Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ncg | sweden om | navigator invoice management Oskar Kristiansen +46 733 30 72 10

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ncg | sweden om | navigator invoice management Oskar Kristiansen +46 733 30 72 10"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 ncg | sweden om | navigator invoice management Oskar Kristiansen oskar.kristiansen@ncg-sweden.se +46 733 30 72 10 www.ncg-sweden.se

3 ncg | sweden om | företag före implementering 1(2) Annika Molin, Systemspecialist Ekonomi ”Samhall har under flera år sökt ett system som hanterar fakturaflödet i administrationen” ”Hantering av ca 350 000 fakturor på ett år i 14 bolag och en administration på ca 300 platser med i storleksordningen 1500 användare ställer stora krav på flexibilitet, stabilitet, användarvänlighet och kommunikation” ”Syftet med projektet är att komma över i den papperslösa administrationen, för att därmed förenkla och standardisera transporter och hantering av en leverantörsfaktura” Terje Marthinsen, Økonomisjef ”Primært behov for å redusere våre tidkrevende og kostbare fakturarutiner og å øke kontrollen med fakturaflyten” ”Betydelig mengde arbeid med kopiering, faksing og distribusjon av inngående fakturaer” ”Dårlig kontroll med fakturaflyten, mange forsinkede utbetalinger og fremfor alt svært vanskelige forutsetninger for likviditetsplanlegging”

4 ncg | sweden om | företag före implementering 2(2) Adm.dir. Håkon Tronrud ”De krav vi etter hvert fikk av å vokse fra 15 ansatte i 1983 til i dag med 150 ansatte fordelt på 5 datterselskaper, krevde andre løsninger. Vi hadde klare krav til det nye økonomisystemet”. ”Vi skulle sentralisere alle funksjoner rundt behandlingen av økonomi og revisjon/kontroll, men samtidig skape fleksible løsninger for daglige ledere og prosjektansvarlige”. Primære behov som økt kontroll og muligheten for rask betaling var viktige elementer i vår videre vurdering av løsning”.

5 ncg | sweden •…•… om | generella kostnadsanalyser 1(2)

6 ncg | sweden om | generella kostnadsanalyser 2(2)

7 ncg | sweden om | lösningen administratör huvudbok/betalning tolkning bokföring/kontroll ankomst- registrering slutattest datafångst attestering medhjälpare e-mail adm/bokf arkiv fördelare automatisk datafångstintelligent distributionglobal tillgång

8 ncg | sweden automatisering och kontroll • automatisering av datafångst • automatisk loggning och ökad kontroll • ingen dubbelregistrering • stödjer information, validering och regler • automatisk fördelning och påminnelse handläggningstid • elektronisk distribution • kontantrabatt • vidarefakturering • reduktion av påminnelseavgifter och räntefakturor om | nyttoeffekter 1(2)

9 ncg | sweden elektroniskt arkiv • lagring • förenkling av administrativa rutiner • enkelt återfinna fakturor vid analys • ingen dubbellagring/kopiering • säkerhet standard produkt / rik funktionalitet auktoriserade integrationer om | nyttoeffekter 2(2)

10 ncg | sweden om | företag efter implementering 1(2) Annika Molin, Systemspecialist Ekonomi ” De stora fördelarna med Compello jämfört med andra system vi tittat på är dels den täta integrationen med Formula Ekonomi” ”Vinsterna i form av tidsbesparingar, bättre kontroll och bättre informationsmöjligheter blir stora” ”All sortering och kopiering av fakturor försvinner, inget letande efter felsorterade försvunna fakturor. Vi får en enhetlig styrning och kontroll över fakturaflödet, möjlighet att se var en faktura befinner sig i flödet. Detta ger kortare ledtider” Terje Marthinsen, Økonomisjef ”Full oversikt over alle fakturaer til enhver tid uansett hvor de måtte befinne seg. Alle våre intensjoner er oppnådd, men vi har oppnådd mer” ” Etter kun få ukers erfaring med Compello i drift, kan jeg allerede nå konstatere at disse problemene ikke bare er redusert men faktisk eliminert” ”Tidligere erfaringer med implementering av nye datasystemer har alltid skapt usikkerhet med hensyn til gevinster. Etter innføringen av Compello er situasjonen helt annerledes. Gevinstene har vært tydelige og umiddelbare”

11 ncg | sweden om | företag efter implementering 2(2) Adm.dir. Håkon Tronrud ”Vi har nå fått full kontroll av innkjøp og attestasjon i tillegg til arkivering/gjenfinning av bilag. Systematisert innkjøpsinformasjon til bruk ved neste prosjekt, som er en stor del av arbeidet til en prosjektleder”. ”Tidsundersøkelser som er gjort viser at vi med dagens volum og omsetning, vil få en reduksjon av tidsforbruk som har en verdi på 1,2 mill. pr. år. Tatt i betraktning at dette er spart tid på viktige nøkkelpersoner som er vår knapphetsfaktor, tror vi dette skal bli en stor suksess”. ”Til sammen har vi i dag 25 byggeplasser som henter informasjon fra systemet. Erfaringen med Compello så langt er entydig positivt; enkel opplæring av brukerne, full kontroll over hvor alle bilag er og rask rapportering. Arkivet for tidligere godkjente bilag ser ut til å bli en kjempesuksess og mye tid spares på arkivering”.

12 ncg | sweden om | traditionell fakturahantering leverantör beställare handläggare gruppchef sektionschef internpost inköps- avdelning ekonomi- avdelning data- avdelning postgiro beställning post expedierad beställning expedierad order sänd vara varumottag faktura post 2 kr ankomst- hantering 60 kr post 1 kr mottag faktura 42 kr sak granska 79 kr attest 40 kr attest 54 kr kopiera/ arkivera 28 kr post 1 kr efter- behandling 60 kr betalnings- kontroll 37 kr betalning 14 kr datafil betalning mottag betalning konto- utdrag post 2 kr kontroll utdrag 14 kr arkivering 15 kr 449 kr om | elektronisk fakturahantering 85 kr

13 ncg | sweden om | navigator invoice management Powered by Compello Software www.ncg-sweden.se


Laste ned ppt "ncg | sweden om | navigator invoice management Oskar Kristiansen +46 733 30 72 10"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google