Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Er katolisisme kristendom?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Er katolisisme kristendom?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Er katolisisme kristendom?

2 Guds mor, født utan synd, levde eit liv utan å synde…
508. Av Evas ætt utvalgte Gud Maria til å være sin Sønns Mor. Hun er "full av nåde" og "gjenløsningsverkets prektigste frukt". Fra det øyeblikk hun ble unnfanget, var hun helt bevart fra den opprinnelige synds flekk, og gjennom hele sitt liv forble hun ren fra all personlig synd.  Frå den katolske katekisme

3 Maria gjer kyrkja fullkomen heilag…
829. "Mens Kirken i Maria allerede er nådd frem til den fullkommenhet som gjør den fri for enhver plett eller rynke, kjemper de kristne fremdeles for å vokse i hellighet ved å seire over synden; derfor vender de sitt blikk mot Maria": i henne er Kirken allerede fullkomment hellig. Frå den katolske katekisme

4 Gud vil frelse Muslimane….
841. Kirkens forhold til muslimene. "Guds frelsesplan innbefatter også dem som anerkjenner Skaperen, og blant dem især muslimene, som påberoper seg Abrahams tro og sammen med oss tilber den ene, barmhjertige Gud som på den ytterste dag skal dømme menneskene."  Frå den katolske katekisme

5 Den Hellige Jomfru’s opptagelse i himmelen
MARIA SOM KIRKENS MOR 966. "Til sist, da den rene Jomfru, som helt hadde vært beskyttet mot den opprinnelige synde plett, hadde endt sitt jordiske liv, ble hun med legeme og sjel opptatt i den himmelske herlighet og av Herren opphøyet til alle tings dronning, for enda mer å bli likedanndet med sin Sønn, Herrenes Herre, seierherre over synd og død.” Frå den katolske katekisme

6 Den Hellige Jomfru var alltid jomfru, ved sine bønner frelste hun sjeler…
966: Den Hellige Jomfrus opptagelse i himmelen innebærer en særlig deltagelse i Sønnens oppstandelse og en foregripelse av de andre kristnes oppstandelse. "Da du fødte, forble du jomfru; da du sov inn, forlot du ikke verden, o du Guds Mor: du gikk tilbake til livets kilde, du som unnfanget den levende Gud, og som ved dine bønner frelste vår sjel fra døden."  Frå den katolske katekisme

7 Katolske Maria tar over Den Heilage ånds navn og oppdrag….
969: ...., hun går tvertom på alle måter i forbønn for å oppnå den evige frelses nådegaver for oss. (...) Derfor påkalles Maria i Kirken under navn av talskvinne, hjelper, støtte og formidler." Frå den katolske katekisme

8 Heliggjørelse i skjœrsilden…
DEN ENDELIGE RENSELSE - SKJÆRSILDEN 1030: De som dør i Guds vennskap og nåde, men er ikke fullkomment renset, gjennomgår - selv om deres evige frelse er sikret - etter døden en renselse, slik at de kan få den hellighet som er nødvendig for å kunne gå inn til himmelens glede. Frå den katolske katekisme

9 Er det nødvendig for katolikkar
(og Kristne) å tru på dei katolske tolkningar av Bibelen?

10

11 Pavens ufeilbarlighet…
Hva skal til for at en lære er ufeilbarlig definert av paven? Det første Vatikankonsil svarer: 1. den romerske biskop 2. i kraft av sin øverste apostoliske myndighet som hyrde og lærer for alle kristne 3. definerer en læresetning om tro eller moralsom 4. skal fastholdes av hele Kirken Den Katolske kirkens hjemmeside: Katolsk.no

12 Pavens ufeilbarlighet…
Hva skal til for at en lære er ufeilbarlig definert av paven? Det annet Vatikankonsil lærer: 1. de enkelte biskoper 2.selv om de er spredt verden over 3.er samstemte om et enkelt standpunkt som det ene som må fastholdes som endelig 4.i sin autentiske undervisning om tro eller moral 5 [samtidig som] de bevarer det kirkelige fellesskap seg imellom og med Peters etterfølger Den Katolske kirkens hjemmeside: Katolsk.no

13 Pavens ufeilbarlighet…
Det finnes ingen offisiell liste over alle pavelige ufeilbarlige definisjoner, men det er to som kirken offisielt har bekreftet: :Ineffabilis Deus om Marias plettfrie unnfangelse av 1854 Munificentissimus Deus om Marias opptagelse i himmelen av 1950 Den Katolske kirkens hjemmeside: Katolsk.no

14 Pavens ufeilbarlighet…
I tillegg finnes det en håndfull definisjoner fra tidligere århundrer som mange teologer enes om at svarer til konsilets kriterier. (Det er også bred enighet om at paven er ufeilbar når han kanoniserer helgener. Det vil si at vi kan være helt sikre på at de personer som kirken erklærer for helgener, faktisk er i himmelen.) Den Katolske kirkens hjemmeside: Katolsk.no

15 Pavens ufeilbarlighet, han som veit kven som er i Himmelen…
Paulus andre brev til Tessalonikerne 2: 3-4 La ingen villede dere på noen måte! For først må frafallet komme og den lovløse vise seg, han som er fortapelsens sønn. Han står imot og opphøyer seg over alt som kalles gud og helligdom. Ja, han tar sete i Guds tempel og utroper seg selv til gud.   www. Bibel.no

16 Pavens ufeilbarlighet,...…
Fra de Schmalkaldiske artikler: (Forfattet av Martin Luther) “Av dette følger at alt det som paven har gjort og foretatt seg i kraft av denne falske,frekke, syndige, tilranede myndighet, har vært og fremdeles i del djevelsk dikt og gjerninger(...).  Denne pavemakten har vært til forderv for alle de hellige kristelige kirkene”.

17 Pavens ufeilbarlighet,...…
Fra de Schmalkaldiske artikler: (Forfattet av Martin Luther) Endelig er det intet annet en djevelskap at han driver med løgnene sine om messeoffer, skjærsild, klostre og egne gjerninger og gudstjenester. Han gjør det over og mot Gud, fordømmer, døder og plager alle kristne som ikke akter og ærer gruelighetene hans over alle ting. Like lite som vi vil tilbe djevelen selv som herre og gud, vil vi derfor tåle hans apostel, paven, eller Antikrist, til å styre over oss som hode og herre. For løgner og mord og evig forderv for legeme og sjel er kjennemerkene på det pavelige regimentet, som jeg har påvist i mange bøker.

18 Pave Emeritus ved St. Rose’s kapellet i, Central Italy

19 Pope Benedict XVI next to Viterbo bishop Mons
Pope Benedict XVI next to Viterbo bishop Mons. Lorenzo Chiarinelli looks at the mummified body of St. Rose inside the St. Rose’s shrine during his visit at Viterbo, central Italy, Sunday, Sept. 6, 2009.

20

21

22 Saint Wenceslas Basilica i Stara Bolesav, like utanfor Prague.

23 The corpse of pope Paul XXIII is one of 91 popes kept inside the crypt of St. Peters Basillica in The Vatican.

24

25 A Catholic priest offers mass on top of the altar, that contains a corpse of a dead pope.


Laste ned ppt "Er katolisisme kristendom?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google