Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan uttrykke krav Kapittel 4.4. Innledning Målet er å samles rundt ett entydig språk som ikke kan misforståes eller feiltolkes. Gjør sporbarheten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan uttrykke krav Kapittel 4.4. Innledning Målet er å samles rundt ett entydig språk som ikke kan misforståes eller feiltolkes. Gjør sporbarheten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan uttrykke krav Kapittel 4.4

2 Innledning Målet er å samles rundt ett entydig språk som ikke kan misforståes eller feiltolkes. Gjør sporbarheten til hvert krav enklere. Dette kan deles opp i statiske og dynamiske metoder.

3 Statiske metoder Metoder som beskriver et statisk relasjonsforhold. Tidsaspektet er ikke relevant. Man ser bort ifra endringer som skjer over tid mellom relasjonene. En fullgod metode hvis tidsaspekt ikke har stor betydning.

4 Indirekte referanser Algoritmer til systemet er indikert, men ikke spesifisert. Teoretiske algoritmer, uten en bevist løsning.

5 Rekursive relasjoner Transformeringa av en tilstand er beskrevet i allerede beskrevne tilstander (rekursivt). Systemet bearbeider sin egen tilstand automatisk mot en løsning. Eks: Et system som sporer utbrudd av en epidemi.

6 Aksiomatiske definisjoner Aksiom: Grunnsetning som ikke trenger bevis eller kan bevises. En alternativ måte å se på et system ved å sette sammen flere aksiomer for å utforme nye teoremer. Aksiomatiske definisjoner blir ofte brukt til å spesifisere abstrakte datatyper.

7 Uttrykksmåte som språk Strenger av data som kan gjenkjennes som et akseptabelt språk. Definerer syntaksen til et språk. Eks: Backus-Naur form (BNF)

8 Abstraktgjørelse av data En teknikk for å beskrive hva dataene er til, i stedet for hvordan de ser ut eller hva de blir kalt. Kategorisere data i logiske grupper. Beskrive handlinger og relasjoner til datamengden.

9 Dynamiske metoder Metoder for å vise hvordan et system endrer seg over tid Systemet oppfattes dithen at stimuli forårsaker en endring i tilstandsnivå Mer oversiktlig når man ser på alle mulige muligheter for tilstandsnivå og stimuli

10 Beslutningstabeller Av og til er det fordelaktig å beskrive et system som en rekke mulige betingelser som systemet oppfyller på et gitt tidspunkt, regler for reaksjon på stimuli når bestemte sammensetninger av disse betingelsene er oppfylt, og hva som skal skje som resultat.

11 Betingelsene listes på venstre side av tabellen, og hver kolonne representerer en regel som skal følges når systemet er i det tilstandsnivå som betingelsene medfører. I forhold til reglene kan de være T(rue) eller F(alse) Under betingelsene listes resultatene

12 Betingelser Regel 1Regel 2Regel 3Regel 4 Studerer ved HiØFTTT Studerer ved avdeling for IA -FTT Studerer Informatikk i Halden --FT Send ”Beklager, men…”-mail XXX Send ”Velkommen til…”-mail X

13 Det kan settes opp mange forskjellige regler, og det kan være flere sammensetninger av regler som fører til en bestemt reaksjon Flere regler kan føre til samme reaksjon Det er mulig å lage regler som fatter beslutninger uten å ta alle betingelser i betraktning (redundans) Hvis alle mulige sammensetninger av betingelser fører til en beslutning er spesifikasjonen komplett

14 Funksjonelle beskrivelser og Overføringsdiagrammer: Vi kan på en liknende måte beskrive et system som en rekke tilstander hvor systemet reagerer på forskjellige mulige hendelser. Systemets opptreden tolkes som en serie funksjoner Input er en serie betingelser og en hendelse Output som følge av det er en hendelse som resulterer i at systemet beveger seg over i en annen tilstand Overgangen mellom tilstander kan fremstilles grafisk

15

16 Current stateInputNext State S10S2 S11 S20 1S1 S30S1 S31

17 Formel for overgang mellom tilstander: f (S i, C j ) = S k Andre notasjonsmuligheter: –Gjerdediagram –UML-modell NB! Eksistensen av alle elementer bør fremgå klart og tydelig!

18 Event tabeller En teknikk der alle tilstander i et system, og alle events blir satt opp i en krysstabell

19 Petri nets En teknikk beregnet for systemer der det skjer flere ting på en gang

20 Objekt-orientert spesifikasjon Hver entitet er et objekt. Fokuserer på objekter, istedenfor input/output-transformasjoner En metode, definert i objektet, kan utføre handlinger av objektet eller på objektet.

21 Andre egenskaper ved OO Encapsulation – kapsling av data i objectet Klasse-hierarki. Arv – Multiple inheritance Polymorphisme – en metode definert for flere enn ett object.

22 Objektmodelleringsteknikk(OMT) Består av: Objektmodell Dynamisk modell (Tilstandsdiagram) Funksjonell modell (Flytmodell)

23 Aktivitetsdiagram (artikkel) Kontroll info Input data Mekanisme info Output data Aktivitet

24 Eksempel


Laste ned ppt "Hvordan uttrykke krav Kapittel 4.4. Innledning Målet er å samles rundt ett entydig språk som ikke kan misforståes eller feiltolkes. Gjør sporbarheten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google