Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 2 3 4 5 Hvorfor er kildekritikk så viktig? Internett har åpnet for helt nye muligheter for publisering Feilinformasjon,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 2 3 4 5 Hvorfor er kildekritikk så viktig? Internett har åpnet for helt nye muligheter for publisering Feilinformasjon,"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Roar.storleer@ub.ntnu.no

2 2

3 3

4 4

5 5 Hvorfor er kildekritikk så viktig? Internett har åpnet for helt nye muligheter for publisering Feilinformasjon, fordreining av sannhet, ufullstendige opplysninger Alle ønsker å få deg til å tro på deres budskap Alle som har et budskap benytter Internett Hvor lett lar vi oss lure? (Billedmanipulering)B Er vi nok på vakt?

6 6 Roar.storleer@ub.ntnu.no Det viktigste forarbeidet du/dere gjør for prosjektet er etter først å ha tenkt grundig igjennom problemstillingen selve INFORMASJONSSØKEFASEN Hva finnes av kjent viten innen prosjektoppgavens tema?

7 7 Roar.storleer@ub.ntnu.no Din utfordring er å: 1. Forstå spørsmålet/analyser problemstilling 2. Velge riktig søkeverktøy 3. Finne fram til signifikante søkeord. TENK SYNONYMER 4. Vite hvordan du utnytter det aktuelle søkeverktøyets muligheter 5. Lage en god søkeprosedyre 6. Evaluere den funne informasjon om den er: Sann Pålitelig Troverdig Objektiv Nøytral Seriøs

8 8 Roar.storleer@ub.ntnu.no ULIKE PUBLIKASJONSTYPER Bibliografier (litteraturoversikter innen et emne) Bibliografier (litteraturoversikter innen et emne) Biografier (om mennesker, eg. selvbiografi) Biografier (om mennesker, eg. selvbiografi) Monografier (bøker) Monografier (bøker) Tidsskrifter (periodika) Tidsskrifter (periodika) Forsknings - rapporter Forsknings - rapporter Konferanser Konferanser Patenter, Mønstre og Varemerker Patenter, Mønstre og Varemerker Standarder Standarder Doktoravhandlinger Doktoravhandlinger

9 9 Roar.storleer@ub.ntnu.no SØKEMULIGHETER Trunkering – Ordavkortning (*) Trunkering – Ordavkortning (*) Store/små bokstaver Store/små bokstaver Parenteser Parenteser Logiske operatorer (NOT, AND, OR) Logiske operatorer (NOT, AND, OR) Nærhetsoperatorer (NEAR, ADJ, N..) Nærhetsoperatorer (NEAR, ADJ, N..) Feltkodesøking (TI, AU, LA, JN, SO) Feltkodesøking (TI, AU, LA, JN, SO) Frasesøking (” ”) Frasesøking (” ”)

10 10 Roar.storleer@ub.ntnu.no Ulike elektroniske ressurser i Det Digitale Bibliotek Bibliotek - husholdningssystemer (BIBSYS Ask)BIBSYS Fagdatabaser (Compendex,NTIS,ETDE,ISI, SCOPUS, INSPEC, ChemAbs) Fulltekst elektroniske publikasjoner (tidsskrifter (EBSCO), rapporter, standarder,patenter)EBSCO Internett (søkemotorer)søkemotorer Andre kilder

11 11 Roar.storleer@ub.ntnu.no Søkemotorer som søker i Fagstoff Scirus : http://www.scirus.com/http://www.scirus.com/ (Dekker mer enn 200 mill. vitenskapelig relaterte vevsider) Google Scholar : http://scholar.google.com/http://scholar.google.com/ (Vanskelig å finne noe info om størrelse Scopus : http://www.scopus.com/scopus/home.urlhttp://www.scopus.com/scopus/home.url (15,000 peer-reviewed titler fra mer enn 7 sentrale forlag) Lisensiert tjeneste – interessant konkurrent til ISI Windows Live Academic : http://academic.live.com/ http://academic.live.com/

12 12 Roar.storleer@ub.ntnu.no Eksempel: COMPENDEX

13 13 Roar.storleer@ub.ntnu.no Eksempel: GeoBase

14 14 Roar.storleer@ub.ntnu.no Eksempel: Chemical Abstracts (CA)

15 15 Roar.storleer@ub.ntnu.no 9 800 000 treff

16 16 Roar.storleer@ub.ntnu.no eUBiT

17 17 Roar.storleer@ub.ntnu.no UBiT - Veven www.ub.ntnu.no Bibsys Ask Databaser E-tidsskrifter E-bøker Oppslagsverk, håndbøker, patenter, standarder, statistikk, leksika, SM på Internett Kopi/låne litteratur VIKO

18 18 Roar.storleer@ub.ntnu.no lenke

19 19 Roar.storleer@ub.ntnu.no Praktiske spørsmål: Åpningstider (UBiTs hjemmeside) Lån/kopi (Priser) LåntakerID (LTID) til BIBSYS Ask PC tilgang ved NTNU og utenfor NTNU nettet Leseplass URL: http://www.ntnu.no/ub


Laste ned ppt "1 2 3 4 5 Hvorfor er kildekritikk så viktig? Internett har åpnet for helt nye muligheter for publisering Feilinformasjon,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google