Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sekvensdiagram En sekvens viser hvordan objekter samarbeider om en oppgave Diagrammet spesifiserer hvem som har kontrollen til enhver tid Det vises nokså.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sekvensdiagram En sekvens viser hvordan objekter samarbeider om en oppgave Diagrammet spesifiserer hvem som har kontrollen til enhver tid Det vises nokså."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sekvensdiagram En sekvens viser hvordan objekter samarbeider om en oppgave Diagrammet spesifiserer hvem som har kontrollen til enhver tid Det vises nokså nøyaktig hvordan samarbeidet foregår på en tidslinje

2 Grunnsymbolene Objekt med tidslinje Melding Retur

3 Tid og navigering Tiden vises med en livslinje
Livslinjen festes til objektet Tiden vises alltid vertikalt, ovenfra og ned Navigering vises nesten alltid fra venstre mot høyre

4 Kontrollsekvenser Kontrollsekvenser vises på objektets tidslinje med en avlang boks Boksen illustrerer når objektet har kontroll i forhold til de andre objektene i diagrammet Høyden på boksen tilsvarer ikke hvor lenge kontrollen varer Høyden er blant annet bestemt av hvor mye det skal være plass til av ornamenter

5 Klasser, instanser og destruksjon
Diagrammet kan vise en aktør som en klasse, som et objekt, eller som begge deler Objektnavnet kan skrives med understreking for å presisere instansen Klassenavnet skrives med kolon foran Transiente instanser starter lenger nede på livslinjen Selvmeldinger setter i gang en ny kontrollsekvens i det samme objektet

6 http-eksempel I nettverk og http sendes en request fra en klient
Dette starter en kontrollsekvens på en annen maskin Responsen kan starte en ny kontrollsekvens på klienten

7 Meldingstyper Synkrone meldinger overlater hele kontrollen til målobjektet Asynkrone meldinger starter en kontrollsekvens hos målobjektet uten selv å miste kontrollen Asynkrone meldinger med tidsforsinkelse starter kontrollsekvensen hos målobjektet først etter en merkbar tid

8 Tidsforsinkelser i nettverk
Tidsforsinkelser er vanlige i nettverk Synkron melding over nettverk blokkerer klienten til det kommer svar Klientbehandlere er ofte transiente objekter

9 MVC i sekvensmodell MVC kan forklares med et sekvensdiagram
Objektene er her vist med stereotypier Andre patterns (mønstre) forklares også ofte ved hjelp av sekvensdiagrammer

10 Kodeeksempel Eksemplet i javakode[3].Temperaturprogram kan forklares med et sekvensdiagram Statiske metoder er understrekket, slik det også gjøres i klassesymboler

11 Bruk av OCL Dette diagrammet bruker OCL i tilordningenssetningene

12 Kontrollsekvens i en konstruktør
Konstruktøren kan instansiere andre klasser Koden kan bli vanskelig å gjennomskue, også i byggingen av GUI Diagrammet kan bidra til oppklaring

13 Kommunikasjonsdiagram
UML er å studere systemet fra ulike synsvinkler Kommunikasjonsdiagrammet studerer objektene i sekvensdiagrammet fra en annen synsvinkel Sekvensdiagrammet viser ”innmaten” Kommunikasjonsdiagrammet viser ”overflaten”.

14 Fra sekvens til kommunikasjon
Et sekvensdiagram gjøres enkelt om til et kommunikasjonsdiagram. Legg merke til nummerseriene

15 Studer en algoritme Hvert spillefelt instansieres og knyttes til objektet med komposisjon

16 UML-ramme og iterasjoner
Iterasjonene i forrige diagram kan vises ved hjelp av UML-rammer Rammen merkes med loop Andre vanlige merker er sd, alt, par, region

17 Genererte sekvensdiagrammer
Diagrammer kan enkelt genereres fra kode


Laste ned ppt "Sekvensdiagram En sekvens viser hvordan objekter samarbeider om en oppgave Diagrammet spesifiserer hvem som har kontrollen til enhver tid Det vises nokså."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google