Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådgiverseminar Lena Dammen og Ingunn Egedius ANSA - Samskipnaden for norske studenter i utlandet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådgiverseminar Lena Dammen og Ingunn Egedius ANSA - Samskipnaden for norske studenter i utlandet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådgiverseminar Lena Dammen og Ingunn Egedius ANSA - Samskipnaden for norske studenter i utlandet

2 Opplæringslov en Forskrift til opplæringsloven § 22-3. Eleven har rett til: - ”oppdatert informasjon om utdanningsvegar i Noreg og andre land” - ”oppdatert informasjon om yrkesområde og arbeidsmarknaden lokalt, nasjonalt og internasjonalt ”

3 Hvordan veilede om studiemuligheter i utlandet? Avgrensning av rådgiverens ansvarsområde: Det finnes 17 500 høyere utdanningsinstitusjoner i verden. USA alene har 3500. En person har ikke mulighet til å ha oppdatert informasjon om alle studiemuligheter i utlandet. Vit hvem som er hvem.

4 Hva er hva? Opererer med tre begreper: 1) Utveksling på videregående skole 2) Delgrad 3) Helgrad

5 Hvem er hvem? Videregående nivå Hele vgs: Fylkesmannen i Vest-Agder (FIVAI): Videregående i Frankrike United World Colleges i 11 land Utveksling: AFS/YFU, EF Education, STS, Rotary ungdomsutveksling, Aspect etc. Ellers: ANSA Senter for internasjonalisering av utdanning, SIU Lånekassen

6 Hvem er hvem? Høyere utdanning Delgradsstudier: Internasjonale kontorer ved norske læresteder (se liste www.ansa.no) Senter for Internasjonalisering av Utdanning, SIU Private programtilbydere som Gateway Colllege og Kulturstudier Kilroy Education, Sonor, Bjørknes etc. ANSA

7 Hvem er hvem? Høyere utdanning Helgradsstudier: ANSA Senter for internasjonalisering av utdanning, SIU (frankrikeprogrammet) Private agenter som Kilroy Education, Sonor, Bjørknes

8 Tall på utenlandsstudenter Ca 20 000 norske studenter i utlandet (fra 1.4.2010) 12 885 helgradsstudenter: Av disse er 7292 bachelorstudenter og 5403 masterstudenter. 6900 delgradsstudenter: Av disse er 4618 bachelorstudenter og 2304 masterstudenter. Ca 1500 delgradelever (utveksling) i vgs, 3/4 i USA eller UK. Ca 1000 helgrad på vgs. 700 i Danmark og Sverige, 100 i Frankrike.

9

10

11

12

13

14

15 Særegenheter ved veiledning om studier i utlandet Elevenes største utfordring er å navigere i en uendelige mengde av tilbud. Synlighet av tilbud ikke nødvendigvis basert på elevens beste. Tips: ANSAs etiske retningslinjer Liste over private agenter som er trygge å bruke Godkjenning: Lånekassen og helsefag

16 Etiske retningslinjer Etter initiativ fra ANSA etableres etiske retningslinjer for leverandører av studier og skolegang i utlandet. Innebærer at den seriøse delen av bransjen pålegger seg selv å kvalitetssikre veiledning og oppfølging av studentene og elevene. Skal sikre god veiledning og at studiesøkerne mottar nødvendig informasjon til å kunne treffe et godt utdanningsvalg. Lettere for studiesøkerne å finne frem til trygge og gode studieopphold i et stadig større marked. Liste over godkjente agenter kommer til sommeren.

17 Grunner til utenlandsstudier Det finnes mange gode grunner til å studere i ulandet: Flere studiemuligheter Språk Internasjonal erfaring For få studieplasser i Norge

18 ANSAmedlemska p Arbeider for utenlandsstudentenes rettigheter Forsikring Bankløsning ANSAland: Sosiale arrangementer Rådgivning


Laste ned ppt "Rådgiverseminar Lena Dammen og Ingunn Egedius ANSA - Samskipnaden for norske studenter i utlandet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google