Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 www.mofjernvarme.no Årsmøte NFF Tromsø, 1.juni.2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 www.mofjernvarme.no Årsmøte NFF Tromsø, 1.juni.2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 www.mofjernvarme.no Årsmøte NFF Tromsø, 1.juni.2007

2 2 Litt historikk 1984 – 1986  Første utbygging av fjernvarmenettet  Samarbeid mellom Helgeland Kraftlag og Norsk Jernverk AS  Spillvarme: Kjølevann fra valseverk og CO-gass fra råjernsproduksjon 1996  Røykrørskjelen settes i drift 1999/2000  Mo Fjernvarme AS etableres (60% NJE – 40% HelgelandsKraft)  Fjernvarmekonsesjon tildeles fra NVE  Kommunal vedtekt om tilknytningsplikt for bygg >1000m 2 2005  Styret beslutter utvidelse av nettet til 3 nye bydeler  Utvidet konsesjon fra NVE 2006/2007  Utvidelse av nettet til bydelene Selfors, Mjølan og Vika  Tildeling av Rana Kommunes Miljøvernpris 2006

3 3  Anlegget baserer seg på spillvarme fra prosessindustrien i Mo Industripark  Røkgasskjel i avgassen fra Fesil Rana Metall => 10MW  varmeveksler i kjølevann fra Ruukki Profiler’s grovemneovn => 13 MW  2 stasjonære kjeler for spissfyring med gass eller olje => 2 x 10 MW  1 kontainer-kjel for spissfyring/back-up med olje => 10 MW  Produksjon 55-65 GWh Fremdeles er det kapasitet i eksisterende anlegg og i industriparken for øvrig som ikke blir utnyttet Produksjonsanlegg

4 4 Produksjonsanlegg

5 5 Salgsutvikling

6 6 Gågata vinteren 1976 Gågata vinteren 2002

7 7 30 nye kunder (2006/2007)  Ca. 15 GWh  Sykehus, borettslag, industribygg, skoler, sykehjem, forretninger 80 abonnenter i Mo ”sentrum”  Ca. 35 GWh  Offentlige bygg, hoteller, forretninger, bensinstasjoner, borettslag, leilighetsbygg, badeanlegg, idrettshall, gågatenett og kunstgressbane 9 kunder i Industriparken  Ca. 10 GWh  MIP, Ruukki, Celsa, RDMN, Fesil, Ranfjord Fiskeprodukter … Konsesjonsområdet

8 8 Utbygging 2006/2007  3 nye bydeler tilknyttes  10 km ny grøftelengde  Kryssing av elv, jernbane, E6…  ca. 25 nye abonnenter – 15 GWh  10 MW spisslastsentral  Investering: 37 MNOK  Enova-støtte: ca. 15 %  Prosjektering/konsulent: Norsk Energi PROSJEKTOMFANG

9 9 Utbygging 2006/2007 150m Elvekryssing, april ’06

10 10 Utbygging 2006/2007 DN200 Langs E6, juli ’06

11 11 Utbygging 2006/2007 Ny trase fra MIP mot nord, september ’06

12 12 Utbygging 2006/2007 Konteinerkjel (10MW), oktober ’06

13 13 3 x 40mm trekkerør Optisk fiber lagt i hele traseen (singel modus) Toveis kommunikasjon og fjernavlesning av alle kundesentraler i det nye nettet Markeringsnett Utbygging 2006/2007

14 14 Miljøvernminister Helen Bjørnøy foretar den offisielle åpningen av det nye fjernvarmenettet (Helgelandssykehuset) 24.november 2006 Utbygging 2006/2007 Foto: Rana Blad

15 15 En moderat vekst forventes gjennom fortetting av bygningsmassen innenfor eksisterende nett, og evt. tilknytning av småhus/eneboliger (?) Varmetettheten er for liten i omkringliggende bydeler til at det kan forsvare ytterligere utvidelser av nettet i de nærmeste årene Vurdering av forretningsmessige muligheter lokalt og regionalt innenfor nærvarmeanlegg, biobasert virksomhet, kunnskaps-/erfaringssalg, samt fjernvarmeaktiviteter andre steder i regionen …basert på mer enn 20 års erfaring med energigjenvinning og varmedistribusjon Hva nå…? Foto: Eskil Olsen


Laste ned ppt "1 www.mofjernvarme.no Årsmøte NFF Tromsø, 1.juni.2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google