Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

XML. XML programvare XML prosessor XML tolk XML applikasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "XML. XML programvare XML prosessor XML tolk XML applikasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 XML

2 XML programvare XML prosessor XML tolk XML applikasjon

3 Prolog XML deklarasjonen – Document type declaration Prosesseringsinstruksjoner – Kommentar – som i html Blanke tegn

4 XML dokument Prolog Dokument element Elementene

5 Krav til velformet XML dokument Ett dokument element Ren fletting av elementer Taggene er case sensitive Alle tagger på avsluttes Start tag navnet må være lik slutt tag navnet

6 Elementene Navnet –Må starte med bokstav eller _ –Kan videre ha tall, bokstav, punktum, - eller _ –Navnet kan ikke starte med xml Innholdet –Elementer –Tegn data Tegn data kan ikke være, & eller ]] –Begge deler –Tegnreferanser og entitetsferanser –CDATA seksjoner - –Prosesseringsinstruksjoner –Kommentarer

7 Behandling av blanke tegn XML prosessoren sender blanke tegn til xml applikasjonen xml:space attributtet gir xml applikasjonen informasjon om behandling av blanke tegn

8 Attributter Navneregler som for elementer Navn og verdi skilles med = Verdien skal stå i enkle eller doble apostrofer Verdien kan ikke inneholde samme apostrof som avgrenser den Verdien kan ikke inneholde & eller < Verdien kan inneholde referanser

9 Namespace Navneregler som for elementer Definisjonen – xmlns:prefix=”URI” Bruk - Default namespace – xmlns=”URI” –Omdefinering av default namespace –Sletting av default namespace – xmlns=”” xml navnerommet er forhåndsdefinert

10 Gyldige XML dokumenter Er velformulert Inneholder eller refererer en DTD –Document type declaration - eller Refererer et XML schema dokument Definerer innholdet og strukturen i dokumentet

11 Innholdet i DTD Element type deklarasjon –Definerer element type, rekkefølge og innhold Attributt deklarasjoner –Definerer attributtene til et element, datatype og standardverdi Entitetsdeklarasjoner Notasjonsdeklarasjoner Prosesseringsinstruksjoner Kommentarer Parameter entitets referanser

12 Element type deklarasjonen Syntaks - Innholdsspesifikasjon –EMPTY –ANY –Elementer Sekvens -, Valg - | Betydningen av +, * og ? –Elementer og tegndata Bare tegndata - #PCDATA Blandet innhold

13 Attributt deklarasjonen Syntaks - –Attdef : Navn Type Defaultdefinisjon Flere attributt deklarasjoner for samme element adderes Ved redefinisjon av attributt velges det første

14 Attributt typer CDATA – streng med alle lovlige tegn Tokenized type oppramsingstype

15 Tokenized type Verdi alle lovlige tegn Nøkkelord –ID – unik verdi Må ha verdi som følger navneregel for XML –IDREF – refererer ID i annet element –IDREFS – liste av ID referanser –ENTITY – navnet til en utolket entitet –ENTITIES – liste av flere utolkede eniteter –NMTOKEN – verdien kan starte med tall og inneholde kolon, men ikke som første tegn –NMTOKENS – liste av NMTOKEN

16 Oppramsingstyper Liste av NMTOKEN skilt med | i paranteser NOTATON (liste av NOTATION navn adskilt av |) –Ett element kan bare ha et attributt av type NOTATION

17 Default definisjon #REQUIRED – må spesifiseres #IMPLIED – valgfritt å spesifisere ”verdi” – angir standardverdi #FIXED ”verdi” – angir fast standardverdi

18 Namespace definisjon i DTD xmlns attributtet må defineres –Verdien må spesifiseres (#REQUIRED) Elementdefinisjonen må inneholde prefix for namespace Et element navn som finnes i flere namespace må defineres for alle

19 Bruk av ekstern DTD Syntaks – Bruk av både intern og ekstern DTD –Definer ekstern først fulgt av intern([]) –Intern definisjon har prioritet Ignore, include for eksterne definisjoner –Syntaks -

20 Entitetstyper Generell kontra parameter Intern kontra ekstern Tolket kontra utolket

21 Entitetstyper i XML Generell tolket intern Generell tolket ekstern Generell utolket ekstern Parameter tolket intern Parameter tolket ekstern

22 Deklarasjon av generell tolket intern Syntaks - Navn må følge navneregler for XML Regler for Verdi –Settes inn i enkle eller doble apostrofer –Kan ikke inneholde samme apostrof som benyttes for å avgrense –Bare & for å starte entitetsreferanse, ikke % –Innholdet må være lovlig på stedet den settes inn Settes inn med &Navn;

23 Deklarasjon av generell tolket ekstern Syntaks - Navn må følge XML navneregler Url settes i enkle eller doble apostrofer Innholdet må være lovlig på det stedet det settes inn Settes inn med &Navn;

24 Deklarasjon av generell utolket ekstern Syntaks - { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.no/8/2137624/slides/slide_24.jpg", "name": "Deklarasjon av generell utolket ekstern Syntaks -

25 Deklarasjon av NOTATION Syntaks - { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.no/8/2137624/slides/slide_25.jpg", "name": "Deklarasjon av NOTATION Syntaks -

26 Deklarasjon av intern tolket parameterentitet Syntaks - Parameteriserer innholdet DTD Settes inn med %Navn; Navn følger regler for XML navn Verdi omsluttes av enkle eller doble paranteser Verdi kan ikke inneholde apostrofen som avgrenser verdien Verdi kan ikke inneholde % og & bare som første tegn i generell entitetsreferanse

27 Deklarasjon av ekstern tolket parameterentitet Syntaks - Settes inn med %Navn; Navn følger regler for XML navn Systemidentifikator omsluttes av enkle eller doble paranteser Systemidentifikator kan ikke inneholde apostrofen som avgrenser verdien Systemidentifikator er url til filen som inneholder DTD deklarasjoner

28 Tegnreferanser Innsettingssyntaks - &#desimaltall; eller &#hheksadesimalt-tall; Benyttes for å sette inn utilgjengelige tegn eller tegn som er ulovlige på innsettingsstedet Kan bare benyttes for tegn som er lovlige i et XML dokument Predefinerte entiteter


Laste ned ppt "XML. XML programvare XML prosessor XML tolk XML applikasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google