Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ressurs for Norsk webDewey

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ressurs for Norsk webDewey"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ressurs for Norsk webDewey
Lokale deweyregistre Funksjon og innhold Ressurs for Norsk webDewey Sigrun Ask NKKI/UBB Jeg er med i NKKI og jeg jobber ved UBB, men jeg snakker ikke nødvendigvis på vegne av disse. Jeg har konferert mye med kolleger ved UBB, UBO, UBA og BoB og fått innspill som jeg har tatt med i disse ppt-ene. Kontaktpersoner for de ulike registrene er Anette Breder Koch, UBO; Ellen Solvik, UBB; Karin Grete Imenes UBA og Nina Karlsen, BOB.

2 … Ingen som har spurt meg…. ; UBO magi
4 store emneregistre UBB, UBO: Registrene ligger utenfor BIBSYS Ask, også Ask2 (BIBSYS-bibliotek) HBA Registeret ligger på en excel-fil på web. BOB Registeret er integrert i søkegrensesnittet Skriv søkeord i «Emner», trykk Enter og vent litt. (Bibliofil-bibliotek) … Ingen som har spurt meg…. ; UBO magi UBB ? HBA Sivilrett Bob Musikk…. HBA Forvaltningsrett …. UBA's beslutning om å gå over fra tilltatt løsning A til standardløsning for

3 mellom term og deweynummer
Alle «mappinger» mellom term og deweynummer er gjort etter en kvalifisert vurdering Universitetsbiblioteket i Oslo, ca termer Universitetsbiblioteket i Bergen, ca termer Jeg snakker om rene deweyregistre. Altså registre der emneregistertemrmer er koblet mot deweynummer. Tallet for B oB sitt register er omtrentlig. Emneregistrene har vel eksistert siden 70-tallet? Jeg husker at vi aktivt brukte UBB sitt deweyregister da jeg jobbet på Biblioteksentralen på begynnelsen av 80-tallet. Man konsulterte hverandre så godt det lot seg gjøre. Universitetsbiblioteket i Agder, ca termer Bergen Offentlige Bibliotek ca termer?

4 Hvilken funksjon har emneregistrene?
For bibliotekar: Hjelp til konsekvent klassifisering For sluttbruker: Hjelp til å finne bøker osv . som er klassifisert For eksempel Vi sier ikke EMNEORD fordi det er noe annet i bibliotekarterminologien

5 Bibliotekarer: Hjelp til konsekvent klassifisering Sjekker emneregisteret for å finne ut hvor man har satt samme emne tidligere Aust-Agder : Dialekter : Norsk språk Bergen : Dialekter : Norsk språk Breim : Dialekter : Norsk språk Buskerud : Dialekter : Norsk språk Dialekter : Norsk språk Farsund : Dialekter : Norsk språk Fauske : Dialekter : Norsk språk Fåberg : Dialekter : Norsk språk Gausdal : Dialekter : Norsk språk Grenland : Telemark : Dialekter : Nor Grimstad : Dialekter : Norsk språk Gulen : Dialekter : Norsk språk Hallingdal : Dialekter : Norsk språk Hardanger : Dialekter : Norsk språk Hedmark : Dialekter : Norsk språk Hjelmeland : Dialekter : Norsk språk Hordaland : Dialekter : Norsk språk Jølster : Dialekter : Norsk språk Karlsøy : Dialekter : Norsk språk Kvam : Dilekter : Norsk språk Midthordland : Dialekter : Norsk språk Nordfjord : Dialekter : Norsk språk Nordland : Dialekter : Norsk språk Nord-Gudbrandsdal : Dialekter : Norsk språk Oppland : Dialekter : Norsk språk Orkdal : Sør-Trøndelag : Dialekter : Rana : Dialekter : Norsk språk Ringebu : Dialekter : Norsk språk Rogaland : Dialekter : Norsk språk Romsdal : Dialekter : Norsk språk Ryfylke : Dialekter : Norsk språk Setesdal : Dialekter : Norsk språk Sogn og Fjordane : Dialekter : Norsk Time : Dialekter : Norsk språk Tinn : Dialekter : Norsk språk Troms : Dialekter : Norsk språk Trondheim : Dialekter : Norsk språk Trysil : Hedmark : Dialekter : Norsk Trøndelag : Dialekter : Norsk språk Tysnes : Dialekter : Norsk språk Vest-Agder : Dialekter : Norsk språk Vestlandet : Dialekter : Norsk språk Voss : Dialekter : Norsk språk Østfold Dialekter : Norsk språk Østlandet : Dialekter : Norsk språk Øvre Eiker : Dialekter : Norsk språk HUSK: Har hele hierarkiet uttrykt i tallet i deweynummeret. Her er det muligheter!!! … (boktitler et ikke alltid presise) UBB emneregister

6 Må kunne registrere nye oppslagsord fortløpende
Dølamål : Nord-Gudbrandsdal : Dialekter Ordbøker : Nord-Gudbrandsdal : Dialekter Her manglet ordet dølamål – som er kurant i et emneregister… Men noen dialekter i nordnorge kalles også for dølamål, derfor Må man ha med Nord-Gudbrndsdal

7 Kan ha med emner som ikke er nevnt (eksplisitt) i tabellene
Fløibanen : Samferdsel Lutefisk : Matlaging Nettdating : Sosiologi Internett : Mariaåpenbaringer : Mariologi Youtube : Massemedier Vinkonsum : Etikk 179.1 For både bibliotekar og sluttbruker Morfing : Datagrafikk : Virtuell virkelighet World of Warcraft : Dataspill: Underholdning Dølamål : Nord-Gudbrandsdal : Dialekter

8 Støtte i klassifiseringsarbeidet: Oversikt over hvilke emner som er satt på et klassenummer
? Signalbehandling : Kommunikasjonsteknologi Elektromagnetisk støy : Kommunikasjonsteknologi EMC : Kommunikasjonsteknologi Antenner : Kommunikasjonsteknologi Kvantekommunikasjon : Kommunikasjonsteknologi Optisk kommunikasjon : Kommunikasjonsteknologi

9 Målet er sluttbrukerne. De skal kunne søke på ORD
Jernbanebygging treff Jernbanepersonale : sosiologi treff Jernbaner : administrasjon treff Jernbaner : anleggsteknikk treff Jernbaner : arkiver treff Jernbaner : elektrisk trekkraft treff Jernbaner : historie treff Jernbaner : lokomotiver treff Jernbaner : samferdsel treff Jernbaner : teknikk treff Jernbaner : tunneler treff Jernbaner : ulykker treff Jernbanestasjoner : arkitektur treff Jernbanetraseer : områdeplanlegging 12 treff Jernbaneulykker treff jernbane Hørt det før--? «: Brukerne kan ikke dewey «

10 Synonymer er ingen ulempe, tvert imot. Søk går uansett via deweynummer
Alle veier fører til ROM (Deweyklassifiserte dokumenter) Bare en fordel med synonymer

11 Registrene har slagsider
De har slagsider UBA er f.eks sterke innen bla ingeniørfag, (religion, jus, musikk)

12 UBO er jevnt over sterke
UBO emneregister

13 UBB er sterke bl.a. innen samfunnsfag
UBB emneregister

14 Deweygrupper med antall tilhørende termer
BOB mangler tall

15 Anvendelighet? Eksempel: BIBSYS 5 mill. 707857 katalogposter totalt
1 mill katalogposter har ett eller flere Dewey 1 mill har UDK, av disse er uten Dewey har HUMORD, av disse er uten Dewey har MeSH, av disse er uten Dewey Forbausende mange poster i BIBSYS som IKKE har emnedata… Bibliotekbasen: Resultat av søket: dewey = ? og årstall = og (materiale = e-tidsskrift eller e-bøker eller musikk-cd-er eller artikler og bokkapitler eller trykte tidsskrift eller bøker eller musikkspor eller doktoravhandlinger eller nettressurser eller lydbøker eller musikkassetter eller master- og hovedfagsoppgaver eller dvd-er eller videoer eller musikk-lp-er eller studentoppgaver eller cdrom-er eller musikknoter) Bibliotekbasen: Resultat av søket: dewey = ? og årstall = og (materiale = e-tidsskrift eller e-bøker eller musikk-cd-er eller artikler og bokkapitler eller trykte tidsskrift eller bøker eller musikkspor eller doktoravhandlinger eller nettressurser eller lydbøker eller musikkassetter eller master- og hovedfagsoppgaver eller dvd-er eller videoer eller musikk-lp-er eller studentoppgaver eller cdrom-er eller musikknoter) I folkebiblioteksektoren har vel så godt som all faglitteratur dewey. Internasjonalt er dewey vidt utbredt. Cluet er at samme nummer står for samme emne i databaser verden over. har NLM, av disse er uten Dewey har AGROVOC, av disse er uten Dewey

16 2011 total antall katalogposter: 78 198. Av disse har 55 679 emneord
og ca har klassifikasjonsnummer Frie emneord: 43 921 poster totalt. 21 191 av disse er uten Dewey, 38 015 er uten UDK, 39 572 uten HUMORD, 42 024 uten MeSH. Dewey: 35 513 poster totalt. UDK: 9 109 poster totalt av disse er uten Dewey. HUMORD: 7 984 poster totalt. 1031 av disse er uten Dewey. MeSH: poster totalt av disse er uten Dewey. NLM: poster totalt. 1069 av disse er uten Dewey AGROVOC: 883 poster totalt. 649 av disse er uten Dewey

17 Termene er tilpasset deweynumrene
Stikkord: Kjederegister, Prekoordinerte termer Eksempel: En bok om herregårdsarkitektur som er klassifisert i (DDC19) gir følgende innførsler i registeret: Herregårder : Arkitektur Storgårder : Arkitektur Boliger : Arkitektur Arkitektur Bygningskunst Kunst klassifikasjonssystem : med kjederegister og kontrollregister : veiledning / Anne M. Hasund Langballe Kilde: Systematisk katalog etter Deweys Prekoordinerte termer som i formen er skreddersydd for deweynumrene Det er regler for hvordan terminologien skal settes opp. Den opprinnelige kilden for reglene er Annema sitt kompendium om Systematisk katalog Ubb har laget egne retningslinjer som bygger på kompendiet til Annema. Det behandler f.eks. Betegnelser med flere ord, falske ledd, begrep som mangler i tabellene,

18 Egil Hamre

19 MEN: Termene i emneregistrene er «mappet» til ulike deweyutgaver
Internett : Datakommunikasjon (DDC20) Internett : Datakommunikasjon : EDB   Det er ikke alltid utgave står angitt Deweyutgave står av og til oppgitt

20 Mulighet: kjøre sammen registrene og oppdatere de til DDC23 for innlemmelse i Norsk webDewey
Viktig å få mest mulig bygde numre inn i Norsk webDewey på et tidlig stadium. Det gir plass til spesifikke emneord fra f.eks. HUMORD og MeSH ddc23 ddc23 ddc23 ddc23 ddc23

21 «Mapping» eller innlemming i tabellregisteret?
Ved innlemming i tabellregisteret blir det OCLC som overtar eierskapet til termene og NB som overtar oppdateringsansvaret Ved «mapping» kan man beholde navn på opprinnelig eier (UBO, UBB, UBA, BOB). De beholder eierskapet til dataene og oppdateringsansvaret.

22 Emneregistrene og Norsk webDewey
Registrene bør oppdateres til DDC23 og helt eller delvis bli gjenbrukt i Norsk webDewey. Et prosjekt der registrene blir kjørt sammen i en felles database er interessant. Det vil lette arbeidet med opprydding og kvalitetssikring. - Termene bør være registrert etter samme mal Men synonymer er OK. - Om NB gjenbruker termene i tabellregisteret på egen hånd bør det avtales med eierinstitusjonene først. Om terminologien skal mappes til Norsk webDewey, får institusjonene vedlikeholdsansvaret selv.

23 Blir emneregistrene overflødige når vi får Norsk webDewey?
Alle de 4 store emneregistrene inneholder termer som er koblet til ulike deweyutgaver. Årsaken til at de ikke oppdaterer registrene til siste deweyutgave straks, er bl.a. at de ønsker samsvar mellom register og katalog/bokhylle. Mange retter numre i katalog og i bøker før de retter opp i emneregisteret sitt. Det lokale registeret er ikke overflødig før omklassifiserings- problemet er løst. De 4 emneregistrene er en veiviser til lokal klassifikasjons-praksis. Denne er vanligvis en blanding mellom ulike deweyutgaver. Noen bibliotek ønsker å ha konsekvens i sin klassifikasjon både på hyller og i database - En viktig funksjon for det lokale registeret er muligheten for å få inn en ny registertermer samtidig som en bok (trykt eller ebok) om et nytt emne ankommer.

24 Finansiering m.m.

25 Hva ønsker vi av Norsk webDewey?


Laste ned ppt "Ressurs for Norsk webDewey"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google