Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN TIL WØYEN WØYEN I DAG: Bærum Arbeidssenter - Vinkelgården

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN TIL WØYEN WØYEN I DAG: Bærum Arbeidssenter - Vinkelgården"— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN TIL WØYEN WØYEN I DAG: Bærum Arbeidssenter - Vinkelgården
Husflidslaget Speidern Driftsbygning/Låven Grisehuset/Gartnerboligen Boenhet for barnevernet Mølla

2 NAVNET WØYEN KOMMER AV ORDET VUI SOM BETYR VADESTED
Et vadested er et sted hvor en sti krysser en bekk. ”BEKKEN”/ELVEN heter Lomma Renner forbi Wøyen mølle på Wøyen gård.

3 DU BEFINNER DEG PÅ HISTORISK GRUNN
DET HAR I SENERE TID BLITT GJORT ARKEOLOGISKE FUNN SOM BEVITNER LIV PÅ WØYEN FOR 5000 ÅR TILBAKE (YNGRE STEINALDER) På den tiden gikk menneskene over fra fangst- til jordbruksøkonomi, det vil si husdyrhold og etter hvert jorddyrking. Sporene etter jordbruk som oppdages var fra det aller tidligste jordbruket i Norge. Bildet: Prosjektleder Inger Marie Berg-Hansen fra Kulturhistorisk Museum.

4 ARKEOLOGISKE FUNN STOLPEHULL
Disse steinene støttet for 2000 år siden opp stolper til et langhus for husdyr og bosetning.

5 ARKEOLOGISKE FUNN ÅKERLAG, SPOR ETTER BYGNINGER OG ILDSTEDER
De øverste jordlagene ble fjernet ved hjelp av gravemaskin. Deretter foregikk det nitidig jobbing for å fjerne masser i de dypere jordlagene. Bildet: Berg Hansen og Mjærum berører jordlaget der spor etter 5000 år gammel jordbruksbosetting på nedsiden av Wøyen gård

6 EN HISTORISK OVERSIKT ÅR – 1398
I Biskob Eysteins jordebok 1398 står det at Wøyen lå under Nonnesæter Kloster, grunnlagt før 1161. Klosteret er kjent fra litteraturen som stedet hvor Sigrid Undset plasserte den unge Kristin Lavransdatter i det første bindet Kransen i trilogien om henne.

7 DEN FØRSTE SMELTEHYTTA
Norges første smeltehytte ble bygget på Wøyen etter lovende funn av jernmalm i området. Dette var opphavet til Bærums Verk. Bildet: Arbeidet i smeltehytta

8 : Den kjente godseierslekten Rosenkrantz, som eide flere store gods i Sverige, Danmark og Norge. : Den danske riksembetsmannen Christoffer Urne. Lensherre i Akershus og stattholder i Norge : Knut Frantzen. Rik kjøpmann og trelasthandler. Bildet: Kong Christian (dansknorsk konge )

9 KREFTINGS TID PÅ WØYEN 1674-1775 Kom til Norge fra Tyskland i 1624.
Bodde i Eidsvoll-bygningen. Mektig familie i Bærum. På Wøyen drev Krefting med teglstensverk, jordbruk og dyr. Riksantikvaren har vurdert maleriene på veggen i Vinkelgården til Kreftings tid. 1713 ble det Kreftingske gravkapell reist. På Vinkelgården finnes gjenstander fra Krefting. Bilde: Anna Vogt Krefting - ”Madam Krefting”

10 FAMILIENE HANSSON, LØKEBERG OG HURUM
Julius August Hansson - En beryktet mann i området, og gikk under navnet ”Faen på Wøyen”. Tror du spøkelser, så var det ”Faen på Wøyen” som gikk igjen her på Vinkelgården da Budstikka var med på ”rens” av Vinkelgården/Åndenes Makt… Bildet: Julius August Hansson, ”Faen på Wøyen”

11 GUTTEHJEMMET PÅ WØYEN 1918-1956
Av de opp til 100 guttene som bodde på guttehjemmet her på Wøyen var også vår tidligere LO-leder Yngve Haagensen. Guttehjemmet ble okkupert av tyskerne under 2. verdenskrig.

12 LANDBRUKSHØYSKOLENS TID PÅ WØYEN
1956 – 1971 Landbrukshøyskolen drev i flere år forsøksgård her på Wøyen.

13 BÆRUM KOMMUNE SOM EIER AV WØYEN GÅRD
Bærum Kommune overtok Wøyen gård i 1971. Bærum Arbeidssenter har vært her siden ca. 1983

14 FREMTID Få til et samarbeid mellom sektorutvalgene for bistand og omsorg samt miljø, klima og kommunaletikk i forhold til åpen gård/botanisk hage på Wøyen. Økonomi…? (HP) Organisering 10 APS plasser fra NAV til BKA-Wøyen. Samarbeid – ”Tunråd”

15 BOTANISK HAGE PÅ WØYEN

16 MÅLSETTING FOR BOTANISK HAGE
• bidra til den bærekraftige utviklingen i Bærum kommune • utarbeide et konsept for informasjon og markedsføring med målsetting om å vise frem Bærums anlegg med botaniske kvaliteter • ha en organisasjon med høy botanisk og pedagogisk kompetanse i Bærum kommune • oppgradere eksisterende interessante anlegg og utvikle de botaniske kvalitetene • bevare botanisk verdifulle plantesamfunn og enkelt objekter • gi kunnskap om og forklare botanikk • vise på et bredt spekter av ulike biotoper og ulike arter • få barn til tidlig å skjønne botaniske sammenhenger og føle et ans var for planter og dyr • stimulere barns nysgjerrighet med gode opplegg for undervisning, slik at de gjennom leken utforsker, oppdager og lærer nye ting • lære barn dyrking og skjøtsel av planter • skape et/ universelt utforme/t/de anlegg med god tilknytning til infrastruktur, god tilgjenglighet, samt med service til barnfamilier og andre besøkende • danne et godt utformet anlegg, som stiller krav til et rimelig skjøt selsnivå • utvikle årlig budsjett for skjøtsel og vedlikehold

17 NOSTALGI…

18

19

20

21

22

23


Laste ned ppt "VELKOMMEN TIL WØYEN WØYEN I DAG: Bærum Arbeidssenter - Vinkelgården"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google