Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 ”TOPP10” Utkast/ideer til økt satsing på skyttersporten i Numedal skyttersamlag i Numedal skyttersamlagDiskusjons-underlag Tid: 30. oktober 2007 Sted:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 ”TOPP10” Utkast/ideer til økt satsing på skyttersporten i Numedal skyttersamlag i Numedal skyttersamlagDiskusjons-underlag Tid: 30. oktober 2007 Sted:"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 ”TOPP10” Utkast/ideer til økt satsing på skyttersporten i Numedal skyttersamlag i Numedal skyttersamlagDiskusjons-underlag Tid: 30. oktober 2007 Sted: Dusterud Veggli John Melvin Tveiten ”PROSJEKT TOPP 10”

2 2 ”TOPP10” Innhold:  Bakgrunn  TOPP 10  Målsetting  Skytteren – Skytterlaget – Skyttersamlaget  Skytteren og Våpenet  Satsningsområder  Treningsopplegg - treningskonkurranser  Hvem bør være med  Organisering  Økonomi  Forventninger til utøvere  Forventninger til samlag og skytterlag  Fremdriftsplan forslag  Preliminært program TOPP 10 i 2008  Øvrig

3 3 ”TOPP10”  Blant landets beste senior skyttere i mange år  LS i Steinkjer og Viken 1 uteble resultatene  Tilfeldig ?  Utvikle skytterne og organisasjonen videre.  Ungdomsskytterne er for få  Bekymringsfull deltagelse på LS2007 - 20 ungd.-skyttere  37 stk i Sandnes 2004 og 38 stk på Lesja i 2005.  Skyttersamlaget, skytterlagene, ledere, trenere, utøvere, foreldre/foresatte etc. må satse mye ”sterkere” sammen for å utvikle skyttersporten i Numedal.  Resultatene og aktivitetsnivået må forbedres så vel blant ungdomsskyttere som seniorskyttere.  Øke bredde gjennom bevist satsning på ungdommene.  Idehefte utarbeidet etter årets LS 2007  Diskusjons-grunnlag  Opplegg som sikrer Numedal skyttersamlag fremtidige prestasjoner på toppnivå  Måldebatt. Innledning/bakgrunn

4 4 ”TOPP10” Hva ligger bak navnet ”TOPP 10”:  I år 2010 arrangeres LS på Østlandet, Elverum  MÅL 2010: en blant TOPP 10 i alle klassene på LS  Økt deltagelse på skytterstevner, spesielt LS  Bedre prestasjonsnivået - alle klasser  Styrke det sosialt nettverk innen samlaget  Bygge lagånd blant alle samlags-lag  LS 2008 i Førde og LS 2009 i Evje  Må se trender/positiv utvikling i antall deltagelser på ungdomssiden.

5 5 ”TOPP10”  Heve prestasjonsnivået til:  hver enkelt skytter  skytterlaget  samlaget  Vi skal hindre at siste års junior slutter  Vi skal etablere et ungdomslag (17 – 22 år)  Gjennomføre flere samlinger for skytterne i samlaget  Satse mer på publikumsøvelsene, stuper og stang  Deltagelse på landslag, senior og ungdom ?  Målsettinger for 2009 etableres etter evaluering av 2008 sesongen. Målsettinger for samlaget i 2008:

6 6 ”TOPP10” Skytteren i sentrum Skytteren i sentrum Uten skytteren intet skytterlag / samlag Skytteren – Skytterlaget – Samlaget Skytterlag SkytterenSamlag

7 7 ”TOPP10” Skytteren Individualisering Hva må vi tilføre den enkelte skytteren og våpen for at målene skal nås ? Menneskene er ulike og det er viktig at de riktige faktorene blir tilført skytteren. Skytterne har ulike behov og dermed er det viktig å individualisere opplegget for den enkelte skytter. En skytter har mer behov for teknisk hjelp, mens en annen har behov for perfeksjonering av utstyr. Trenings- opplegg Fysisk Psykisk / mental Bekledning Teknisk stillingstrening Konkurranse- trening

8 8 ”TOPP10” Våpen KinnstøtteDiopter, Iris etc Bedding LøpForsikte/ hullkorn KolbekappeAvtrekk Sluttstykke, mekanisme Reim, reimfester

9 9 ”TOPP10” Noen viktige satsningsområder:  Treningsopplegg  Stillingstrening  Fysisk og psykisk treningsopplegg  Sikte og avtrekksteknikk  Individualisering og perfeksjonering  Oppbygging av våpen (løp, sikte, kolbe etc.)  Våpentesting  Stell og puss av våpen  Optikk/briller  Kontroll og test av syn  Hjemmelading  Ballistikk/prosjektilets flukt  Prosjektilets påvirkninger

10 10 ”TOPP10” Noen viktige satsningsområder, forts:  Konkurransetrening  Bekledning / utstyr  Innendørs trening under press  Feltskyting inklusive:  Stuper  Stang  Sikkerhetsopplæring  Våpenkultur, bruk og behandling av våpen og ammunisjon  Organisasjonslære – utvikling av organisasjon  M.m

11 11 ”TOPP10” Treningsopplegg  Alle skyttere som har ambisjoner må ha et treningsopplegg.  Treningsopplegget bør utarbeides av den enkelte skytter sammen med en veileder / trener.  Treningsprogrammet må være realistisk satt opp, dvs at det må taes hensyn til arbeidsituasjon, skole, familie etc.  Treningsprogrammet må være detaljert.  Dag, uke, måned og sesong plan.  Treningsprogrammet settes opp så treningen blir lystbetont.  Treningsdagbok bør absolutt loggføres

12 12 ”TOPP10” Øvelsesbibliotek

13 13 ”TOPP10”

14 14 ”TOPP10”

15 15 ”TOPP10”

16 16 ”TOPP10”

17 17 ”TOPP10”

18 18 ”TOPP10” Teknikk serier bredde/høyde fokus:

19 19 ”TOPP10”

20 20 ”TOPP10”Treningsdagbok:

21 21 ”TOPP10” Alternative treningskonkurranser 1: A- Tennis Første mann til 5 poeng. Beste skudd gir 1 poeng, ved likhet ingen poeng. Leder man og taper, mister man et poeng. B-Monte Carlo Den som skyter dårligste skuddet går ut. C-Stigen Ett skudd, må ha tier for å gå videre. To skudd, må ha 19 for å gå videre. Tre skudd, må ha 29 for å gå videre. Fire skudd, må ha 38 for å gå videre. Fem skudd, må ha 48 for å gå videre. Seks skudd, må ha 58 for å gå videre, Sju skudd, må ha 67 for å gå videre. Åtte skudd, må ha 77 for å gå videre. Ni skudd, må ha 86 for å gå videre. Ti skudd, må ha 96 for å gå videre. For hver gang man ikke når målet faller man ett trinn ned.

22 22 ”TOPP10” Alternative treningskonkurranser 3: D-Match mot hverandre Serie for serie. Skudd for skudd. Hele programmet. Avtalt på forhånd! Dårligste skudd skyter først. E-Tidspress Skyter på hurtige tider.F.eks ett skudd 15sek. To skudd 20sek. F-Lagskyting (Stafett) En på laget skyter ligg, en annen kne og tredje stående. Alle må ha fem tiere før neste på laget skyter.Ubegrenset antall skudd. G-Se lyset Legge skivene oppå hverandre. 1 skudd i hver skive (Enkeltskiver), 10 skudd, legg skivene oppå hverandre og se om du ser gjennom alle skivene.

23 23 ”TOPP10” Alternative treningskonkurranser 3: H-Tellende serie Før du begynner å skyte har du bestemt at det er noen serier som skal være en konkurranse. (Eks første, tredje og sjette serie) I-Maraton Skyte et lengre program en ordinært konurranseprogram. Eks 80 - 120 skudd. Ikke egnet for kvalitetstrening med fokus på tiergjennomføring. J-Blindskive Sikt deg inn midt på blinken, lukk øynene, tell til tre og la skuddet gå. 10 - 20 skudd.

24 24 ”TOPP10” Alternative treningskonkurranser 4: K-Blinkskyting Se hvor mange 10ere du greier å skyte på samme blink før du misser. L-Finaleskyting Det skytes finaler, gjerne med desimaltelling. M-Stillingstester Skyte 25 skudd i hver stilling etter hverandre N-Variasjon Varier mellom skyting og tørrtrening under samme serie. Eks. Liggserie, 2skudd og 3klikk. Variasjonene er opp til deg selv.

25 25 ”TOPP10” Hvem bør være med i TOPP 10:  Så mange som mulig bør delta på TOPP 10.  Lagene må gå ut til sine medlemmer og forespørre hvem som er interessert.  Siste års juniorer samt unge klasseskyttere må spesielt inviteres til å delta  Det melder seg aldri for mange til å være med på et TOPP 10 prosjekt, men om veldig mange melder seg så kan det bli aktuelt å dele inn i grupper, i værste fall ”sile”.

26 26 av 12 Organisering  TOPP 10 bør organiseres av en gruppe på 2-3 personer med en leder  TOPP 10 gruppen får tildelt et budsjett av samlags styret og ”sponsorgruppen”

27 27 av 12 Økonomi  TOPP 10 er avhengig av økonomisk støtte.  Sponsor gruppe i samlaget må etableres for å skaffe TOPP 10 midler  Skytterlagene må skaffe tilveie TOPP 10 midler.  Vi tror en TOPP 10 satsing vil få markedsverdi i vårt distrikt og dermed burde det være mulig å tak på noen sponsor kroner hvert år.  Sponsor gruppen i samlaget må ha som mål å skaffe tilveie kr. 50.000,- hvert år i TOPP 10 perioden.

28 28 av 12 Forventninger til utøver  Vær ærlig mot deg selv og andre  Tren mye slik du har planlagt i henhold til treningsdagboka  Delta på alle felles samlinger i samlagets og skytterlagets regi (si ifra hvis du ikke kan komme)  Ta initiativ og gjør noe med ting du ikke er fornøyd med enten det er i laget eller samlaget.  Møt opp til rett tid til lagets / samlagets aktiviteter  Ha orden på utstyret ditt før du kommer på treninga  Våpen, reimer og magasin  Klær, sko etc.  Før treninga starter kan du kan du godt hjelpe til å rigge utstyr på banen.

29 29 av 12 Hva er utøvernes forventinger til samlaget og skytterlagene  Oppleggene for alle klasser skal spikres før sesongstart  Felles orientering om sesong opplegg for alle klasser  Inndeling i grupper om dette er nødvendig

30 30 av 12 Forslag til fremdriftsplan  TOPP 10 diskusjon i ROV skytterlag  Presentasjon av TOPP 10 på formannsmøtet Frist: 30. okt  Skytterlag presenterer TOPP 10 for aktive i lagene Frist: 30.nov  Skytterlagene melder tilbake til samlaget om det interessert for TOPP 10 Frist: 30. nov  Samlaget legger frem forslag til TOPP 10 program for 2008 Frist: På ombudsmøtet  Etablering prosjekt-team og økonomiskle forutsetninger Frist: På ombudsmøtet  Bindende påmelding fra deltagere Frist: 31. des  TOPP 10 igansettes (evt gruppeinndeling) Frist: 1. feb-08

31 31 av 12 Preliminært TOPP 10 program 2008 (Febr-mars)  Februar  1. samling – Februar  Gjennomgåelse av sesongopplegg – Diskusjon om opplegget  Skytetest - 30 skudd i hver stilling – skytes på 15 m DFS skive  Mars  2. samling – kveldsamling  ”Hvordan trener en toppidrettsutøver”  Foredrag av en toppskytter og/eller topptrener  Foredrag fra en utøver fra en annen idrett  Treningsplanlegging for den enkelte  Evaluering av sesongen 2007.  Arbeidskrav – Kapasitetsanalyse  Målsetting, treningsplan for den enkelte etc.

32 32 av 12 Preliminært TOPP 10 program 2008 (April)  April  3. samling – (helgesamling i en storhall med stor skivekapasitet; hva med Lånkehallen/Stjørdal ?)  Avreise fredag kveld: Gardermoen – Værnes  Økt 1, lørdag formiddag 09.00 – 11.30: Stående skyting – Instruktør ?  Lunsj fra 12.00  Økt 2: lørdag ettermiddag kl 13.30 – 16.00: Knestående skyting – Instruktør: ?  Sosialt samvære lørdag kveld  Økt 3: søndag formiddag kl 09.00 – 11.30: Liggende skyting – Instruktør: ?  Lunsj fra kl 12.00 – Hjemreise

33 33 av 12 Øvrig •Fadder ordning •Felles treningskvelder f.eks på Stevningsmogen •Olympiatoppen •Ikke skremme noen til å delta •Være mer konkrete på opplegg •Etablere felthurtigarena i samlaget der en kan trene på: –Stuper der blinkene går ned (elektronisk) –Stang (elektronisk) –Egen arena for dette bør bygges, kanskje i samarbeide med KME ?

34 34 ”TOPP10” Diskusjon Takk !


Laste ned ppt "1 ”TOPP10” Utkast/ideer til økt satsing på skyttersporten i Numedal skyttersamlag i Numedal skyttersamlagDiskusjons-underlag Tid: 30. oktober 2007 Sted:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google