Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Drøbak Rotary Klubb

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Drøbak Rotary Klubb"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Drøbak Rotary Klubb
Charterdato nr.12859 Møtested:  Kumlegården, Niels Carlsens gt, Drøbak onsdager 18.45   

2 Start med å slå på lysbildefremvisning Drøbak Rotary Informerer
Hva er Rotary ? Start med å slå på lysbildefremvisning Drøbak Rotary Informerer

3 Rotary - er en verdensomspennende, yrkesbasert organisasjon med utstrakt lokal virksomhet. Medlemmene innehar gjerne ledende stillinger eller fremstår på annen måte som ressurspersoner i yrkesmessig sammenheng Historie Oppbygning Fokusområder Formål Lokal klubb En kortversjon om Rotary Rotary Distrikt 2260

4 Den første Rotary-klubben ble grunnlagt i Chicago 23
Den første Rotary-klubben ble grunnlagt i Chicago 23. februar i 1905 av advokat Paul Harris

5 Utbredelsen av Rotary ..startet i Midtvesten, i Chicago, Illinois, USA, og spredte seg raskt både innenfor USA og til andre land Rotary Distrikt 2260

6 Klassifiserings-basert medlemskap
var et av Rotary’s suksessrike kjennetegn og dannet grunnlaget for en svært sterk vekst de første årene Du er ditt yrkes representant i Rotary - og Rotary’s representant i ditt yrke Rotary Distrikt 2260

7 Rotary’s Etiske Lover vedtatt i 1915 viser
Rotary’s lederskap i å bekjempe korrupsjon og unfair praksis i forretningslivet gjennom mange år Rotary Distrikt 2260

8 Service above self Å gagne andre
Rotary’s motto: Service above self --- Å gagne andre Rotary Distrikt 2260

9 Yrkesmessig tjenesteytelse
..er også en del av Hensikten med Rotary Høy etisk standard i yrkeslivet Respekt for alle nyttige yrker Ethvert yrke er en mulighet til å tjene samfunnet Rotary Distrikt 2260

10 4 spørsmålsprøven Er det sannhet?
Er det rettferdig overfor alle det angår? Vil det skape forståelse og bedre vennskap? Vil det være til beste for alle det angår? Rotary Distrikt 2260

11 Rotary har i dag vel 1,2 millioner medlemmer fordelt på mer enn 200 land
I Norge er det ca medlemmer fordelt på ca. 275 klubber i 7 distrikter Rotary Distrikt 2260

12 Rotary i Norden og Norge
Den første Rotary-klubben i Norden ble etablert i Oslo 1. juni 1922 Kristiania (nå Oslo) Rotary Klubb Rotary Distrikt 2260

13 Rotary’s Oppbygning Rotary Klubb (vel i over 200 land) President Distrikt (532 distrikter) Guvernør Rotary International (RI) RI President Rotary Distrikt 2260

14 Rotary-hjulet Dagens emblem er fra 1923 Fargene er kongeblått og gull
Hjulet symboliserer rotasjonsprinsippet 24 tenner symboliserer at du er rotarianer 24 timer i døgnet (ikke bare 1 time i uken) Rotary Distrikt 2260

15 Rotary Distrikt 2260 Omfatter
Akershus (ekskl. Asker, Bærum) Østfold Ørje/Töcksfors i Sverige 54 klubber vel medlemmer Guvernør er Åge Bjor, Tune RK Her er Vi

16 Visjon Rotary Distrikt 2260
Distrikt 2260 skal representere et tverrsnitt av yrker blant ressurspersoner i befolkningen som i kraft av sin personlighet og væremåte bidrar til å fremme høy yrkesetikk og positive idealer. Organisasjonen ønsker å gagne andre ved å bidra aktivt til nærmiljøets utvikling, støtte ungdom under utdannelse, yte kunnskap og økonomisk bistand til viktige lokale, nasjonale og internasjonale prosjekter innenfor programrammene til Rotary International og Rotary Foundation. Organisasjonen ønsker å være et prioritert forum og representere et nettverk for sine medlemmer lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Rotary Distrikt 2260

17 I 1982 ..forpliktet the RI Board seg til å bidra til og vaksinere
“all of the world’s children against polio by the time of the 100th anniversary of Rotary International in the year 2005.” Rotary Distrikt 2260

18 Mer enn en million Rotaryanere
har på frivillig basis brukt tid og personlige ressurser for å hjelpe til med å vaksinere barn i 122 land mot polio Rotary Distrikt 2260

19 Rotary er den største ikke regjeringsbaserte bidragsyter til den globale utryddelsen av polio. Når polio er helt utryddet, vil Rotary ha brukt nærmere 700 millioner US$ Rotary Distrikt 2260

20 I 2007 har en rukket en måloppnåelse på 99%
Hovedinnsatsen skjer nå i India og Nigeria Fortsatt er det noen tilfeller i Pakistan og Afganistan Rotary Distrikt 2260

21 Rotary vil finne nye muligheter til å yte sine humanitære tjenester og til å bygge broer for bedre internasjonal forståelse Rotary Distrikt 2260

22 Arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrenser mellom mennesker fra alle yrker Ungdomsutveksling (1 års varighet) Gjensidig utveksling av ungdom. Viktig og praktisk bidrag til målet ovenfor år v/utreise. Åpen for all ungdom som anbefales av Rotary. GSE – Group Study Exchange - Team på 4-5 deltagere med ulik yrkesbakgrunn (25-40 år). Utveksling på distriktsnivå. Lokale Rotary-klubber sørger for opphold og programmet lokalt. Ledes av erfaren rotarianer med varighet 4-6 uker. Studietur for å studere andre lands kultur, samfunns- og yrkesliv. Åpent for alle som anbefales av Rotary. Rotary Distrikt 2260

23 Arbeide for internasjonal forståelse og fred - gjennom vennskap over landegrenser mellom mennesker fra alle yrker Handicamp Norway (Haraldvangen Hurdal) Sommerleir (hvert 2. år) for fysisk funksjonshemmet og ikke funksjonshemmet ungdom, år. Målet er integrasjon av frisk og funksjonshemmet ungdom gjennom sport og andre fritidsaktiviteter samt å lære deltakerne internasjonalt vennskap og forståelse Georgia-stipend tilbyr ca. 85 ungdommer (18-24 år) fra hele verden ett års studium ved collage eller universitet i staten Georgia, USA. Motto: ”Bringing Nations Together”. Normalt har Norge 4-10 plasser. Rotary Distrikt 2260

24 The Rotary Foundation (TRF) (”Rotary-fondet”)
Målet for Rotaryfondet er å støtte RI’s bestrebelser på å nå Rotary’s mål om bedre internasjonal forståelse og fred - gjennom lokale, nasjonale og internasjonale, humanitære, utdannelsesmessige og kulturelle programmer. Fondet fordeler nå over 500 mill. kroner årlig world wide. Rotary Distrikt 2260

25 Grunnprinsipper for Rotary
Rotasjonsprinsippet Med få unntak kan en kun sitte i et tillitsverv ett år Klassifikasjonsprinsippet Medlemmene skal være aktive innenfor den klassifikasjon som vedkommende representerer (hvis hun/han er yrkesaktiv) Rotary-året: 1. juli – 30. juni Møteplikten Møteplikten er 50% (møte 1 time pr. uke). Minst 30% skal være i egen klubb Rotary Distrikt 2260

26 Årets styresammensetning i Drøbak Rotary 2008 – 2009
Styret President:Jan Eddie Tinlund Innkommende President: Paul Bjarne Hansen Past President: Eva Bratlie Sekretær :Eva Navestad Kasserer: Stein Sæther Spesialfunksjoner : Revisor Halvard Øye Rotary Norden: Øystein Øystå Cico : Bjørn Kullerud                                                                                                                                                                          Rotary Distrikt 2260

27 Komitéoversikt i Drøbak Rotary
                                                                                  Komitéoversikt i Drøbak Rotary MEDLEMSUTVIKLING OG REKRUTTERING OPPLÆRING OG KOMMUNIKASJON ROTARY FOUNDATION SAMFUNNS PROSJEKTER DISTRIKTS PROGRAMMER| Programansvar:  YRKE Komitéleder: Bjørn Kullerud Prosjekt: Nye medlemmer Klaus, Trine, Arne Larsen Prosjekt: Miljø- og klubb -arrangementer Nina, Oskar, Marit Melbo   Prosjekt: 40 års jubileum. Gunnar Norum, Olav Sandsmark, Rolf Eriksen. Dag Vogt, Kjell B. Stein Nørve Programansvar:   OPPLÆRING/MEDIA Komitéleder: Per Thorgersen Prosjekt: Rotaryskolen Olav Sandsmark, Øystein Øystå Prosjekt: Web og samfunnskontakt Bjørn Kullerud Prosjekt: Klubbprogram/ ukebrev Svein Qvale, Christoph L. Håkon Oen, Rolf Ullersmo Klubb Programansvar: ROTARY FOUNDATION Komiteleder: Ola Petter T. Prosjekt: Informasjon og støtte til RF Sverre, Paul Bjarne, Randi Mahle   Prosjekt: Støtte fra RF til våre prosjekter.Åsmund, Jan Ulrik M.,  Prosjekt: Paul Harris Jan Eddie, Gunnar Andersen, Halvard Øye, Astrid Urbye SAMFUNN Komiteleder: Paul Bjarne H. Prosjekt: TV-innsamling Gunnar Norum, Kjell B, Rolf Ullersmo, Roald Tønnes   Prosjekt: Inntektsbringende tiltak (konserter og lignende. ) Eva Bratlie, Unni, Regina, Jurgen, Per Oskar Prosjekt: Elevbedrifter/ ungdomsbedrifter Per Oskar, Lasse Meholm, Harald Sæther Prosjekt: Jens Mos fond og Knipetaksfond Per Oskar, Dag Vogt, Olav Sandsmark. INTERNASJONAL Komiteleder: Jan Wold  Prosjekt: RYLA Stein Sæthre, Jan Ulrik Mathisen Prosjekt: Intercity/elephant pump Stein Nørve, Jan Ulrik M.   Prosjekt: GSE, Handicamp. Ungdomsutveksling Bjørn Brekke, Astrid Urbye, Nina Lorentzen, Unni B. Mathisen Rotary Distrikt 2260

28   MEDLEMSOVERSIKT i Drøbak Rotary 2008 - 2009 AJOURFØRT februar 2009 ANTALL: 42
ETTERNAVN FORNAVN FØDT YRKESTITTEL Alder i 08 KLASSIFIKASJON Andersen Gunnar Kommuneveterinær Kommuneveterinær Bjerke Klaus Statsaut eiendomsmegler Eiendomsmegler Blixrud Sverre Konsulent Forlag Bratlie Eva Rektor Utdanning, barn og ungdom Brekke Bjørn Politioverbetjent Politi Eriksen Rolf Divisjonsdirektør Pensjonist Hansen Paul-Bjarne Underdirektør/pensjonist Forsvarets overkommando Jacobsen Per Oskar Adm direktør Markedsforskning/software Johansen Kjell B. Pensjonist Økonomisjef Kullerud Grunder Kvåle Oskar Rådgiver Rådgivertjeneste Larsen Arne Flykaptein/pensjonist Sivil luftfart Lindner Christoph Ingeniør Selvst. Næringsdr./daglig leder Lorentzen Nina 58 Teater Mahle Randi Homeopat Helse Mandal Åsmund Managing Director Offshore Oil Industry Marggraf-Tietgen Jurgen Lege Marggraf Regina Barne og ungdoms psykiater Psykiatri Mathiesen Jan Ulrik Administrasjonssjef Kontoradministrasjon Meholm Lasse Grunder/Daglig leder Informasjonsteknologi Melbo Marit Helene Avdelingsleder Kommuneforvaltning Navestad Arkivleder Kommune Norum Direktør/pensjonist Kjemisk industri Nørve Stein Vinagent/selvst. Næringsdriv Vinagentur Oen Håkon Sivilingeniør Offentlig forvaltning Qvale Svein Tannlege Tannlege Ryste Jon Peder Oberstløyntnant Forsvaret, Hæren Sandsmark Olav Kultursjef/pensjonist Sæther Harald Selvst. Næringsdrivende Sæthre DnBNOR/pensjonist Bankvesen Tandstad Ola-Petter Advokatpartner Advokat Thorgersen Per Restaurantør/pensjponist Restaurantør Tinlund Jan Eddie Senior sikkerhetsrådgiver Bank/sikkerhet Tomter Trine Daglig leder Næringsdrivende Tønnes Roald Pensjonist Lensmann Ullersmo Assurandør/pensjonist Forsikring Urbye Astrid Impresario Impresariovirksomhet Vogt Dag Arbeidende styreformann Finans Wold Jan Fysioterapeut Fysioterapi Ytreland Geir Geolog Øye Halvard Adm direktør Eiendomsforvaltning Øystå Øystein Redaktør Public Relations Rotary Distrikt 2260

29 Dette er adressen til vår hjemmeside
Rotary Distrikt 2260


Laste ned ppt "Velkommen til Drøbak Rotary Klubb"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google