Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PETS 1 Presidenten Distriktsguvernøren (NORFO) (serviceorgan, Norge) Sekretariatet i Zürich Europa, Afrika The Rotary Foundation ”arbeidsredskapet” Sentrale.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PETS 1 Presidenten Distriktsguvernøren (NORFO) (serviceorgan, Norge) Sekretariatet i Zürich Europa, Afrika The Rotary Foundation ”arbeidsredskapet” Sentrale."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 PETS 1 Presidenten Distriktsguvernøren (NORFO) (serviceorgan, Norge) Sekretariatet i Zürich Europa, Afrika The Rotary Foundation ”arbeidsredskapet” Sentrale komiter Viktige målområder Board of Directors ”Regjeringen” Sekretariatet Evanston Ed Futa RI-presidenten Convention Årsmøtet Lovrådet ”Parlamentet” Rotary er service Rotary er prosjekter

3 PETS 2 DERE er viktigst Obligatorisk for alle presidenter Vi skal lære mer om Rotary og hvor vi finner hjelp Vi skal ha det hyggelig

4 PETS 3 Nærhet vennskapet i klubben verden utenfor angår oss Ansvar En fungerende organisasjon Gagne andre: Gi av oss selv Bidra med våre ressurser Verdensomspennende fellesskap Etisk opptreden Formålet: Klubbvedtektene om nærhet og ansvar

5 PETS 4 Guvernøren åpnet DGE om årets motto Våre hjelpemidler Erfaringsoverføring Medlemsutvikling Det gode prosjektet Klubbadministrasjon Gruppearbeider Kort om programmet PETS

6 5 Ingrid er District Trainer og styrer AG’ene våre nærmeste, DGE Per hjelper til Spør og kommenter Hyppige pauser Mange ressurspersoner medvirker Om gjennomføringen

7 PETS 6 134 færre rotarianere i Norge 2290: Fra 2031 til 2012: 19 færre Nå er vi 12947 norske rotarianere (feb) November er tapsmåned Siste halvår

8 PETS 7

9 8

10 9 DK – OK Koreaner Vellykket forretningsmann i finans og tekstil Har hatt alle viktige verv i Rotary Snakket ikke engelsk for 2 år siden Har humoristisk sans Hans satsingsområde: Bekjemp barnedødelighet Make Dreams Real RI-president 2008 – 2009 Dong Kurn Lee

11 PETS 10 Utryddelse av polio Redusere barnedødeligheten Vektlegge barn i prosjektene Skaffe rent vann Bekjempe illiteracy (analfabetisme) Helse og sult Gjøre Rotary kjent Målene:

12 PETS 11 Hvert tredje sekund: dør ett barn i verden som kunne vært reddet DK Lee: Barnedødeligheten skal bekjempes

13 PETS 12 Første Rotary prioritet Samarbeidsprosjekt med WHO Nesten ved målet: Siste to år dramatisk fremgang Pandemien redusert til begrensete lommer i Nigeria og India Neste 3 år: Utryddelse koster ekstraordinær innsats, antatt 1.2 miliarder kroner Polio Plus

14 PETS 13

15 PETS 14 Ny, mer effektiv monovalent vaksine

16 PETS 15 Nye bidrag til utryddelsen Bill & Melinda Gates Foundation Challenge Grant: 100 mill USD Vilkår: Rotary må selv skaffe 100 mill USD ekstra over 3 år

17 PETS 16 Progress in Polio Eradication

18 PETS 17 Uttar Pradesh, India

19 PETS 18 Impact on Type 1 Polio, Uttar Pradesh, India Sept. 2006 – Nov. 2007 September 2006

20 PETS 19 Impact on Type 1 Polio, Uttar Pradesh, India Sept. 2006 – Nov. 2007 October 2006

21 PETS 20 Impact on Type 1 Polio, Uttar Pradesh, India Sept. 2006 – Nov. 2007 November 2006

22 PETS 21 Impact on Type 1 Polio, Uttar Pradesh, India Sept. 2006 – Nov. 2007 December 2006

23 PETS 22 Impact on Type 1 Polio, Uttar Pradesh, India Sept. 2006 – Nov. 2007 January 2007

24 PETS 23 Impact on Type 1 Polio, Uttar Pradesh, India Sept. 2006 – Nov. 2007 February 2007

25 PETS 24 Impact on Type 1 Polio, Uttar Pradesh, India Sept. 2006 – Nov. 2007 March 2007

26 PETS 25 Impact on Type 1 Polio, Uttar Pradesh, India Sept. 2006 – Nov. 2007 April 2007

27 PETS 26 Impact on Type 1 Polio, Uttar Pradesh, India Sept. 2006 – Nov. 2007 May 2007

28 PETS 27 Impact on Type 1 Polio, Uttar Pradesh, India Sept. 2006 – Nov. 2007 June 2007

29 PETS 28 Impact on Type 1 Polio, Uttar Pradesh, India Sept. 2006 – Nov. 2007 July 2007

30 PETS 29 Impact on Type 1 Polio, Uttar Pradesh, India Sept. 2006 – Nov. 2007 August 2007

31 PETS 30 Impact on Type 1 Polio, Uttar Pradesh, India Sept. 2006 – Nov. 2007 September 2007

32 PETS 31 Impact on Type 1 Polio, Uttar Pradesh, India Sept. 2006 – Nov. 2007 October 2007

33 PETS 32 Impact on Type 1 Polio, Uttar Pradesh, India Sept. 2006 – Nov. 2007 November 2007

34 PETS 33 Impact on Type 1 Polio, Uttar Pradesh, India Sept. 2006 – Nov. 2007

35 PETS 34 “We will complete polio eradication” Dr. Margaret Chan Acceptance speech 9 Nov 2006 Den nye generaldirektør I WHO: Fortsatt forpliktende engasjement

36 PETS 35 Vi er forpliktet Overveldende støtte fra Rotary's Council on Legislation, April 2007!

37 PETS 36 The four way test always Er det sannhet Er det rettferdig overfor alle det angår Vil det skape forståelse og bedre vennskap Vil det være til beste for alle det angår? ROTARIANERENS BASIS:

38 PETS 37 AG-ene Distrikt 2290

39 PETS 38 PETS 2008 38 Ole J. Devold Ivar Hauler Halvorsen Tore Gullichsen (Arendal) Heidi Christoffersen Brian Jacobsen Svein-Erik Bergsholm (Langesund) AG’ene se håndboka vedlegg D

40 PETS 39 PETS 2008 39 AG-seminar, lederseminar og PETS Med på guvernørbesøk Besøke klubbene helst månedlig Planlegge guvernørbesøket med presidenten Info til guvernøren Fremme klubb læring programmer Bistå DGE i valg av personer og komiteer Klubbmøter o.a. når invitert MOP’en 2007 + AG-håndboka

41 PETS 40 PETS 2008 40 Egne klubber: Klubbesøkene Prosjekthjelp Kontaktansvar Generalister Tilbakemeldinger til DG Mine prioriteter for AG’ene

42 PETS 41 Satsingsområder: Utryddelse av polio Redusere barnedødeligheten Skaffe rent vann Bekjempe illiteracy (analfabetisme) Helse og sult Gjøre Rotary kjent Prosjekter: Make Dreams Real

43 PETS 42 PETS 2008 42 Erfaringsoverføring Klubbesøk mål og planer Hva trenger klubbene hjelp til Hva bør vi endre på Apell: Bidrag til skattefritt bidrag til TRF Annet AG’ene på PETS

44 PETS 43 Ledersamling 29.02. 2008 43 Distriktet, klubbene, og verden utenfor

45 PETS 44 Ledersamling 29.02. 2008 44 Kompetansen i styret Rotarys informasjonstilbud Rotarylitteraturen Nettet Brosjyrer Ferdige kurs AG’ene Tilbudet til klubbene

46 PETS 45 Ledersamling 29.02. 2008 45 De gode prosjektideer Fund raising. Skattefritt bidrag Tar verv i distriktsorganisasjonen Erfaringsoverføring Gode klubbrutiner Klubbene tilbyr oss

47 PETS 46 Ledersamling 29.02. 2008 46 Realiser drømmer gjennom Rotary Mer enn en koseklubb for menn Alle Rotaryhendelser har mediapotensiale Gjester er abassadører Mennesker som føler nærhet og tar ansvar? Verden utenom Rotary

48 PETS 47 Ledersamling 29.02. 2008 47 Fredsprisen til Al Gore har satt miljøarbeid på dagsordenen som fredsarbeid Rotarys prosjekter bidrar til fred og har lenge bekjempet miljøproblemer Rotary International

49 PETS 48 Ledersamling 29.02. 2008 48 Dette er Rotary Rotarianere: 1‘210‘648 Klubber:32‘912 Distrikter: 529 Zoner: 34 Land & geografiske områder: 206

50 PETS 49

51 PETS 50 Presidenten Distriktsguvernøren (NORFO) (serviceorgan, Norge) Sekretariatet i Zürich Europa, Afrika The Rotary Foundation ”arbeidsredskapet” Sentrale komiter Viktige målområder Board of Directors ”Regjeringen” Sekretariatet Evanston Ed Futa RI-presidenten Convention Årsmøtet Lovrådet ”Parlamentet” Rotary er service Rotary er prosjekter

52 PETS 51 Utryddelse av polio Redusere barnedødeligheten Skaffe rent vann Bekjempe illiteracy (analfabetisme) Helse og sult Gjøre Rotary kjent Prioriterte mål:

53 PETS 52 Gir tilbake mer enn vi gir Ikke behøver å koste noe Best når vi gir av oss selv Smittsomt Gode prosjekter:


Laste ned ppt "PETS 1 Presidenten Distriktsguvernøren (NORFO) (serviceorgan, Norge) Sekretariatet i Zürich Europa, Afrika The Rotary Foundation ”arbeidsredskapet” Sentrale."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google