Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SAMMEN FORANDRE ”Klimavalg 2013” – kirken som en av flere samarbeidspartnere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SAMMEN FORANDRE ”Klimavalg 2013” – kirken som en av flere samarbeidspartnere."— Utskrift av presentasjonen:

1 SAMMEN FORANDRE ”Klimavalg 2013” – kirken som en av flere samarbeidspartnere

2 TT – 1984 i Trondheim

3

4 ”Klima endringene er for viktige til at vi kan overlate dem til miljøbevegelsen ”.. Jorden og det som fyller den.Alt hører Herren til. salme 24 Skapelsen som en gave fra Gud knytter menneskene sammen Thale Hungnes: klimasaken er et spørsmål om rettferdighet like mye som et spørsmål om miljø. Klimaendringen hører ikke framtiden til, de rammer allerede nå. Kirkens Nødhjelp kan gjennom sitt nettverk av kirkeledere og stemmer fra sør vitne om at noe må gjøres nå.

5 Er det verre for en politikere at kirka engasjerer seg enn en miljøorganisasjon ? Oslo (NTB): Olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) har lite til overs for Kirkens motstand mot Statoils oljesandprosjekt i Canada. Kanskje er det gode grunner til at religion bør være religion, og politikk forbli politikk, skriver han i en kronikk i Stavanger Aftenblad. Fremskrittspartiets klima- og energipolitiske talsmann Per-Willy Amundsen støtter helhjertet opp om Borten Moe. – Dessverre ser vi altfor ofte at kirkeledere blander seg inn i kontroversielle politiske saker.

6 Bispemøtet 2007: Det haster - det koster - det nytter Det haster: Rapportene om jordens tilstand er stadig mer alvorlige. De mest dystre analysene sier at det allerede er for sent å snu. Det koster: Det er en illusjon å tro at denne feilutviklingen kan rette seg uten at vi endrer vår hverdag og livsstil. Dette vil koste, og vi har betalingsplikt! Det nytter: Det folkelige engasjementet vi ser i dag, er i seg selv et håpstegn. Selv små livsstilsendringer kan endre mye. Slikt engasjement gir plattform for politisk handling. Mobilisering og samhandling kan utløse ny menneskelig kreativitet

7 Biskopene i 2008: vi må forsake Vi må forsake dersom vi skal gjøre noe med klimaendringene. Vi må forsake dersom jorda skal bli god å leve på for dem som i dag lever i områder som alt er rammet. Vi må forsake dersom vi og våre etterkommere skal ha det bra på denne jorda. Klimaendringene vil uansett koste mye. Å motvirke klimaendringene vil også koste mye av enkeltpersoner og fellesskapet. Men det vil koste mer om vi ikke handler nå. Når vi forsaker, gjør vi det for livets skyld. Og mye av det vi kan gjøre, kan forbedre vår livskvalitet.

8 2012: Biskopene med ny klimauttalelse: - Vi vil mer! Klimaendringene rammer verdens fattigste hardest. De mest utsatte har minst ansvar for dagens situasjon. Kampen mot klimaendringer må balanseres med retten til et verdig liv. Klimakrisen og energimangelen må løses parallelt. De industrialiserte landene må ta ansvar for å få utslippene drastisk ned. En ny internasjonal klimaavtale må på plass. Mens vi venter på en slik avtale må Norge bruke sine økonomiske og teknologiske muligheter til å være et foregangsland. Bispemøtet mener at målsettingene er for lite ambisiøse, og er kritisk til at Norge ikke tar en større del av utslippskuttene hjemme. Kortsiktige, nasjonale vinningshensyn overskygger de langsiktige og globale perspektivene. Vi må ta modigere skritt enn det klimameldingen og klimaforliket legger opp til, selv om det koster

9 Kirkemøtet i 2012 Kirkemøtet utfordrer Regjeringen, Stortinget og de politiske partier: Kirkemøtet forutsetter at regjeringen legger frem den nye klimameldingenfør sommeren uten å senke ambisjonsnivået i klimaforliket. Det må legges til rette for en handlekraftig klimapolitikk som gir raske resultater i form av klimagassreduksjon, samtidig som den sikrer fattige land utviklingsmuligheter. Betydelige kutt i Norge og ta initiativ internsjonalt.. Klimarettferdighet...industrialiserte land bidrar til fattige lands behov for klimatilpassing...

10 Kirken som veiviser i etiske spørsmål provoserer. Olje- og energiminister Ola Borten Moe mener Den norske kirke ikke bør mene noe om Statoils tjæresandprosjekt i Canada. – Feil, mener leder for Kirkerådet, Svein Arne Lindø. Kampen for urfolks rettigheter, klimarettferdighet og vern om skaperverket er ikke partipolitisk betinget, men dreier seg om hvordan vi må ta ansvar for at den politikken som føres er etisk forsvarlig, sier Lindø.

11 Det er ikke noe nytt at kirken engasjerer seg

12 Flaskepost kampanjen

13 Student Changmakers siste aksjon om aksjefond.

14 Gjeldsslette til Haiti

15 Bli med og utfordre finansminister Sigbjørn Johnsen til å sørge for at ingen norske selskaper snyter på skatten i fattige land. www.kirkensnødhjelp.no/aksjonen Støtt Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2011 - 12: En signatur for rettferdighet!

16 I juni 2012 tok finansminister Sigbjørn Johnsen i mot 38 582 underskrifter fra hele landet. Han svarte med å love at han skal innføre land-for-land-rapportering innen 1. januar 2014.

17 1,5 millioner mennesker dør pga. os fra bål. Verden trenger energi. Hvordan får de den ? – olje og gass ?

18 Kirkemøtet krever en gjennomgang av offentlige investeringer. Det må legges overordnet vekt på etiske rettningslinjer basert på miljø, forbruk og rettferd.


Laste ned ppt "SAMMEN FORANDRE ”Klimavalg 2013” – kirken som en av flere samarbeidspartnere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google