Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

O PPDATERT KOSTNADSRAPPORT FOR FJERNVARMEPROSJEKTER Norsk Fjernvarmes Julemøte 2008 4. desember 2008 Enercon AS 2008-12-04.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "O PPDATERT KOSTNADSRAPPORT FOR FJERNVARMEPROSJEKTER Norsk Fjernvarmes Julemøte 2008 4. desember 2008 Enercon AS 2008-12-04."— Utskrift av presentasjonen:

1 O PPDATERT KOSTNADSRAPPORT FOR FJERNVARMEPROSJEKTER Norsk Fjernvarmes Julemøte 2008 4. desember 2008 Enercon AS 2008-12-04

2 O PPDATERING FRA 2003 TIL MEDIO 2008 Enercon AS 2008-12-04

3 I NNHOLD Forutsetninger Generell prisøkning Fjernvarmerør Kundesentraler Varmesentraler Rapport kommer i løpet av januar Enercon AS 2008-12-04

4 A LTERNATIVE RAPPORTER Enercon AS 2008-12-04 http://www.nve.no/modules/module_109/publisher_view_product.asp?iEntityId=11124 http://www.svenskfjarrvarme.se/?use=biblo&cmd=detailed&id=1350

5 K ONSUMPRISINDEKS UTVIKLING + 11% Enercon AS 2008-12-04

6 SSB R ØRLEGGERARBEID I KONTOR /F. BYGG SSB B YGGEKOSTNADSINDEKS FOR BOLIGBLOKK Enercon AS 2008-12-04

7

8 S AMMENLIGNING D N 80 OG D N 200 15% 48% Enercon AS 2008-12-04

9 E NHETSPRISER MEDIO 2008 ( PER METER GRØFT ) Basert på serie-2 rør, Enkel grøft (ikke asfalt og med få andre rør/kabler.) Påslag for bend/noen ventiler etc. Muffe i rørmateriell Montering av muffe i rørarbeid. Enercon AS 2008-12-04

10 K UNDESENTRALER 10-20% Enercon AS 2008-12-04

11 K UNDESENTRALER Enercon AS 2008-12-04 Vekslere prefab for tappevann/oppvarming inklusive regulerventiler og regulerutstyr. FV-rørmontasje, stengeventiler, smussfilter, montasje av vekslere og målere. KS-rørmontasje med rør og stengeventiler (bekostes eventuelt av kunden). NB ! Usikkerheten hvor mange rør meter og hvor komplisert det er i bygget.

12 P RISDIFFERANSE LEVERANDØRER Enercon AS 2008-12-04

13 V ARMESENTRALER – OLJEKJEL 3 MW (0,6 M KR ) Trykklasse 3 MW oljekjel 6-> 10 bar +50.000,- 3 MW oljekjel 6-> 16 bar +100.000,- Oljebrenner 3 MW oljebrennere modulerende + 50.000,- 3 MW oljebrennere lav Nox + 100.000,- Styreskap med PLS + 80.000,- Skorstein Oljetank Oljesystem Oljeshuntpumpe Rør-varmesystem Enercon AS 2008-12-04

14 V ARMESENTRALER – BIOKJEL Stor variasjon hva gjelder både pris og utforming. Enercon AS 2008-12-04 *1000

15 P RISNIVÅ ENKLE ANLEGG Enercon AS 2008-12-04

16 K ONKRETE EKSEMPEL Eksempel 200 kW 1,5 MNOK (uten s/r) 7 500 kr/kW 1500 kW fuktig flis (med s/r) 9 000 kr/kW Verdal 8 MW bio med 3 km grøft og 10 kunder Totalt i overkant 30 Mkr. (30 Mkr + 15 Mkr + 2 Mkr) 47 Mkr Enercon AS 2008-12-04

17 P REFABRIKETE E NHETER Enercon AS 2008-12-04

18 Figuren er UTEN støtte, 2,0 kWh/støtte kr tilsvarer ca 4 øre/kWh resulterende pris

19 Enercon AS 2008-12-04 Byggerenter er ikke med ! Det er forutsatt at alt utbygget samtidig !


Laste ned ppt "O PPDATERT KOSTNADSRAPPORT FOR FJERNVARMEPROSJEKTER Norsk Fjernvarmes Julemøte 2008 4. desember 2008 Enercon AS 2008-12-04."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google