatt stor suksess med prosjektet Hverdagsrehabilitering, hvor man legger til rette for at personer med et behandlingspotensial får nødvendig trening og oppfølging til å klare seg selv i sitt eget hjem. Eldrerådet har også satt fokus på dårlig vedlikehold av byens fortau, og bedt kommunen benytte noe av midlene de har spart på brøyte-budsjettet til å oppgradere byens fortau. Tusenhjemmet har mange aktiviteter tilpasset oss eldre. De har nå en rekke forskjellige kurs, de har foredrag, trim og dans, de har konserter og lyrikkgrupper, strikkeklubber og mye, mye annet. De har også egen butikk, kafe, fotterapeut og frisør. I det hele tatt er Tusenhjemmet et kulturhus beregnet på oss godt voksne. Det kan være nyttig å sjekke deres hjemmeside eller stikk innom og finn ut selv hva de har av tilbud eller følg med i lokalavisa. Du finner Tusenhjemmet i Prinsensgate 130 i Bodø.

3 Ikke gå glipp av innbydelser, informasjon eller gode tilbud!
Gi oss din e-post adresse så blir du blant de første som blir opplyst! Datakurs I januar ble det i regi av avdelingen gjennomført et 2 dagers kurs i slektsforskning. Kurset ble godt mottatt og vi har planer om å gjenta kurset til høsten hvis det er interesse for det. I samarbeid med Friundervisningen blir det i disse dager gjennomført et datakurs for nybegynnere. Kurset er gratis og vil gi en innføring i bruk av datamaskinen, tastatur, mus, Windows osv, og vil etter hvert også ta for seg Internett og hvordan man bruker nettbanken, bestilling av reiser, sende og motta e-post og innføring i sosiale medier (Facebook, Twitter osv). Kurset er fullbooket, men vi håper på et nytt kurs til høsten. Frigjøringsdagen 8 mai (1945) er datoen da tyske militære styrker kapitulerte etter at de hadde okkupert landet i fem år under 2. verdenskrig. Denne datoen regnes også som de alliertes seiersdag i Europa da den tyske hæren overga seg, selv om Storbritannia og Samveldelandene normalt regner 7. mai som Frigjøringsdagen (VE Day). I Russland og tidligere Sovjetunionen feires seiersdagen 9. mai. Regjeringen bestemte i 1960 at 8.mai er offisiell flaggdag, og dette ble vedtatt ved kongelig resolusjon i 1962. I 2010 bestemte Regjeringen at frigjøringsdagen også skal være veterandagen, en merkedag for veteraner fra 2. Verdenskrig så vel som tjenestegjørende i FN-styrker og andre internasjonale operasjoner. Parkering Vi minner alle på at parkering primært skal være på baksiden av Befalsmessa, og IKKE foran inngangen. Du kan risikere å bli bøtelagt av Militærpolitiet hvis du parkerer ulovlig på forsiden. Dette gjelder ikke de som har fått parkeringsbevis. Hvis du har et spesielt behov for å parkere så nær inngangen som mulig, kontakt sekretæren for å få et slikt parkeringsbevis. Er det vanskelig å finne plass bak Befalsmessa, anbefales å parkere foran hybelbygget som ligger rett nedenfor messa. Den lille spaserturen opp til messa er god trim! Nytt fra Reisekomiteen Grunnet manglende interesse ble den planlagte turen til Serbia til høsten avlyst. I stedet ble den erstattet med en tur til Tyskland med en 3 dagers minicruise på Rhinen og Mosel samt 3 dager rundt Rudesheim pluss en del mindre turer i området. Vi fikk dessverre kun 32 plasser på denne turen og den er nå fullbooket. Det jobbes også med å få til noen lokalturer, blant annet til Hamsunsenteret med lunsj og guiding, til Sulitjelma med lunsj på hotellet og guiding i gruva/gruvemuseet, og vår egen Per Albrigtsen har nok en gang invitert oss til Godset sitt i øvre Saltdal. Denne turen vil evt bli kombinert med et besøk til det nye Adde-senteret. Hvilke turer som vil bli gjennomført vil bli annonsert senere. Ved siste årsmøte skrumpet reisekomiteen inn til kun to mann, og komiteen tar gjerne et medlem til, helst en kvinne. Så kjære damer, ikke vær beskjeden men meld dere til tjeneste! Nytt fra Arrangementskomiteen Vårens første medlemsmøte vil gå av stabelen torsdag 20 mars i våre lokaler. Møtet starter kl 1800 med orientering av Rådgiver Gunhild Albriktsen, Bodø Kommune, omkring temaet demens. Vi ønsker på denne måten å sette fokus på dette temaet og hvilke symptomer man skal se etter, hvordan man skal forholde seg når en av våre kjære får slike symptomer osv. Etter orienteringen blir det som vanlig servering av varmmat samt salg av årer med dertil hørende trekning av fin årgang. Neste medlemsmøte vil være 22. mai. Tema på dette møtet vil bli annonsert når det er klart. Nytt fra Kaffetreffkomiteen Kaffetreffkomiteen ønsker at flest mulig melder seg «til kjøkkentjeneste». Desto flere som er med, desto mindre blir belastningen på den enkelte. Det er etablert gode rutiner som er lett å håndtere. Det er for eksempel kodet låseboks med nøkler til dører, kjøle- skap og kjøleboks, slik at det er enkelt å starte tidlig med eksempelvis kaffekoking. Det er også gode lagringsplasser for frosne vafler og for syltetøy, kaffe og andre ting som behøves. Selv om det er tilstrekkelig med kaffekokere for øyeblikket, vil komiteen i løpet av våren legge ut liste for de som er kan tenke seg til å bidra som frivillige til felles glede utover høsten og vinteren.

4 Statens Seniorråd Sjekk hjemmesiden på
Rekruttering En frivillig organisasjon uten en aktiv rekruttering vil etter hvert dø ut. Slik er det også innen vår organisasjon. Styret arbeider nå med en plan for hvordan dette skal gjøres, men allikevel er man helt avhengig av at hvert enkelt medlem er aktive. Kjenner du noen som du mener bør bli medlem, gi beskjed til oss og vi vil følge dette opp. Vårt medlemstall er stadig synkende – som i resten av Forbundet – og vi må derfor sette fokus på å rekruttere nye medlemmer slik at vi kan gi også andre mulighet til å være med i vårt felleskap samtidig som vi opprettholder vår medlemsmasse. Etterlattepensjon Dette vil kunne bli et aktuelt tema for de fleste av oss, og er det noe du lurer på, så ta kontakt med oss og vi vil rettlede deg. Det er mange forhold som vil kunne ha betydning for etterlatte- pensjonen til gjenlevende ektefelle. Hvis vi ikke kan svare på spørsmålet ditt lokalt, vil vi ta kontakt med våre eksperter i Forbundet for videre utredning. Så ikke nøl med å ta kontakt! Aktiv Hverdag Dette kommunale tilbudet har noe for enhver smak. Her er det trening både ute og inne, det er badminton, bowling, trim, seniordans osv osv. Mange av disse aktivitetene passer godt for oss eldre, og selv om det koster litt å være med, er prisen absolutt overkommelig. Sjekk med kommunen eller nettstedet så finner du ut mer! Pensjonistens 10 bud 1. Du skal ikke stresse. Trygden kommer allikevel den 20. hver måned, selv om du tar det med ro. 2. Du skal ikke spare. Bruk pengene dine før det er for sent 3. Nyt maten. Du skal ikke leve sunt, for da kan du ende opp på et sykehjem 4. Hedre dine barn med gaver og penger mens du lever, da deler du gleder med andre 5. Vær med i livets debatter og ha dine egne meninger. Når du er død, er allting glemt 6. Selg alt du ikke lenger har bruk for. Ubrukte ting og død kapital gleder ingen 7. Hold deg i form. Tilpasset trening styrker kroppens funksjoner, også hjernen 8. Stol ikke på politikernes løfter. Når det skal spares er det de eldre som får svi 9. Blir du syk må du sette krav til behandling, ellers havner du bakerst i køen 10. Lev livet ditt slik at det blir ekte sorg når du stedes til hvile Aktivitetsplan våren 2014 20 mars Medlemsmøte 26 mars Kaffetreff 2 april Kaffetreff 9 april Kaffetreff/Styremøte 23 april Kaffetreff 30 april Kaffetreff 7 mai Kaffetreff/ AU møte 14 mai Kaffetreff/ Styremøte 21 mai Kaffetreff 22 mai Medlemsmøte 28 mai Kaffetreff 4 juni Kaffetreff 11 juni Kaffetreff 18 juni Kaffetreff/ Avslutning vårsesong Statens Seniorråd Sjekk hjemmesiden på Her finner du mye interessant. Visste du at Rita Lekang fra Bodø er medlem i Seniorrådet? Senior- rådet er Statens ekspertutvalg for nasjonens eldre befolkning, og de gir ut en rekke publikasjoner for oss «godt voksne», og en titt på hjemmesiden kan være nyttig. Hvorfor være medlem? Det er nok noen som spør seg om dette, men som Forbundslederen fortalte på Års- møtet jobbes det aktivt for å påvirke våre myndigheter for å ivareta seniorenes levekår og pensjonistenes rettigheter. Det har vært møte med Arbeidsminister Robert Erikson om regulering av de løpende pensjoner, med Statssekr Astrid Nøkleby Heiberg om helsetjenester for den eldre befolkning, og det vil være et møte med Finansminister Siv Jensen om pensjonistenes skatter og avgifter. Bårebukett når våre medlemmer dør! Når et av våre medlemmer dør, deltar vi i begravelsen med bårebukett med sløyfe som en siste hilsen fra vår avdeling. Det er derfor svært viktig at vi blir varslet om dette og vi ber derfor om din hjelp. Ta kontakt med Inger Johanne på tlf eller Jarl på tlf


Laste ned ppt "Medlemsavis for Forsvarets Seniorforbund avdeling Bodø"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google