Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs i referanseteknikk Sandvika 12.desember 2006 v/Torunn Skofsrud Boger, HiØ.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs i referanseteknikk Sandvika 12.desember 2006 v/Torunn Skofsrud Boger, HiØ."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs i referanseteknikk Sandvika 12.desember 2006 v/Torunn Skofsrud Boger, HiØ

2 Hva er referanseteknikk?  Todelt  Kildehenvisning i den løpende teksten  Litteraturliste til slutt i oppgaven/avhandlingen/boken

3 Kunnskapsløftet Kompetansemål etter 10. trinn i norskfaget: ” bruke tekster hentet fra bibliotek, Internett og massemedier på en kritisk måte, drøfte tekstene og referere til benyttede kilder ” (Læreplanverket for Kunnskapsløftet s.48)

4 Hvorfor undervise i referanseteknikk? 1)Åndsverksloven http://www.lovdata.no/cgi- wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-19610512- 002.html&emne=%c5ndsverk&&http://www.lovdata.no/cgi- wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-19610512- 002.html&emne=%c5ndsverk&& 2) Tydelig skille mellom forfatterens egen produksjon og det han har hentet fra andre (unngå plagiat) 3) Mulig for leseren å finne fram til originalkildene

5 Generelle krav Referanser og litteraturlister må  være korrekte  gi nok informasjon  utformes på en enhetlig, konsekvent måte  Det skal være relativt enkelt å lese ut av litteraturlisten om referansen er til en bok, en artikkel, en nettside etc.

6 MLA Modern Language Association

7 A book by a single author Fukuyama, Francis. Our Posthuman Future: Consequenses of the Biotechnology Revolution. New York: Farrar, 2002.

8 A book by two/more authors Eggins, Suzanne, and Diana Slade. Analyz-ing Casual Conversation. London: Cassell, 1997.

9 An article in a schoolarly journal McNeilly, Kevin. ”Home Economics.” Canadian Literature 166 (2000): 5- 16.

10 A document from an internet site Ross, Don. ”City Profile: San Fransisco.” CNN.com. 2002.14 May 2002

11 An article in an online periodical Sohmer, Steve. ”12 June 1599: Opening Day at Shakespeare’s Globe.” Early Modern Literary Studies 3 (1991). 26 June 2002.

12 Without stated publication informastion or pagination Ibid. Ibidem (samme sted) n.p No place of publication given n.p. No publisher given n.d. No date of publication given n.pag. No pagination given

13 Footnotes  In your text, place a superscript number at the end of the sentence containing the material you have referred to or quoted, like this 1  Create footnotes in Word: Ctrl+Alt+F

14 A book by a single author 1 Francis Fukuyama, Our Posthuman Future: Consequences of the Biotechnology Revolution (New York: Farrar, 2002) 32.

15 A book by two or more authors 3 James W. Marquart, Sheldon Ekland Olson, and Jonathan R. Sorensen, The Rope, the Chair, and the Needle: Capital Punishment in Texas, 1923-1990 (Austin: U of Texas, 1994) 52-57.

16 An article in a scholarly journal 3 Marisa Lajolo, “ The Female Reader on Trial, ” Brasil 14 (1995): 75-76.

17 A document from an Internet site 1 “ Selected Seventeenth- Century Events, ” Romantic Chronology, ed. Laura Mandell and Alan Liu, 1999, U of California, Santa Barbara, 22 June 2002.

18 An article in an online periodical 3 Gabrielle Dane, “ Reading Ophelia ’ s Madness, ” Exemplaria 10.2 (1998), 22 June 2002

19 In-text-citations: Author’s name in the text Anderson holds the opposite point of view (278-288).

20 Author’s name in the reference Others hold the opposite point of view (Franklin 210-213)

21 IEEE The Institute of Electrical and Electronics Engineers

22 IEEE  Når man refererer til en kilde i teksten skal man bare bruke nummeret på referansen, ikke noe mer.  Hvert referansenummer skal angis i skarpe klammer, slik: [1].  Disse referansene skal gjenfinnes i en liste til slutt i manuset ditt.

23 IEEE forts.  Det skal være en nummerert liste over referanser på slutten av artikkelen eller avhandlingen.  Listen skal ordnes numerisk i den rekkefølgen de er referert, IKKE alfabetisk.

24 GENERELT - MAL [1] Fornavnets initialer + Etternavn, Tittel i kursiv. Utgitt-Sted, Utgitt av Utgiver/Forlag, Utgitt år, (pp) fra side – til side. Eksempel: [1] W.-K. Chen, Linear Networks and Systems. Belmont, CA: Wadsworth, 1993, pp 123-135.

25 BØKER Hel bok: [1] W.-K. Chen, Linear Networks and Systems. Belmont, CA: Wadsworth, 1993, pp 123-135. Kapittel i bok: [2]G. O. Young, ”Synthetic structure of industrial plastics”, in Plastics, 2nd ed., vol. 3, J. Peters, Ed. New York: McGraw-Hill, 1964, pp. 15-64.

26 ARTIKLER FRA TIDSSKRIFTER Publiserte artikler: [3]J. U. Duncombe, “Infrared navigation— Part I: An assessment of feasibility,” IEEE Trans. Electron Devices, vol. ED-11, pp. 34–39, Jan. 1959. [4] E. P. Wigner, “Theory of traveling-wave optical laser,” Phys. Rev., vol. 134, pp. A635–A646, Dec. 1965. Upubliserte, men antatte artikler: [5] E. H. Miller, “A note on reflector arrays,” IEEE Trans. Antennas Propagat., to be published.

27 ELEKTRONISKE RESSURSER Elektroniske ressurser skal refereres på lik linje som trykte ressurser. Disse retningslinjene for oppbygging av referanser til elektronisk ressurser bygger på ISO standard og APA stilen

28 ELEKTRONISKE RESSURSER forts. BØKER/VITENSKAPLIGE MONOGRAFIER: Forfatter. (år, måned dag – altså lesedato ). Tittel. (utgave) [Type medium]. volume (hefte). Available: site/path/file Eksempel: [10] J. Jones. (1991, May 10). Networks. (2nd ed.) [Online]. Available: http://www.atm.com

29 HiØ-stilen  Så enkelt som mulig, uten formateringer slik at man unngår problemer ved f.eks konvertering (levering av manus elektronisk)  Utgangspunkt i Harvard-metoden (enkel, flest humanister ved HiØ)  I begynnelsen en tanke om at denne kunne brukes av hele HiØ. Senere: et godt utgangspunkt. Lett å lære andre stiler når du først har skjønt grunnprinsippene her

30  Referanseteknikksidene våre http://www2.bib.hiof.no/index.php ?ID=1770 http://www2.bib.hiof.no/index.php ?ID=1770  RefWorks https://www.refworks.com/Refworks/log in.asp?WNCLang=false https://www.refworks.com/Refworks/log in.asp?WNCLang=false

31 Kildehenvisninger i teksten Hovedregel: (Forfatters etternavn publikasjonens utgivelsesår) http://www2.bib.hiof.no/index.php?ID=1787

32 Litteraturlisten Hovedregel: Etternavn, fornavn & Fornavn Etternavn (år)Tittel. Utgiversted: Forlag http://www2.bib.hiof.no/index.php?ID=1788


Laste ned ppt "Kurs i referanseteknikk Sandvika 12.desember 2006 v/Torunn Skofsrud Boger, HiØ."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google