Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Retten til mat noen av hovedpunktene i hva denne retten egentlig innebærer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Retten til mat noen av hovedpunktene i hva denne retten egentlig innebærer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Retten til mat noen av hovedpunktene i hva denne retten egentlig innebærer

2 Hva er mat? •Proteiner, karbohydrater, vitaminer osv. •Ulike typer mat •Matlaging og måltider •Matproduksjon •Handel med matvarer

3 Mat og kultur •Kulturelle og religiøse begivenheter •Ulike typer matkultur –Eksklusiv mat og hverdagsmat –Norsk mat •Ritualer –Nattverd –Faste –Tabu •Sultestreik

4 Sult og overflod •Sult –Lasantha fra India: •”Eg tener berre fire kroner for 15 timars arbeid, og det rekk til 1 ½ kilo ris. Kvar kveld må eg og borna mine leggje oss svoltne”. –Akutt sult •Kenya, mars 2009: 10 millioner truet av sult –Kronisk sult •Overflod –Ferdigmat og hurtigmat –Mangfold av matvarer

5 Mat og helse •Rike land –Fedme –Spiseforstyrrelser •Fattige land –Underernæring –Feilernæring –Matforgiftning

6 Mat og menneskerettigheter •FNs menneskerettighetserklæring, artikkel 25: –”enhver har rett til levekår som fremmer god helse og velvære for seg og sin familie, inkludert mat, klær, hushold og medisinsk omsorg og nødvendige sosiale ytelser” •Konvensjonen for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK), artikkel 11 –Enhver har rett til ”tilfredsstillende mat” og en grunnleggende rett til ”å være trygget mot sult” •Verdens matvaredag: 16. oktober

7 General Comment 12 Mat som en menneskerettighet er oppfylt når: ”enhver mann, kvinne og barn, alene eller sammen med andre, til alle tider har fysisk og økonomisk tilgang på fullgod mat eller midler til å oppnå dette. Mat som en menneskerettighet skal således ikke tolkes på en snever måte begrenset til en minimumsmengde energi, proteiner og andre næringsstoffer. Mat som en menneskerettighet kan bare realiseres gradvis. Staten har imidlertid hovedansvaret (forpliktelse) til å sette i gang nødvendige tiltak og handlinger for å motvirke og minske virkningene av sult og hunger, også når naturskapte og andre katastrofer skjer.”

8 Hva er statens ansvar? •Ansvar (responsibility) •Respektere (respect) •Beskytte (protect) •Oppfylle (fulfil) –Legge til rette for (facilitate) –Forsyne (provide)

9 Matsikkerhet •Matsikkerhet eksisterer –”når alle mennesker til enhver tid har fysisk og økonomisk tilgang til nok og trygg mat for et fullgodt kosthold som møter deres ernæringsmessige behov og preferanser, og som danner grunnlag for et aktivt liv med god helse”. •Fysisk tilgjengelig •Økonomisk evne •Trygg mat •Kulturelt akseptabelt

10 Den globale matvarekrisen Sammensatt krise –Klimaendringer –Tørke og dårlige avlinger –Økning i matvareprisene –Biodrivstoff –Produksjonsstøtte og eksportsubsidier

11 Mulige løsninger •Beskytte egne markeder •Sikre egen matproduksjon •Økt handel med mat •Genmodifisert mat

12 Politisk påvirkning •FoodFirst Information and Action Network (FIAN) •Retten til mat og retten til jord –I januar 2003 okkuperte 1100 adivasifamilier deler av Wayanad Wildlife Sanctuary i det sørlige India, etter at urbefolkningsgruppen over lang tid er blitt fratatt jorda si. Myndighetene har unnlatt å følge opp en avtale fra 2001 som blant annet gir adivasierne rett til jord. 19. februar ble 15-20 adivasiere drept da politiet rykket inn og åpnet ild. •Kampanjer for å påvirke politikere

13 Lenker •FoodFirst Information and Action Network: www.fian.no FN-sambandet: www.fn.no •Verdensmagasinet X: www.xmag.no •NORAD: www.norad.no •Norsk utenrikspolitisk institutt: www.nupi.no •FNs matvareprogram: www.wfp.org •Verdens helseorganisasjon: www.who.int •Det norske misjonsselskap: www.nms.no •Kirkens Nødhjelp: www.kirkensnodhjelp.no •Care: www.care.no •Utviklingsfondet: www.utviklingsfondet.no


Laste ned ppt "Retten til mat noen av hovedpunktene i hva denne retten egentlig innebærer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google