Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KAP 1: INTRODUKSJON  ╔ N ╗ V Ø ╚ S ╝  Nord (N) spiller med syd (S) og vest (V) spiller med øst (Ø). N og S er makkere, og spiller på parti mot Ø og V.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KAP 1: INTRODUKSJON  ╔ N ╗ V Ø ╚ S ╝  Nord (N) spiller med syd (S) og vest (V) spiller med øst (Ø). N og S er makkere, og spiller på parti mot Ø og V."— Utskrift av presentasjonen:

1 KAP 1: INTRODUKSJON  ╔ N ╗ V Ø ╚ S ╝  Nord (N) spiller med syd (S) og vest (V) spiller med øst (Ø). N og S er makkere, og spiller på parti mot Ø og V som også er makkere.  4 farger med en bestemt rangering:  - spar (sp) har høyest rang - hjerter (hj)  - ruter (ru)  - kløver (kl) har lavest rang 1.1

2  Hver farge består av 4 honnører = billedkort: Ess (E eller A), konge (K), dame (D eller Q) og knekt (kn eller J) samt ni tallkort fra 2 til 10 (T)  Kortene ligger i kortmapper. Kortene tas opp, telles, og sorteres i farger  Meldingene bestemmer hvem som skal spille kontrakten (den som blir spillefører). 1.2

3  Hvem blir SPILLEFØRER?  Hvem blir UTSPILLER?  Hvem blir BLINDEMANN? Blindemann deltar ikke aktivt i spillet, men foretar kun påspill etter spilleførerens direktiver.  Hva menes med en HÅND? Et STIKK?  Plikten til å følge farge  Hva er et GRANDSPILL (NT)?  Hva er TRUMF ?  Hva er spilleførerens oppgave? 1.3

4 UTSPILL  Sekvens: EKD8, KDkn5, Dkn103, kn10932  Uekte sekvens: EKkn5, KD1063, Dkn952  Det fjerde høyeste kortet i din lengste farge: K862, ED764, D108632 1.4

5  SPILLEFØRER må alltid prøve å legge en plan før det spilles til 1. stikk:  1. Hvor mange stikk trenger jeg?  2. Hvor mange sikre stikk har jeg? sikre stikk: Kan tas uten at motparten kommer inn  3. Hvor mange stikk mangler jeg?  4. I hvilken farge og på hvilken måte kan jeg skaffe/godspille de manglende stikkene? I grandspill godspilles ekstrastikkene så fort som mulig (hovedregel) 1.5

6 EKS: Du sitter syd og skal ta ti stikk  K6 BORDET E82  K10932  EK2 Utspill ╔ N ╗ D V Ø ╚ S╝  E754 HÅNDEN K3  DJ6  9753  Hvor mange stikk må jeg ha? →  Hvor sikre mange stikk har jeg? →  Hvor mange stikk mangler? →  Hvilken farge skal jeg godspille? → 1.6 10 6 4 Ruter

7 SPILLETEKNIKK : FINESSE (fisk, kapp, kutt)‏  ED2 ╔ N ╗ V Ø ╚ S ╝  63 Du skal spille fra S. Hvordan kan du få to stikk i spar? 1.7

8 MOTSPILL  Legg et lite kort i andre hånd (det er da spillefører eller blindemann som har spilt ut til stikket)  K kn 7 ╔ N ╗  D 10 2 V Ø ╚ S ╝ Utspill  5  Du sitter i 2. hånd og legger 2’en. Om spillefører legger 7’en vil makker sannsynligvis få et billig stikk 1.8

9 MOTSPILL  Høyt kort i tredje hånd (høyt for makker når makker har spilt ut).  652 ╔ N ╗ Utspill  4 V Ø  Kkn3 (3. hånd) ╚ S ╝ Legg kongen  Men ikke høyere enn nødvendig  D102 ╔ N ╗ Utspill  5 V Ø  Kkn3 (3. hånd) ╚ S ╝ Hvis blindemann legger 2’en eller 10’en, legg knekten 1.9

10 SAMMENDRAG KAP. 1  Rangordning:  (høyest)   (lavest)  Sekvens: Minst tre høye kort i rekkefølge  Uekte sekvens: To høye kort i rekkefølge  Sikre stikk: Stikk som kan tas uten at motspillerne kommer inn.  Blindemann: Den som legger opp alle sine kort etter utspillet (spilleførerens makker).  Spillefører: Den som spiller egne kort (hånden) og blindemanns kort (bordet)  Utspiller: Personen til venstre for spillefører  Grand (NT): Spill uten trumf. 1.10

11 Sammendrag kap 1, fortsatt:  Utspillsregler: 1) Høyeste kort fra sekvens 2) Fjerde høyeste fra lengste farge  Motspill: Lavt kort i 2. hånd, men høyt kort i 3. hånd (høyt for makker).  Spilleføring i grand: 1) Etabler manglende stikk ved å godspille stikk i din lengste/beste farge så fort som mulig.  2) Ta finesser om nødvendig.  3) Du spiller en NT-kontrakt og motparten angriper i en farge som du har esset, men ellers få kort: Ikke stikk med esset før du er nødt! 1.11


Laste ned ppt "KAP 1: INTRODUKSJON  ╔ N ╗ V Ø ╚ S ╝  Nord (N) spiller med syd (S) og vest (V) spiller med øst (Ø). N og S er makkere, og spiller på parti mot Ø og V."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google