Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Referansearbeid 2 år Gjennomgang av sentrale bibliotekfaglige referanseverker Tor Sveum Forelesning onsdag 10. mars 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Referansearbeid 2 år Gjennomgang av sentrale bibliotekfaglige referanseverker Tor Sveum Forelesning onsdag 10. mars 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Referansearbeid 2 år Gjennomgang av sentrale bibliotekfaglige referanseverker Tor Sveum Forelesning onsdag 10. mars 2010

2 Disposisjon: 1. time Definisjon av biblioteksfag Gjennomgang av biblioteksfaglige hjelpemidler Hvordan finne aktuell informasjon? Hvordan holde seg oppdatert 2. time: Introduksjon til LISA

3 Hva er biblioteksfag? Biblioteksfaget inndeling etter Dewey 020 Biblioteksfag og informasjonsvitenskap 021 Bibliotekenes forhold til samfunnet 022 Biblioteksbygninger og –lokaler 023 Bibliotekspersonale 025 Biblioteksoperasjoner (katalogisering, klassifikasjon, referansearbeid, utlån) 026-027 Spesielle typer bibliotek

4 Søknad om akkreditering av doktorgradsprogram i bibliotek- og informasjonsvitenskap – utkast pr. 18.12.09 : Kunnskapsorganisering og gjenfinning blir feltets kjerneområde i den forstand at det ikke kan tenkes et bibliotek- og informasjonsvitenskapelig forsknings- eller utdanningsprogram det ikke inngår som et sentralt element ---- Det følger av det som er sagt over at bibliotek- og informasjonsvitenskapen er et tverrvitenskapelig felt. Det har faget til felles med de fleste, om ikke alle, profesjonsvitenskaper fra medisin til landbruksvitenskap. Det trekker på teoretiske og metodiske tilnærminger fra samfunnsvitenskaper som sosiologi og statsvitenskap, pedagogikk og psykologi, kommunikasjonsvitenskap, informatikk, matematikk, lingvistikk og litteratursosiologi.

5 LISA (Library & Information Science Abstracts). Database i CSA online Subjects covered in LISA include: Bookselling CD-ROMs databases Chemical structure searching Copyright Document delivery Electronic publishing Hypermedia Imaging and Image databases Information storage and retrieval Internet Libraries of all types Library automation Library buildings Library history Networks and networking Online information retrieval Periodicals Publishing Telemedicine User interfaces Users and User behaviour World Wide Web (WWW).

6 Emner dekket i ISTA (Information science and technology abstracts) (Kilde : Dialog Bluesheets) Stor grad av overlapping med LISA.Har skiftet navn til LISTA, gratis tilgjengelig gjennom Ebsco (www.libraryresearch.com)www.libraryresearch.com Library, Information Science & Technology Abstract (LISTA). Indexes more than 690 periodicals, plus books, research reports and proceedings. Subject coverage includes librarianship, classification, cataloging, bibliometrics, online information retrieval, information management and more. Coverage in the database extends back as far as the mid-1960s.

7 Emner dekket i Library Literature and Information Science (Wilson) (Kilde : Dialog Bluesheets) Stor grad av overlapping med LISA og LISTA

8 Oppsummering: LISA, LISTA og Library literature & Information Science omfatter: LIS - fagene Bibliotek- og informasjonsvitenskap i vid forstand

9 LISA : Sources (kilder for registrering i LISA) Source documents, include journals, bulletins, materials from library associations, conference proceedings, books, theses, technical reports, and research projects.

10 LISA, LISTA, og Library literature & Information Science omfatter hovedsakelig - artikler i periodika LISA dekker ikke forlagspubliserte bøker.

11 Ingen nordiske bibliotekstidsskrifter indeksert i LISTA (Information science and technology abstracts) Noen få nordiske bibliotekstidsskrifter blir indeksert i LISA LISA indekser ca. 414 periodika, LISTA indekserer ca. 690 periodika

12 Nordiske tidsskrifter indeksert i LISA: Bibliotekspressen, 1395-0401 (sv) Bokasafnid, 0257-6775 (isl) Bok og bibliotek (no, fram til 1988) DF Revy, 0106-0503 (da) Kirjastolehti, 0023-1843 (fi) Nordisk Arkivnyt, 0546-2851 (da) Scandinavian Public Library Quarterly, 0036-5602 Svensk Biblioteksforskning, 0284-4354 Synopsis, 0332-656X (no, fram til 2003) Ingen norske fra 2003-

13 Hvor kan man søke etter nordiske biblioteksfaglige artikler? Artikler i norske bibliotekstidsskrifter: Den nasjonale tidsskriftindeksen Norart - tilsvarende for Danmark og Sverige (Artikelbasen, Artikelsök) eller den nordiske databasen Nordisk BDI-indeks (avsluttet 2007)

14

15 Hvordan søke etter bibliotekfaglig informasjon? Litteratursøking: Bibliotekfaglige databaser (Lisa, LISTA etc.) Generelle databaser (Ebsco, ISI Web of Science etc.) Kataloger (Bibsys etc.) Opplysningssøking: Trykte / digitale oppslagsverk (leksika, ordbøker etc) Bibliotekfaglige ressurser på Internett Emneportaler, bibliotekorganisasjoner, bibliotekutdanninger, blogger, epost-arkiv

16 Biblioteksfaglige ressurser på Internett: http://www.jbi.hio.no/bibin/2c2/internet.htm Organisert etter Kilder (hvem står bak?) : Bibliotek ved bibliotekarutdanninger og universitet Emneportaler: Kommersielle emnekataloger (Kvasir, ABC Startsiden etc) : -> Bibliotek og arkiver Biblioteksorganisasjoner (IFLA, ABM-utvikling osv.) Kommersielle foretak for biblioteksektoren (InfoWorks, BS osv.) Enkeltpersoner

17 Generelt om biblioteksfaglige ressurser på Internett: - lenker til de samme nettstedene (bibliotek, org. inst., baser, kataloger, søkemaskiner, oppslagsverk, tidsskrifter, postlister, tjenester osv osv - organisert på forskjellig måte strukturert, strengt kontrollert, ustrukturert, tilfeldig, forskjellig beskrivelse - søking etter informasjon - vanskelig - jo mer informasjon dess vanskeligere å navigere - vanskelig å se hva som skjuler seg bak oppslagsordene Presise emneord (søketermer) bruk søkemaskin (Google)

18 Oppsummering - hvordan holde seg oppdatert i biblioteksfaget? -lese fagtidsskrifter, følge med i litteraturen (f.eks.legge inn alerts i Ebsco) (oversikt over tidskrifter i biblioteksfag fra Norsk samfunns- vitenskapelig datatjeneste: http://tinyurl.com/yc73j2n)http://tinyurl.com/yc73j2n - melde seg på postlister, nyhetsbrev - lage favoritter (bokmerker) på aktuelle biblioteksfaglige nettsteder - kurs, veiledning, seminarer, møter - blogg (facebook, twitter)

19


Laste ned ppt "Referansearbeid 2 år Gjennomgang av sentrale bibliotekfaglige referanseverker Tor Sveum Forelesning onsdag 10. mars 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google