Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bruk av Dewey i emneportaler, særlig BIBSYS August 2002 Ole Husby, BIBSYS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bruk av Dewey i emneportaler, særlig BIBSYS August 2002 Ole Husby, BIBSYS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bruk av Dewey i emneportaler, særlig BIBSYS August 2002 Ole Husby, BIBSYS

2 Denne formuleringen + betaling til OCLC gir BIBSYS rett til å bruke Dewey i emneportalen: "The Dewey Decimal Classification is © 1996-2002 OCLC Online Computer Library Center, Incorporated. Used with Permission. DDC, Dewey, and Dewey Decimal Classification are registered trademarks of OCLC Online Computer Library Center, Incorporated."

3 Hva er en emneportal? Enkelt sagt: En web-tjeneste hvor du kan lete etter nett-dokumenter Eller: Internettets svar på biblioteks- katalogen En søkbar samling av kvalitetsikrete lenker som er organisert i emnekategorier og beskrevet på en standardisert måte.

4 Viktige egenskaper Utvalget av ressurser i portalen er faglig kvalitetskontrollert Innholdet i portalen blir rutinemessig sjekket med hensyn til –relevans –tilgjengelighet Portalen lar seg organisere i et enhetlig emnehierarki

5 Noen andre emneportaler BUBL Link DutchESS Internet Pointer Guide Yggdrasil AHDS ADAM Kuopio University Virtual Library OMNI OWL MathGuide Biz/ed Juridisk nettviser SOSIG RUDI EELS EEVL Novagate

6 Kvalitetskriteria Pålitelig informasjon Nyttig informasjon Selektivt utvalg God beskrivelse God organisering Kontrollert mengde Tilgjengelige ressurser

7 Emneorganisering Forutsetter en enhetlig emnemessig beskrivelse av ressursene, vha: –Et kjent klassifikasjonsystem eller emneordsystem –Eller et spesial-laget klassifikasjonsystem eller emneordsystem Alle disse metodene er i bruk i forskjellige emneportaler

8 Emneportaler som bruker Dewey ADAM FVL Elki Biz/ed BUBL Link NetFirst DEF music Yggdrasil Renardus BIBSYS

9 Myter om Dewey og emneportaler Dewey er for vanskelig å bruke for klassifikasjon av nett-ressurser Dewey forstås ikke av brukerne, og er derfor uegnet som verktøy for emnemessig organisering Det er ikke bruk for klassifikasjon i det hele tatt, fritekstsøking løser alle problemer Brukerne foretrekker å søke som i Google

10 Men Undersøkelser kan tyde på at brukerne ser på kategorimessig gjenfinning som et så stort gode at de gjerne godtar både feilplasseringer og dobbeltplasseringer i hierarkiet Kanskje er bibliotekarenes bekymringer på brukernes vegne av og til overdrevet?

11 Typisk bruk av Dewey i en emneportal Dewey brukes for å klassifisere ressursene I tillegg gis alle ressursene en kategorikode fra et heimelaget emnehierarki eller klassifikasjonssystem Det er dette heimelagete systemet som er grunnlag for navigering i kategorier Dewey kan brukes for søking Navigering i Dewey-hierarkiet er av og til mulig (f.eks. Bubl Link 5:15)

12 Navigering i et rent Dewey-hierarki

13 Samvirke mellom portaler Samsøking –Et felles grensesnitt for søking i flere portaler –Krever en felles standardisert søkeprotokoll (Z39.50, LDAP, Whois++ e.l.) ”Cross browsing” –En kategoriinndeling som er felles for flere portaler

14 Renardus : Et europeisk fellesprosjekt

15 Renardus-portaler Anglistik GuideDE DAINet DE DEFDK DutchESSNL FVLFI Geo-GuideDE History GuideDE MathGuideDE NOVAGateNorden Online thesesDE RDNUK

16 Hvordan brukes Dewey i Renardus For samsøking via Z39.50 For cross-browsing fra et rent Dewey- hierarki For å oppnå dette, må alle Renardus- partnere bidra med konverteringstabeller mellom Dewey og lokale systemer

17 Konverteringstabeller i Renardus Tabellene brukes for å generere søkbare Dewey-nummer for samsøk-bruk og de brukes for å lenke fra det felles Dewey-hierarkiet LN: Local classification notation LC: Local classification caption RL: Relationship code DN: DDC notation DC: DDC caption UR: Local browsing URL for the class NT: Notes :RE: Record end An example mapping from Ei is LN: 441.1 LC: Dams RL: > DN: 627.8 DC: Dams and reservoirs UR: http://eels.lub.lu.se/ei/441.1.html NT: alt.: map to most subclasses of 627.8 :RE:

18 Renardus bruker et rent Dewey-hierarki

19 Lenker til de enkelte portalene

20 Og så: om BIBSYS emneportal

21 Søkeresultat

22 Hovedprinsipper En database for universitet og høgskoler Obligatorisk bruk av Dewey Ett emnehierarki - "bygd på Dewey" Egendefinert liste over ressurstyper Registreringsformat bygd på Dublin Core, og enkle registreringsregler

23 Flere hovedprinsipper Bruk av spesialverktøy (ROADS) Ressursutvalg med basis i ”lenkesamlinger”, ikke ”enkeltdokumenter” Veiledende omfang: ca 10.000 dokumenter (idag er det ca 2.400)

24 Gjenfinningsmetoder A. Navigering i emnehierarkiet –Velg hovedgruppe, deretter undergruppe B. Søking –Tast inn ett eller flere søkebegreper i ett eller flere søkefelter C. Blaing –i alfabetiske eller systematiske emnelister D. Avgrensing –Eksplisitt eller automatisk oppsatt

25 Mer om bruk av Dewey Dewey (DDC21) er obligatorisk! Dewey-numrene brukes for å tilordne en post til en eller flere hierarkigrupper Det registreres ikke emneord eller kategorier på postene Emnehierarkiet kan endres eller bygges ut dynamisk - uten behov for omklassifisering

26 Template-Type: DUBLINCORE Handle: 997362185-9172 Title: LifeART DescriptionNo: Betaltjeneste med to hoved-databaser: LifeART og MediClip. Samling med over 11.000 bilder og diagrammer(clipart) i anatomi, medisin, helsefag, fysikalsk medisin og veterinærbiologi. For å få den beste kvaliteten på bildene/nedlasting kreves betaling. Type: OO Registrator: fagred-medisin@bibsys.no DescriptionOther: Image collections in biomedicine, nursing, manual medicine and veterinary biology. Thumbnail pictures available without charge, downloading and printout of larger pictures is fee-based. CoverageSpatial: Keywords: patient education medical illustration Identifier-m-v1: http://www.lifeart.com/collections.cfm/12 SubjectDewey-m-v1: 611 SubjectDewey-m-v2: 590 TitleAlternative-r-v1: Medical clip art Creator-r-v1: Lippincott Williams & Wilkins SubjectNLM-r-v1: WZ 348 SubjectNLM-r-v2: QS 17 Record-Last-Modified-Date: Thu, 30 Aug 2001 12:54:32 +0000 Record-Last-Modified-Email: medisin Record-Created-Date: Thu, 09 Aug 2001 13:14:46 +0000 Record-Created-Email: forslag Eksempel på post i databasen

27 Problemer "Dewey dekker ikke mitt område godt nok" "Jeg kan ikke Dewey" "Jeg har ikke gode nok hjelpemidler" "Emnehierarkiet er ikke ferdig utbygd" "Emnehierarkiet er ikke godt nok balansert" "Behandling av ressurstyper i Dewey er ikke god nok" "Sluttbrukerne kan ikke Dewey"

28 Emnehierarkiet Emnehierarkiet er ”bygd på” Dewey Det betyr at hver kategori er beskrevet vha ett eller flere Dewey-nummer men hierarkiet har en annen struktur enn det rene ”Dewey-hierarkiet” –og det kommer av at Dewey-hierarkiet ikke er godt nok balansert for vårt formål Hierarkiet gir grunnlaget for emnemessig blaing ("browsing")

29 Emnehierarkiet er dynamisk Hierarkiet kan endres underveis –dette er mulig fordi en ressurs ”koples til” en eller flere kategorier bare via Dewey-numrene Den som klassifiserer trenger ikke kjenne emnehierarkiet –og bør ikke bruke det...

30 Emnehierarkiet i gjenfinningen

31 ... HUMANISTISKE FAG 1* OR 2* OR 320.5* OR 4* OR 7* OR 8* OR 9* NOT (15* OR 791.43* OR 91*) Arkitektur, landskapsplanlegging 71* OR 72* Arkitektur : generelt 720 NOT 720.9* NOT T=A* Arkitekturhistorie, bygningsvern 722* OR 723* OR 724* OR 720.9* NOT 720.92*...... Emnehierarkiet er lagret i XML

32 Om emneregistre Emneregister til Dewey brukes som et separat gjenfinningshjelpemiddel Bruk av eksterne registre kan medføre rettighetsproblematikk Avtale med OCLC sikrer nødvendige rettigheter For øyeblikket brukes NB's register (base Deweyreg) Ønskelig å bruke registret til DDK 5 ! ! !

33 NB’s emneregister

34

35 Dewey-søk for spesielt interesserte

36 Hva er spesielt med BIBSYS emneportal? Emnehierarki og emneregister er frikoplet fra databasen, og brukes som separate gjenfinningshjelpemidler Emnehierarkiet kan endres dynamisk –eller kan byttes ut med et helt annet –eller kan suppleres med flere Emneregister kan byttes ut –eller kan suppleres med flere Forutsetning: Dypklassifikasjon i Dewey !


Laste ned ppt "Bruk av Dewey i emneportaler, særlig BIBSYS August 2002 Ole Husby, BIBSYS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google