Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN TIL WØYEN WØYEN I DAG: Bærum Arbeidssenter - Vinkelgården Husflidslaget Speidern Driftsbygning/Låven Grisehuset/Gartnerboligen Boenhet for barnevernet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN TIL WØYEN WØYEN I DAG: Bærum Arbeidssenter - Vinkelgården Husflidslaget Speidern Driftsbygning/Låven Grisehuset/Gartnerboligen Boenhet for barnevernet."— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN TIL WØYEN WØYEN I DAG: Bærum Arbeidssenter - Vinkelgården Husflidslaget Speidern Driftsbygning/Låven Grisehuset/Gartnerboligen Boenhet for barnevernet Mølla

2 NAVNET WØYEN KOMMER AV ORDET VUI SOM BETYR VADESTED Et vadested er et sted hvor en sti krysser en bekk. ”BEKKEN”/ELVEN heter Lomma Renner forbi Wøyen mølle på Wøyen gård.

3 DU BEFINNER DEG PÅ HISTORISK GRUNN DET HAR I SENERE TID BLITT GJORT ARKEOLOGISKE FUNN SOM BEVITNER LIV PÅ WØYEN FOR 5000 ÅR TILBAKE (YNGRE STEINALDER) På den tiden gikk menneskene over fra fangst- til jordbruksøkonomi, det vil si husdyrhold og etter hvert jorddyrking. Sporene etter jordbruk som oppdages var fra det aller tidligste jordbruket i Norge. Bildet: Prosjektleder Inger Marie Berg-Hansen fra Kulturhistorisk Museum.

4 ARKEOLOGISKE FUNN STOLPEHULL Disse steinene støttet for 2000 år siden opp stolper til et langhus for husdyr og bosetning.

5 ARKEOLOGISKE FUNN ÅKERLAG, SPOR ETTER BYGNINGER OG ILDSTEDER De øverste jordlagene ble fjernet ved hjelp av gravemaskin. Deretter foregikk det nitidig jobbing for å fjerne masser i de dypere jordlagene. Bildet: Berg Hansen og Mjærum berører jordlaget der spor etter 5000 år gammel jordbruksbosetting på nedsiden av Wøyen gård

6 EN HISTORISK OVERSIKT ÅR – 1398 I Biskob Eysteins jordebok 1398 står det at Wøyen lå under Nonnesæter Kloster, grunnlagt før 1161. Klosteret er kjent fra litteraturen som stedet hvor Sigrid Undset plasserte den unge Kristin Lavransdatter i det første bindet Kransen i trilogien om henne.

7 DEN FØRSTE SMELTEHYTTA 1610-1616 Norges første smeltehytte ble bygget på Wøyen etter lovende funn av jernmalm i området. Dette var opphavet til Bærums Verk. Bildet: Arbeidet i smeltehytta

8 1616-1674 1616-1629: Den kjente godseierslekten Rosenkrantz, som eide flere store gods i Sverige, Danmark og Norge. 1629-1663: Den danske riksembetsmannen Christoffer Urne. Lensherre i Akershus og stattholder i Norge 1663-1674: Knut Frantzen. Rik kjøpmann og trelasthandler. Bildet: Kong Christian (dansknorsk konge 1596-1648)

9 KREFTINGS TID PÅ WØYEN 1674-1775 Kom til Norge fra Tyskland i 1624. Bodde i Eidsvoll-bygningen. Mektig familie i Bærum. På Wøyen drev Krefting med teglstensverk, jordbruk og dyr. Riksantikvaren har vurdert maleriene på veggen i Vinkelgården til Kreftings tid. 1713 ble det Kreftingske gravkapell reist. På Vinkelgården finnes gjenstander fra Krefting. Bilde: Anna Vogt Krefting - ”Madam Krefting”

10 FAMILIENE HANSSON, LØKEBERG OG HURUM 1775-1918 Julius August Hansson - En beryktet mann i området, og gikk under navnet ”Faen på Wøyen”. Tror du spøkelser, så var det ”Faen på Wøyen” som gikk igjen her på Vinkelgården da Budstikka var med på ”rens” av Vinkelgården/Åndenes Makt… Bildet: Julius August Hansson, ”Faen på Wøyen”

11 GUTTEHJEMMET PÅ WØYEN 1918-1956 Av de opp til 100 guttene som bodde på guttehjemmet her på Wøyen var også vår tidligere LO-leder Yngve Haagensen. Guttehjemmet ble okkupert av tyskerne under 2. verdenskrig.

12 LANDBRUKSHØYSKOLENS TID PÅ WØYEN 1956 – 1971 Landbrukshøyskolen drev i flere år forsøksgård her på Wøyen.

13 BÆRUM KOMMUNE SOM EIER AV WØYEN GÅRD 1971- 2012 Bærum Kommune overtok Wøyen gård i 1971. Bærum Arbeidssenter har vært her siden ca. 1983

14 FREMTID 1. Få til et samarbeid mellom sektorutvalgene for bistand og omsorg samt miljø, klima og kommunaletikk i forhold til åpen gård/botanisk hage på Wøyen. 2. Økonomi…? (HP) 3. Organisering 4. 10 APS plasser fra NAV til BKA-Wøyen. 5. Samarbeid – ”Tunråd”

15 BOTANISK HAGE PÅ WØYEN

16 MÅLSETTING FOR BOTANISK HAGE bidra til den bærekraftige utviklingen i Bærum kommune utarbeide et konsept for informasjon og markedsføring med målsetting om å vise frem Bærums anlegg med botaniske kvaliteter ha en organisasjon med høy botanisk og pedagogisk kompetanse i Bærum kommune oppgradere eksisterende interessante anlegg og utvikle de botaniske kvalitetene bevare botanisk verdifulle plantesamfunn og enkelt objekter gi kunnskap om og forklare botanikk vise på et bredt spekter av ulike biotoper og ulike arter få barn til tidlig å skjønne botaniske sammenhenger og føle et ans var for planter og dyr stimulere barns nysgjerrighet med gode opplegg for undervisning, slik at de gjennom leken utforsker, oppdager og lærer nye ting lære barn dyrking og skjøtsel av planter skape et/ universelt utforme/t/de anlegg med god tilknytning til infrastruktur, god tilgjenglighet, samt med service til barnfamilier og andre besøkende danne et godt utformet anlegg, som stiller krav til et rimelig skjøt selsnivå utvikle årlig budsjett for skjøtsel og vedlikehold

17 NOSTALGI…

18

19

20

21

22

23


Laste ned ppt "VELKOMMEN TIL WØYEN WØYEN I DAG: Bærum Arbeidssenter - Vinkelgården Husflidslaget Speidern Driftsbygning/Låven Grisehuset/Gartnerboligen Boenhet for barnevernet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google