Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

De 10 bud 10 måter å elske på.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "De 10 bud 10 måter å elske på."— Utskrift av presentasjonen:

1 De 10 bud 10 måter å elske på

2 Spilleregler og livets regler
Hvorfor har vi spilleregler? ___________________________________________ Hva med livets spilleregler? Hvor har vi dem? Hva er følgene av brudd på spillereglene? Hva er det Gud venter av oss? Matt. ______________ 1.Joh.______________ Budene er 10 oversettelser av å _____________

3 De 10 bud = loven De 10 bud =________________________
__________________________________ Loven kommer fra___________________ Jesus fastholder budene i _____________ Budene gjelder for __________________ Men vi trenger _______________for å få lyst til å følge dem. Se Esekiel _________

4 Budenes 3 hovedoppgaver:
A) Forholdet til ______________ Bud____ B) Forholdet til ______________ Bud____ 2: Budene er et __________ 3: Budene driver meg til _____________

5 1.bud: Du skal ikke ha andre _______ enn meg
Hva betyr det? Vi skal frykte å elske Gud over __________ og _______ på ham. Hva vil det beskytte? Vårt forhold til _______. Fil.4,4-7 Hvilke makter kan ta Guds plass i våre liv? Saker og ____ ______________________ Andre _________ ______________________ Annen ______ ______________________ Mitt ______ ______________________

6 2. bud: Du skal ikke misbruke Guds ______
Herre Gud! Hva betyr det? Vi skal frykte og elske Gud så vi ikke bruker hans navn til å ______, besverge, lyve og _______, men kaller på Gud i all vår nød, ____, lovpriser og _______. Hva vil det beskytte? Vårt ____ til Gud

7 2. bud: Du skal ikke misbruke Guds navn
Hva får vi vite gjennom Guds navn? ___________________________________ Hva er misbruk av Guds navn? Hva er rett bruk?

8 3.bud: Du skal holde hviledagen ______
Hva betyr det? Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke forakter samlingen om ____________, men holder Ordet hellig, ______ og ______ det med glede. Hva skal det beskytte? Vår ____________ til Gud, vår tidsbruk.

9 3.bud: Du skal holde hviledagen hellig
Hva er søndagen til for? Mark.2,23-28 __________dag __________dag og __________dag Hvorfor gå i kirken? __________________________________

10 4.bud: Du skal _______ din far og din mor.
Hva betyr det? Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke _______ eller _____ våre foreldre og andre som Gud har satt over oss, men ______ og _________ dem, elsker og akter dem. Hva vil det beskytte? Forholdet til våre __________ og overordnede

11 4.bud: Du skal hedre din far og din mor.
Hva har foreldre fått av Gud?__________ Hva er det beste med foreldre? _________________________________ Hvilke feil er det foreldre ofte gjør? __________________________________

12 4.bud: Du skal hedre din far og din mor.
Hvilke feil er det barna gjør: __________________________________ Hva behøver barn og foreldre?_________ Hvordan ville du være som forelder? Oppgave: Lag husregler

13 Husregler Regler for barna: Regler for foreldre: Regler for alle:

14 5. bud: Du skal ikke _________
Hva betyr det? Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke _________ vår neste på kroppen, eller gjør ham noe _______, men _______ og ________ ham i nød og fare. Hva vil det beskytte? Livet og menneske_________.

15 5. bud: Du skal ikke slå i hjel
Hvordan _________ dette budet i dag? Drepe med __________________________________ Hva er et menneske verd? ________________________________ Hva gir oss verdi?

16 6.bud: Du skal ikke ______ ekteskapet
Hva betyr det? Vi skal frykte og elske Gud, så vi lever rent og sømmelig i ______, ______ og ____________. Ektefolk skal elske og _____ hverandre. Hva skal det beskytte? Mann og kone i ___________

17 6.bud: Du skal ikke bryte ekteskapet
Hva sier 1. Mos. ____ og Matt._______

18 Guds gode vilje for sex & samliv etter modell fra 1.Mos.2,24
Bli hos Bli hos Forlate Bli ett Bli ett Forlate

19 7. bud: Du skal ______ stjele
Hva betyr det? Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke ____ noe fra vår neste eller ______ det fra ham, men hjelper ham til å _____ det han eier og bedre sine forhold. Hva skal det beskytte? Andre mot min _________

20 7. bud: Du skal ikke stjele
Hvordan stjele? ______________________________________________________________________________________ Hvorfor stjele? Hva lærer vi av Lukas ___________________________________________

21 8.bud: Du skal ikke snakke _______om din neste.
Hva betyr det? Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke svikter eller ________ vår neste eller sprer onde _________ om ham, men _________ ham, taler _____ om ham og tar alt i beste mening. Hva skal det beskytte? Vår nestes navn og ___________

22 8.bud: Du skal ikke snakke usant om din neste.
Hvordan taler vi usant? __________________________________ Forråder? _________________________ Baktaler? __________________________________ Snakker stygt om?___________________ Hva skal vi gjøre? ____________________________________________________________________

23 9.bud: Du skal ikke ________ din nestes eiendom.
Hva betyr det? Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke prøver å ___________vår nestes arv eller hus som om vi har rett til det, men hjelper ham til å ___________i fred. Hva vil det beskytte? Andre mot mitt ___________ og min ______________.

24 10. bud: Du skal ikke begjære din. nestes ___________, eller
10.bud: Du skal ikke begjære din nestes ___________, eller hans __________ eller andre som hører til hos din _______. Hva betyr det? Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke ________eller _______ noen hos vår neste til å gå fra ham, men oppmuntrer dem til å være trofaste. Hva vil det beskytte? Mot mitt ___________


Laste ned ppt "De 10 bud 10 måter å elske på."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google