Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldremøte J12 Jorekstad 22. april 2014 LFH 09 1 LFH 09 – Lillehammer Faaberg Håndball.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldremøte J12 Jorekstad 22. april 2014 LFH 09 1 LFH 09 – Lillehammer Faaberg Håndball."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldremøte J12 Jorekstad 22. april 2014 LFH 09 1 LFH 09 – Lillehammer Faaberg Håndball

2 Agenda •Oppsummering sesongen 2013/2014 •Målene for sesongen – er disse nådd? •Neste sesong •Baldus Cup •Eventuelt 2

3 Sesongen 2013/2014 •Spillere: –13 spillere (vi startet med 11, Malin T. H. og Anne har kommet til) •Treninger: –3 obligatoriske treninger i uka –Fredagene har vært individuell teknisk trening J12, J13 og J14 –Fordelt på 3 haller før jul, 2 haller etter jul •Kamper: –16 seriekamper –9 turneringskamper (Baldus kommer i tillegg) –4 treningskamper –Rullert på å stå over kampene – max 1 kamp pr. spiller 3 LFH 09 – Lillehammer Faaberg Håndball

4 Sesongen 2013/2014 •Turneringer –Beach-turnering, Moelv –Starum Cup –Baldus Cup •Spillersamtaler: –2 spillermøter –1 individuell samtale med alle spillere 4 LFH 09 – Lillehammer Faaberg Håndball

5 Sesongen 2013/2014 •Sosiale tiltak –Frukt etter treninger –Juleavslutning m/foreldrekamp –Maskoter under 2 damekamper –Innløpere under herrekamp, Elverum - Bækkelaget –Dusjing etter trening og kamper (”garderobekultur”) –Samkjøring til/fra kamper –Felles sesongavslutning (onsdag 30/4) •Dugnader: –Birkebeinerløpet(72 timer/10 vakter) –Vask Skogenhallen(4 timer/4 vakter) –Baldus Cup(? timer + vaffelrøre) –3 hjemmearrangementer(diverse timer) 5 LFH 09 – Lillehammer Faaberg Håndball

6 Sesongen 2013/2014 •Årsplanen med hovedmål og delmål ble presentert og gjennomgått på høstens foreldremøte •Har vi nådd målene??? –Gjennomgang v/Christine •Alle har vist sportslig framgang. Går i bølgedaler for den enkelte •Virker som trivselen er stor, godt samhold •Ikke fått gjennomført alle planlagte sosiale aktiviteter (skidag, bading/pizza, kveldsmat). Samtidig har noe kommet i tillegg til det som var planlagt 6 LFH 09 – Lillehammer Faaberg Håndball

7 Tilbakemeldinger fra/til foreldrene •Hva har vært bra inneværende sesong? Skryt til foreldrene for godt oppmøte til kamper og positive bidrag fra tribunen  •Hva kan forbedres til neste sesong? Viktig å ha fokus på direkte og tydelige individuelle tilbakemeldinger 7 LFH 09 – Lillehammer Faaberg Håndball

8 Neste sesong •Vil være samarbeid mellom J13 og J14 •Vil sannsynligvis være 2 fellestreninger med J14 og 1 egen trening for J13 •1 av fellestreningene vil være basistrening •1 lag vil påmeldes 1. divisjon (sportslig toppet), og 2 lag vil påmeldes 2. divisjon •Veldig viktig at premissene for samarbeid, sportslig og sosialt, er tydelige og kjent for alle. Her kan det fort skapes misnøye. Alle må bidra til at dette samarbeidet blir en positivt endring •Tillitsvalgte: –Hovedtrener: •Jørgen Smistad Hanssen (leder sannsynligvis 2 treninger (ingen kamper) •Ønske om en trener til som i tillegg kan lede laget under kamper (ikke forelder) 8

9 LFH 09 – Lillehammer Faaberg Håndball Neste sesong –Alle andre i støtteapparatet fra årets sesong stiller sine plasser til disposisjon, med et sterkt ønske om at flere foreldre bidrar i disse rollene! –Dvs., med utgangspunkt i planlagte roller for kommende sesong: •Hjelpetrenere: –Christine –Lisa Marie –(Brit – avhengig av helsesituasjonen) •Team koordinator: –Annette •Foreldrekontakt: –Roy 9

10 LFH 09 – Lillehammer Faaberg Håndball Neste sesong •Treningsmengde: –3 økter i uka •Oppstart: –Ikke avklart – mulig 1 trening i uka fra mai –Beach-treninger – avhengig av om vi blir nok spillere •Foreløpig har vi begrenset med informasjon om neste sesong. Mer info vil komme når trenerkabalen er spikret. Klubben følger opp dette arbeidet 10

11 LFH 09 – Lillehammer Faaberg Håndball Neste sesong TURNERINGER … 11

12 LFH 09 – Lillehammer Faaberg Håndball Neste sesong •Beach-turnering Moelv –13. - 15. juni –Kostnad pr. spiller: 0,- –Blir vi mange nok??? 12

13 LFH 09 – Lillehammer Faaberg Håndball Neste sesong •Sparebank1 Cup, Tønsberg –29. - 31. august –Kostnad pr. spiller: 500,- for A-kort + reise ++ 13

14 LFH 09 – Lillehammer Faaberg Håndball Og sesongen 2015/16 … •Minner samtidig om planlagt turnering i Kroatia sommeren 2015 •Vil motta DVD fra Asker Håndball under Baldus Cup •Mer info vil komme 14

15 Baldus Cup •Vi er påmeldt med 2 lag •Lagsoppsett - forslag 1: –Lag 1: Ada, Amanda, Mie, Monika, Signe, Amalie, Karianne + 2 fra J11 –Lag 2: Ragna, Marthe, Miriam, Malin B., Anne, Malin T. H. + 2 fra J11 •Lagsoppsett - forslag 2: –Lag 1: Ada, Mie, Monika, Malin B., Marthe + 2 fra J11 –Lag 2: Ragna, Signe, Amalie, Amanda, Malin T. H., Miriam, Karianne + 2 fra J11 15 LFH 09 – Lillehammer Faaberg Håndball

16 Baldus Cup •Bakgrunnen for forslag 1 er å tvinge spillere som normalt avslutter veldig lite under kamp, til å finte, skyte og være mer offensive i tankegangen. De viser gang på gang at de kan under trening, men under kamper overlater de ansvaret til andre spillere som normalt skyter mer. •Det ble enighet om at trenerne beslutter lagsoppsettet, ut fra hva de mener er mest fornuftig 16 LFH 09 – Lillehammer Faaberg Håndball

17 Baldus Cup •Kampoppsett: –Lag 1: 1823 - 1843Håkon 3 fre28J12 1Buvik - LFH09 1 0902 - 0922Skogen lør360J12 1LFH09 1 - Meldal 1 1510 - 1530Håkon 3 lør179J12 1Hønefoss 2 - LFH09 –Lag 2: 1800 - 1820Kristin 1 fre40J12 2Frogner - LFH09 2 0839 - 0859Håkon 2 lør128J12 2LFH09 2 - Rapp 1 1315 - 1335Skogen lør371J12 2Hommelvik 1 - LFH09 2 •Kamper søndag (sluttspill) er avhengig av plassering •Alle får minimum 1 kamp i sluttspillet •Kamplengde: 1 x 20 17 LFH 09 – Lillehammer Faaberg Håndball

18 Annet •Ny hjemmeside har kommet på plass i løpet av sesongen –Gi Roy beskjed hvis dere har forslag til endringer/forbedringer •Lagskonto –Saldo: Kr. 1,50 •Klubbkatalog –Nytt av året –Er dette noe som også bør lages neste sesong? •Klubbkatalogen oppfattes som et positivt tiltak, og dette anbefales også gjennomført neste sesong 18 LFH 09 – Lillehammer Faaberg Håndball

19 LFH 09- Lillehammer Faaberg Håndball Eventuelt ? 19


Laste ned ppt "Foreldremøte J12 Jorekstad 22. april 2014 LFH 09 1 LFH 09 – Lillehammer Faaberg Håndball."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google