Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

De 10 bud 10 måter å elske på. Spille regler og livets regler Hvorfor har vi spilleregler? ___________________________________________ Hva med livets.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "De 10 bud 10 måter å elske på. Spille regler og livets regler Hvorfor har vi spilleregler? ___________________________________________ Hva med livets."— Utskrift av presentasjonen:

1 De 10 bud 10 måter å elske på

2 Spille regler og livets regler Hvorfor har vi spilleregler? ___________________________________________ Hva med livets spilleregler? Hvor har vi dem? ___________________________________________ Hva er følgene av brudd på spillereglene? ___________________________________________ Hva er det Gud venter av oss? Matt. ______________ 1.Joh.______________ Budene er 10 oversettelser av å _____________

3 De 10 bud = loven De 10 bud =________________________ __________________________________ Loven kommer fra___________________ Jesus fastholder budene i _____________ Budene gjelder for __________________ Men vi trenger _______________for å få lyst til å følge dem. Se Esekiel _________

4 Budenes 3 hovedoppgaver: 1: Budene _____________ A) Forholdet til ______________ Bud____ B) Forholdet til ______________ Bud____ 2: Budene er et __________ 3: Budene driver meg til _____________

5 1.bud: Du skal ikke ha andre _______ enn meg Hva betyr det? Vi skal frykte å elske Gud over __________ og _______ på ham. Hva vil det beskytte? Vårt forhold til _______. Fil.4,4-7 Hvilke makter kan ta Guds plass i våre liv? Saker og ____ ______________________ Andre _________ ______________________ Annen ______ ______________________ Mitt ______ ______________________

6 2. bud: Du skal ikke misbruke Guds ______ Hva betyr det? Vi skal frykte og elske Gud så vi ikke bruker hans navn til å ______, besverge, lyve og _______, men kaller på Gud i all vår nød, ____, lovpriser og _______. Hva vil det beskytte? Vårt ____ til Gud Herre Gud!

7 2. bud: Du skal ikke misbruke Guds navn Hva får vi vite gjennom Guds navn? ___________________________________ Hva er misbruk av Guds navn? ___________________________________ Hva er rett bruk? ___________________________________

8 3.bud: Du skal holde hviledagen ______ Hva betyr det? Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke forakter samlingen om ____________, men holder Ordet hellig, ______ og ______ det med glede. Hva skal det beskytte? Vår ____________ til Gud, vår tidsbruk.

9 3.bud: Du skal holde hviledagen hellig Hva er søndagen til for? Mark.2,23-28 __________dag __________dag og __________dag __________dag Hvorfor gå i kirken? __________________________________

10 4.bud: Du skal _______ din far og din mor. Hva betyr det? Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke _______ eller _____ våre foreldre og andre som Gud har satt over oss, men ______ og _________ dem, elsker og akter dem. Hva vil det beskytte? Forholdet til våre __________ og overordnede

11 4.bud: Du skal hedre din far og din mor. Hva har foreldre fått av Gud?__________ Hva er det beste med foreldre? _________________________________ Hvilke feil er det foreldre ofte gjør? __________________________________

12 4.bud: Du skal hedre din far og din mor. Hvilke feil er det barna gjør: __________________________________ Hva behøver barn og foreldre?_________ Hvordan ville du være som forelder? Oppgave: Lag husregler

13 Husregler Regler for barna : Regler for foreldre : Regler for alle:

14 5. bud: Du skal ikke _________ Hva betyr det? Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke _________ vår neste på kroppen, eller gjør ham noe _______, men _______ og ________ ham i nød og fare. Hva vil det beskytte? Livet og menneske_________.

15 5. bud: Du skal ikke slå i hjel Hvordan _________ dette budet i dag? A)Drepe med __________________________________ B)Drepe med __________________________________ C)Drepe med __________________________________ Hva er et menneske verd? ________________________________ Hva gir oss verdi? ________________________________

16 6.bud: Du skal ikke ______ ekteskapet Hva betyr det? Vi skal frykte og elske Gud, så vi lever rent og sømmelig i ______, ______ og ____________. Ektefolk skal elske og _____ hverandre. Hva skal det beskytte? Mann og kone i ___________

17 6.bud: Du skal ikke bryte ekteskapet Bryte ________ekteskapet ____________ Hva sier 1. Mos. ____ og Matt._______

18 Guds gode vilje for sex & samliv etter modell fra 1.Mos.2,24 Forlate Bli hos Bli ett

19 7. bud: Du skal ______ stjele Hva betyr det? Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke ____ noe fra vår neste eller ______ det fra ham, men hjelper ham til å _____ det han eier og bedre sine forhold. Hva skal det beskytte? Andre mot min _________

20 7. bud: Du skal ikke stjele Hvordan stjele?___________________________________________ Hvorfor stjele?___________________________________________ Hva lærer vi av Lukas 19.1-12 ___________________________________________

21 8.bud: Du skal ikke snakke _______om din neste. Hva betyr det? Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke svikter eller ________ vår neste eller sprer onde _________ om ham, men _________ ham, taler _____ om ham og tar alt i beste mening. Hva skal det beskytte? Vår nestes navn og ___________

22 8.bud: Du skal ikke snakke usant om din neste. Hvordan taler vi usant? __________________________________ Forråder? _________________________ Baktaler? __________________________________ Snakker stygt om?___________________ Hva skal vi gjøre? __________________________________ __________________________________

23 9.bud: Du skal ikke ________ din nestes eiendom. Hva betyr det? Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke prøver å ___________vår nestes arv eller hus som om vi har rett til det, men hjelper ham til å ___________i fred. Hva vil det beskytte? Andre mot mitt ___________ og min ______________.

24 10.bud: Du skal ikke begjære din nestes ___________, eller hans __________ eller andre som hører til hos din _______. Hva betyr det? Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke ________eller _______ noen hos vår neste til å gå fra ham, men oppmuntrer dem til å være trofaste. Hva vil det beskytte? Mot mitt ___________


Laste ned ppt "De 10 bud 10 måter å elske på. Spille regler og livets regler Hvorfor har vi spilleregler? ___________________________________________ Hva med livets."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google