Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GullfaksLandsbyen – Prosjektforslag 2007

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GullfaksLandsbyen – Prosjektforslag 2007"— Utskrift av presentasjonen:

1 GullfaksLandsbyen – Prosjektforslag 2007
GFSAT: GI og smarte brønner i Gullfaks Sør Statfjord. GF: Permeabilitetsreduksjon i vannførende intervaller med gel. GF: Tensidflømming i I1 segmentet i Nedre Brent Fm. GF: Komplettering av B-17. GF: Linerboring på Gullfaks. GFSAT: Gulltopp lang brønn. GF: Effekt av barrierer på potensialet for nye brønner i Statfjord Fm. GF: Testanalyse av brønn i Lunde Fm med PANSYS. GFSAT: Nedblåsning av gasskappe i Rimfaks Statfjord. GF: Syklisk gassinjeksjon i C-16 - I1 Statfjord Fm. GFSAT: Prospekt Ziron. GFHF Vurdering av F6/F7.

2 IOR challenge for Statoil
In order to meet the corporate goal of an oil recovery of 70% in average from Statoil operated platform oil fields on the Norwegian shelf, Statoil is putting more efforts into activities improving recovery methods. Without succeeding in developing more efficient waterbased recovey methods it will be very hard obtaining the goal. It is believed that chemical flooding could have a significant potential increasing the reserves in our fields.

3 Environmental Classification of Chemicals Goal: Zero harmful discharge within end of 2005
If toxic: Measured EC50 or LC50 <10 mg/l Left Diagram: The Statoil HSE poster, signed by our CEO, states that that our goal is zero harm. As operator on NCS our goal is Zero harmful discharge within the end of This is also the background for our commitment for sustainable development. Right Diagram: The SFT’s echo-tox requirements for offshore chemicals. The environmental classification of chemicals combines biodegradation, bioaccumulation and toxicity testing. Black chemicals are forbidden, red chemicals should be exchanged and yellow chemicals can be applied. BOD = Biodegradation Pow = Bioaccumulation

4 Gullfakslandsbyen - Prosjektforslag 2007
GFSAT: GI i Gullfaks Sør. GF: Permeabilitetsred. med gel. GF: Tensidflømming I1. GF: Komplettering B-17 GF: Linerboring. GFSAT: Gulltopp – lang brønn. GF: Barrierer i Statfjord Fm. GF: Brønntest C-46 i Lunde Fm. GFSAT: Rimfaks Statfj. gasskappe GF: Syklisk gassinjeksjon i C-16. GFSAT: Prospekt Ziron. GFHF Vurdering av F6/F7

5 Segment I-1

6 Oppgave 2: Tynn Gel, Deep Penetration Gel, Bright Water
Basis reservoartilstand: Vanngjennombrudd og produksjon ved vannsirkulasjon med høye vannkutt Formål: Redusere vannkutt og forbedre volumetrisk sweep Metode: Permeabilitetsreduserende kjemikalier, blanding av kjemikalier som tilsetning til injeksjonsvannet

7 Oppgave 2: Tynn Gel, Deep Penetration Gel, Bright Water
PAM(HPAM) eller andre polymere + X-linker Fortynnede polymerløsninger, intra-kryssbinding, dannelse av ”partikler” Silikat (vannglass) dvs kvarts oppløst i lut kan polymerisere ved pH-forandring, feller ut med binære ioner (Mg++, Ca++) Begge systemene lar seg injisere i større mengder ( m3) og vil bidra til perm.reduksjon i vannførende soner og føre til divergering av strømmen Etterfølgende vanninjeksjon vil gi en bedre sweep NB! Silikatsystemet som er basisk (pH = 8-10) kan også bidra til en reduksjon av restoljemetningen

8 Oppgave 2: Tynn Gel, Deep Penetration Gel, Bright Water
Kjemi Systemer, dagens status Feltprosjekter Miljø Simuleringer (I-1 segmentmodell) Behov for permeabilitetsreduksjon, dvs volum og plasseringsposisjon Utvinningspotensiale Økonomi Kostnader og inntekter Offshore operasjoner, logistikk, gjennomføring

9 Segment I-1

10 Oppgave 3: Tensidflømming i I1 segmentet i Nedre Brent Fm.
Basis reservoartilstand: Restoljemetning Formål: Reduserer kapillær-krefter Øker den mikroskopiske sveipeffekten Reduserer olje-vann grenseflatespenningen Metode: Kjemikalier for reduksjon av grenseflatespenning olje/vann som tilsetning til injeksjonsvannet. Prosessen må støttes av mobilitetskontroll med polymer Øker vannviskositeten Forbedrer mobilitetsforholdet Øker makroskopisk sveipeffekt

11 Phase Behaviour: Excess oil Boptimum Upper phase Microemulsion II(+) Excess water Middle phase III Lower phase II(-) Fraction of phase B, balance variable Phase fractions monitored as functions of balance variables (e.g. salinity, temp, conc., etc) Boptimal: oil recovery is optimal at this salinity Surfactant conc. which gives maximum solubilisation is lower in the presence of polymer Different surfactants effectively mobilise residual oil in different microemulsion phase states Sulphonates are effective in II(-) without using cosolvents Phase II(-): similar to low IFT waterflood and less sensitive to changes in res. conditions and surf conc.

12 Oppgave 3: Tensidflømming i I1 segmentet i Nedre Brent Fm.
Vannflømming / Kjemikalieassistert vannflømming Forbedring av utvinning med kjemikalieassistert vanninjeksjon er et aktuelt tema (med høy oljepris) Adsorpsjon. Hvor mye må injiseres relatert til (HK)PV? Tilgjengelighet av kjemikalier Rel.perm., betydning for resultat Operasjoner

13 Oppgave 3: Tensidflømming i I1 segmentet i Nedre Brent Fm.
Kjemi Virkemåte, grunnleggende kjemi Bruk av polymer for mobilitetskontroll Miljø Simuleringer Effekter av volum, kjemikalieeffektivitet, injeksjonssekvens etc. I-1 segmentet Økonomi Kostnader kontra utvinning Offshore operasjoner, logistikk, gjennomføring


Laste ned ppt "GullfaksLandsbyen – Prosjektforslag 2007"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google