Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NKIs erfaring med Læringspartnere

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NKIs erfaring med Læringspartnere"— Utskrift av presentasjonen:

1 NKIs erfaring med Læringspartnere
Astrid de Mora NKI Fjernundervisning

2 NKI Læringspartner Læringspartnere inspirerer og motiverer hverandre!
tjenesten bygger på NKIs læringsfilosofi og teorien om kooperativ læring den gir de fjernstudentene som ønsker det, bedre muligheter til kontakt og samarbeid enn tidligere lansert mars 2006

3 NKIs læringsfilosofi for nettstudenter
NKI Fjernundervisning skal legge forholdene til rette for at studentene kan nå sine læringsmål gjennom optimal individuell fleksibilitet i et læringsfellesskap der studentene skal være en ressurs for hverandre uten å være avhengige av hverandre.

4 Læringsfilosofien for nettstudentene bygger på Teori om læring i kooperativ frihet (Paulsen 2003)
teorien knytter sammen elementer fra individuell og kollaborativ læringsfilosofi med læring i kooperativ frihet beholder studentene sin individuelle fleksibilitet i studiene, samtidig som den åpner for økt kommunikasjon mellom studentene

5 Personlige presentasjoner:
noe informasjon fra systemet utdanning, arbeidserfaring annen informasjon for medstudenter for lærerne

6 Studentene bestemmer selv hvem som skal se presentasjonen:
ønsker læringspartner? åpen; alle studenter kan se presentasjonen faglig begrenset; studenter på samme studium lukket; kun for lærer og administrasjonen

7 Søk etter læringspartnere på flere måter:
navn eller e-postadresse postnummerregion studenter på samme studium

8 De kan også søke i kontaktlistene, der de kan se hvilken studieenhet medstudentene arbeider med:

9 Invitasjoner og oversikt over mine læringspartnere:
pr. e-post + melding på Nettskolen: mine læringspartnere:

10 Resultater etter ett år med LP:
ca 3550 studenter har registrert sin personlig presentasjon ca har markert om de ønsker læringspartner eller ikke: 55 % JA – 45 % NEI ca 550 studenter har en eller flere læringspartnere

11 Spørreundersøkelse E-post til 440 studenter registrert med en eller flere læringspartnere 146 responderte på ett eller flere spørsmål 121 kvinner og 25 menn

12 Spørsmålene: 1a. Hvor mange læringspartnere har du?
1b. Hvorfor valgte du akkurat denne/disse læringspartneren(e)? 1c. Hvordan og hvor ofte kommuniserer du med din(e) læringspartnere? 2a. Hva ønsker du å få ut av samarbeidet med din(e) læringspartnere? 2.b Hva har du fått ut av samarbeidet med dine læringspartnere? 2.c Hvor fornøyd er du med Læringspartnertjenesten på en skala fra 1 til 5? 3a. Hvordan opplever du den praktiske bruken av Læringspartnertjenesten og hva kan NKI gjøre for å forbedre den? 3b. Vil du anbefale andre studenter å få seg læringspartnere? 3c. Har du andre kommentarer eller erfaringer med LP-tjenesten som du vil dele med oss?

13 1b. Hvorfor valgte du akkurat denne/disse læringspartneren(e)?
Antall studenter: Begrunnelse: 18 vi arbeidet med samme studieenhet/oppgaver 15 vi bor i nærheten av hverandre 12 samme fag/studium 10 kollegaer, familie, bekjente 7 alder 5 kjønn tilfeldig 4 den personlige presentasjonen de var aktive i forum 2 utdannelse, erfaring, voksne

14 1c. Hvordan og hvor ofte kommuniserer du med din(e) læringspartnere?
@ e-post telefon MSN SMS  møtes.. de samarbeider i den utstrekning de selv ønsker, det er stor variasjon i svarene; hver dag – en gang i uken – noen ganger pr. måned

15 2a. Hva ønsker du å få ut av samarbeidet med din(e) læringspartnere?
gjensidig hjelp til faglige spørsmål og oppgaveløsninger en ”klassekamerat” 2.b Hva har du fått ut av samarbeidet med dine læringspartnere? god dialog og hjelp til oppgaveløsninger konstruktive faglige diskusjoner, bedre forståelse av pensum et fint vennskap, en god venn har vel gitt mer enn jeg har fått – men det å lære bort er faktisk nyttig læring

16 Anders Spissøy, student på Prosjektlederskolen:
”Jeg har tre læringspartnere, som jeg valgte fordi de var omtrent på samme sted i studiet som jeg selv var. Jeg er også så heldig å ha en av mine LP’er på mitt hjemsted. Kommunikasjonen varierer, men generelt har jeg kontakt med minst 2 av dem ukentlig. Jeg ønsker å øke egenkompetansen min ved å se lærestoffet fra flere sider, og få sunne og gode meningsutvekslinger om oppgavene. Jeg føler at jeg har fått nye venner, og en mulighet til å lære og lære fra meg. Føler også at jeg har stort utbytte av samarbeidet, og anbefaler det gjerne til andre nettstudenter.”

17 2.c Hvor fornøyd er du med Læringspartnertjenesten på en skala fra 1 til 5?
1 Svært lite fornøyd 8 2 Lite fornøyd 9 3 Nøytral 23 4 Fornøyd 5 Svært fornøyd 22

18 3b. Vil du anbefale andre studenter å få seg læringspartnere?
77 JA  - 5 vet ikke - 3 nei  De  bruker disse ordene/uttrykkene om LP: nyttig, motiverende, lærerikt, repetisjon, mindre ensomt, dele erfaringer, større forståelse av pensum, sosialt, annen input enn bare fra læreboken, fjernstudenter har behov for å snakke med noen, for fjernstudenter er det en genial måte å bygge nettverk på Ja, hjernen kan ofte bli ensporet når man samarbeider bare med seg selv!

19 mange vil svært gjerne 
Til slutt: det kan være en utfordring å kombinere friheten til å studere når du vil, hvor du vil og i ditt eget tempo, og samtidig samarbeide med medstudenter. noen lykkes og noen lykkes ikke mange vil svært gjerne 


Laste ned ppt "NKIs erfaring med Læringspartnere"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google