Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kort presentasjon. Kort presentasjon. ”Hva med oss?”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kort presentasjon. Kort presentasjon. ”Hva med oss?”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kort presentasjon. Kort presentasjon. ”Hva med oss?”

2 Barbro Sætersdal ” Det å få et barn med funksjonshemning kan sammenlignes med et manuskript som plutselig må skrives helt om. For handlingen er med ett slag blitt en annen. For handlingen er med ett slag blitt en annen. Bare personene i stykket er de samme.” Bare personene i stykket er de samme.”

3 Trygdekontor Grunn- og hjelpestønad Fravær, barns sykdom Refusjon reiseutgifter ol. Pleiepenger Omsorgspenger Hjelpemiddelsentral Hjelpemidler Bil Rullestol + 100 ting Fylkestrygdekontor Rikstrygdekontor/ Trygderetten m øte med hjelpeapparatet Kommune kultur-fritid teknisk etat Helse og sosialkontor økonomi omsorgslønn barnehage avlastning bolig støttekontakt arbeidstilbud Helsesektor Helsesøster Primærlege Spesialister Syn nevrologi - epilepsi psykiatri ernæring Familien Tannlege Fysioterapeut Ergoterapeut Skole PPT-kontor Skolekontor Habiliteringsteam Kompetansesenter Koordinering

4 Mor/ mamma- far/ pappa  Jurist  Teknikker  Motivator  Lærer  Sjåfør  Lege  Sykepleier  Fysioterapeut  Ergoterapeut  Helsesøster  All verdens konsulenter  Assistent  Psykolog  Ekspert  diplomat  Finansrådgiver  Byggmester  Arkitekt  Revisor  Kjempegod saksbehandler  Usedvanlig god formuleringsevne både skriftlig og muntlig.  Politiker  Statsviter  Rådgiver  Sosionom  Taktikker  Byråkrat  Spåmann/ dame. Kjæreste Samlivspartner

5 Forhold til partner - Samliv Å mestre livet Helse Økonomi Nettverk Hjelpeapparat Hverdagsliv Arbeid Barn

6 - kurskonsept om samliv, spesielt laget for par som har barn med nedsatt funksjonsevne eller kronisk og/eller alvorlig sykdom. - kurskonsept om samliv, spesielt laget for par som har barn med nedsatt funksjonsevne eller kronisk og/eller alvorlig sykdom. ”Hva med oss?”

7 • Berger Hareide • Kjersti Tytingvåg Rogne ” ” ” Tiden sammen må tilranes ”2002: Landsdekkede prosjekt startet av: Modum Bads samlivssenter med støtte fra Barne- og Familiedepartementet. Gjennomføres av familievernet, i Midt-Norge av Familievernkontoret i Sør Trøndelag. ”Hva med oss?”

8 2002: Landsdekkede prosjekt startet av: Modum Bads samlivssenter med støtte fra Barne- og Familiedepartementet. Gjennomføres av familievernet, i Midt-Norge av Familievernkontoret i Sør Trøndelag. 2005: Varig program underlagt 7,5 mill. i 2005 ”Hva med oss?”

9 I prosjektperioden: Over 1000 par deltatt på kurs. I Midt-Norge: Både diagnoserelaterte og ”åpne” kurs. 2005 et overgangsår. Bygger opp framtidig organisering. ”Hva med oss?”

10 Hvem passer kursene for?  Par som ønsker nye perspektiver på samlivet, og som har lyst til å jobbe med måter å håndtere forskjellighet og konflikter på.  Par som vil treffe andre par som har barn med nedsatt funksjonsevne. Å utveksle erfaringer parene i mellom er en viktig del av et slikt kurs.  Par som føler behov for å få et avbrekk i hverdagen og å bruke tid på hverandre. Faglig utbytte: Sosialt utbytte: Avlastning:

11 Kursform: Helgekurs fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Oppfølgingskurs(Dagskurs) ”Hva med oss?”

12 Eksempel på kursprogram: Fredag: Kl 19 00 : Velkommen til samling presentasjon forventninger Kl 20 00 : Innledning til samling Kl 20 30 : Middag. ”Hva med oss?”

13 Lørdag: - en dag om kommunikasjon og samarbeid. Kl 09 30 Kommunikasjon som nøkkel eller lås. Kl 12 30 lunsj Kl 14 30 De sammensatte følelsene Kl 16 00 Kaffe og rusletur oppgave Kl 17 00 Menn og kvinner to verdener. Kl 18 00 Refleksjoner over dagen. Kl 20 00 Middag. ”Hva med oss?”

14 Søndag: - en dag om følelser, og om vennskap og glede. Kl 10 00 Når vi tråkker på hverandre Kl 11 30 Å skape livsrom for alle i familien. Kl 13 00 Lunsj Kl 14 30 Betydning av vennskap, glede og humor. Kl 15 30 Refleksjoner over samlingen. ”Hva med oss?”

15 Kurs våren 2006  17.-19. feb: Hell  17.-19. mar: Ørland Kysthotell, Brekstad  31.-02. mar/apr: Tingvold Park Hotell, Steinkjer Steinkjer  ???? NFU-kurs Loen eller der omkring?

16 Mer informasjon?  Liste om aktuelle kurs blir lagt ut på Modum Bads samlivssenters side. www.hvamedoss.no www.hvamedoss.no  Familievernkontoret i Sør-Trøndelag:  Sverre Jor - tlf. 91 79 56 33  Egil Rian - tlf. 92 26 24 94


Laste ned ppt "Kort presentasjon. Kort presentasjon. ”Hva med oss?”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google