Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organeller og intracellulær transport. Cellen Målet for de aller fleste legemidler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organeller og intracellulær transport. Cellen Målet for de aller fleste legemidler."— Utskrift av presentasjonen:

1 Organeller og intracellulær transport

2 Cellen Målet for de aller fleste legemidler

3 Plasmamembran Reseptor Na+ K+

4 Signalmediert sortering

5 Kjerne * DNA-syntese * transkripsjon * mRNA-spleising Nukleolus * ribosom-syntese

6 Kjerne-import N C NLS + * Kort, basisk sekvens (5-10 aminosyrer) * ”Hvor som helst” i proteinet

7 GAP (GTPase-activating protein) GEF (GDP/GTP exchange factor) GDP Ran GTP Ran Pi GDP GTP

8 Det endoplasmatiske retikulum (ER) * Mellomstasjon for proteiner som skal sekreres * Syntese av membranproteiner * Syntese av lipider * Oksydasjon av hydrofobe substanser (cyt P450)

9 Lite kolesterol Mye kolesterol

10 Cytokrom P450-systemet Elektrontransportkjede i den ”glatte” ER-membranen ( + innermembranen på mitokondrier) * Særlig i leverceller * Elektroner overføres fra NADPH til Cyt P450 * Cyt P450 aktiverer oksygen -> Oksydasjon av hydrofobe substanser (en rekke farmaka) RH + O 2 + H + + NADPH-> ROH + H 2 O + NADP +

11 * Oksydasjon blir etterfulgt av konjugering med hydrofile molekyler (glukuronsyre, sulfat) * Mange isoformer av Cyt P450 Individuelle variasjoner -> store forskjeller i legemiddel- metabolisme

12 Retensjon i ER-lumen * Spesifikk sekvens: KDEL * C-terminal N C KDEL

13 N C KDEL-reseptor ER- lumen cytosol

14 Golgi-apparatet * Glykosylering av proteiner * Konjugering av oksyderte substanser cis medialtrans

15 Trans-Golgi-nettverket (TGN) * Sulfatering av proteiner * Sortering av proteiner * Sortering av lipider

16 Mitokondrier *  -oksydasjon av fettsyrer * TCA-syklus * Oksydativ fosforylering

17 Holdepunkter for endosymbiont-teorien: * mitokondrier har ytter- og inner-membran * mitokondrier har DNA, RNA-polymeraser og ribosomer * mitokondrier har en uvanlig kodon-bruk som finnes i visse primitive bakterier

18 Mitokondrier nedarves maternelt

19 GAP (GTPase-activating protein) GEF (GDP/GTP exchange factor) GDP Rab GTP Rab Pi GDP GTP Rab-GTPaser styrer vesikkeltransport

20 Transport fra ER til Golgi-apparatet

21 Transport fra trans-Golgi-nettverk til lysosomer

22 Plasma membrane Lysosome Lysosom Tidlig endosom cytosol Plasmamembran Noen reseptorer blir resyklert mens andre blir degradert (gjelder mange Legemiddel-reseptorer) Endocytose kan være konstitutiv eller regulert

23 Fe 3+ Tf Fe 3+ Tf Fe 3+ Tf Fe 3+ Tf Fe 3+ Opptak av Fe 3+ via endocytose av transferrin (Tf) Tidlig endosom H+H+ H+H+ H+H+ Fe 3+ Tf Fe 3+ Tf Apotransferrin har lav affinitet for reseptoren Holotransferrin har høy affinitet for reseptoren

24 Noen viktige funksjoner av endocytose * Opptak av lipoproteiner (eks. LDL) * Opptak av Fe 3+ (bundet til transferrin) * Nedregulering av overflatereseptorer * Opptak av vitamin A og D (bundet til proteiner) * Opptak av vitamin B 12 (bundet til ”intrinsic factor” eller transcobolamin) * Gjendannelse av synaptiske vesikler * Opptak av proteintoksiner (eks. difteritoksin, tetanustoksin) * Opptak av enkelte virus (eks. influensavirus)


Laste ned ppt "Organeller og intracellulær transport. Cellen Målet for de aller fleste legemidler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google