Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

XML.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "XML."— Utskrift av presentasjonen:

1 XML

2 XML programvare XML prosessor XML tolk XML applikasjon

3 Prolog XML deklarasjonen Document type declaration
<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8” standalone=”no”?> Document type declaration Prosesseringsinstruksjoner <?Applikasjon instruksjon ?> Kommentar – som i html Blanke tegn

4 XML dokument Prolog Dokument element Elementene

5 Krav til velformet XML dokument
Ett dokument element Ren fletting av elementer Taggene er case sensitive Alle tagger på avsluttes Start tag navnet må være lik slutt tag navnet

6 Elementene Navnet Innholdet Må starte med bokstav eller _
Kan videre ha tall, bokstav, punktum, - eller _ Navnet kan ikke starte med xml Innholdet Elementer Tegn data Tegn data kan ikke være <, >, & eller ]] Begge deler Tegnreferanser og entitetsferanser CDATA seksjoner - <![CDATA[….]]> Prosesseringsinstruksjoner Kommentarer

7 Behandling av blanke tegn
XML prosessoren sender blanke tegn til xml applikasjonen xml:space attributtet gir xml applikasjonen informasjon om behandling av blanke tegn

8 Attributter Navneregler som for elementer Navn og verdi skilles med =
Verdien skal stå i enkle eller doble apostrofer Verdien kan ikke inneholde samme apostrof som avgrenser den Verdien kan ikke inneholde & eller < Verdien kan inneholde referanser

9 Namespace Navneregler som for elementer
Definisjonen – xmlns:prefix=”URI” Bruk - <prefix:tagnavn> Default namespace – xmlns=”URI” Omdefinering av default namespace Sletting av default namespace – xmlns=”” xml navnerommet er forhåndsdefinert

10 Gyldige XML dokumenter
Er velformulert Inneholder eller refererer en DTD Document type declaration - <!DOCTYPE Dokument element [markup]> eller Refererer et XML schema dokument Definerer innholdet og strukturen i dokumentet

11 Innholdet i DTD Element type deklarasjon Attributt deklarasjoner
Definerer element type, rekkefølge og innhold Attributt deklarasjoner Definerer attributtene til et element, datatype og standardverdi Entitetsdeklarasjoner Notasjonsdeklarasjoner Prosesseringsinstruksjoner Kommentarer Parameter entitets referanser

12 Element type deklarasjonen
Syntaks - <!ELEMENT navn innhold> Innholdsspesifikasjon EMPTY ANY Elementer Sekvens - , Valg - | Betydningen av +, * og ? Elementer og tegndata Bare tegndata - #PCDATA Blandet innhold

13 Attributt deklarasjonen
Syntaks - <!ATTLIST Elementnavn Attdef> Attdef : Navn Type Defaultdefinisjon Flere attributt deklarasjoner for samme element adderes Ved redefinisjon av attributt velges det første

14 Attributt typer CDATA – streng med alle lovlige tegn Tokenized type
oppramsingstype

15 Tokenized type Verdi alle lovlige tegn Nøkkelord ID – unik verdi
Må ha verdi som følger navneregel for XML IDREF – refererer ID i annet element IDREFS – liste av ID referanser ENTITY – navnet til en utolket entitet ENTITIES – liste av flere utolkede eniteter NMTOKEN – verdien kan starte med tall og inneholde kolon, men ikke som første tegn NMTOKENS – liste av NMTOKEN

16 Oppramsingstyper Liste av NMTOKEN skilt med | i paranteser
NOTATON (liste av NOTATION navn adskilt av |) Ett element kan bare ha et attributt av type NOTATION

17 Default definisjon #REQUIRED – må spesifiseres
#IMPLIED – valgfritt å spesifisere ”verdi” – angir standardverdi #FIXED ”verdi” – angir fast standardverdi

18 Namespace definisjon i DTD
xmlns attributtet må defineres Verdien må spesifiseres (#REQUIRED) Elementdefinisjonen må inneholde prefix for namespace Et element navn som finnes i flere namespace må defineres for alle

19 Bruk av ekstern DTD Syntaks Bruk av både intern og ekstern DTD
<!DOCTYPE Dokument-element SYSTEM ”URL”> Bruk av både intern og ekstern DTD Definer ekstern først fulgt av intern([]) Intern definisjon har prioritet Ignore, include for eksterne definisjoner Syntaks - <![IGNORE[….]]>

20 Entitetstyper Generell kontra parameter Intern kontra ekstern
Tolket kontra utolket

21 Entitetstyper i XML Generell tolket intern Generell tolket ekstern
Generell utolket ekstern Parameter tolket intern Parameter tolket ekstern

22 Deklarasjon av generell tolket intern
Syntaks - <!ENTITY Navn Verdi> Navn må følge navneregler for XML Regler for Verdi Settes inn i enkle eller doble apostrofer Kan ikke inneholde samme apostrof som benyttes for å avgrense Bare & for å starte entitetsreferanse, ikke % Innholdet må være lovlig på stedet den settes inn Settes inn med &Navn;

23 Deklarasjon av generell tolket ekstern
Syntaks - <!ENTITY Navn SYSTEM Url> Navn må følge XML navneregler Url settes i enkle eller doble apostrofer Innholdet må være lovlig på det stedet det settes inn Settes inn med &Navn;

24 Deklarasjon av generell utolket ekstern
Syntaks - <!ENTITY Navn SYSTEM Url NDATA Notasjonsnavn Navn må følge XML navneregler Url settes i enkle eller doble apostrofer Notasjonsnavn er navnet på en deklarert notasjon Notasjonsdeklarasjonen beskriver et dataformat eller url for et program som kan behandle dataformatet Navn tilordnes en attributt av type ENTITY eller ENTITIES

25 Deklarasjon av NOTATION
Syntaks - <!NOTATION Navn SYSTEM Systemidentifikator Navn følger regler for XML navn Informasjonen sendes til XML applikasjonen

26 Deklarasjon av intern tolket parameterentitet
Syntaks - <!ENTITY % Navn Verdi> Parameteriserer innholdet DTD Settes inn med %Navn; Navn følger regler for XML navn Verdi omsluttes av enkle eller doble paranteser Verdi kan ikke inneholde apostrofen som avgrenser verdien Verdi kan ikke inneholde % og & bare som første tegn i generell entitetsreferanse

27 Deklarasjon av ekstern tolket parameterentitet
Syntaks - <!ENTYTY % Navn SYSTEM Systemidentifikator> Settes inn med %Navn; Navn følger regler for XML navn Systemidentifikator omsluttes av enkle eller doble paranteser Systemidentifikator kan ikke inneholde apostrofen som avgrenser verdien Systemidentifikator er url til filen som inneholder DTD deklarasjoner

28 Tegnreferanser Innsettingssyntaks - &#desimaltall; eller &#hheksadesimalt-tall; Benyttes for å sette inn utilgjengelige tegn eller tegn som er ulovlige på innsettingsstedet Kan bare benyttes for tegn som er lovlige i et XML dokument Predefinerte entiteter


Laste ned ppt "XML."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google