Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til foreldremøte for CSK F-Jenter 2004 17. mars 2014 Flest mulig! Lengst mulig! Samhold, spilleglede og mestring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til foreldremøte for CSK F-Jenter 2004 17. mars 2014 Flest mulig! Lengst mulig! Samhold, spilleglede og mestring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til foreldremøte for CSK F-Jenter 2004 17. mars 2014 Flest mulig! Lengst mulig! Samhold, spilleglede og mestring

2 Tema • Kort oppsummering av 2013 • Mål for 2014 • Planer for sesongen 2014 – treningstider – spillergruppa – trenerteamet – sportslig opplegg – aktivitetsplan – støtteapparatet – økonomi • Annet

3 Sesongen 2013 i tall •Ca 40+ spillere •Kamper  8 sonekvelder: Vi stilte 7 CSK-lag på hver sonekveld •Treninger  2 treninger pr uke fra mai til september  Aktivitetsfokusert •Cuper  Deltatt på 5 cuper •Bra støtteapparat (10 trenere, 1 økonomiansvarlig, 1 dugnadsansvarlig, 1 kioskansvarlig og ellers har flere hjulpet til etter behov)

4 Vurderinger av 2013 og forbedringer 2014 •Egenvurdering og tilbakemeldinger (jenter, foreldre, omgivelser) tyder på at vi har hatt et bra aktivitetsopplegg som bygger et sosialt samhold hos jentene. •Mange jenter er glade i å spille fotball. Trenger sterkere fokus på organisering. •Forbedringsområder vi ser og som vi vil ta tak i i 2014 •Utfordre jentene mer. (treningsholdninger, oppmuntre til egen utvikling) •Øke kvaliteten på treningsopplegget – gå fra å være aktivitetsfokusert til å være læringsfokusert •Få flere foreldre inn i støtteapparatet

5 Mål for 2014 • Bidra til at fotballen gir jentene gode opplevelser gjennom spilleglede, samhold og mestring. • Utvikle spillernes fotballferdigheter basert på den enkeltes forutsetninger • Etablere gode treningsholdninger, og motivere til egen fotballutvikling. • Mobilisere et positivt engasjement i foreldregruppa, som aktive deltakere rundt laget!

6 Treningstider • Begrensning på banetid fra klubben - maks 60 minutter • For å ikke bruke dyrebar banetid til oppvarming, legges det inn 15 minutter oppvarming på forhånd Treningstider • Tirsdag kl 18:15 til 19:30 på 7’er banen • Torsdag kl 18:15 til 19:30 på 7’er banen Møt presis med egnet treningstøy og fotballsko Ta med drikkeflaske med vann

7 Spillergruppa Antall • Ca. 40+ spillere • Fin blanding av spillere fra Charlottenlund og Brundalen. Jentene utvidere sin sosiale krets til ungdomskolen. • Runde for å klargjøre antallet (håndball har bl.a. fått flere nye) • Aktiv oppfølging for at færrest mulig faller fra Klubbavgifter • Baseres på hvem som er påmeldt (gjøres på csk.no) • Treningsavgift fotball: kr 2.500,-. Sendes ut i disse dager. • Medlemsavgift kr 150,-. Utsendt i januar.

8 Trenerteamet • Tor Helmersen (hovedtrener) • Knut Egeli • Espen Almaas • Jon Settemsdal • Roger Hagen • Trine Skomsvoll • Elin Glasø • Jan Morten Sydskjør • Vebjørn Lægran • Thomas Sandnes

9 Sportslig opplegg • Øke kvaliteten på treningsopplegget • Temabaserte treninger som følger NFFs rammeplan for alderstrinnet 9-10 år. • Bygge opp de enkelte treningsøktene med NFFs treningsapplikasjon http://treningsokta.no/.http://treningsokta.no/ • I tråd med CSKs Sportslig Plan (på www.csk.no) • Oppvarming med programmet Spilleklar (oppvarmingsprogram for unge fotballspillere utarbeidet av Senter for Idrettsskadeforskning). • Tett samarbeid med håndball. Følger samarbeidsavtalen. Ønsker at alle som vil kan holde på med begge deler så lenge som mulig.

10 Sonebaserte treninger • Antall spillere (ca 40) og begrensninger ift treningsareal (7’er- bane) og banetid (maks 60 min) nødvendiggjør et sonebasert treningsopplegg:

11 Spillerinndeling Trening • Skifter for hver trening basert på hvem som møter. • Så jevne grupper som mulig. • Balansere sosial trygghet, sosial utvikling og ferdighetsutvikling. Sonekvelder • Faste lag over perioder (sesong?) • Utvikle samhandling Cuper • Skifter for hver cup Samhold, spilleglede og mestring

12 Treningsopplegg og læringstema • Føre – vende • Føre – drible • Mottak/medtak • Pasningsspill • 1.angriper • Avslutning Mål: utvikle spillernes fotballferdigheter, både individuelt og i samhandling, innenfor sosialt trygge og utviklende rammer. • 1. forsvarer, gjenerobring • Heading • Spilløvelser: overtall/undertall, veggspill, små mål, store mål • Keepertreninger

13 Krav til trenere og spillere Trenere • Vi skal være forberedt. • Vi skal gi artige og utviklende treninger. • Vi skal gi mye positive tilbakemeldinger og vise omsorg. • Vi skal reflektere over egen treningspraksis. • Vi skal være tydelig, klare og myndige, men samtidig fair og real. Spillere • Vær klar til å sette i gang presis • Når vi er på trening = god innsats i øvelser og spill • Vi skal samarbeide og gjøre hverandre gode • INGEN kjeftbruk på trening eller kamp

14 Aktivitetsplan • En trening i uka i april og to treninger f.o.m. mai. • Sonekvelder ca. annenhver uke. • Skandia Cup Mini søndag 22. juni. • Overnattingscup på høsten (Domus-cup på Oppdal?) • Andre cuper som vurderes aktuelle • Sommeravslutning • Sesongavslutning • Vintertreninger

15 FebruarTrenermøte for å avklare trenerroller og planlegge 2014 17. marsForeldremøte om sesongopplegget 2014 xx. marsSpillermøte med sosialt opplegg 1. April og ut månedenOppstart med treninger, 1 gang i uka tilpasset håndball Fra og med maiStarter med to treninger pr uke Primo maiOppstart sonespill MaiSosialt, f.eks. dra på Rosenborg-kamp? Rundt skolesluttSommeravslutning 23 juniSkandiacup Mini 2014 (frist 20/5) Medio augustOppstart trening og sonespill AugustCup og overnattingstur, f.eks. Domus Cup på Oppdal SeptemberEn cup (f.eks. Nidelv-cup etc) SeptemberAvslutning av sonespill Ev fortsettelse av treninger ute/cageball Trenerne evaluerer sesongen og planlegger 2014 Aktivitetskalender for 2014

16 Øvrig støtteapparatet er viktig for å lykkes • Sosiale aktiviteterHege Talmo, Vera Holst • ØkonomiansvarligMerete Sandberg • DugnadsansvarligVegard Grande • SonekveldsansvarligFam Indergaard • Kioskansvarlig (sone)Marit Haukland (ledigstilles) • Andre rollerForslag mottas! Dette er en fellesdugnad for jentene! Samhold, spilleglede og mestring

17 Økonomi • Godt økonomisk utgangspunkt • Det vil bli utgifter med reisecup mm, men vi har godt med økonomisk rom for sosiale aktiviteter Forslag til dekning av kostnader • Fortsatt vurdere egenandeler etter behov på cuper og arrangementer. «Felleskostnader» tas av kassa. • Vi må fortsatt kjøre 1-2 dugnader årlig • Sponsing?

18 CSK.NO/F-J04 som informasjonskanal

19 Takk for oppmøtet og deltakelsen Lykke til med sesongen 2014!


Laste ned ppt "Velkommen til foreldremøte for CSK F-Jenter 2004 17. mars 2014 Flest mulig! Lengst mulig! Samhold, spilleglede og mestring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google