Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ROTARY INTERNATIONAL Velkommen til Drøbak Rotary Klubb Møtested: Kumlegården, Niels Carlsens gt, Drøbak onsdager 18.45 Drøbak Rotary Klubb nr.12859 Charterdato.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ROTARY INTERNATIONAL Velkommen til Drøbak Rotary Klubb Møtested: Kumlegården, Niels Carlsens gt, Drøbak onsdager 18.45 Drøbak Rotary Klubb nr.12859 Charterdato."— Utskrift av presentasjonen:

1 ROTARY INTERNATIONAL Velkommen til Drøbak Rotary Klubb Møtested: Kumlegården, Niels Carlsens gt, Drøbak onsdager 18.45 Drøbak Rotary Klubb nr.12859 Charterdato 12.01.1969

2 ROTARY INTERNATIONAL Hva er Rotary ? Start med å slå på lysbildefremvisning Drøbak Rotary Informerer

3 ROTARY INTERNATIONAL Rotary - er en verdensomspennende, yrkesbasert organisasjon med utstrakt lokal virksomhet. Medlemmene innehar gjerne ledende stillinger eller fremstår på annen måte som ressurspersoner i yrkesmessig sammenheng Historie Oppbygning Fokusområder Formål Lokal klubb En kortversjon om Rotary Rotary Distrikt 2260

4 ROTARY INTERNATIONAL Den første Rotary-klubben ble grunnlagt i Chicago 23. februar i 1905 av advokat Paul Harris

5 ROTARY INTERNATIONAL Utbredelsen av Rotary..startet i Midtvesten, i Chicago, Illinois, USA, og spredte seg raskt både innenfor USA og til andre land Rotary Distrikt 2260

6 ROTARY INTERNATIONAL Klassifiserings-basert medlemskap var et av Rotary’s suksessrike kjennetegn og dannet grunnlaget for en svært sterk vekst de første årene Du er ditt yrkes representant i Rotary - og Rotary’s representant i ditt yrke Rotary Distrikt 2260

7 ROTARY INTERNATIONAL Rotary’s Etiske Lover vedtatt i 1915 viser Rotary’s lederskap i å bekjempe korrupsjon og unfair praksis i forretningslivet gjennom mange år Rotary Distrikt 2260

8 ROTARY INTERNATIONAL Rotary’s motto: Service above self --- Å gagne andre Rotary Distrikt 2260

9 ROTARY INTERNATIONAL Yrkesmessig tjenesteytelse..er også en del av Hensikten med Rotary Høy etisk standard i yrkeslivet Respekt for alle nyttige yrker Ethvert yrke er en mulighet til å tjene samfunnet Rotary Distrikt 2260

10 ROTARY INTERNATIONAL 4 spørsmålsprøven Er det sannhet? Er det rettferdig overfor alle det angår? Vil det skape forståelse og bedre vennskap? Vil det være til beste for alle det angår? Rotary Distrikt 2260

11 ROTARY INTERNATIONAL Rotary har i dag vel 1,2 millioner medlemmer fordelt på mer enn 200 land I Norge er det ca. 13.000 medlemmer fordelt på ca. 275 klubber i 7 distrikter Rotary Distrikt 2260

12 ROTARY INTERNATIONAL Rotary i Norden og Norge Den første Rotary-klubben i Norden ble etablert i Oslo 1. juni 1922 Kristiania (nå Oslo) Rotary Klubb Rotary Distrikt 2260

13 ROTARY INTERNATIONAL Rotary’s Oppbygning Rotary Klubb (vel 32.800 i over 200 land) President Distrikt (532 distrikter) Guvernør Rotary International (RI) RI President Rotary Distrikt 2260

14 ROTARY INTERNATIONAL Rotary-hjulet Dagens emblem er fra 1923 Fargene er kongeblått og gull Hjulet symboliserer rotasjonsprinsippet 24 tenner symboliserer at du er rotarianer 24 timer i døgnet (ikke bare 1 time i uken) Rotary Distrikt 2260

15 ROTARY INTERNATIONAL Rotary Distrikt 2260 Omfatter Akershus (ekskl. Asker, Bærum) Østfold Ørje/Töcksfors i Sverige 54 klubber vel 2 000 medlemmer Guvernør 2008-09 er Åge Bjor, Tune RK Her er Vi

16 ROTARY INTERNATIONAL Visjon Rotary Distrikt 2260 Distrikt 2260 skal representere et tverrsnitt av yrker blant ressurspersoner i befolkningen som i kraft av sin personlighet og væremåte bidrar til å fremme høy yrkesetikk og positive idealer. Organisasjonen ønsker å gagne andre ved å bidra aktivt til nærmiljøets utvikling, støtte ungdom under utdannelse, yte kunnskap og økonomisk bistand til viktige lokale, nasjonale og internasjonale prosjekter innenfor programrammene til Rotary International og Rotary Foundation. Organisasjonen ønsker å være et prioritert forum og representere et nettverk for sine medlemmer lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Rotary Distrikt 2260

17 ROTARY INTERNATIONAL..forpliktet the RI Board seg til å bidra til og vaksinere “all of the world’s children against polio by the time of the 100th anniversary of Rotary International in the year 2005.” I 1982 Rotary Distrikt 2260

18 ROTARY INTERNATIONAL Mer enn en million Rotaryanere har på frivillig basis brukt tid og personlige ressurser for å hjelpe til med å vaksinere 2 000 000 000 barn i 122 land mot polio Rotary Distrikt 2260

19 ROTARY INTERNATIONAL Rotary er den største ikke regjeringsbaserte bidragsyter til den globale utryddelsen av polio. Når polio er helt utryddet, vil Rotary ha brukt nærmere 700 millioner US$ Rotary Distrikt 2260

20 ROTARY INTERNATIONAL I 2007 har en rukket en måloppnåelse på 99% Hovedinnsatsen skjer nå i India og Nigeria Fortsatt er det noen tilfeller i Pakistan og Afganistan Rotary Distrikt 2260

21 ROTARY INTERNATIONAL Rotary vil finne nye muligheter til å yte sine humanitære tjenester og til å bygge broer for bedre internasjonal forståelse Rotary Distrikt 2260

22 ROTARY INTERNATIONAL Ungdomsutveksling (1 års varighet) –Gjensidig utveksling av ungdom. Viktig og praktisk bidrag til målet ovenfor. 16-18 år v/utreise. Åpen for all ungdom som anbefales av Rotary. GSE – Group Study Exchange - Team på 4-5 deltagere med ulik yrkesbakgrunn (25-40 år). Utveksling på distriktsnivå. Lokale Rotary- klubber sørger for opphold og programmet lokalt. Ledes av erfaren rotarianer med varighet 4-6 uker. Studietur for å studere andre lands kultur, samfunns- og yrkesliv. Åpent for alle som anbefales av Rotary. Arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrenser mellom mennesker fra alle yrker Rotary Distrikt 2260

23 ROTARY INTERNATIONAL Arbeide for internasjonal forståelse og fred - gjennom vennskap over landegrenser mellom mennesker fra alle yrker Handicamp Norway (Haraldvangen Hurdal) Sommerleir (hvert 2. år) for fysisk funksjonshemmet og ikke funksjonshemmet ungdom, 18-28 år. Målet er integrasjon av frisk og funksjonshemmet ungdom gjennom sport og andre fritidsaktiviteter samt å lære deltakerne internasjonalt vennskap og forståelse Georgia-stipend tilbyr ca. 85 ungdommer (18-24 år) fra hele verden ett års studium ved collage eller universitet i staten Georgia, USA. Motto: ”Bringing Nations Together”. Normalt har Norge 4-10 plasser. Rotary Distrikt 2260

24 ROTARY INTERNATIONAL The Rotary Foundation (TRF) (”Rotary-fondet”) Målet for Rotaryfondet er å støtte RI’s bestrebelser på å nå Rotary’s mål om bedre internasjonal forståelse og fred - gjennom lokale, nasjonale og internasjonale, humanitære, utdannelsesmessige og kulturelle programmer. Fondet fordeler nå over 500 mill. kroner årlig world wide. Rotary Distrikt 2260

25 ROTARY INTERNATIONAL Grunnprinsipper for Rotary Rotasjonsprinsippet Med få unntak kan en kun sitte i et tillitsverv ett år Klassifikasjonsprinsippet Medlemmene skal være aktive innenfor den klassifikasjon som vedkommende representerer (hvis hun/han er yrkesaktiv) Rotary-året: 1. juli – 30. juni Møteplikten Møteplikten er 50% (møte 1 time pr. uke). Minst 30% skal være i egen klubb Rotary Distrikt 2260

26 ROTARY INTERNATIONAL Årets styresammensetning i Drøbak Rotary 2008 – 2009 Rotary Distrikt 2260 Styret President:Jan Eddie Tinlund Innkommende President: Paul Bjarne Hansen Past President: Eva Bratlie Sekretær :Eva Navestad Kasserer: Stein Sæther Spesialfunksjoner : Revisor Halvard Øye Rotary Norden: Øystein Øystå Cico : Bjørn Kullerud

27 ROTARY INTERNATIONAL Komitéoversikt i Drøbak Rotary MEDLEMSUTVIKLI NG OG REKRUTTERING OPPLÆRING OG KOMMUNIKASJON ROTARY FOUNDATION SAMFUNNS PROSJEKTER DISTRIKTS PROGRAMMER| Programansvar: YRKE Komitéleder: Bjørn Kullerud Prosjekt: Nye medlemmer Klaus, Trine, Arne Larsen Prosjekt: Miljø- og klubb - arrangementer Nina, Oskar, Marit Melbo Prosjekt: 40 års jubileum. Gunnar Norum, Olav Sandsmark, Rolf Eriksen. Dag Vogt, Kjell B. Stein Nørve Programansvar: OPPLÆRING/MEDIA Komitéleder: Per Thorgersen Prosjekt: Rotaryskolen Olav Sandsmark, Øystein Øystå Prosjekt: Web og samfunnskontakt Bjørn Kullerud Prosjekt: Klubbprogram/ ukebrev Svein Qvale, Christoph L. Håkon Oen, Rolf Ullersmo Klubb Programansvar: ROTARY FOUNDATION Komiteleder: Ola Petter T. Prosjekt: Informasjon og støtte til RF Sverre, Paul Bjarne, Randi Mahle Prosjekt: Støtte fra RF til våre prosjekter.Åsmund, Jan Ulrik M., Prosjekt: Paul Harris Jan Eddie, Gunnar Andersen, Halvard Øye, Astrid Urbye Programansvar: SAMFUNN Komiteleder: Paul Bjarne H. Prosjekt: TV- innsamling Gunnar Norum, Kjell B, Rolf Ullersmo, Roald Tønnes Prosjekt: Inntektsbringende tiltak (konserter og lignende. ) Eva Bratlie, Unni, Regina, Jurgen, Per Oskar Prosjekt: Elevbedrifter/ ungdomsbedrifter Per Oskar, Lasse Meholm, Harald Sæther Prosjekt: Jens Mos fond og Knipetaksfond Per Oskar, Dag Vogt, Olav Sandsmark. Programansvar: INTERNASJONAL Komiteleder: Jan Wold Prosjekt: RYLA Stein Sæthre, Jan Ulrik Mathisen Prosjekt: Intercity/elephant pump Stein Nørve, Jan Ulrik M. Prosjekt: GSE, Handicamp. Ungdomsutveksling Bjørn Brekke, Astrid Urbye, Nina Lorentzen, Unni B. Mathisen Rotary Distrikt 2260

28 ROTARY INTERNATIONAL ETTERNAVNFORNAVNFØDTYRKESTITTEL Alder i 08KLASSIFIKASJON AndersenGunnar11.09.1949Kommuneveterinær 59Kommuneveterinær BjerkeKlaus28.02.1970Statsaut eiendomsmegler 38Eiendomsmegler BlixrudSverre15.11.1949Konsulent 59Forlag BratlieEva25.06.1945Rektor 63Utdanning, barn og ungdom BrekkeBjørn16.12.1960Politioverbetjent 48Politi EriksenRolf26.05.1925Divisjonsdirektør 83Pensjonist HansenPaul-Bjarne08.02.1940Underdirektør/pensjonist 68Forsvarets overkommando JacobsenPer Oskar25.04.1944Adm direktør 64Markedsforskning/software JohansenKjell B.20.02.1925Pensjonist 83Økonomisjef KullerudBjørn21.11.1946Grunder 62 KvåleOskar23.03.1929Rådgiver 79Rådgivertjeneste LarsenArne07.08.1933Flykaptein/pensjonist 75Sivil luftfart LindnerChristoph25.07.1967Ingeniør 41Selvst. Næringsdr./daglig leder LorentzenNina28.03.1950 58Teater MahleRandi01.07.1947Homeopat 61Helse MandalÅsmund24.03.1948Managing Director 60Offshore Oil Industry Marggraf-TietgenJurgen11.05.1946Lege 62Helse MarggrafRegina20.10.1955Barne og ungdoms psykiater 53Psykiatri MathiesenJan Ulrik01.06.1942Administrasjonssjef 66Kontoradministrasjon MeholmLasse05.05.1959 Grunder/Daglig leder 49Informasjonsteknologi MelboMarit Helene26.05.1947Avdelingsleder 61Kommuneforvaltning NavestadEva25.04.1946Arkivleder 62Kommune NorumGunnar08.04.1939Direktør/pensjonist 69Kjemisk industri NørveStein29.01.1940Vinagent/selvst. Næringsdriv. 68Vinagentur OenHåkon25.05.1953Sivilingeniør 55Offentlig forvaltning QvaleSvein13.05.1951Tannlege 57Tannlege RysteJon Peder06.12.1956OberstløyntnantForsvaret, Hæren SandsmarkOlav12.04.1933Kultursjef/pensjonist 75Kommune SætherHarald15.06.1952Selvst. Næringsdrivende 56 SæthreStein25.02.1944DnBNOR/pensjonist 64Bankvesen TandstadOla-Petter15.01.1950Advokatpartner 58Advokat ThorgersenPer27.01.1938Restaurantør/pensjponist 70Restaurantør TinlundJan Eddie15.08.1945Senior sikkerhetsrådgiver 63Bank/sikkerhet TomterTrine13.02.1962Daglig leder 46Næringsdrivende TønnesRoald09.04.1930Pensjonist 78Lensmann UllersmoRolf07.05.1939Assurandør/pensjonist 69Forsikring UrbyeAstrid20.08.1944Impresario 64Impresariovirksomhet VogtDag21.07.1925Arbeidende styreformann 83Finans WoldJan19.05.1948Fysioterapeut 60Fysioterapi YtrelandGeir29.09.1951Geolog ØyeHalvard08.08.1948Adm direktør 60Eiendomsforvaltning ØyståØystein25.10.1934Redaktør 74Public Relations MEDLEMSOVERSIKT i Drøbak Rotary 2008 - 2009 AJOURFØRT februar 2009 ANTALL: 42 Rotary Distrikt 2260

29 ROTARY INTERNATIONAL Dette er adressen til vår hjemmeside Rotary Distrikt 2260 http://drobak.rotary.no


Laste ned ppt "ROTARY INTERNATIONAL Velkommen til Drøbak Rotary Klubb Møtested: Kumlegården, Niels Carlsens gt, Drøbak onsdager 18.45 Drøbak Rotary Klubb nr.12859 Charterdato."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google