Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organeller og intracellulær transport

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organeller og intracellulær transport"— Utskrift av presentasjonen:

1 Organeller og intracellulær transport

2 Målet for de aller fleste legemidler
Cellen Målet for de aller fleste legemidler

3 Plasmamembran Reseptor Na+ K+

4 Signalmediert sortering

5 Kjerne Nukleolus * ribosom-syntese * DNA-syntese * transkripsjon
* mRNA-spleising Nukleolus * ribosom-syntese

6 Kjerne-import * Kort, basisk sekvens (5-10 aminosyrer)
* ”Hvor som helst” i proteinet NLS + N C

7 GEF (GDP/GTP exchange factor)
Ran GTP Pi GAP (GTPase-activating protein)

8 Det endoplasmatiske retikulum (ER)
* Mellomstasjon for proteiner som skal sekreres * Syntese av membranproteiner * Syntese av lipider * Oksydasjon av hydrofobe substanser (cyt P450)

9 Mye kolesterol Lite kolesterol

10 Cytokrom P450-systemet Elektrontransportkjede i den ”glatte” ER-membranen ( + innermembranen på mitokondrier) * Særlig i leverceller * Elektroner overføres fra NADPH til Cyt P450 * Cyt P450 aktiverer oksygen -> Oksydasjon av hydrofobe substanser (en rekke farmaka) RH + O2 + H+ + NADPH-> ROH + H2O + NADP+

11 * Oksydasjon blir etterfulgt av konjugering med
hydrofile molekyler (glukuronsyre, sulfat) * Mange isoformer av Cyt P450 Individuelle variasjoner -> store forskjeller i legemiddel- metabolisme

12 Retensjon i ER-lumen * Spesifikk sekvens: KDEL * C-terminal N C KDEL

13 cytosol N C KDEL ER- lumen KDEL-reseptor

14 Golgi-apparatet * Glykosylering av proteiner
medial trans cis Golgi-apparatet * Glykosylering av proteiner * Konjugering av oksyderte substanser

15 Trans-Golgi-nettverket (TGN)
* Sulfatering av proteiner * Sortering av proteiner * Sortering av lipider

16 Mitokondrier * b-oksydasjon av fettsyrer * TCA-syklus
* Oksydativ fosforylering Mitokondrier

17 Holdepunkter for endosymbiont-teorien:
* mitokondrier har ytter- og inner-membran * mitokondrier har DNA, RNA-polymeraser og ribosomer * mitokondrier har en uvanlig kodon-bruk som finnes i visse primitive bakterier

18 Mitokondrier nedarves maternelt

19 Rab-GTPaser styrer vesikkeltransport
GEF (GDP/GTP exchange factor) GTP GDP GDP GTP Rab Rab Pi GAP (GTPase-activating protein) Rab-GTPaser styrer vesikkeltransport

20 Transport fra ER til Golgi-apparatet

21 Transport fra trans-Golgi-nettverk til lysosomer

22 Endocytose kan være konstitutiv eller regulert
Plasma membrane Plasmamembran cytosol Tidlig endosom Endocytose kan være konstitutiv eller regulert Noen reseptorer blir resyklert mens andre blir degradert (gjelder mange Legemiddel-reseptorer) Lysosom Lysosome

23 Opptak av Fe3+ via endocytose av transferrin (Tf) H+ H+ H+ Tidlig
endosom H+ H+ Tf Fe3+ H+ Fe3+ Opptak av Fe3+ via endocytose av transferrin (Tf) Apotransferrin har lav affinitet for reseptoren Holotransferrin har høy affinitet for reseptoren

24 Noen viktige funksjoner av endocytose
* Opptak av lipoproteiner (eks. LDL) * Opptak av Fe3+ (bundet til transferrin) * Nedregulering av overflatereseptorer * Opptak av vitamin A og D (bundet til proteiner) * Opptak av vitamin B12 (bundet til ”intrinsic factor” eller transcobolamin) * Gjendannelse av synaptiske vesikler * Opptak av proteintoksiner (eks. difteritoksin, tetanustoksin) * Opptak av enkelte virus (eks. influensavirus)


Laste ned ppt "Organeller og intracellulær transport"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google