Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vietnam Et land i flammer. Vietnam Et land i flammer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vietnam Et land i flammer. Vietnam Et land i flammer."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Vietnam Et land i flammer

3 Undertykkelse Det Vietnamesiske folk har i lange tider vært utsatt for undertrykkelse fra forskjellige stormakter. På slutten av 1800 tallet ble hele Indokina lagt under den franske kolonimakten. Under 2. verdenskrig ble vietnameserene tatt av Japan for så ved krigens slutt å bli tatt tilbake av Frankrike.

4 opptrapping Noen av Ho Chi Minhs støttere var sinte over at Vietnam etter Frankrikets nederlag ennå ikke var et forent kommunistisk land, men selv var han ikke bekymret. Han visste at ved frie valg ville kommunistene vinne. De fleste vietnameserne var fattige bønder, og de trodde at deres liv kunne forbedres, hvis kommunistene overtok makten og gav dem jord. I USA var president Eisenhower kommet til samme konklusjon. Han skjønte at 80 % av vietnameserne ville stemme på kommunistene hvis det ble avholdt frie valg. Derfor besluttet han at USA skulle sikre at de frie valgene aldri ville finne sted. Amerikanske byråkrater fryktet også at hvis Vietnam falt for kommunismen, ville resten av Asia snart følge etter. Dette var den såkalte dominoteorien.

5 Nord-Vietnam, Vietcong, FNL og Vietminh

6 Grupper i Vietnam FNL Front National de Libèration. frigjøringsbevegelsen i sør-Vietnam. Ble stiftet i 1960 av flere grupper som stod i mot statsminister Diems regime. Bestod i hovedsak av kommunistiske grupper, og fikk støtte fra det kommunistiske nord-Vietnam. Men FNL bestod også av ikke kommunistiske grupperinger. Vietcong: forkortelse for Viet Nam Công San ( vietnamesisk for vietnamesiske kommunister), brukt om geriljastyrkene som i samarbeid med nord-Vietnam bekjempet sør- vietnams regjering fra Fra 1960 organisert som FNL Vietminh (Den vietnamesiske frigjøringsliga) Vietnamesisk organisasjon dominert av kommunistene, stiftet i 1939 av Ho Chi Minh for å bekjempe Japan under andre verdenskrig. Under Genev konferansen i 1954 ble Vietnam delt i to. Den nordligste delen fikk Ho Chi Minh som leder, og det kommunistiske partiet Lao Dong ble det ledende partiet i landet. Jobbet hele tiden for et samlet Vietnam under kommunistisk styre.

7 Ho Chi Minh

8 Kanskje fikk Ho Chi Minh sin viktigste opplevelse da han besøkte Sovjetunionen i Landet var på nippet til å gå over til kommunismen etter revolusjonen i 1917, og dette gjorde stort inntrykk på Ho Chi Minh. Han trodde at kommunismen var svaret å de vietnamesiske bøndenes fattigdomsproblemer. Den jorden som var eid av noen få rike godseiere skulle tas fra dem å gis til bøndene. Dette kunne oppnås under en voldelig revolusjon. Franskmennene skulle jages ut, og kommunistene skulle ta makten i landet. Hvis det skulle skje, måtte bøndene organiseres, og trenes. Det ble oppgaven for kommunistpartiet som ho Chi Minh skulle lede. For Ho Chi Minh gikk kommunisme og frihet hånd i hånd. Men han visste at han ville bli fengslet hvis han kom tilbake til Vietnam. Derfor slo han seg ned i Kina, like ved grensen til Vietnam. Her stiftet han Vietnams revolusjonære ungdomsforbund, og håpet på at det i siste øyeblikk skulle lede revolusjonen.

9 Vietnams tap under frigjøringskrigene (1954-75):
1 million drepte soldater 2 millioner drepte sivile 2 millioner invalide 2 millioner skadd av Agent Orange 1 million foreldreløse 6 millioner flyktninger

10 Hanoi i nord (kommunister)
Saigon i sør (kapitalister) Disse to blir ofte brukt om regjeringene i Vietnam.

11

12 USA

13 Nixon ”to bring the boys back home”

14 Agent Orange Agent Orange er en plantegift som USA sprøytet over jungelen for å forhindre Geriljasoldater å forflytte seg. Dette førte til at mange barn ble født misdannelser.

15 Napalm Napalm er en bensinbombe som inneholder en geleaktig væske, som klistrer seg til huden. Det begynner å brenne i kontakt ved luft. Den er vanskelig å slukke. Det brenner med en temperatur på 2000 grader. Det medfører en ekstremt smertefull og langsom død, samtidig som det ødelegger jord, skog og landsbyer i lang tid framover.

16 Veteranenes dag

17 Amerikanske tap 58000 drepte Soldater
10000 drepte sivile (ikke stridene soldater)

18 The Soldier The Soldier
It is the soldier, not the reporter, who has given us freedom of the press. It is the soldier, not the poet who has given us freedom of speech. It is the soldier, not the campus organizer, who has given us the freedom to demonstrate. It is the soldier, not the lawyer, who has given us the right to a fair trial. It is the soldier, who salutes the flag, who serves under the flag, and whose coffin is draped by the flag, who allow the protester to burn the flag. By Charles M. Province

19 Fredsavtalen I oktober 1972 var en fredsavtale blitt utarbeidet mellom USA og Nord-Vietnam, fire og et halvt år etter at forhandlingene var begynt. Nord-Vietnams hoved- forhandler var Le Duc Tho. Henry kissinger representerte USA. Betingelsene for freds avtalen var: Alle kampene over hele Indokina skulle stanses. Amerikanske tropper skulle trekkes ut av Vietnam innen 60 dager etter at kampene var avsluttet. Amerikanske krigsfanger, ca. 700, skulle frigjøres. Det skulle avholdes valg til en ny regjering i sør. Hver part skulle være innenfor deres område som de kontrollerte når kampene var over.

20 I ettertid USA: Pågrunn av nederlaget ble de amerikanske soldatene glemt og krigen ble mer eller mindre tabubelagt. Mange hadde psykiske lidelser som ikke ble behandlet.

21 Et kort sammendrag Etter 2. verdenskrig vil Frankrike ha tilbake Vietnam fra Japan, men dette setter Nord-Vietnam og Ho Chi Minh seg imot. Frankrike taper kampene mot Nord-Vietnam og FNL/Ho Chi Minh. USA ser at Frankrike taper og bestemmer seg for å gå inn for å hjelpe Sør-Vietnam som kjempet mot kommunismen (var redd for dominoteorien). 2. august 1964 angriper Nord-Vietnam USA i tonkinbukta og i februar 1965 beordrer president Johnson bombing av Vietnam (krigen setter igang for alvor). I 1968 setter FNL igang tet-offensiven, men dette viser seg å være en tabbe, FNL mister mye av overtaket. I 1968 blir Nixon valgt til ny president og han beordrer at USA skal trekke seg ut av Vietnam. I 1969 er alt fint og USA har bare ca soldater igjen. I 1972 angriper Nord-Vietnam Saigon, som nesten er tømt for amerikanske soldater. Byen blir grepet av panikk og USA bomber byen. Fredsforhandlingene kommer igang og i 27. januar 1973 blir freden undertegnet. Krigen fortsetter mellom Nord- og Sør-Vietnam, men uten USAs støtte.


Laste ned ppt "Vietnam Et land i flammer. Vietnam Et land i flammer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google