Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskjellige nivåer Konseptuelt skjema Logisk skjema Internt skjema Beskrivende Object Role Model ORM Formell teorimodell Relasjons databaser Fysisk implementasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskjellige nivåer Konseptuelt skjema Logisk skjema Internt skjema Beskrivende Object Role Model ORM Formell teorimodell Relasjons databaser Fysisk implementasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Forskjellige nivåer Konseptuelt skjema Logisk skjema Internt skjema Beskrivende Object Role Model ORM Formell teorimodell Relasjons databaser Fysisk implementasjon DataBase Management System = DBMS Eksternt skjema SQL Rmap SQL

3 Konseptuelt skjema deles inn i 3 seksjoner: n Base fact types - Grunnleggende faktatyper n Contraints - Beskrankninger n Derivation rules - Utledningsregler

4 Hopp til første side Relasjonskjema ansNavn Hansen Olsen Nilsen avdeling Salg Service kjønn K M K ansNavn Hansen Nilsen fremSpråk Spansk Fransk Japansk NilsenSpansk Snakker: Ansatt: Ansatt ( ansNavn, avdeling, kjønn ) Snakker ( ansNavn, fremSpråk ) Primær nøkkel Fremmed nøkkel

5 Hopp til første side Modellering n Livssyklus n Top-down n Faktaorientert - verbalisering av UoD n Perspektiver u Data orientert u Prosess orientert u Oppførsel/hendelses orientert n ER vs ORM

6 Hopp til første side Konseptuell Skjema Design Prosedyre (KSDP) 1. Omform kjente dataeksempler til grunnleggende fakta, og anvend kvalitetskontroller. 2. Tegn faktatypene, og anvend en befolkningssjekk. 3. Se etter entitetstyper som bør kombineres, og noter eventuelle aritmetiske utledninger. 4. Legg til entydighetsbeskrankninger, og kontroller aritet til faktatypene. 5. Legg til totale rollebeskrankninger, og se etter logiske utledninger. 6. Legg til verdi-, sett- og subtype-beskrankninger. 7. Legg til andre beskrankninger og utfør sluttsjekker.

7 Hopp til første side KSDP steg 1 Omform kjente dataeksempler til grunnleggende fakta, og anvend kvalitetskontroller. Hva er et grunnleggende fakta ? Fakta :- en antagelse om interesseområdet som skal tas for sann. - en antagelse om at gitte objekter spiller gitte roller. Grunnleggende : - kan ikke deles i mindre biter med informasjon, uten å miste informasjonsinnhold.

8 Hopp til første side Eksempler n Anne røyker n Anne ansetter Rune n Anne ansetter Anne n Anne røyker og Rune røyker n Anne røyker eller Rune røyker n Anne røyker ikke n Hvis Rune røyker da er Rune kreftutsatt. n Alle personer som røyker er kreftutsatt Et objekt har en egenskap. Et eller flere objekter inngår en relasjon.

9 Hopp til første side Hvordan spesifisere objekter og roller ? Entitetstype: Referansemåte: Verdi: Pasient etternavn ’Johansen’ Temperatur º Celsius 37 Pasienten med etternavn ’Johansen’ har en Temperatur på 37º Celsius Pasienten med etternavn ’Johansen’ er lokalisert på Post ’Hjerte 1 Syd’ Rolle spesifiseres med predikat :... er lokalisert på...

10 Hopp til første side Informasjonskilder n Tabeller (evt fra tidligere system) n Skjema n Grafer n Eksempler fra UoD ekspert(er)

11 Hopp til første side Eksempler Foreleser Telle Mughal PetersenEmne I120 I125 I126 Person med etternavn ’Telle’ foreleser Emne med kode ’I120’ Designer Wirth Kay Wirth Språk Pascal Smalltalk Modula2 År 1971 1972 1979 Person med etternavn ’Wirth’ designet Språk med navn ’Pascal’ i År 1971 Person med etternavn ’Wirth’ designet Språk med navn ’Pascal’ Språk med navn ’Pascal’ ble designet i År 1971

12 Hopp til første side Mer om referanser n Kan forkorte litt når det ikke er rom for misforståelser: u Person(etternavn) ’Wirth’ designet Språk(navn) Pascal’ u Språk(navn) ’Pascal’ ble designet i År(AD) 1971 n Eller som i tidligere eksempler; først liste referanse- skjema for entitetstypene: u Person (etternavn); Språk(navn); År(AD)+ u Person ’Wirth’ designet Språk ’Pascal’ u Språk ’Pascal’ ble designet i År 1971 Numerisk

13 Hopp til første side Kvalitetskontroll Er entitetene veldefinert ? Kan faktaene deles opp i mindre enheter uten å miste informasjon ? 2 nøkkelspørsmål :

14 Hopp til første side Øvelse/eksempel Gruppe 123123 Tid Man 12.15 Tir 14.15 Tor 10.15 Rom Rb 2 Rb 5 Student#Navn 302156 180064 278155 334467 200140 266010 Andersen B Jakobsen I Fyllingen L Nilsen H Andersen B Hop C Gruppe med gruppenr 1 møtes ved Tid med dag-tid-kode ’Man 12.15’ Gruppe med gruppenr 1 møtes i Rom med romnr ’Rb 2’ Student med student# 302156 tilhører Gruppe med gruppenr 1 Student med student# 302156 har StudentNavn ’Andersen B’

15 Hopp til første side KSDP steg 2 Tegn faktatypene, og anvend en befolkningssjekk. Hvordan tegne ? PersonBil PersonNavnReg#...kjører... Entitets- type Verdi- type Referanse Fakta

16 Hopp til første side Befolkningssjekk Person (PersonNavn) Bil (Reg#) kjører/blir kjørt av Adams B 235PZN Jones E235PZN Jones E108AAQ Sertifikat (Sertifikat#) innehar/er registrert på Adams B A3050 Jones EA2245 Kan forkorte ved 1:1 Referanse

17 Hopp til første side Røyker Tjalve Kenneth Ikke-røyker Kari Nina Georg Person (fornavn) røyker Tjalve Kenneth Kari Nina Georg er en ikke-røyker Person (fornavn) RøykerStatus (kode) har Kenneth Kari Georg Nina Tjalve RIIIRRIIIR Heterogen fakta type Homogen fakta type

18 Hopp til første side Ring fakta type Person (fornavn) mann tilkone til Adam Michal Eva Sharon

19 Hopp til første side Nøsting Person (PersonNavn) Medalje (kode) Adams B Høyde Jones ELengde Jones EHøyde KonkGren (kode) deltok i vant ”Deltagelse” SGSG n Objektifisert relasjon n Ikke en splitting

20 Hopp til første side KSDP steg 3 Se etter entitetstyper som bør kombineres, og noter eventuelle aritmetiske utledninger. n Primitive entitetstyper overlapper ikke n Hint: u Samme entitet kan være medlem av 2 entitetstyper. u Det er meningsfullt å sammenligne 2 entitetstyper. (Samme enhet, dimensjon). u Samme informasjon blir lagret for flere entitetstyper.

21 Hopp til første side Artikkel (kode) Utsalgspris (NKr)+ har Fortjeneste (NKr)+ har Innkjøpspris (NKr)+ har {fortjeneste = utsalg - innkjøp } Artikkel a har fortjeneste på Beløp f iff a selges for s and a kjøpes inn for k and f = s-k Artikkel (kode) Beløp (NKr)+ kjøpes inn for selges for


Laste ned ppt "Forskjellige nivåer Konseptuelt skjema Logisk skjema Internt skjema Beskrivende Object Role Model ORM Formell teorimodell Relasjons databaser Fysisk implementasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google