Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

S.1 Hvor står fjernvarmen i 2011 Rune Volla. s.2 Se hva vi har fått til så langt! 150% vekst på 10 år Økende vekst Skift i veksttakten rundt 2000 – 2001.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "S.1 Hvor står fjernvarmen i 2011 Rune Volla. s.2 Se hva vi har fått til så langt! 150% vekst på 10 år Økende vekst Skift i veksttakten rundt 2000 – 2001."— Utskrift av presentasjonen:

1 s.1 Hvor står fjernvarmen i 2011 Rune Volla

2 s.2 Se hva vi har fått til så langt! 150% vekst på 10 år Økende vekst Skift i veksttakten rundt 2000 – 2001 Fjernvarmeutbygging i 19 av Norges 20 største byer og mange andre steder Enovas beste kunder Fjernvarmebransjen har levert på myndighetenes bestilling av fornybar energi, redusert forurensning og forsyningssikkerhet

3 s.3 Fortsatt fjernvarmesatsing! Fordi: Fjernvarme er den raskeste sikreste og billigste måten å forsyne Norge med fornybar energi Fjernvarmenett gir full fleksibilitet til å utnytte alle varmekilder –Sol –Geo –Elektrisitet EUs regelverk gjelder også for Norge (heldigvis)

4 s.4 EUs politikk virker i Norge Norge skal oppfylle sin forpliktelse i forhold til EUs fornybardirektiv EU strammer inn klimapolitikken: –Direktivet for bygningers energiytelse er revidert pr mai 2010 –Forslag til direktiv for energieffektivitet til EU parlamentet i juni 2011 Fornybar varme må ta på alvor, også i Norge

5 s.5 DIRECTIVE 2010/31/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 19 May 2010 on the energy performance of buildings (recast) 2.The energy performance of a building shall be expressed in a transparent manner and shall include an energy performance indicator and a numeric indicator of primary energy use, based on primary energy factors per energy carrier, which may be based on national or regional annual weighted averages or a specific value for on- site production. ANNEX I Common general framework for the calculation of energy performance of buildings (referred to in Article 3) 1.The energy performance of a building shall be determined on the basis of the calculated or actual annual energy that is consumed in order to meet the different needs associated with its typical use and shall reflect the heating energy needs and cooling energy needs (energy needed to avoid overheating) to maintain the envisaged temperature conditions of the building, and domestic hot water needs. The methodology for calculating the energy performance of buildings should take into account European standards and shall be consistent with relevant Union legislation, including Directive 2009/28/EC.

6 s.6 Draft Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on energy efficiency and amending and subsequently repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC 1.By 1 January 2013, Member States shall establish and notify to the Commission a national heating and cooling plan for developing the potential for the application of high-efficiency cogeneration and efficient district heating and cooling, containing the information referred to in Annex IV. The plans shall be updated every five years. Member States shall ensure by means of their regulatory framework for spatial planning that national heating and cooling plans are taken into account in the development of urban spatial plans, which should fulfil the design criteria referred to in Annex IV. 2.Member States shall take the necessary measures to develop district heating and cooling infrastructure to accommodate the development of high-efficiency cogeneration and the use of heating and cooling from waste heat and renewable energy sources.

7 s.7 Er ikke fremtiden elektrisk oppvarming? -Sats på elvarme nå, sier elbransjen -Elektrifisering av oppvarmingssektoren er en strategi med stor risiko -Lokal oppvarming som kan dekke store deler av Norges og Europas energibehov til oppvarming. -Med liten risiko og til en langt lavere kostnad.

8 s.8 Aktuelle saker Norsk Fjernvarmes organisering –Strategiråd –Kommunikasjonsråd –Arbeidsgrupper –Styrking av sekretariatet Tilknytningsplikten og unntaksbestemmelsen Svensk utredning om tredjepartsadgang

9 s.9 Den svenske TPA-utredningen Oppdeling av fjernvarmevirksomheter i produksjons – nett og omsetning Forutsatt at det finnes en konkurrerende varmelverandør Svensk fjernvarme mener forslaget innebærer større kostnader og mer bry for kundene og at dette vil svekke fjernvarmens konkurranseevne mot andre alternativ og økte kostnader for samfunnet Svensk Fjärrvärme anser att en eventuell omreglering måste leda till: 1. Lägre pris 2. Verklig konkurrens och reella valmöjligheter för kunden 3. Ökad användning av spillvärme 4. Drivkrafter för investeringar i miljöeffektiv teknik 5. Fler regionala nät 6. Fortsatt hög leveranssäkerhet 7. Nyanslutning till fjärrvärme, utan höga trösklar

10 s.10 Takk for meg!


Laste ned ppt "S.1 Hvor står fjernvarmen i 2011 Rune Volla. s.2 Se hva vi har fått til så langt! 150% vekst på 10 år Økende vekst Skift i veksttakten rundt 2000 – 2001."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google