Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskjellige nivåer Beskrivende Object Role Model ORM Konseptuelt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskjellige nivåer Beskrivende Object Role Model ORM Konseptuelt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskjellige nivåer Beskrivende Object Role Model ORM Konseptuelt
skjema Eksternt skjema Rmap Logisk skjema Formell teorimodell Relasjons databaser SQL SQL Fysisk implementasjon DataBase Management System = DBMS Internt skjema

2 Konseptuelt skjema deles inn i 3 seksjoner:
Base fact types - Grunnleggende faktatyper Contraints - Beskrankninger Derivation rules - Utledningsregler Skal på neste forelesning begynne å lære en prosedyre for hvordan finne fram til disse. I dagser vi litt på hva de er for noe og litt notasjon.

3 Relasjonskjema Ansatt: ansNavn Hansen Olsen Nilsen avdeling Salg
Service kjønn Snakker: ansNavn fremSpråk K Hansen Spansk M Nilsen Fransk K Nilsen Japansk Nilsen Spansk Ansatt ( ansNavn, avdeling, kjønn ) Constraints : Nøkler SQL støtter CHECK clausuler, triggere etc. NB : Forskjell på tabeller vi har sett som input eksempler og relasjonstabeller. Primær nøkkel Fremmed nøkkel Snakker ( ansNavn, fremSpråk )

4 Modellering Livssyklus Top-down Faktaorientert - verbalisering av UoD
Perspektiver Data orientert Prosess orientert Oppførsel/hendelses orientert ER vs ORM Hensikt : Oversikt over KSDP og gå igjennom første steg. Livssyklus Facta orientert modellering - verbalisering av UoD Perspektiver : Data orientert Prosess orientert Oppførsel/hendelses orientert ER vs ORM kort!

5 Konseptuell Skjema Design Prosedyre (KSDP)
1. Omform kjente dataeksempler til grunnleggende fakta, og anvend kvalitetskontroller. 2. Tegn faktatypene, og anvend en befolkningssjekk. 3. Se etter entitetstyper som bør kombineres, og noter eventuelle aritmetiske utledninger. 4. Legg til entydighetsbeskrankninger, og kontroller aritet til faktatypene. 5. Legg til totale rollebeskrankninger, og se etter logiske utledninger. 6. Legg til verdi-, sett- og subtype-beskrankninger. 7. Legg til andre beskrankninger og utfør sluttsjekker.

6 KSDP steg 1 Omform kjente dataeksempler til grunnleggende fakta,
og anvend kvalitetskontroller. Hva er et grunnleggende fakta ? Fakta : - en antagelse om interesseområdet som skal tas for sann. - en antagelse om at gitte objekter spiller gitte roller. Grunnleggende : - kan ikke deles i mindre biter med informasjon, uten å miste informasjonsinnhold.

7 Eksempler Anne røyker Anne ansetter Rune Anne ansetter Anne
Anne røyker og Rune røyker Anne røyker eller Rune røyker Anne røyker ikke Hvis Rune røyker da er Rune kreftutsatt. Alle personer som røyker er kreftutsatt Et objekt har en egenskap. Et eller flere objekter inngår en relasjon.

8 Hvordan spesifisere objekter og roller ?
Entitetstype: Referansemåte: Verdi: Pasient etternavn ’Johansen’ Temperatur º Celsius 37 Pasienten med etternavn ’Johansen’ har en Temperatur på 37º Celsius Pasienten med etternavn ’Johansen’ er lokalisert på Post ’Hjerte 1 Syd’ Rolle spesifiseres med predikat : ... er lokalisert på ...

9 Informasjonskilder Tabeller (evt fra tidligere system) Skjema Grafer
Eksempler fra UoD ekspert(er)

10 Eksempler Foreleser Telle Mughal Petersen Emne I120 I125 I126
Person med etternavn ’Telle’ foreleser Emne med kode ’I120’ Designer Wirth Kay Språk Pascal Smalltalk Modula2 År 1971 1972 1979 Person med etternavn ’Wirth’ designet Språk med navn ’Pascal’ i År 1971 Person med etternavn ’Wirth’ designet Språk med navn ’Pascal’ Språk med navn ’Pascal’ ble designet i År 1971

11 Mer om referanser Kan forkorte litt når det ikke er rom for misforståelser: Person(etternavn) ’Wirth’ designet Språk(navn) Pascal’ Språk(navn) ’Pascal’ ble designet i År(AD) 1971 Eller som i tidligere eksempler; først liste referanse- skjema for entitetstypene: Person (etternavn); Språk(navn); År(AD)+ Person ’Wirth’ designet Språk ’Pascal’ Språk ’Pascal’ ble designet i År 1971 Numerisk

12 Kvalitetskontroll 2 nøkkelspørsmål : Er entitetene veldefinert ?
Kan faktaene deles opp i mindre enheter uten å miste informasjon ?

13 Øvelse/eksempel Gruppe Tid Rom Student# Navn 1 2 3 Man 12.15 Tir 14.15
Tor 10.15 Rb 2 Rb 5 302156 180064 278155 334467 200140 266010 Andersen B Jakobsen I Fyllingen L Nilsen H Hop C Gruppe med gruppenr 1 møtes ved Tid med dag-tid-kode ’Man 12.15’ Gruppe med gruppenr 1 møtes i Rom med romnr ’Rb 2’ Student med student# tilhører Gruppe med gruppenr 1 Student med student# har StudentNavn ’Andersen B’

14 KSDP steg 2 Tegn faktatypene, og anvend en befolkningssjekk.
Hvordan tegne ? ...kjører... Person Bil Entitets- type Fakta Referanse Verdi- type PersonNavn Reg#

15 Befolkningssjekk kjører/blir kjørt av Kan forkorte ved 1:1 Referanse
Bil (Reg#) Kan forkorte ved 1:1 Referanse Adams B 235PZN Person (PersonNavn) Jones E 235PZN Jones E 108AAQ innehar/er registrert på Sertifikat (Sertifikat#) Adams B A3050 Jones E A2245

16 Homogen fakta type røyker Røyker Tjalve Kenneth Ikke-røyker Kari Nina
Georg Tjalve Kenneth Person (fornavn) er en ikke-røyker Kari Nina Georg Person (fornavn) RøykerStatus (kode) har Kenneth Kari Georg Nina Tjalve R I Heterogen fakta type

17 Ring fakta type mann til kone til Adam Michal Eva Sharon Person
(fornavn) mann til kone til Adam Michal Eva Sharon

18 Nøsting Objektifisert relasjon Ikke en splitting
<Adams B, høyde> <Jones E, lengde> S G Medalje (kode) vant ”Deltagelse” Person (PersonNavn) KonkGren (kode) deltok i Adams B Høyde Jones E Lengde Jones E Høyde

19 KSDP steg 3 Primitive entitetstyper overlapper ikke Hint:
Se etter entitetstyper som bør kombineres, og noter eventuelle aritmetiske utledninger. Primitive entitetstyper overlapper ikke Hint: Samme entitet kan være medlem av 2 entitetstyper. Det er meningsfullt å sammenligne 2 entitetstyper. (Samme enhet, dimensjon). Samme informasjon blir lagret for flere entitetstyper.

20 har har har Innkjøpspris (NKr)+ Artikkel (kode) Utsalgspris (NKr)+
Fortjeneste (NKr)+ har Artikkel (kode) Beløp (NKr)+ kjøpes inn for selges for {fortjeneste = utsalg - innkjøp } Artikkel a har fortjeneste på Beløp f iff a selges for s and a kjøpes inn for k and f = s-k


Laste ned ppt "Forskjellige nivåer Beskrivende Object Role Model ORM Konseptuelt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google