Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tredje og fjerde farge Kapittel 7. Svarhåndens andre melding Etter åpners andre melding kan ofte svarhånden – Bestemme sluttkontrakten – Invitere til.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tredje og fjerde farge Kapittel 7. Svarhåndens andre melding Etter åpners andre melding kan ofte svarhånden – Bestemme sluttkontrakten – Invitere til."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tredje og fjerde farge Kapittel 7

2 Svarhåndens andre melding Etter åpners andre melding kan ofte svarhånden – Bestemme sluttkontrakten – Invitere til utgang i trumf eller grand Andre ganger ser man at utgang skal meldes, men er usikker på hva som er beste kontrakt – Melder en kravmelding (melding som ikke kan passes) for å få ytterligere opplysninger om åpners hånd – Det vil være meldt 2 eller 3 farger slik at dette vil enten være fjerde farge eller tredje farge

3 Fjerde farge Øst ♠ D3 ♥ 765 ♦ D75 ♣EKD43 Vest ♠ EKkn1052 ♥ 43 ♦ Kkn43 ♣ 6 VestØst 1 ♠2 ♣ 2 ♦2 ♥* 2 ♠4 ♠ Viser ofte svakhet i fjerde farge

4 Fjerde farge (2) Øst ♠ 3 ♥ KD105 ♦ 765 ♣EKD43 Vest ♠ EKkn1052 ♥ 43 ♦ Kkn43 ♣ 6 VestØst 1 ♠2 ♣ 2 ♦3 NT Med gode kort i fjerde farge er det ofte rett å melde grand Med samme innledning og en litt annen hånd melder øst 3 NT: Fjerde farge er minst invittstyrke

5 Tredje farge Øst ♠ 3 ♥ 765 ♦ Dkn5 ♣ EKDkn43 Vest ♠ EKD1052 ♥ Dkn3 ♦ 743 ♣ 6 VestØst 1 ♠2 ♣ 2 ♠ 3 ♦ 3 NT Tredje farge er krav for en runde Velger den lengste / beste fargen Oppsummering: Ny farge er alltid krav fra en ubegrenset hånd

6 Oppgaver Makker åpner med 1 ♥. Du svarer 1 ♠. Makker melder 2 ♣. Hva melder du med? 1. ♠ EK1092 ♥ 64 ♦ 1092 ♣ ED5 2. ♠ KD63 ♥ 108 ♦ Ekn85 ♣ kn108 3. ♠ Kkn10986 ♥ 7 ♦ D842 ♣ 53 4. ♠ KD1092 ♥ 6 ♦ E54 ♣ kn1086 5. ♠ E1054 ♥ kn62 ♦ D1092 ♣ 75 6. ♠ Dkn106 ♥ 54 ♦ KDkn3 ♣ Ekn5 7. ♠ EK32 ♥ D106 ♦ E1052 ♣ 75 VestØst 1♥ 1 ♠ 2 ♣ ?

7 Innmeldinger Kapittel 8

8 Nord, ingen Eksempel ♠ D9 ♥ EK7632 ♦ 86 ♣ ED2 ♠ 62 ♥ Dkn108 ♦ kn4 ♣ 76543 ♠ kn743 ♥ 94 ♦ KD732 ♣ K8 ♠ EK1085 ♥ 5 ♦ E1095 ♣ kn109 NordØstSydVest 1 ♥ ?2 ♥ ? Nord vil klare kontrakten selv om ØV kan vinne utgang i ♠ Hvordan komme inn i meldingene når motparten åpner? Nord, ingen

9 Motparten åpner Selv om motparten åpner, kan vi ha høyeste kontrakt Når vi melder etter at motparten har åpnet kalles det en innmelding Gjelder også om begge motstanderne har meldt

10 Innmelding Melde egen farge lavest mulig – 12 – 17 hp – Minst en bra femkortsfarge 1NT – 15 – 17 hp – Stopper i motpartens åpningsfarge Fordeler – Mulighet for å finne egen kontrakt – Veilede makker med hensyn til utspil Ulemper – Risiko for å gå bet, eventuelt doblede beter – Avslører hvordan det sitter

11 Makkers svar på innmelding Etter 1 NT – Som etter åpning 1 NT Etter fargeinnmelding – Med trumfstøtte i majorfarge 3 kortstøtte er nok siden makker har 5 Med 13 htp meldes utgang Ellers støtt makker til 2 (hvis mulig) eller 3 – Uten trumfstøtte eller hvis makker har meldt minor Omtrent som ved 1-over-1 eller 2-over-1 – Meld NT Krever hold i åpningsfargen

12 Oppsummering Enkel innmelding – 12 – 17 hp, minst en bra femkortsfarge Innmelding med hopp (sperremelding) – 6 – 11 hp, minst en bra sekskortsfarge Innmelding 1 NT – 15 – 17 hp, jevn hånd, hold i åpningsfargen

13 Øvingsoppgaver Du sitter Øst. Nord åpner med 1 ♥. Hva melder du med? 1. ♠ 87 ♥ 5 ♦ EKDkn82 ♣ Ekn105 2. ♠ 107543 ♥ D82 ♦ E87 ♣ D2 3. ♠ EDkn87 ♥ 54 ♦ D876 ♣ K4 4. ♠ K86 ♥ ED10 ♦ KDkn54 ♣ D5 5. ♠ 75 ♥ 63 ♦ 86 ♣ KDkn10964 6. ♠ 87 ♥ 5 ♦ EKDkn82 ♣ Ekn105 7. ♠ KDkn987 ♥ 73 ♦ 65 ♣ D102 8. ♠ EKkn987 ♥ E2 ♦ K6 ♣ 1092 1 ♥ ?

14 Øvingsoppgaver Du sitter Syd. Vest åpner med 1 ♠. Nord melder inn 2 ♣. Øst melder pass. Hva melder du med? ♠ ED5 ♥ D83 ♦ K1042 ♣ K105 ♠ 98 ♥ EDkn1054 ♦ E32 ♣ D8 ♠ E8 ♥ 10954 ♦ kn982 ♣ D86 ♠ K432 ♥ D103 ♦ K985 ♣ 82 ♠ Dkn5 ♥ Ekn87 ♦ kn1095 ♣ kn4 1 ♠ 2 ♣ ? pass

15 Opplysende dobling Kapittel 9

16 Dobling Oftest brukt når vi tror motparten går bet(er) Får da flere poeng. Udoblet teller 50 poeng for hver bet utenfor faresonen og 100 i faresonen. Doblete beter Utenfor: 100, 300, 500, 800, deretter 300 for hver bet I sonen: 200. 500, deretter 300 for hver bet Klarer motparten kontrakten, får de flere poeng Etter en dobling skal det som vanlig være tre passer før meldingsforløpet er slutt

17 Redobling Dersom en i makkerparet som blir doblet, tror at de klarer kontrakten, kan han eller hun redoble Mer poeng for beter og mer poeng om man klarer kontrakten Etter en redobling har alle de tre andre anledning å melde på nytt.

18 Problem Nord åpner med 1 ♥. Som Øst har du: ♠ ED85 ♥ 3 ♦ Kkn104 ♣ EK54 Har 17 hp Har ingen femkortsfarge å melde inn Kan ikke melde 1 NT siden vi mangler stopper i hjerter Bruker dobling for å vise interesse i de umeldte fargene

19 Opplysende dobling Viser seg man sjelden ønsker å doble åpningsmeldingen for straff Har mye oftere en åpningshånd, men ingen god melding Dobling direkte av åpningsmeldingen er opplysende og viser – umeldte fargene – en hånd som er for sterk til enkel innmelding – en hånd som er for sterk til å melde 1 NT

20 Svar på opplysende dobling Må svare med bortsett fra – Du er veldig sterk i motpartens farge slik at du regner med at de går bet. For eksempel: KDkn109 – Makker til åpner melder Husk at siden du må melde, så kan du ha 0 hp når du melder en farge billigst mulig Invittmelding avgis ved hopp

21 Øvingsoppgaver Du sitter Vest og Nord åpner med 1 ♥. Makker Øst dobler og Syd passer. Hva melder du med? 1. ♠ 432 ♥ 5432 ♦ 432 ♣ 432 2. ♠ KDkn32 ♥ 6 ♦ kn976 ♣ D73 3. ♠ 9854 ♥ kn2 ♦ D765 ♣ 1072 4. ♠ EKkn85 ♥ 98 ♦ K982 ♣ D5 5. ♠ D98 ♥ 85 ♦ K10975 ♣ 432 6.♠ 85 ♥ Kkn102 ♦ ED64 ♣ Kkn5 7. ♠ KDkn5 ♥ 98 ♦ 9872 ♣ D52 8. ♠ D98 ♥ Ekn9 ♦ 5432 ♣ D106 9. ♠ 85 ♥ kn102 ♦ EDkn1064 ♣ D5 1♥1♥ Dbl pass ?

22 Kapittel 10 Sterke åpningshender – kunstige meldinger

23 Åpning 2 ♣ Så langt har vi stort sett åpnet med lengste farge når vi har minst 12 hp Makker må svare med minst 6 htp Noen ganger har man (nesten) utgang på egen hånd 2 ♣ brukes som eneste kravmelding Minst 22 hp eller (nesten) utgang på egen hånd Makker svarer alltid 2 ♦ for at åpner kan beskrive hånden nærmere

24 Etter 2 ♣ – 2 ♦ 2 ♥ / ♠ = minst 5-kortsfarge, utgangskrav 2 NT= 22 – 24 hp, jevn hånd 3 ♣ / ♦ = minst 5-kortsfarge, utgangskrav 3 NT = 25 – 27 hp, jevn hånd

25 Svarhåndens 2. melding Negative meldinger – Nærmeste melding. Eks: 2 ♣ – 2 ♦ 2 ♥ – 2 ♠ – Hopp til utgang Positive meldinger – NT – ikke nærmeste melding – Høying i trumf, ikke til utgang – Ny farge – ikke nærmeste melding Med ca 10 hp eller mer, bør man undersøke slem

26 Balanserte hender 12 – 14 hp, åpner i lengste farge og gjenmelder grand lavest mulig 15 – 17 hp, åpner med 1 NT 18 – 19 hp, åpner i lengste farge og gjenmelder grand med hopp 20 – 21 hp, åpner med 2 NT 22 – 24 hp, åpner med 2 ♣ og gjenmelder 2 NT 25 – 27 hp, åpner med 2 ♣ og gjenmelder 3 NT

27 Spørsmål om antall ess / konger Når man melder slem er det viktig å kontrollere at motparten ikke har 2 ess Bruker 4 NT for å spørre makker om hvor mange ess han har. Svar: – 5 ♣ = 0 eller 4 ess – 5 ♦ = 1 ess – 5 ♥ = 2 ess – 5 ♠ = 3 ess 5 NT spør etter antall konger – Garanterer at makkerparet har samtlige ess – Samme svar som ovenfor

28 Oppgaver Du åpner med 2 ♣. Makker svarer 2 ♦. Hva melder du med? 1.♠ EK ♥ 5 ♦ EKDkn82 ♣ EKkn10 2.♠ KDkn106 ♥ E5 ♦ EKD7 ♣ E2 3.♠ EDkn8 ♥ EKD ♦ KDkn2 ♣ E10 4.♠ K8 ♥ ED105 ♦ EDkn ♣ KDkn5 5.♠ E5 ♥ EKD86 ♦ EKD87 ♣ E 6.♠ 5 ♥ EKDkn10765 ♦ 4 ♣ EKD

29 Kapittel 11 Svake åpningshender

30 Sperremeldinger Kan åpne noen ganger med mindre enn 12 hp Forutsetning – Bra farge på minst 6 kort Hensikt – Gi makker et godt bilde på hva du har – Ta bort melderom for motparten Åpningsmeldinger – 2 ♦ / ♥ / ♠ = 6 – 11 hp, 6 kortsfarge – 3 ♣ / ♦ / ♥ / ♠ = 6 – 11 hp, 7 kortsfarge – 4 ♣ / ♦ / ♥ / ♠ = 6 – 11 hp, 8 kortsfarge

31 Eksempler a)b)c) ♠ KDkn986 ♠ 86 ♠ KDkn109862 ♥ 87 ♥ 82 ♥ 8 ♦ 982 ♦ ED109865 ♦ 9 ♣ K2 ♣ 92 ♣ K102 2 ♠ 3 ♦ 4 ♠

32 Forsvar mot sperreåpninger Melder omtrent som på 1-trinnet Fargeinnmelding – 12 – 17 hp – minst 5-kortsfarge NT – 15 – 17 hp – Hold i motpartens åpningsfarge Dobler = Opplysende – 12 – 17, interesse for umeldte farger – Minst 18 hp

33 Oppgaver Nord åpner med 3 ♥. Du sitter øst. Hva melder du med? a)b)c)d) ♠ EK54 ♠ E3 ♠ KD1093 ♠ E32 ♥ 2 ♥ KD2 ♥ E4 ♥ KD42 ♦ KD105 ♦ EKkn105 ♦ Ekn52 ♦ Kkn5 ♣ K1094 ♣ 1094 ♣ 43 ♣ K94

34 Kapittel 12 Påkast / Turneringsbridge

35 Eksempel ♠ Dkn8 ♥ 432 ♦ KD109 ♣ Dkn6 ♠ K107 ♥ 1098 ♦ Ekn ♣ EK1097 ♠ 543 ♥ EKDkn ♦ 543 ♣ 543 ♠ E962 ♥ 765 ♦ 8762 ♣ 82 Vest innleder med 4 hjerterstikk mot 3 NT. Hvilken farge skal han skifte til? Løsningen er at makker hjelper til ved å signalisere hvilken fargen han vil ha opp igjen. Vi velger at når man er fri for farge, vil det minste korte i en annen si at man ønsker denne fargen spilt. SydVestNordØst 1 NTpass3 NTpasspass

36 Styrkekast Når – Makker spiller ut en honnør – Makker inviterer i en farge og du ikke kan stikke motspillers kort – Første gang man er saker (er tom / fri i en farge) Hvordan – Lavt kort viser styrke i fargen – Et høyere kort viser svakhet (liten interesse for fargen)

37 Krever at man er våken Merk at en 4 (som for så vidt er et lite kort) noen ganger er styrke, andre ganger svakhet Alt kom an på hva man legger neste gang 4 etterfulgt av 3 eller 2 er svakhet 4 etterfulgt av et høyere kort er styrke Ofte vil man ved å se på sine egne og blindemanns kort kunne avgjøre hva det er Legger makker 4’en og du har 3’en og blindemann 2’en, må det være stryke

38 Eksempel ♠ Dkn8 ♥ EK43 ♦ KD109 ♣ D8 ♠ 974 ♥ D1098 ♦ Kn8 ♣ EK109 ♠ EK1053 ♥ Kn2 ♦ 543 ♣ 543 ♠ 62 ♥ 765 ♦ E762 ♣ kn762 Syd er spillefører i 4 ♥. Vest spiller ut spar ess. Nå legger Øst styrke (2’eren) siden makker vanligvis også har kongen når han spiller ut esset. Dermed vil Vest forsette med kongen og en spar til stjeling. Ruter ess beter deretter kontrakten.

39 Turneringsbridge Tar i stort bort flaks / uflaks med kortene I parturnering konkurrerer man med par som har samme kortene, så dersom du og makker klarer to stikk når de andre klarer ett, vil det være et godt resultat Finnes også lag- og singelturneringer Norsk Bridgeforbund har over 400 medlemsklubber som spiller ukentlige turneringer

40 Stopp-kortet Når? Åpning på 2-trinnet eller høyere Når man hopper over et meldetrinn (2 ♠ når man kunne meldt 1 ♠ ) Hvordan? Legg først fram stopp-kortet i meldeboksen, så meldingen. Nestemann venter minst 10 sekund Hvorfor? Motstander skal slippe å avsløre seg

41 Alert-kortet Når? Makker avgir en kunstig eller en melding med en spesiell betydning Hvordan? Makkeren legger alterkortet på bordet eller banker lett i bordet Skal ikke alertere meldinger over 3NT, bortsett fra i første melderunde Hvorfor? Gjøre motparten oppmerksom på at man har en spesiell avtale. Eksempel: 4. farge krav Motparten kan spørre om forklaring når de er i tur til å melde


Laste ned ppt "Tredje og fjerde farge Kapittel 7. Svarhåndens andre melding Etter åpners andre melding kan ofte svarhånden – Bestemme sluttkontrakten – Invitere til."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google