Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utkast/ideer til økt satsing på skyttersporten i Numedal skyttersamlag

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utkast/ideer til økt satsing på skyttersporten i Numedal skyttersamlag"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utkast/ideer til økt satsing på skyttersporten i Numedal skyttersamlag
”PROSJEKT TOPP 10” Utkast/ideer til økt satsing på skyttersporten i Numedal skyttersamlag Diskusjons-underlag Tid: 30. oktober 2007 Sted: Dusterud Veggli John Melvin Tveiten 1 ”TOPP10” Formannsmøte 30. okt 2007

2 Skytteren – Skytterlaget – Skyttersamlaget Skytteren og Våpenet
Innhold: Bakgrunn TOPP 10 Målsetting Skytteren – Skytterlaget – Skyttersamlaget Skytteren og Våpenet Satsningsområder Treningsopplegg - treningskonkurranser Hvem bør være med Organisering Økonomi Forventninger til utøvere Forventninger til samlag og skytterlag Fremdriftsplan forslag Preliminært program TOPP 10 i 2008 Øvrig 2 ”TOPP10” Formannsmøte 30. okt 2007

3 Innledning/bakgrunn Blant landets beste senior skyttere i mange år
Innledning/bakgrunn Blant landets beste senior skyttere i mange år LS i Steinkjer og Viken 1 uteble resultatene Tilfeldig ? Utvikle skytterne og organisasjonen videre. Ungdomsskytterne er for få Bekymringsfull deltagelse på LS ungd.-skyttere 37 stk i Sandnes 2004 og 38 stk på Lesja i 2005. Skyttersamlaget, skytterlagene, ledere, trenere, utøvere, foreldre/foresatte etc. må satse mye ”sterkere” sammen for å utvikle skyttersporten i Numedal. Resultatene og aktivitetsnivået må forbedres så vel blant ungdomsskyttere som seniorskyttere. Øke bredde gjennom bevist satsning på ungdommene. Idehefte utarbeidet etter årets LS 2007 Diskusjons-grunnlag Opplegg som sikrer Numedal skyttersamlag fremtidige prestasjoner på toppnivå Måldebatt. 3 ”TOPP10” Formannsmøte 30. okt 2007

4 Hva ligger bak navnet ”TOPP 10”:
I år 2010 arrangeres LS på Østlandet, Elverum MÅL 2010: en blant TOPP 10 i alle klassene på LS Økt deltagelse på skytterstevner, spesielt LS Bedre prestasjonsnivået - alle klasser Styrke det sosialt nettverk innen samlaget Bygge lagånd blant alle samlags-lag LS 2008 i Førde og LS 2009 i Evje Må se trender/positiv utvikling i antall deltagelser på ungdomssiden. 4 ”TOPP10” Formannsmøte 30. okt 2007

5 Målsettinger for samlaget i 2008:
Heve prestasjonsnivået til: hver enkelt skytter skytterlaget samlaget Vi skal hindre at siste års junior slutter Vi skal etablere et ungdomslag (17 – 22 år) Gjennomføre flere samlinger for skytterne i samlaget Satse mer på publikumsøvelsene, stuper og stang Deltagelse på landslag, senior og ungdom ? Målsettinger for 2009 etableres etter evaluering av 2008 sesongen. 5 ”TOPP10”

6 Skytteren – Skytterlaget – Samlaget
Skytteren i sentrum Uten skytteren intet skytterlag / samlag 6 ”TOPP10”

7 Skytteren Bekledning Trenings-opplegg Konkurranse-trening Fysisk
Teknisk stillingstrening Psykisk / mental Individualisering Hva må vi tilføre den enkelte skytteren og våpen for at målene skal nås ? Menneskene er ulike og det er viktig at de riktige faktorene blir tilført skytteren. Skytterne har ulike behov og dermed er det viktig å individualisere opplegget for den enkelte skytter. En skytter har mer behov for teknisk hjelp, mens en annen har behov for perfeksjonering av utstyr. 7 ”TOPP10”

8 Våpen Kinnstøtte Diopter, Iris etc Bedding Løp Forsikte/ hullkorn
Kolbekappe Avtrekk Sluttstykke, mekanisme Reim, reimfester 8 ”TOPP10”

9 Noen viktige satsningsområder:
Treningsopplegg Stillingstrening Fysisk og psykisk treningsopplegg Sikte og avtrekksteknikk Individualisering og perfeksjonering Oppbygging av våpen (løp, sikte, kolbe etc.) Våpentesting Stell og puss av våpen Optikk/briller Kontroll og test av syn Hjemmelading Ballistikk/prosjektilets flukt Prosjektilets påvirkninger 9 ”TOPP10”

10 Noen viktige satsningsområder, forts:
Konkurransetrening Bekledning / utstyr Innendørs trening under press Feltskyting inklusive: Stuper Stang Sikkerhetsopplæring Våpenkultur, bruk og behandling av våpen og ammunisjon Organisasjonslære – utvikling av organisasjon M.m 10 ”TOPP10”

11 Treningsopplegg Alle skyttere som har ambisjoner må ha et treningsopplegg. Treningsopplegget bør utarbeides av den enkelte skytter sammen med en veileder / trener. Treningsprogrammet må være realistisk satt opp, dvs at det må taes hensyn til arbeidsituasjon, skole, familie etc. Treningsprogrammet må være detaljert. Dag, uke, måned og sesong plan. Treningsprogrammet settes opp så treningen blir lystbetont. Treningsdagbok bør absolutt loggføres 11 ”TOPP10”

12 Øvelsesbibliotek 12 ”TOPP10”

13 13 ”TOPP10”

14 14 ”TOPP10”

15 15 ”TOPP10”

16 16 ”TOPP10”

17 17 ”TOPP10”

18 Teknikk serier bredde/høyde fokus:
18 ”TOPP10”

19 Teknikk serier bredde/høyde fokus:
19 ”TOPP10”

20 Treningsdagbok: 20 ”TOPP10” Formannsmøte 30. okt 2007

21 Alternative treningskonkurranser 1:
A- Tennis Første mann til 5 poeng. Beste skudd gir 1 poeng, ved likhet ingen poeng. Leder man og taper, mister man et poeng. B-Monte Carlo Den som skyter dårligste skuddet går ut. C-Stigen Ett skudd, må ha tier for å gå videre. To skudd, må ha 19 for å gå videre. Tre skudd, må ha 29 for å gå videre. Fire skudd, må ha 38 for å gå videre. Fem skudd, må ha 48 for å gå videre. Seks skudd, må ha 58 for å gå videre, Sju skudd, må ha 67 for å gå videre. Åtte skudd, må ha 77 for å gå videre. Ni skudd, må ha 86 for å gå videre. Ti skudd, må ha 96 for å gå videre. For hver gang man ikke når målet faller man ett trinn ned. 21 ”TOPP10”

22 Alternative treningskonkurranser 3:
D-Match mot hverandre Serie for serie. Skudd for skudd. Hele programmet. Avtalt på forhånd! Dårligste skudd skyter først. E-Tidspress Skyter på hurtige tider.F.eks ett skudd 15sek. To skudd 20sek. F-Lagskyting (Stafett) En på laget skyter ligg, en annen kne og tredje stående. Alle må ha fem tiere før neste på laget skyter.Ubegrenset antall skudd. G-Se lyset Legge skivene oppå hverandre. 1 skudd i hver skive (Enkeltskiver), 10 skudd, legg skivene oppå hverandre og se om du ser gjennom alle skivene. 22 ”TOPP10”

23 Alternative treningskonkurranser 3:
H-Tellende serie Før du begynner å skyte har du bestemt at det er noen serier som skal være en konkurranse. (Eks første, tredje og sjette serie) I-Maraton Skyte et lengre program en ordinært konurranseprogram. Eks skudd. Ikke egnet for kvalitetstrening med fokus på tiergjennomføring. J-Blindskive Sikt deg inn midt på blinken, lukk øynene, tell til tre og la skuddet gå skudd. 23 ”TOPP10”

24 Alternative treningskonkurranser 4:
K-Blinkskyting Se hvor mange 10ere du greier å skyte på samme blink før du misser. L-Finaleskyting Det skytes finaler, gjerne med desimaltelling. M-Stillingstester Skyte 25 skudd i hver stilling etter hverandre N-Variasjon Varier mellom skyting og tørrtrening under samme serie. Eks. Liggserie, 2skudd og 3klikk. Variasjonene er opp til deg selv. 24 ”TOPP10”

25 Hvem bør være med i TOPP 10:
Så mange som mulig bør delta på TOPP 10. Lagene må gå ut til sine medlemmer og forespørre hvem som er interessert. Siste års juniorer samt unge klasseskyttere må spesielt inviteres til å delta Det melder seg aldri for mange til å være med på et TOPP 10 prosjekt, men om veldig mange melder seg så kan det bli aktuelt å dele inn i grupper, i værste fall ”sile”. 25 ”TOPP10”

26 Organisering TOPP 10 bør organiseres av en gruppe på 2-3 personer med en leder TOPP 10 gruppen får tildelt et budsjett av samlags styret og ”sponsorgruppen” 26 av 12

27 Økonomi TOPP 10 er avhengig av økonomisk støtte.
Sponsor gruppe i samlaget må etableres for å skaffe TOPP 10 midler Skytterlagene må skaffe tilveie TOPP 10 midler. Vi tror en TOPP 10 satsing vil få markedsverdi i vårt distrikt og dermed burde det være mulig å tak på noen sponsor kroner hvert år. Sponsor gruppen i samlaget må ha som mål å skaffe tilveie kr ,- hvert år i TOPP 10 perioden. 27 av 12

28 Forventninger til utøver
Vær ærlig mot deg selv og andre Tren mye slik du har planlagt i henhold til treningsdagboka Delta på alle felles samlinger i samlagets og skytterlagets regi (si ifra hvis du ikke kan komme) Ta initiativ og gjør noe med ting du ikke er fornøyd med enten det er i laget eller samlaget. Møt opp til rett tid til lagets / samlagets aktiviteter Ha orden på utstyret ditt før du kommer på treninga Våpen, reimer og magasin Klær, sko etc. Før treninga starter kan du kan du godt hjelpe til å rigge utstyr på banen. 28 av 12

29 Hva er utøvernes forventinger til samlaget og skytterlagene
Oppleggene for alle klasser skal spikres før sesongstart Felles orientering om sesong opplegg for alle klasser Inndeling i grupper om dette er nødvendig 29 av 12

30 Forslag til fremdriftsplan
TOPP 10 diskusjon i ROV skytterlag Presentasjon av TOPP 10 på formannsmøtet Frist: 30. okt Skytterlag presenterer TOPP 10 for aktive i lagene Frist: 30.nov Skytterlagene melder tilbake til samlaget om det interessert for TOPP 10 Frist: 30. nov Samlaget legger frem forslag til TOPP 10 program for 2008 Frist: På ombudsmøtet Etablering prosjekt-team og økonomiskle forutsetninger Frist: På ombudsmøtet Bindende påmelding fra deltagere Frist: 31. des TOPP 10 igansettes (evt gruppeinndeling) Frist: 1. feb-08 30 av 12

31 Preliminært TOPP 10 program 2008 (Febr-mars)
Februar 1. samling – Februar Gjennomgåelse av sesongopplegg – Diskusjon om opplegget Skytetest - 30 skudd i hver stilling – skytes på 15 m DFS skive Mars 2. samling – kveldsamling ”Hvordan trener en toppidrettsutøver” Foredrag av en toppskytter og/eller topptrener Foredrag fra en utøver fra en annen idrett Treningsplanlegging for den enkelte Evaluering av sesongen 2007. Arbeidskrav – Kapasitetsanalyse Målsetting, treningsplan for den enkelte etc. 31 av 12

32 Preliminært TOPP 10 program 2008 (April)
3. samling – (helgesamling i en storhall med stor skivekapasitet; hva med Lånkehallen/Stjørdal ?) Avreise fredag kveld: Gardermoen – Værnes Økt 1, lørdag formiddag – 11.30: Stående skyting – Instruktør ? Lunsj fra 12.00 Økt 2: lørdag ettermiddag kl – 16.00: Knestående skyting – Instruktør: ? Sosialt samvære lørdag kveld Økt 3: søndag formiddag kl – 11.30: Liggende skyting – Instruktør: ? Lunsj fra kl – Hjemreise 32 av 12

33 Øvrig Fadder ordning Felles treningskvelder f.eks på Stevningsmogen
Olympiatoppen Ikke skremme noen til å delta Være mer konkrete på opplegg Etablere felthurtigarena i samlaget der en kan trene på: Stuper der blinkene går ned (elektronisk) Stang (elektronisk) Egen arena for dette bør bygges, kanskje i samarbeide med KME ? 33 av 12

34 Diskusjon Takk ! 34 ”TOPP10”


Laste ned ppt "Utkast/ideer til økt satsing på skyttersporten i Numedal skyttersamlag"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google