Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagvalg - Informasjon Dalane videregående skole Våren 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagvalg - Informasjon Dalane videregående skole Våren 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagvalg - Informasjon Dalane videregående skole Våren 2012

2 Når du skal velge?  Hvilke fag liker du og får godt til?  Interesser?  Hva skal du bli?  Hvilke fag trenger du i forbindelse med spesielle studier?  Jobbmuligheter?

3 Fag- og timefordeling – Vg1 Norsk4 timer Matematikk5 timer Naturfag5 timer Engelsk 5 timer Kroppsøving2 timer Samfunnsfag3 timer Geografi2 timer Fremmedspråk4 timer Sum fellesfag 30 timer

4 Fag- og timefordeling – Vg2 Norsk4 timer 4 timer Kroppsøving2 timer 2 timer Historie2 timer 2 timer Fremmedspråk4 timer 4 timer Matematikk3 timer 0 timer Sum fellesfag 15 timer 12 timer Matematikk S1 eller R1 5 timer Andre programfag 15 timer 15 timer Timer i alt 30 timer32 timer

5 Fag- og timefordeling – Vg3 Norsk6 timer Kroppsøving2 timer Historie4 timer Religion3 timer Sum fellesfag 15 timer Programfag 15 timer Timer i alt 30 timer

6 Utdanningsprogram  Studiespesialiserende utdanningsprogram gir studiekompetanse/ opptak til universitet og høyskoler - Realfag (tibys på Dalane vgs) -Språk, samfunnsfag og økonomi (tilbys på Dalane vgs) - Studiespesialiserende med formgivingsfag - Idrettsfag - Musikk, dans og drama  Yrkesfaglige utdanningsprogram  Yrkesfaglige utdanningsprogram -elektro, service og samferdsel, design og håndverk, bygg og anleggsteknikk, helse- og sosialfag, teknikk og industriell produksjon m.fl.

7 Realfag  Matematikk S og R 1 og 2  Fysikk 1 og 2  Kjemi 1 og 2  Biologi 1 og 2  Teknologi og forskningslære 2 (nettskolen)  Geofag 1 (nettskolen)

8 Språk, samfunnsfag og økonomi  Engelsk (int. engelsk, samfunnsfagl. engelsk)  Fremmedspråk: tysk, spansk og fransk (nettskolen)  Psykologi 1 (nettskolen) og 2 (vanlig)  Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 og 2  Markedsføring og ledelse (nettskole + vanlig) 1 og 2  Rettslære (nettskole + vanlig) 1 og 2  Reiseliv og språk (nettskolen) 1 og 2  Næringslivsøkonomi (Økonomistyring (vanlig)/Økonomi og ledelse (nettskole ?))  Politikk, individ og samfunn (Sosiologi og sosialantropologi/Sosialkunnskap/Politikk og menneskerettigheter)

9 Krav som må oppfylles  Minst 90 timer totalt  Minst to faglige fordypninger innefor det programområdet som du har valgt  Elever som velger matematikk R1 eller S1, skal ikke ha 3-timers matematikk fellesfag på Vg2, og må derfor velge et ekstra programfag.

10 Blokkskjema  Skolens blokkskjema gir oversikt over fagtilbudet.blokkskjema

11 Obs!  Noen fag bygger på hverandre, for eksempel Kjemi 2 bygger på Kjemi 1.  Andre fag bygger ikke på hverandre og kan leses samtidig eller i omvendt rekkefølge, for eksempel Biologi 2 bygger ikke på Biologi 1  Det er bare lov å ha ett nettskolefag per skoleår.

12 Nettskolen  Samarbeid mellom Dalane, Ølen, Strand og Sauda  Digitale læringsressurser  Faglærer og medelever på andre skoler  Struktur  Nettskolen i Rogaland Nettskolen i Rogaland Bli med i en time i Markedsføring og ledelseMarkedsføring og ledelse

13 Faginformasjon - Vg1 Ti 17.01.12: 5. time Aud. Generell informasjon Fr 20.01.12: 5. time Aud. Informasjon om enkeltfag Ma 23.01.12: 5. time Aud. Informasjon om enkeltfag On 25.01.12: 5. time Aud. Informasjon om enkeltfag To 26.01.12: Kl 1800 Aula Informasjon for foresatte Fag må velges innen 1. februar 2012.

14 Elektronisk fagvalg  Logg deg på http://val.nirog.nohttp://val.nirog.no  Velg programområde  Velg 3 programfag per år, men elever som velger Matematikk S1 eller R1 på Vg2, må i alt velge 4 programfag på Vg2  2 programfag må være fra det programområdet som du har valgt  Du må velge programfag både for Vg2 og Vg3  To av fagene fra eget programområde må også velges i VG3

15 Realfagspoeng Realfagspoeng er et virkemiddel for å stimulere flere elever til å velge realfag. Dette er et ledd i Regjeringens realfagsstrategi.  Maksimalt 4 poeng kan oppnås  ALLE realfag gir ekstrapoeng, 0,5 poeng per fag  R2 og Fysikk 2 gir 1 poeng hver. Velger du Fysikk 1 og/eller Matematikk R1, bør du minimum ha karakteren 3 (helst 4) i naturfag og matematikk fra 1. klasse

16 Tilleggspoeng for fremmedspråk  Det gis 1 tilleggspoeng for programfaget fremmedspråk III (tysk, fransk, spansk) Skoleåret 2012-2013 tilbyr skolen programfag i tysk III og kanskje i fransk III (høyeste nivå). Dels nettbasert og dels klasserombasert (muntlig aktivitet)  Det gis 0,5 tilleggspoeng for programfaget fremmedspråk I og II(tysk, fransk, spansk) Skoleåret 2012-2013 tilbyr skolen programfag i Fransk I. Nettskolen. Fransk II vil bli tilbudt skoleåret 2013- 2014.

17 Trenger du mer informasjon  Se læreplanenelæreplanene  Spør elever som har faget nå  Spør faglærere  Spør rådgiver Nils Solberg  Spør avdelingsledere Maria Myklebust: 1STA og 2STA Tor Dahle: 1STB og 2STB Tor-Inge Rake: 1STC og 2STC

18 Nyttige lenker  www.dalane.vgs.no www.dalane.vgs.no  www.vilbli.no www.vilbli.no  www.utdanning.no www.utdanning.no  www.skolenettet.no www.skolenettet.no  www.utdanningsdirektoratet.no www.utdanningsdirektoratet.no

19 Økonomistyring •Næringsliv og samfunn •Bedriftsetablering •Føre og avslutte regnskap •Budsjett •Kalkyler •Regnskapsanalyse •Etikk og miljø I økonomiske beregninger brukes regnearkmodeller og digitale verktøy. Økonomi og ledelse bygger på Økonomistyring

20 Markedsføring og ledelse 1 (Nettskole og ordinær undervisning) •Marked og målgrupper •Psykologi og kjøpsadferd •Situasjonsanalyse og markedsinformasjon •Organisasjon og ledelse •Konkurransemidlene

21 Rettslære 1 (Nettskole og ordinær undervisning) •Metodelære •Familierett •Arverett •Arbeidsrett og likestilling •Strafferett •Rettargangsordninga Jussen står sentralt i privatlivet, arbeidslivet og i samfunnslivet

22 Rettslære 2 (Nettskole og ordinær undervisning) •Erstatningsrett •Menneskerettar •Avtalerett •Kjøpsrett og forbrukarrett •Forvaltningsrett Rettslære 1 og rettslære 2 bygger ikke på hverandre

23 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 •Etablere en virksomhet •Planlegge og drive en virksomhet •Forretningside •Kapitalbehov og finansiering •Forretningsplan •Ansettelser •Markedsstrategi •Regnskap og budsjett •HMS

24

25 Internasjonal engelsk, samfunnsfaglig engelsk og engelskspråklig litteratur og kultur Fagene er delt inn i tre hovedområder: • Språk og språkopplæring • Kommunikasjon • Kultur, samfunn og litteratur Samfunnsfaglig engelsk og engelskspråklig litteratur og kultur bygger hver for seg på internasjonal engelsk.

26 Politikk, individ og samfunn •3 fag, 5 t/ uke: •enten vg2 og/ eller vg3: •Sosiologi og sosialantropologi •- •Sosialkunnskap •- •Politikk og menneskerettigheter •-

27 •Hovedområder  Samfunnsvitenskapelige tenkemåter  Kulturforståelse  Sosialisering  Produksjon og arbeid  Fordeling av goder Sosiologi og sosialantropologi

28 Sosialkunnskap •Hovedområder –Samfunnsvitenskapelige arbeidsmetoder –Livsfasene –Velferdsforskjeller –Sosiale problemer –Velfredsstat og menneskerettigheter

29 Politikk og menneskerettigheter •Hovedområder –Politiske prosesser og institusjoner –Demokrati og medborgerskap –Internasjonale politiske systemer og aktører –Internasjonale samarbeidsforhold og konflikter –Menneskerettighetenes verdigrunnlag –Menneskerettighetene i politisk praksis

30 Psykologi Psykologi 1 og 2, som ikke bygger på hverandre, kan velges uavhengig! •Psykologi, før og nå •Utviklingspsykologi •Sosialpsykologi •Helsepsykologi •Kommunikasjon •Mennesket og læring

31 Matematikk •De som har 1P velger 2P på Vg2 •De som har 1T velger S1 eller R1 (eller 2P) •S1-her arbeides det mer med praktiske anvendelser av matematikken innenfor ulike fag som for eksempel samfunnskunnskap og økonomi •R1 -går lengre innenfor rene matematikkfaglige emner og kan danne grunnlaget for matematikkrevende studier for eksempel mange ingeniørstudier. •Matematikk er også et redskapsfag. Begge matematikkretningene støtter opp under opplæring og forståelse i andre fag i videregående skole. Dessuten danner faget grunnlag for en rekke videre utdanningsveier innenfor for eksempel bedrifts- og sosialøkonomi, statistikk, teknikk og naturvitenskap. Også innenfor lærerutdanning, samfunnsfaglige studier og studier rettet mot helsevesenet er matematikk et viktig fag. Det gyldne snitt Fraktaler

32 Biologi •Faget biologi gir et bra grunnlag for videre studier dersom du ønsker å arbeide med miljøspørsmål innenfor offentlig forvaltning eller bli for eksempel bioingeniør, farmasøyt eller agronom. •Faget omhandler alt fra forunderlige ting som skjer i en enkel celles indre til det veltilpassede samspillet som skjer i økosystemene på jorda. Aktuelle temaer innen biologifaget er økologi, botanikk, zoologi, genetikk, genteknologi, evolusjon og miljølære.

33 Fysikk •Hvorfor bør du velge fysikk? •Faget skal gi deg en bedre forståelse av natur, teknologi og fenomener i dagliglivet. Fysikkfaget er et godt grunnlag for mange videre studier i høyere utdanning. Det er et stort behov for fysikere og sivilingeniører med fysikk i sin fagkrets. Yrkesvalget for de som studerer fysikk er mange. Vi finner fysikere i Statoil og Telenor, ved sykehus, i data og kommunikasjonsbedrifter, innen energisektoren og i mange andre bedrifter. Er dette løsningen på monstermastene?(bilde fra Stavanger Aftenblad

34 Kjemi •Kunnskaper i kjemi kan dessuten bidra til en utvidet forståelse av andre fag som biologi, fysikk, samfunnskunnskap og geografi. Skal du bli bioingeniør, kjemiingeniør, reseptar, farmasøyt, lege, tannlege, agronom, veterinær og lignende er kjemi et nyttig fag å ha. Enkelte studier krever i dag full fordypning i kjemi. Det gjelder medisin, tannlege og veterinærstudiet. •Kjemifaget gir deg faglig bakgrunn til å forstå hvordan stoffer oppfører seg under ulike forhold, og hvilken betydning kjemien har i produksjon (kjemisk industri), i ernæring, helsevesen, i miljø- og forurensingsproblematikk og andre områder som berører vår hverdag. Gjennom det praktiske laboratoriearbeidet vil du lære å omgås kjemikalier på en forsvarlig måte som tar hensyn yil den enkeltes helse og til miljøet rundt.

35 Informasjonsteknologi •Informasjonsteknologi innebærer å konstruere systemer for behandling av informasjon. Informasjonsteknologien har hatt stor betydning for samfunnsutviklingen de siste tiårene. Teknologien har i løpet av kort tid utvidet måter å kommunisere på og skapt nye arbeidsplasser og lærings- og forskningsarenaer. •Du får bruk for informasjonsteknologi i mange ulike fagområder ved videre studier. I første omgang er det nyttig i studier i informatikk, men kan også ha relevans i ulike ingeniørstudier, økonomiske studier etc. Grunnleggende digital kompetanse er i det hele tatt en nødvendig basiskunnskap for alle. Programfaget informasjonsteknologi er et realfag, men det har også sterke koblinger til mediefag, samfunnsfag, økonomi, språkfag og formgivingsfag. Programfaget kan derfor gi et godt grunnlag for studier innen ulike fagområder og for videreutvikling av kompetanse i yrkeslivet. •Nettskoletilbud


Laste ned ppt "Fagvalg - Informasjon Dalane videregående skole Våren 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google