Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lars Tessem Dyrlege Vetsentrum AS Nyhetsmail – påmelding på www.vetsentrum.no www.vetsentrum.no Husk evalueringsskjema og eventuelt bestilling av førstehjelpspakke!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lars Tessem Dyrlege Vetsentrum AS Nyhetsmail – påmelding på www.vetsentrum.no www.vetsentrum.no Husk evalueringsskjema og eventuelt bestilling av førstehjelpspakke!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lars Tessem Dyrlege Vetsentrum AS Nyhetsmail – påmelding på www.vetsentrum.no www.vetsentrum.no Husk evalueringsskjema og eventuelt bestilling av førstehjelpspakke! Foredragsnotater – www.vetsentrum.no Førstehjelpskurs

2 Akutte skader Alle deler av kroppen kan skades; trauma på vitale organer (i hode, bryst og buk) ofte livstruende -> akutt førstehjelp!!! Andre skader kan vente!

3 Akutte skader Påkjørsel, fall, trafikkulykke og slåsskamp samt stumpt/skarpt trauma og kulde/varme. FØRSTEHJELP VIKTIG; så dyrlegeundersøkelse/hjelp. De fleste med kjæledyr vil oppleve skade; smådyr vurderer ikke risikoen og har ikke samme beskyttelse som mennesker.

4 Akutte skader – førstehjelp punktert lunge • Årsak -> påkjørsel, trafikkulykke, fall, bitt og skrapt trauma samt skudd. • Symptomer -> tungpustet, bleke/blå slimhinner, smertepåvirket, påvirket almentilstand og kalde ekstremiteter/sjokk. • Førstehjelp: Unngå stress, sørg for åpne luftveier og skånsom transport, samt sval temperatur og eventuelt oksygenbehandling. • Behandling: Krever ofte hospitalisering for oksygenbehandling, smertestillende og eventuelt utsuging av luften.

5 Akutte skader – førstehjelp lungeblødning • Årsak -> påkjørsel, trafikkulykke, fall, bitt og skrapt trauma samt skudd. • Symptomer -> tungpustet, bleke/blå slimhinner, smertepåvirket, påvirket almentilstand og kalde ekstremiteter/sjokk. • Førstehjelp: Unngå stress, sørg for åpne luftveier og skånsom transport, samt sval temperatur og eventuelt oksygenbehandling. • Behandling: Krever ofte hospitalisering for oksygenbehandling, smertestillende og eventuelt utsuging av blod i brysthulen.

6 Akutte skader – førstehjelp sprukket milt • Årsak -> påkjørsel, trafikkulykke og tumor samt fall og skudd. • Symptomer -> hurtig pust, bleke slimhinner, buksmerter, utspilt buk og påvirket almentilstand. • Førstehjelp: Unngå stress, sørg for åpne luftveier, varme og skånsom transport, samt eventuelt oksygenbehandling. • Behandling: Krever hospitalisering for intensivbehandling; oksygenbehandling, smertestillende og stabilisering før kirurgisk behandling.

7 Akutte skader – førstehjelp sprukket urinblære • Årsak -> påkjørsel, trafikkulykke og slag mot buken samt fall og skudd. • Symptomer -> hurtig pust, bleke slimhinner, buksmerter, anorexi, oppkast, lite og blodig/ingen urin, påvirket almentilstand og kalde ekstremiteter/sjokk. • Førstehjelp: Unngå stress, sørg for åpne luftveier, varme og skånsom transport, samt eventuelt oksygenbehandling. • Behandling: Krever hospitalisering for intensivbehandling; oksygenbehandling, smertestillende og stabilisering før kirurgisk behandling.

8 Akutte skader – førstehjelp kloskader • Årsak -> Lange klør, fasthekting og fraspark/kraftig aksjon samt sprø/tørre klør og uhell ved kloklipping. • Symptomer -> Halting, smerte, hevelse, slikking/vasking og blødning. • Førstehjelp: Sårrens, stoppe blødning (trykkforbinding, brenning eller blodstoppmiddel), kloklipp, potebandasje og –sokk samt skjerm og smertestillende. Skift forbinding ofte. • Behandling: Intensiv sårbehandling og samt amputasjon.

9 Akutte skader – førstehjelp beinbrudd • Årsak -> påkjørsel, trafikkulykke, fall og hopp samt tråkk og skudd. • Symptomer -> Inaktivitet, full avlastning av beinet, smerte, hevelse, blødning og unormal stilling. • Førstehjelp: Prioriter først hodet, brystet og buken! Unngå stress, og så spjelking og støttebandasje samt smertebehandling, kvalmestillende og skånsom transport. • Behandling: ”Gipsing” og kirurgisk stabilisering (pinner og wire samt skruer og plater); ”Gipsing” vanskelig hos katt, kanin og gnagere!

10 Akutte skader – førstehjelp sårskader • Årsak -> påkjørsel, trafikkulykke, bitt, mekanisk slitasje (asfalt, snø og tørt underlag) og skarpt trauma samt skudd. • Symptomer -> Rød/sår hud/labber, blødning, smerte, halthet, og slikking/vasking. • Førstehjelp: Sårrens, fjerne forurensing/små fremmedlegemer, bandasje/trykkforbinding og beskyttelse (potesokk/body) samt potesalve. Skift forbinding ofte. Spriker huden -> såret må sys! • Behandling: Suturering, drenering, intensiv sårbehandling og kirurgisk hudplastikk.

11 Akutte skader - førstehjelpsutstyr En førstehjelpspakke bør inneholde: • Pinsett og saks • Rensevæske og –renseservietter samt hansker • Kompresser/gasbind, elestisk bandasje, ”enekltmannspakke” og plastertape samt støttebandasje • Potesalve, potesokk og ispose • Aluminiumsfolie • VESO Førstehjelpspakke – tilbud 17 % rabatt: • Liten førstehjelpspakke til 207 kr. • Stor førstehjelpspakke: 290 kr. Skriv navn og telefonnummer på bestillingsseddelen – bindende bestilling! NB – Begrenset antall!

12 Akutte skader/lidelser – førstehjelp tenner Årsak -> Trauma og medfødte tannfeil Symptomer -> Anorexi, blødning, vekttap og diare samt rødt og hovent tannkjøtt. Alltid diffuse hos hund, katt, kanin og gnagere pga instinkt. Førstehjelp: Tvangsfóring; mest aktuelt for kanin og gnagere -> optimalt med Oxbow Critical Care. Behandling: Plombering, tanntrekk og for kanin/gnagere forkorting/sliping/kutting av aktuelle tenner.

13 Akutte skader – førstehjelp hode-, nakke- og ryggskade Årsak -> påkjørsel, trafikkulykke og fall samt spark. Symptomer -> Stiv og forsiktig bevegelse, inaktivitet og lammelse samt redusert allmentilstand inklusive fór- og vanninntak. Førstehjelp: Unngå stress, stabilisering og skånsom transport; minst mulig bevegelse på pasienten. Behandling: Konservativ/medisinsk eller kirurgisk samt potent smertebehandling.

14 Akutte skader – førstehjelp forstuing -> forstrekking av leddbånd og -kapsel • Årsak -> Påkjørsel, fall, hopp og overtramp samt påtråkk. • Symptomer -> Hevelse, varme, rødblålig farge, smerte og halthet. • Førstehjelpe: Kalde omslag 0-24 t og deretter varm omslag samt støttebandasje og hvile/ro inntil smertefrihet. • Behandling: Medisinsk eller kirurgisk; avhenging av alvorlighetsgraden på forstuingen. Aktuelt hvis forstuingen ikke responderer på førstehjelpen innen tre dager. Ved avrevete leddbånd -> Kirurgisk behandling.

15 Akutte skader – førstehjelp brannskade etsninger og solforbrenning • Årsak -> Skolding, flammer, intens varme, strøm og kjemikalier. • Symptomer -> Hudrødme, sårvæske, blærer og forkulling samt smerte. • Førstehjelp: Nedkjøling med kaldt vann 0-5 min og deretter lunkent vann 20-30 min samt deretter svale omslag og brannsalve/-gel/aftersun. Ved etsninger -> skyll bort kjemikaliet med lunkent vann. • Behandling: Medisinsk behandling og eventuelt intensivbehandling samt kirurgisk hudplastikk. Ved stor brannskade -> alltid kontakt dyrlege!

16 Akutte skader – førstehjelp forfrysning og nedkjøling • Årsak -> Kulde og alvorlig sykdom/skade samt drukning. • Symptomer -> Lokal hudrødme, lav kroppstempertur og påvirket bevissthet/koma. • Førstehjelp: Ved lokal forfrysning ; varme omgivelser og omslag. Ved generell nedkjøling ; innpakking i aluminiumsfolie og tepper under transport til dyrlegen. • Behandling: Oksygenbehandling, varmt drypp, varm luft og varmelampe. Intensivbehandling.

17 Akutte skader – førstehjelp overopphetning/heteslag • Årsak -> Varm og tett bil, høy luftfuktighet og sol, lungesykdom og alderdom. • Symptomer -> Svakhet, endrete bevegelser/balanse, stupiditet, kramper og påvirket bevissthet/koma. • Førstehjelp: Nedkjøling av ekstremitetene med lunkent vann. Aldri kaldt vann! Kjølig/sval luft (skygge, vifte) og god ventilasjon. Rehydrering/korrigere væskebalansen. • Behandling: Oksygenbehandling, drypp, sval luftstrøm/ventilasjon (vifte). Intensivbehandling.

18 Akutte skader – førstehjelp kvelning/drukning • Årsak -> Fremmedlegemer i munnen og svelget samt inntak av vann ved uhell/ulykke og drukning. • Symptomer -> Blek/blå tunge/slimhinner, tungpustet, hoste, og bevissthetstap, sjokk og puste- og hjertestans. • Førstehjelp: Vær rask – lite tid! Fjern fremmedlegemet eller vannet (trykk/slå bak ribbeinene/ryggen) og hold pasienten opp-ned/høy bakpart) og HLR; 20 kg sideleie. Sjekk for pust og puls/hjerterytme. Kontakt dyrlege. • Behandling: Intensivbehandling.

19 Akutt skade – førstehjelp strømstøt og elektrisk sjokk • Årsak -> Tygging/gnaging på ledninger og overledning samt tilfeldig kontakt med strømførende ledning. • Symptomer -> Brannsår, tung pust (lungeødem), redusert oppmerksomhet, bleke/blå slimhinner, kalde ekstremiteter, bevissthetstap og sjokk samt puste- og hjertestans. NB – ofte usynlige vevsskader! • Førstehjelp: Slå av strømmen eller få pasienten bort fra strømkilden; bruk ikke strømledende gjenstand! Ved sjokk stabilt (side)leie; hode høyere enn bakparten. Dekk til brannsår. Kontakt dyrlege! • Behandling: Intensivbehandling.

20 Akutt skade – førstehjelp oppkast og diaré • Årsak -> Virus-, bakterie- eller parasittinfeksjon og bukspyttkjertelbetennelse samt forspisning og allergisk reaksjon. • Symptomer -> Oppkast, diare, uttørking, inaktivitet og redusert almentilstand samt feber eller lav kroppstemperatur. Mål alltid kroppstemperaturen; lav kroppstemperatur tyder på uttørking og begynnende sjokk • Førstehjelp: Vann- og elektrolytt (salt-)tilskudd samt førdøyelsesdiett. Unngå nedkjøling. Pro- og prebiotika samt medisinsk leire; bruk handelspreparater (Diasarnyl+, Pro-Kolin+ m.fl). Kull har liten effekt. Imodium eller lignende medisin kun i nød! Kontakt dyrlege ved feber, temperatur < 38 ⁰C og nedsatt almentilstand eller hvis problemene vedvarer mer enn 3-5 dager. • Behandling: Avhengig av årsaken. Utredning så medisinsk eller kirurgisk behandling.

21 Akutt skade – førstehjelp akutte buksmerter • Årsak -> Fremmedlegemer, gasskolikk (trommesyke), milttumor, magedreining, trommesyke, nyre- /urinstein og invaginasjon. • Symptomer-> Oppkast, oppkastforsøk, sikling/sliming, diaré, buksmerter, utspilt buk, inaktivitet, bleke slimhinner og kalde ekstremiteter samt svak puls og hurtig hjerteaksjon. SJOKK! • Førstehjelp: Forebygg stress og unngå nedkjøling. Kontakt dyrlege! • Behandling: Intensivbehandling for stabilisering før medisinsk eller kirurgisk behandling.

22 Akutt skade – førstehjelp valping • Årsak -> Stor valp, død valp, leiefeil, misdannelse og stort og lite kull samt alderdom eller ungt individ. • Symptomer -> 20-30 min med kraftige veer, svake eller uregelmessige veer i 2-4 timer, 36 timer etter temperaturfall uten fødsel og drektighet over 70 dager fra første parring. Smerte og stressing samt utmattelse. • Førstehjelp: Reduser stress og skånsom fødselshjelp. Ved tørr fødselsvei; glidemiddel. Forløsning må skje innen fire timer etter fostervannsavgang! • Behandling: Alltid forsøke medisinsk forløsning før keisersnitt!

23 Akutt skade - førstehjelp Takk for meg! Velkommen tilbake på nye kurs! Nyhetsmail – påmelding på www.vetsentrum.no www.vetsentrum.no Husk evalueringsskjema og eventuelt bestilling av førstehjelpspakke! Foredragsnotater – www.vetsentrum.no


Laste ned ppt "Lars Tessem Dyrlege Vetsentrum AS Nyhetsmail – påmelding på www.vetsentrum.no www.vetsentrum.no Husk evalueringsskjema og eventuelt bestilling av førstehjelpspakke!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google