Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 GullfaksLandsbyen – Prosjektforslag 2007 1. GFSAT: GI og smarte brønner i Gullfaks Sør Statfjord. 2. GF: Permeabilitetsreduksjon i vannførende intervaller.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 GullfaksLandsbyen – Prosjektforslag 2007 1. GFSAT: GI og smarte brønner i Gullfaks Sør Statfjord. 2. GF: Permeabilitetsreduksjon i vannførende intervaller."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 GullfaksLandsbyen – Prosjektforslag 2007 1. GFSAT: GI og smarte brønner i Gullfaks Sør Statfjord. 2. GF: Permeabilitetsreduksjon i vannførende intervaller med gel. 3. GF: Tensidflømming i I1 segmentet i Nedre Brent Fm. 4. GF: Komplettering av B-17. 5. GF: Linerboring på Gullfaks. 6. GFSAT: Gulltopp lang brønn. 7. GF: Effekt av barrierer på potensialet for nye brønner i Statfjord Fm. 8. GF: Testanalyse av brønn i Lunde Fm med PANSYS. 9. GFSAT: Nedblåsning av gasskappe i Rimfaks Statfjord. 10. GF: Syklisk gassinjeksjon i C-16 - I1 Statfjord Fm. 11. GFSAT: Prospekt Ziron. 12. GFHF Vurdering av F6/F7.

2 2 IOR challenge for Statoil In order to meet the corporate goal of an oil recovery of 70% in average from Statoil operated platform oil fields on the Norwegian shelf, Statoil is putting more efforts into activities improving recovery methods. Without succeeding in developing more efficient waterbased recovey methods it will be very hard obtaining the goal. It is believed that chemical flooding could have a significant potential increasing the reserves in our fields.

3 3 Environmental Classification of Chemicals Goal: Zero harmful discharge within end of 2005 BOD = Biodegradation Pow = Bioaccumulation If toxic: Measured EC 50 or LC 50 <10 mg/l

4 4 Gullfakslandsbyen - Prosjektforslag 2007 1. GFSAT: GI i Gullfaks Sør. 2. GF: Permeabilitetsred. med gel. 3. GF: Tensidflømming I1. 4. GF: Komplettering B-17 5. GF: Linerboring. 6. GFSAT: Gulltopp – lang brønn. 7. GF: Barrierer i Statfjord Fm. 8. GF: Brønntest C-46 i Lunde Fm. 9. GFSAT: Rimfaks Statfj. gasskappe 10. GF: Syklisk gassinjeksjon i C-16. 11. GFSAT: Prospekt Ziron. 12. GFHF Vurdering av F6/F7

5 5 Segment I-1

6 6 Oppgave 2: Tynn Gel, Deep Penetration Gel, Bright Water Basis reservoartilstand: Vanngjennombrudd og produksjon ved vannsirkulasjon med høye vannkutt Formål: Redusere vannkutt og forbedre volumetrisk sweep Metode: Permeabilitetsreduserende kjemikalier, blanding av kjemikalier som tilsetning til injeksjonsvannet

7 7 Oppgave 2: Tynn Gel, Deep Penetration Gel, Bright Water PAM(HPAM) eller andre polymere + X-linker Fortynnede polymerløsninger, intra-kryssbinding, dannelse av ”partikler” Silikat (vannglass) dvs kvarts oppløst i lut kan polymerisere ved pH-forandring, feller ut med binære ioner (Mg++, Ca++) Begge systemene lar seg injisere i større mengder (10 5 -10 6 m 3 ) og vil bidra til perm.reduksjon i vannførende soner og føre til divergering av strømmen Etterfølgende vanninjeksjon vil gi en bedre sweep ------------------------------------------------------------- NB! Silikatsystemet som er basisk (pH = 8-10) kan også bidra til en reduksjon av restoljemetningen

8 8 Oppgave 2: Tynn Gel, Deep Penetration Gel, Bright Water Kjemi Systemer, dagens status Feltprosjekter Miljø Simuleringer (I-1 segmentmodell) Behov for permeabilitetsreduksjon, dvs volum og plasseringsposisjon Utvinningspotensiale Økonomi Kostnader og inntekter Offshore operasjoner, logistikk, gjennomføring

9 9 Segment I-1

10 10 Oppgave 3: Tensidflømming i I1 segmentet i Nedre Brent Fm. Basis reservoartilstand: Restoljemetning Formål: Reduserer kapillær-krefter Øker den mikroskopiske sveipeffekten Reduserer olje-vann grenseflatespenningen Metode: Kjemikalier for reduksjon av grenseflatespenning olje/vann som tilsetning til injeksjonsvannet. Prosessen må støttes av mobilitetskontroll med polymer Øker vannviskositeten Forbedrer mobilitetsforholdet Øker makroskopisk sveipeffekt

11 11 Excess oil B optimum Upper phase Microemulsion II(+) Excess water Middle phase Microemulsion III Lower phase Microemulsion II(-) Fraction of phase B, balance variable Phase fractions monitored as functions of balance variables (e.g. salinity, temp, conc., etc) B optimal : oil recovery is optimal at this salinity Surfactant conc. which gives maximum solubilisation is lower in the presence of polymer Different surfactants effectively mobilise residual oil in different microemulsion phase states – Sulphonates are effective in II(-) without using cosolvents – Phase II(-): similar to low IFT waterflood and less sensitive to changes in res. conditions and surf conc. Phase Behaviour:

12 12 Oppgave 3: Tensidflømming i I1 segmentet i Nedre Brent Fm. Vannflømming / Kjemikalieassistert vannflømming Forbedring av utvinning med kjemikalieassistert vanninjeksjon er et aktuelt tema (med høy oljepris) Adsorpsjon. Hvor mye må injiseres relatert til (HK)PV? Tilgjengelighet av kjemikalier Rel.perm., betydning for resultat Operasjoner

13 13 Oppgave 3: Tensidflømming i I1 segmentet i Nedre Brent Fm. Kjemi Virkemåte, grunnleggende kjemi Bruk av polymer for mobilitetskontroll Miljø Simuleringer Effekter av volum, kjemikalieeffektivitet, injeksjonssekvens etc. I-1 segmentet Økonomi Kostnader kontra utvinning Offshore operasjoner, logistikk, gjennomføring


Laste ned ppt "1 GullfaksLandsbyen – Prosjektforslag 2007 1. GFSAT: GI og smarte brønner i Gullfaks Sør Statfjord. 2. GF: Permeabilitetsreduksjon i vannførende intervaller."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google