Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 C REFERANSE- TEKNIKK IEEE STANDARD Tore Buarøy biblioteket.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 C REFERANSE- TEKNIKK IEEE STANDARD Tore Buarøy biblioteket."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 C REFERANSE- TEKNIKK IEEE STANDARD Tore Buarøy biblioteket

2 2 HVORFOR?  Det skal utformes en litteraturliste/bibliografi for de henvisningene som brukes i manuskriptet.  Å bruke andres tekst uten å angi hvor man har hentet informasjonen er plagiat og tyveri!  All forskning skal være mulig å gjenskape og etterprøve. Derfor må også litteraturlisten være av en slik kvalitet at den er et redskap for nettopp dette.

3 3 IEEE  Mange ulike standarder - dere skal bruke IEEEs system for referanser til publikasjoner som gis ut av dem.  http://www.ieee.org/portal/cms_docs/pubs/transactions/auinfo03.pdf http://www.ieee.org/portal/cms_docs/pubs/transactions/auinfo03.pdf  Denne standarden ligger som en stil i RefWorks  RefWorks er nettbasert referansehåndterings- verktøy som HiØ-biblioteket abonnerer på.  Informatikkavdelingen har en egen løsning.

4 4 IEEE  Når man refererer til en kilde i teksten skal man bare bruke nummeret på referansen, ikke noe mer.  Hvert referansenummer skal angis i skarpe klammer, slik: [1].  Disse referansene skal gjenfinnes i en liste til slutt i manuset ditt.

5 5 IEEE forts.  Det skal være en nummerert liste over referanser på slutten av artikkelen eller avhandlingen.  Listen skal ordnes numerisk i den rekkefølgen de er referert, IKKE alfabetisk.  Fotnoter og andre ord og fraser som ikke er en del av referanseapparatet skal heller ikke settes opp på referanselisten.  Fraser som “For example, for eksempel” skal ikke innlede referansen i listen, men i stedet legges i paranteser i teksten etterfulgt av referansenummeret som “(For example, see [5]), eller (For eksempel, se [5])”

6 6 Hvordan skal referansene se ut? Referansene ser ulike ut etter hva slags kilde man refererer til. Det skal være (relativt) enkelt å se om det er en hel bok, kapittel i bok, tidsskriftartikkel eller et nettsted man refererer til. Hele poenget er at dette skal kunne etterprøves og kontrolleres av andre forskere, sensorer eller lærere.

7 7 GENERELT - MAL [1] Fornavnets initialer + Etternavn, Tittel i kursiv. Utgitt-Sted, Utgitt av Utgiver/Forlag, Utgitt år, (pp) fra side – til side. Eksempel: [1] W.-K. Chen, Linear Networks and Systems. Belmont, CA: Wadsworth, 1993, pp 123-135.

8 8 BØKER Hel bok (Books): [1] W.-K. Chen, Linear Networks and Systems. Belmont, CA: Wadsworth, 1993, pp 123-135. Kapittel (chapter) i bok: [2]G. O. Young, ”Synthetic structure of industrial plastics”, in Plastics, 2nd ed., vol. 3, J. Peters, Ed. New York: McGraw-Hill, 1964, pp. 15-64.

9 9 ARTIKLER FRA TIDSSKRIFTER Publiserte artikler (in Periodicals): [3]J. U. Duncombe, “Infrared navigation—Part I: An assessment of feasibility,” IEEE Trans. Electron Devices, vol. ED-11, pp. 34–39, Jan. 1959. [4] E. P. Wigner, “Theory of traveling-wave optical laser,” Phys. Rev., vol. 134, pp. A635– A646, Dec. 1965. Upubliserte, men antatte artikler: [5] E. H. Miller, “A note on reflector arrays,” IEEE Trans. Antennas Propagat., to be published.

10 10 KONFERANSEBIDRAG Publisert i konferanserapporter: Articles from Conference Proceedings (published): [6] D. B. Payne and J. R. Stern, “Wavelength- switched passively coupled single-mode optical network,” in Proc. IOOC-ECOC, 1985, pp. 585–590. Papers presentert på konferanser (unpublished): [7] D. Ebehard and E. Voges, “Digital single sideband detection for interferometric sensors,” presented at the 2nd Int.Conf. Optical Fiber Sensors, Stuttgart, Germany, 1984.

11 11 STANDARDER/PATENTER [8] G. Brandli and M. Dick, “Alternating current fed powersupply,” U.S. Patent 4 084 217, Nov. 4, 1978.

12 12 TEKNISKE RAPPORTER [9] E. E. Reber, R. L. Mitchell, and C. J. Carter, “Oxygen absorption in the Earth’s atmosphere,” Aerospace Corp., Los Angeles, CA, Tech. Rep. TR-0200 (4230-46)-3, Nov. 1968.

13 13 ELEKTRONISKE RESSURSER E. References—Electronic Sources Elektroniske ressurser skal refereres på lik linje som trykte ressurser. Disse retningslinjene for oppbygging av referanser til elektronisk ressurser bygger på ISO standard og APA stilen. (ISO: International Standards Organization, APA: American Psychological Association)

14 14 ELEKTRONISKE BØKER. BØKER/VITENSKAPLIGE MONOGRAFIER : Forfatter. (år, måned dag * ) Tittel. (utgave/edition) [Type medium]. volume (hefte/issue). (Tilgjengelig)/ Available: site/path/file Eksempel: [10] J. Jones. (1991, May 10). Networks. (2nd ed.) [Online]. Available: http://www.atm.com

15 15 TIDSSKRIFTER Journals: : [11] Forfatter. (år, måned). Tittel. Tidsskrift. [Type medium]. volume (hefte), sider. Available: site/path/file [11] Author. (year, month). Title. Journal. [Type of medium]. volume (issue), pages. Available: site/path/file EKSEMPEL: [11] R. J. Vidmar. (1992, Aug.). On the use of atmospheric plasmas as electromagnetic reflectors. IEEE Trans. Plasma Sci. [Online]. 21(3), pp. 876–880. Available: http://www.halcyon.com/pub/journals/21ps03-vidmar http://www.halcyon.com/pub/journals/21ps03-vidmar TIDSSKRIFTER Husk: Tittel alltid i kursiv

16 16 KONFERANSEBIDRAG (PAPERS) Konferansebidrag: Papers Presented at Conferences: Forfatter. (år, måned). Tittel. Presentert på Konferansetittel. [Type medium]. Available: site/path/file Eksempel: [12] PROCESS Corp., MA. Intranets: Internet technologies deployed behind the firewall for corporate productivity. Presented at INET96 Annu. Meeting. [Online]. Available: http://home.process.com/Intranets/wp2.htp http://home.process.com/Intranets/wp2.htp

17 17 RAPPORTER/HÅNDBØKER Rapporter og håndbøker: Reports and Handbooks: Forfatter. (år, måned). Tittel. Selskap. By, stat eller land. [Type medium]. Available: site/path/file EKSEMPEL: [13] S. L. Talleen. (1996, Apr.). The Intranet Architecture: Managing information in the new paradigm. Amdahl Corp., CA. [Online]. Available: http://www.amdahl.com/doc/products/bsg/in tra/infra/html http://www.amdahl.com/doc/products/bsg/in tra/infra/html

18 18 DATAPROGRAM OG ELEKTRONISKE DOKUMENTER Dataprogram og elektroniske dokumenter: ISO anbefaler at evt. bruk av store bokstaver følger akseptert praksis for det språk eller skript som informasjonen gis på. Eksempel: [14] A. Harriman. (1993, June). Compendium of genealogical software. Humanist. [Online]. Available e-mail: HUMANIST@NYVM Message: get GENEALOGY REPORT

19 19 DATAPROGRAM OG ELEKTRONISKE DOKUMENTER (2)  Flere eksempler:  Professional Internet site  [1] European Telecommunications Standards Institute, “Digital Video Broadcasting (DVB): Implementation guidelines for DVB terrestrial services; transmission aspects,” European Telecommunications Standards Institute, ETSI TR-101-190, 1997. [Online]. Available: http://www.etsi.org. [Accessed: Aug. 17, 1998].http://www.etsi.org  Personal Internet site  [2] G. Sussman, "Home page - Dr. Gerald Sussman," July 2002. [Online]. Available: http://www.comm.pdx.edu/faculty/Sussman/sussmanpage.htm. [Accessed Sept. 12, 2004]. http://www.comm.pdx.edu/faculty/Sussman/sussmanpage.htm  General Internet site  [3] J. Geralds, "Sega Ends Production of Dreamcast," vnunet.com, para. 2, Jan. 31, 2001. [Online]. Available: http://nl1.vnunet.com/news/1116995. [Accessed Sept. 12, 2004]. http://nl1.vnunet.com/news/1116995

20 20 Litteraturliste / References:  [1] Information for Authors. IEEE Transaction, Journals, and Letters Authors. (2007, January 22). IEEE Periodicals, Transactions/Journals Department. [Online]. Available pdf: http://www.ieee.org/portal/cms_docs/pubs/transactions/auinfo03. pdf [Accessed Sept. 12, 2004]. http://www.ieee.org/portal/cms_docs/pubs/transactions/auinfo03. pdf  [2] Murdoch University Library. How to cite references – IEEE Style. Perth: Murdoch University, 2006. Available: http://wwwlib.murdoch.edu.au/find/citation/ieee.html [Accessed January 24, 2007]. http://wwwlib.murdoch.edu.au/find/citation/ieee.html


Laste ned ppt "1 C REFERANSE- TEKNIKK IEEE STANDARD Tore Buarøy biblioteket."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google