Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prostisamlinger om dåpsopplæring Kontakten med foreldrene. Fokus på 0-4 år.  Tidsramme: 18.00-21.30  Tider og steder:  1. Kristiansand, nedre Otredal:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prostisamlinger om dåpsopplæring Kontakten med foreldrene. Fokus på 0-4 år.  Tidsramme: 18.00-21.30  Tider og steder:  1. Kristiansand, nedre Otredal:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prostisamlinger om dåpsopplæring Kontakten med foreldrene. Fokus på 0-4 år.  Tidsramme: 18.00-21.30  Tider og steder:  1. Kristiansand, nedre Otredal: Vågsbygd kirke - onsdag 20.10 (Sigmund Harbo, Inger Wilhelmsen Berg)  2. Mandal: Øyslebø menighetshus – torsdag 21.10 (Cecilie Holdø, Inger Wilhelmsen Berg)  3. Lister: Lyngdal bedehus – tirsdag 26.10 (Cecilie Holdø, Inger Wilhelmsen Berg)  4. Bamble, Skien: Eidanger menighetshus – onsdag 27. 10 (Cecilie Holdø, Inger Wilhelmsen Berg)  5. Nedre-, Vest- og Aust Telemark, øvre Otredal: Kultursenteret Granvin i Seljord – torsdag 28.10 (Cecilie Holdø, Inger Wilhelmsen Berg)  6. Arendal, Vest-Nedenes, Aust-Nedenes: Barbu menighetshus (Kristin Gunnleiksrud, Inger Wilhelmsen Berg) – tirsdag 02.11 Dere kan gjerne velge en annen dato enn den dere er satt opp på, men dere må komme menighets vis.

2 Detaljprogram  18.00: Velkomst  18.15: ” Betydningen av foreldrene som medspillere i dåpsopplæringen.”  19.15: Kveldsmat  19.45: ” Visjoner, mål og praktisk tilrettelegging av dåpsopplæring 0-4 år.” Eksempler fra Gulset menighet.  20.30: Prosjektmenighetene har ordet.  20.50: Menighetsvise grupper  21.20: Aftenbønn  Foredragsholdere:  Sigmund Harbo, har stor kompetanse på foreldre og dåpsopplæring. Høyskolen i Stavanger.  Kristin Gunnleiksrud, kjent skribent i Vårt Land, delstilling IKO. Opptatt av foreldrerollen.  Cecilie Holdø, Daglig leder for dåpsklubben Tripp Trapp – IKO.  Inger Wilhelmsen Berg, barne- og familiearbeider Gulset menighet.

3 Betaling/påmelding  Kursavgift: 120,- pr stk Bispedømmerådet med støtte fra KA dekker deltakeravgift/ skyssgodtgjørelse for prester og kateketer. Vi regner med at bilene fylles opp.  Frivillige og andre ansatte betales av menighetsråd/ fellesråd over  kontonr: 76940500717 Se vedlagt ”giro”  Påmelding: Innen 11. oktober til Agder bispedømmekontor:  Tlf 381 05120  E-post: torun.pedersen@kirken.notorun.pedersen@kirken.no  Navn på menighet………………….  Kontaktperson/adresse…………… ……………………………………….  Antall personer……………………..  Nummer på samling……………….

4 MÅLGRUPPE/ MÅL MED SAMLINGENE  Herved inviteres alle frivillige og ansatte som arbeider med dåpsopplæring i menigheten.  Prester, kateketer, og andre ansatte, menighetsråd og undervisningsutvalg, barne- og ungdomsledere etc….  Vi tror kontakten med foreldrene blir svært avgjørende for om vi får en naturlig tilslutning til dåpsopplærings- programmene i menigheten. Vi vil derfor sette et spesielt fokus på foreldregruppen. Foreldrene er de beste dåpslærerne for barna. Kirkens oppgave er å stå sammen med dem i denne viktige oppgaven - gi dem gode impulser og i tillegg lage et felles ”lærings- og erfaringsmiljø der det kan skapes tro og trygg identitet i Kristus”.  Velkommen til inspirasjonssamling! Hilsen ressursgruppa for dåpsopplæring Helene Lohne Kristensen, Aud Sunde Smemo, Ole Bjørn Reinertsen, Karin Fjose, Asgeir Sele, Morten Edvardsen, Torun Pedersen Agder- og Telemark bispedømme


Laste ned ppt "Prostisamlinger om dåpsopplæring Kontakten med foreldrene. Fokus på 0-4 år.  Tidsramme: 18.00-21.30  Tider og steder:  1. Kristiansand, nedre Otredal:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google