Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådgiverseminar Lena Dammen og Ingunn Egedius

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådgiverseminar Lena Dammen og Ingunn Egedius"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådgiverseminar Lena Dammen og Ingunn Egedius
ANSA - Samskipnaden for norske studenter i utlandet

2 Opplæringsloven Forskrift til opplæringsloven § 22-3.
Eleven har rett til: ”oppdatert informasjon om utdanningsvegar i Noreg og andre land” - ”oppdatert informasjon om yrkesområde og arbeidsmarknaden lokalt, nasjonalt og internasjonalt” Disse to setningene er det mest iøynefallende ved forskriften som omhandler de internasjonale aspektene ved rådgivningen. Vi vil fokusere på den første som omhandler utdanning, men mye av det som sies vil ha overføringsverdi til yrkesområde og arbeidsmarked.

3 Hvordan veilede om studiemuligheter i utlandet?
Avgrensning av rådgiverens ansvarsområde: Det finnes høyere utdanningsinstitusjoner i verden. USA alene har 3500. En person har ikke mulighet til å ha oppdatert informasjon om alle studiemuligheter i utlandet. Vit hvem som er hvem. Det er et så stort område, at en person alene skulle kunne ha oversikt over hele dette feltet er urealistisk.Derfor skal vi forklare hvem som er hvem, og hvor informasjonen finnes.

4 Hva er hva? Opererer med tre begreper:
1) Utveksling på videregående skole 2) Delgrad 3) Helgrad Delgrad: At man tar en del av sin norske utdanning i, for eksempel ett semester eller to, i utlandet. De fleste norske universiteter og høgskoler har NordPlus-, Erasmus- og bilaterale avtaler. Vanligvis settes det krav om at du har avlagt minst 60 studiepoeng med et visst karakternivå for å kunne søke utveksling. Du søker direkte til det norske lærestedet og det finnes som regel interne frister høst og vår for når du må søke. ANSA har en oversikt over hvilke avtaler de ulike universitets og høyskolen har. Helgrad: At man tar en hel grad ute, f.eks en treårig bachelorgrad, eller en toårig mastergrad.

5 Hvem er hvem? Videregående nivå
Hele vgs: Fylkesmannen i Vest-Agder (FIVAI): Videregående i Frankrike United World Colleges i 11 land Utveksling: AFS/YFU, EF Education, STS, Rotary ungdomsutveksling, Aspect etc. Ellers: ANSA Senter for internasjonalisering av utdanning, SIU Lånekassen Vgs i Frankrike: Kan dra etter ungdomsskolen eller 1.klasse. Trenger ingen forkunnskaper i Fransk. Det undervises i fransk første året og i norsk språk, litteratur og historie alle tre årene. En norsk adjunkt eller lektor fungerer som lærer og organisator, og også som moralsk støtte i situasjoner som kan oppstå i hverdagen. UWC: Toårig tilbud, går førsteklasse på ”vanlig” gymnas. All undervisning er på engelsk, og man får et IB vitnemål. 10 skoler rundt om i verden, i Norge ligger skolen i Fjaler, i Sogn og Fjordane. 40 norske elever kommer inn. SIU, yrkesfaglig utveksling.

6 Hvem er hvem? Høyere utdanning
Delgradsstudier: Internasjonale kontorer ved norske læresteder (se liste Senter for Internasjonalisering av Utdanning, SIU Private programtilbydere som Gateway Colllege og Kulturstudier Kilroy Education, Sonor, Bjørknes etc. ANSA Gateway College, Kulturstudier - Privat organisasjoner som i samarbeid med norske høgskoler tilbyr norske høyskolestudier i utlandet.

7 Hvem er hvem? Høyere utdanning
Helgradsstudier: ANSA Senter for internasjonalisering av utdanning, SIU (frankrikeprogrammet) Private agenter som Kilroy Education, Sonor, Bjørknes

8 Tall på utenlandsstudenter
Ca norske studenter i utlandet (fra ) helgradsstudenter: Av disse er 7292 bachelorstudenter og 5403 masterstudenter. 6900 delgradsstudenter: Av disse er 4618 bachelorstudenter og 2304 masterstudenter. Ca 1500 delgradelever (utveksling) i vgs, 3/4 i USA eller UK. Ca 1000 helgrad på vgs i Danmark og Sverige, 100 i Frankrike. Altså rundt norske studenter i utlandet, pluss 2500 på vgs nivå.

9 Storbritannia, Danmark og Austrlia- vært på topp de siste årene, Autsralia har sunktet litt de siste årene. Om man tar Polen, Ungarn og Tsjekkia til sammen ville de havnet på tredjeplass, før Australia, med over 2000 studenter.

10 Delgrad, altså en del av utdanningen, oftest på utvekslingsavtaler, er USA stort. At Tanzania er på fjerdeplass skyldes alle sykepleiestudentene som drar på utveksling.

11 Medisin helt klart det mest populære faget, foran økonomi og samfunnsfag. Men også kunstfag skorer høyt. Medisin og kunst er jo typiske fag det er vanskelig å komme inn på i Norge.

12 Delgrad er bilde litt annerledes, her er ikke medisin engang med på lista. Økonomi og samfunnsfag på topp.

13 Oslo og Akershus klart overrepresentert
Oslo og Akershus klart overrepresentert. 255 studenter fra Hedmark tar en helgrad i utlandet.

14 233 på delgrad.

15 Særegenheter ved veiledning om studier i utlandet
Elevenes største utfordring er å navigere i en uendelige mengde av tilbud. Synlighet av tilbud ikke nødvendigvis basert på elevens beste. Tips: ANSAs etiske retningslinjer Liste over private agenter som er trygge å bruke Godkjenning: Lånekassen og helsefag Her viser vi til ANSAs etiske retnignslinjer, nevner kort godkjenning. Det er viktig å vite om hvilke regler som gjelder for å få lånekassestøtte, skal gå gjennom dette senere. I tilegg er det greit å vite om reglene rundt autorisasjon av helsefag, så ikke elvene risikerer å ta en hel grad i utlandet og ikke få den godkjent når de kommer tilbake.

16 Etiske retningslinjer
Etter initiativ fra ANSA etableres etiske retningslinjer for leverandører av studier og skolegang i utlandet. Innebærer at den seriøse delen av bransjen pålegger seg selv å kvalitetssikre veiledning og oppfølging av studentene og elevene. Skal sikre god veiledning og at studiesøkerne mottar nødvendig informasjon til å kunne treffe et godt utdanningsvalg. Lettere for studiesøkerne å finne frem til trygge og gode studieopphold i et stadig større marked. Liste over godkjente agenter kommer til sommeren. Studier i utlandet kommersialiseres i stadig høyere grad. En betraktelig del av norske elever og studenter i utlandet har funnet studiested og fag gjennom en kommersiell aktør. Dette gjelder hele utdanninger på universitetsnivå, utveksling på videregående nivå, samt flere andre typer studier i utlandet. ANSA har derfor valgt å gå i dialog med leverandørene for å utvikle noen grunnleggende retningslinjer for bransjens virke som skal sikre elevene og studentene. De etiske retningslinjene skal sikre god veiledning og at studiesøkerne mottar nødvendig informasjon til å kunne treffe et godt utdanningsvalg. Retningslinjene skal også sikre at leverandørene av studier i utlandet i tilstrekkelig grad har økonomisk soliditet til å levere det de lover og at de har en fastlagt plan for å hjelpe studenter som opplever problemer i utlandet.

17 Grunner til utenlandsstudier
Det finnes mange gode grunner til å studere i ulandet: Flere studiemuligheter Språk Internasjonal erfaring For få studieplasser i Norge

18 ANSAmedlemskap Arbeider for utenlandsstudentenes rettigheter
Forsikring Bankløsning ANSAland: Sosiale arrangementer Rådgivning ANSA har rundt 9000 medlemmer i over 90 land, og har holdt på siden 1956 med å arbeide for utenlandsstudentenes rettigheter og velferd. Jo sterkere organisasjon, jo mer makt. Forsikring gjennom Gauda. Må være medlem for å kunne ha forsikringen vår. Bankløsning: Gebyrfritt VISA kort og nettbank. Mastercard kredittkort og forskuttering av studielån. ANSAland: Studenten selv som arrangerer sosiale arrangementer, fagseminarer etc. En unik mulighet til å engasjere seg. Rådgivning: Alt fra lånekasse og skoletvister, til beredskapsplaner ved ulykker, personlige problemer etc. Samarbeider tett med sjømannskirken og UD.


Laste ned ppt "Rådgiverseminar Lena Dammen og Ingunn Egedius"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google