Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Greske tragedier LoB1 – 20.02.12 – HR.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Greske tragedier LoB1 – 20.02.12 – HR."— Utskrift av presentasjonen:

1 Greske tragedier LoB1 – – HR

2 Stig Dagerman: «Att döda ett barn» (1948)
«Det är ingen ond man, han är glad och lycklig och innan han stiger in i bilen står han ett ögonblick framför kylaren som gnistrar i solen och njuter av glansen och doften av bensin och hägg.»

3 «Ty så obarmhärtigt är livet konstruerat att en minut innan en lycklig man dödar ett barn är han ännu lycklig och innan en kvinna skriker av fasa kan hon blunda och drömma om havet och den sista minuten i ett barns liv kan detta barns föräldrar sitta i ett kök och vänta på socker och tala om sitt barns vita tänder» «Men så obarmhärtigt är livet mot den som dödat ett barn att allting efteråt är för sent.»

4 Hamartia «Tilfeldigheter», tap og lidelse Tilfeldighet (gresk «tyche») består kanskje i hendelser som mennesket ikke klarer å se noen sammenheng i, altså der mennesket støter på en grense for sin forståelse «Tragodia»: «bukkesang»

5 Velg en tragedie av Aiskhylos, Sofokles eller Evripides
Velg en tragedie av Aiskhylos, Sofokles eller Evripides. Forklar først hva som gjorde handlingen i dette dramaet tragisk i den greske samtiden (ca. 2 sider). Vurder deretter hvilken rolle ironi spiller i den valgte tragedien.

6 Harmartia: feiltrinn, forblindelse, vurderings-svikt …
«En tragedie er en uopprettelig og overveldende ulykke som skyldes en uforutsett eller ikke hensyntatt feil som involverer mennesker som har vår respekt og sympati. Den rommer ofte et ironisk skifte av lykke og gir vanligvis en sterk følelse av tap [waste]. Hendelsene følges alltid av sorg og lidelse.» (Brereton 1968 s. 20) Geoffrey Brereton: Principles of tragedy: A rational examination of the tragic concept in life and literature (1968) Harmartia: feiltrinn, forblindelse, vurderings-svikt …

7 Syngende innhøstingsarbeidere
Fra krukke funnet på Kreta (ca f.Kr.)

8 «Orkestra»: opprinnelig en treskeplass på landsbygda?
Dans på treskeplassen Rituelle handlinger

9 Gresk teater: et kult-sted
Demokrati og teokrati Gresk teater: et kult-sted Teatret viet til Dionysos – matriarkatets, jordbruks-fellesskapets og rusens gud Det dionysiske ritualet thíasos innebar blant annet å rive et offer i stykker En viktig sosial og religiøs begivenhet Prester satt fremst i teatrene

10 Teorien om «the Korn King»
«It is impossible not to recognise in this [handlingen i Kong Oidipus] some of the main features of the Corn King tradition – the offering of a victim prominent enough to satisfy the gods and upon whose head all the disease or sin of the community can be heaped.» (Brereton 1968 s. 81)

11 «Throwing a goat from the church belfry, as part of a festival in Manganeses de la Polvorosa, Zamora, on the 23 of January was a premeditated violation of the law that protects animals»

12 «Bring ich dem Stromgott ein Opfer dar, schirmt er die Mühle das ganze Jahr»
En tysk møller ved Rhinen ofrer ei and

13 Framføring av tragediene innebar for grekerne å oppleve offentlige/kollektive kunstverk i en religiøs-politisk sammenheng Embetsstoler for prester

14 Epidauros-teatret på Peloponnes: 12.000-14.000 tilskuere
Viet til Dionysos og Asklepios

15 Dionysos-teatret i Athen

16 Teatret i Delfi

17 Kor Sang

18 Aktualiseringer av myter og sagn
Dramakonkurranse Aiskhylos, Sofokles og Evripides

19 Aiskhylos: ca. 80 titler kjent, 7 overlevert
Orestien (3) Perserne Sofokles: ca.120 titler, 7 overlevert

20 Storfamilien/slekten som sikkerhetsnett
En hovedperson med fallhøyde Makt og dybde Ikke en foreløpig eller delvis katastrofe Innsikt som virker knusende

21 Vi lever i en uhellssvanger, dunkel, ubestemmelig, ukjent verden
Ikke-beskyttet eksistens i ikke-forståelse Livet setter krav til deg som du ikke kan oppfylle: kravet om innsikt. Du kan ikke vite!

22 até: blindhet hybris: overmot, rammet av gudenes sjalusi hamartia: en handling i forblindelse, en slags innskytelse, et feiltrinn (ikke en karakterbrist – mer irrasjonelt) Handlingen og undergangen i tragediene var for grekerne ikke uttrykk for en rettferdighetstanke

23 katharsis: «renselse» («purgation», «purification», «clarification»)
«Man by suffering shall learn» (Aiskhylos' Agamemnon, vers 177) Vår egen frihet opplevd i kontrast til tragediepersonenes ufrihet

24 Kong Oidipus Trolig urpremière år 431 f.Kr. Analytisk drama

25 Retrospektiv metode (avdekking av fortiden gjennom oppklarende samtaler)
Dramatisk ironi

26 hamartia -vs- ananke Overindividuelle og overmenneskelige krefter Gudene slår menneskene med blindhet (até) Mennesker er prisgitt krefter som begrenser vår individuelle styring

27 Motsigelse og paradoks: en er både bundet og fri
Jaqueline de Romilly: to parallelle forklaringsmodeller «The notion of tragedy attaches neither to a foreseen result due to a deliberate act, nor to the effects of pure chance; neither to the clearly expected nor to the totally unexpected.» (Brereton 1968 s. 9)

28 «verken er helt skyldig eller helt uskyldig»
(Sartre: «halvt medskyldig, halvt offer, som alle») Hovedpersonen hjelper i sin blindhet skjebnen Noe ufravikelig og uforklarlig «some awful rift in the universe» (Kitto 1986 s. 29) En intellektuell «skandale»

29 Helten i tragedien kjemper til døden mot sin skjebne, og gjennom en stor kamp for sin frihet, med skjebnen som motstander, hevder han denne friheten helt inn i det stadiet der all frihet er forsvunnet (F. W. J. v. Schelling)

30 Velg en tragedie av Aiskhylos, Sofokles eller Evripides
Velg en tragedie av Aiskhylos, Sofokles eller Evripides. Forklar først hva som gjorde handlingen i dette dramaet tragisk i den greske samtiden (ca. 2 sider). Vurder deretter hvilken rolle ironi spiller i den valgte tragedien.

31 Dramatisk ironi Kong Oidipus er en tragedie «full of opportunities for irony [...] the audience knows how the tragedy will end, the irony is constantly in evidence.» (Brereton 1968 s. 84) Problemet ligger i kongen selv, og kongen skal oppklare hva som er problemet

32 Ironi: Består i et ironisk forhold mellom … (noe) En språkfigur for motsetninger «Irony is a metaphor of opposites, a seeing of something from the viewpoint of its antithesis. […] What all ironies have in common is that they are a structure of ambiguities and contradictions» (Brown 1977 s. 172 og 178) Ironien er ofte et fortettet utsagn om at noe er uforenlig

33 Skjebnens ironi: Det går slik alt tilsa at det ikke skulle gå, eller livet «hevner seg»
F.eks. en personen med flyskrekk som aldri flyr, får hjernerystelse av å få et modellfly i hodet; politimannen som blir ranet

34 Tragisk ironi: «Tragisk ironi brukar man kalla det förhållandet att en person ovetande åstadkommer sin egen undergång med just de åtgärder som han eller hon vidtar för att befrämja den egna lyckan.» (Skalin 1983 s. 102) En antikk helt som motarbeider sin «bestemmelse», opphever den ikke, men bare skjerper den (Söring 1982 s. 22)

35 Analytisk drama: en ironisk struktur
«Lys» og «innsikt» Lykken snur (peripeti) – to posisjoner ligger tett opp til hverandre Sannheten blir tydelig i nederlagets stund Lidelse og undergang, men verdighet og «renselse»? «To write tragedy means in some sense to believe, if not in God or some other metaphysical order, then at least in human dignity.» (Howarth 1978 s. 164)

36 «Irony is a favourite standby of the tragic dramatist because of the effectiveness with which it underlines the change of fortune.» (Brereton 1968 s. 15) «'Tragic' has the advantage of conferring a certain nobility upon whatever it qualifies» (Brereton 1968 s. 8). Hamartia kan ligge nært opp til det beste i mennesket Oidipus’ nederlag blir byens redning

37 Naturens ironi: Arthur Schopenhauer Naturen lokker oss til erotisk kjærlighet slik at menneskearten lever videre, den manipulerer oss ironisk, for det mennesket trenger er å unnslippe naturens tredemølle Kosmisk ironi En kosmisk «lek» med mennesket?

38 Evripides: ca. 90 titler, 18 bevart
Bakkantinnene: et dionysisk kultdrama De trojanske kvinnene Deus ex machina

39 Evripides: De trojanske kvinnene


Laste ned ppt "Greske tragedier LoB1 – 20.02.12 – HR."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google