Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Modernismen og moderniteten – korttekster og lyrikk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Modernismen og moderniteten – korttekster og lyrikk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Modernismen og moderniteten – korttekster og lyrikk
HR/JBI 27. april 2011

2 Moderniteten = Den utviklingen eller det ”byggverket” som kalles den moderne sivilisasjon Det moderne samfunns gigantisme – høyere, raskere, større

3 Modernitetens ”hellige treenighet”: vitenskap, teknologi og industri

4 Siegfried Kracauer: Moderniteten er ”en dramatisk tilspisset konflikt mellom teknisk perfeksjon og menneskelig ufullkommenhet” Tradisjonsoppbrudd, rotløshet, fragmentering, flyktighet

5

6 Paul Citroën: Metropolis (1923)
Henry Ford: ”Det spiller ingen rolle for meg om en mann kommer fra Sing Sing-fengslet eller fra Harvard-universitetet. Vi ansetter en mann, ikke hans historie.”

7

8 I 1914 kontrollerte Europa over 80 % av jordas overflate
Sang og jubel ved krigsutbruddet Skyttergraver Slaget ved Somme i 1916: ca tyske soldater og minst britiske og franske soldater drept

9 Militærindustri: giftgass tanks maskingevær fly

10 For de fleste frontkjempere mistet krigen og dens lidelser enhver mening
Total krig 1918: nær 9 millioner mennesker drept

11 ”The lost generation” Poeter: Rupert Brooke Wilfred Owen Georg Trakl
W. E. Johns: Biggles-bøkene

12 Avantgarde: de elitegruppene i den franske armeen som hadde som oppdrag å angripe fienden først og holde fienden så lenge i kamp at den egne hovedarmeen kunne komme etter Fra ca. 1870: ordet etablert i Frankrike som en betegnelse på litterære og kunstnerisk retninger som provoserte publikum og stod i opposisjon til det etablerte og konvensjonelle Clement Greenberg skrev i 1971 at ”i og med avantgardismen kom det sjokkerende, det skandaløse, det oppskakende, det mystifiserende og forvirrende til å bli betraktet som mål i seg selv. Alt dette ble ikke lenger sett på som beklagelige sideeffekter av kunstnerisk nyskaping som ville bli slipt bort etter hvert som man ble vant til det. Nå skulle disse sideeffektene anses som det sentrale.” ” (Andersen 2008 s. 20)

13 Modernismen: Ønske om å skape, oppdage og vise noe nytt, annerledes og overraskende Sjokket som estetisk og eksistensiell effekt

14 Egen kunstnerisk integritet ble verdsatt over publikums verdsetting
Elitisme Gå på tvers av det folk synes er fornuftig, pent og sant By på annerledeshet og motstand

15 Virginia Woolf i essayet ”Mr. Bennett og Mrs. Brown” (1924):
”Rundt desember 1910 ble den menneskelige natur forandret. Alle menneskelige relasjoner endret seg – mellom herrer og tjenere, mellom mann og hustru, mellom foreldre og barn. Og når menneskelige relasjoner forandrer seg, skjer det også en endring i religion, atferd, politikk og litteratur.”

16 Den britiske forfatteren Robert Graves:
”For penger kan du kjøpe nesten alt, unntatt sannhet, og kjøpe nesten enhver, unntatt dikteren som er besatt av sannhet” David Herbert Lawrences roman Women in Love (1920) kontrasterer ”the iron cage of modern rationality” med det Lawrence kalte “the creative soul, the God-mystery within us”

17 Tekstene formidler ofte mer følelser og intuisjon enn klar forståelse av noe konkret
Motstand mot det hverdagslige, det godtatte og det lettfattelige

18 Følelsesrus, mysterier og lidenskaper, hemmelighetsfulle drømmer, tro på det hellige og dunkel undring Ønske om fylde og trygghet Det Andre, det fremmede, totalt ukjente

19 Bevegelsen ”innad” og bevegelsen ”utad”
Stream of consciousness

20 D. H. Lawrence som sa dette om modernistiske romaner og andre verk i sin samtid: ”[T]o read a really new novel will always hurt, to some extent. There will always be resistance. The same with new pictures, new music. You may judge of their reality by the fact that they do arouse a certain resistance”

21 D. H. Lawrences roman Lady Chatterley’s Lover (1928) innledes slik:
”Vår tidsalder er i bunn og grunn tragisk, så vi nekter å ta den tragisk. Sammenbruddet er en fullbyrdet kjensgjerning, vi befinner oss blant ruinene, og vi tar fatt på å bygge oss nye små boliger og nære nye små håp. Det er et nokså slitsomt arbeid, for nå til dags fører ingen jevn landevei inn i fremtiden, – men vi går utenom, eller kaver oss over hindringene. Vi er nødt til å leve, likegyldig hvor mange himler som er falt ned.”

22 Den første usensurerte utgaven Lady Chatterley’s Lover i Storbritannia kom i 1961

23 D. H. Lawrence: ”Vi lærer visst bare av Livet at Livet ikke har så stor betydning som det syntes å ha – det er ikke så brennende viktig hva som skjer, tross alt. Vi krabber som forbannete havvesner ut av Havet opp på en fremskytende fjellskrent, vi kryper over odden forvirret og blendet mens vi skader oss og faller deretter i havet på den andre siden. Den lille overfarten betyr ikke så mye.”

24 Franz Kafka Den desperate modernismen (angst, tomhet) Fremmedgjøring = avmakt + avpersonifisering "Angstens dikter", angst som grunnstemning

25 Jøde i Praha Opprivende, ulykkelige kjærlighetshistorier og familiekonflikter

26 Romaner (uferdige) Noveller Kortprosa Brev Dagbøker Lignelser/allegorier og kryptogram

27 Kafka: ”Finner du i ”Dommen” noen som helst mening, jeg mener en eller annen likefram, sammenhengende mening som kan etterspores? […] Jeg finner det ikke og kan ikke forklare noe om den.”

28 Kafkas roman Prosessen (1925):
Hovedpersonen skjønner ikke hva som foregår og får aldri vite det

29 Den amerikanske forfatteren Grace Paley: ”The truth is people are kind of scared by the very very short stories – just as they are scared by long poems. [they] should be read like a poem. That is slowly.” Sudden Fiction: American Short-Short Stories (1985) Flash Fiction: 72 very short stories (1992)

30 Lyrikk Et dikt er et resymé som ikke kan resymeres (Jan Erik Vold), altså med fortettet språk og estetisk konsentrasjon ”Et dikt er en buljongterning” (Georg Johannesen) Skyum-Nielsen: lyrikk har en poetikk-dimensjon, trenger å rettferdiggjøre seg selv, begrunne sin eksistens

31 William Carlos Williams: ”Asphodel, That Greeny Flower” (1955)
“It is difficult to get the news from poems yet men die miserably every day for lack of what is found there” (utdrag)

32 Leserens assosiasjoner er en kalkulert del av teksten
Meningsmettet Lydlig-klanglige effekter Lekent eller formelt strengt samspill mellom form og innhold, mellom rytme og språk, mellom bildebruk og filosofiske tanker, osv. Konnotasjoner Katakrese En merkelig og ”ulogisk” metaforisk sammenbinding av ord, f.eks. ”språkmånen” (Tor Ulven)

33 ”poetry therapy” W. H. Auden: ”poetry helps writers make sense of their world; to put their own suffering into perspective, and to find meaning in their lives” Jack J. Leedy (ed.): Poetry Therapy: The Use of Poetry in the Treatment of Emotional Disorders (1969) “Twenty-two papers by different authors consider poetry therapy as treatment for persons with emotional disorders. Its use with the following is described: a psychotic patient, hospitalized schizophrenics, psychoneurotics in a mental health center, and disturbed adolescents. Also discussed are poetry as therapy and as a therapeutic art, principles of poetry therapy, the validation of poetry as a group therapy technique, and poetry as communication is psychotherapy. The use of poetry in individual psychotherapy and in a private mental hospital is described, as are poetry therapy in a self help group, in a specialized school for the disturbed, and in a counseling center. Further topics include poetry as a way to fuller awareness, metamessages and self discovery, the Psalms as psychological and allegorical poems, the universal language of rhythm, the patient's sense of the poem, and a curriculum proposal for training poetry therapists. A tribute to Eli Greifer, a pioneer in therapeutic poetry, is included, as is an appendix listing poems suitable for use in therapy poetry.”

34 Formidlingstiltak, f.eks. Poem-a-Day
April som ”National Poetry Month” i USA “You’ve ignored poetry from January through March, so why not a PR campagin reminding you that: 1. You don’t own a book of poetry. 2. Not only did you not understand T.S. Eliot’s “The Love Song of J. Alfred Prufrock” when you were in high school, but you have no earthly idea who T.S. Eliot is. 3. April is also Alcohol Awareness Month, and you’re too busy ducking your AA sponsor (or getting drunk) to read any poetry. Richard Howard thinks poetry should be a private affair”

35 Lyrikk/poesi er rettet til individet
Ordenes møte med hver enkelt Howard: ”Poetry will flourish […] only when it is harder to find, when it is perceived as a valuable and virtually disallowed production that must be sought by need and by desire.”


Laste ned ppt "Modernismen og moderniteten – korttekster og lyrikk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google