Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lokale deweyregistre Funksjon og innhold Ressurs for Norsk webDewey Sigrun Ask NKKI/UBB.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lokale deweyregistre Funksjon og innhold Ressurs for Norsk webDewey Sigrun Ask NKKI/UBB."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lokale deweyregistre Funksjon og innhold Ressurs for Norsk webDewey Sigrun Ask NKKI/UBB

2 UBB, UBOUBB, UBO: Registrene ligger utenfor BIBSYS Ask, også Ask2 (BIBSYS-bibliotek) HBA HBA Registeret ligger på en excel-fil på web. (BIBSYS-bibliotek) BOB BOB Registeret er integrert i søkegrensesnittet Skriv søkeord i «Emner», trykk Enter og vent litt. (Bibliofil-bibliotek) 4 store emneregistre

3 Universitetsbiblioteket i Agder, ca 16 000 termer Universitetsbiblioteket i Oslo, ca 42 000 termer Bergen Offentlige Bibliotek ca 15 000 termer? Alle «mappinger» mellom term og deweynummer er gjort etter en kvalifisert vurdering Universitetsbiblioteket i Bergen, ca 30 500 termer

4 Hvilken funksjon har emneregistrene? For bibliotekar: Hjelp til konsekvent klassifisering For sluttbruker: Hjelp til å finne bøker osv. som er klassifisert For eksempel

5 Bibliotekarer: Hjelp til konsekvent klassifisering S jekker emneregisteret for å finne ut hvor man har satt samme emne tidligere Aust-Agder : Dialekter : Norsk språk 439.82731439.82731 Bergen : Dialekter : Norsk språk 439.8273631439.8273631 Breim : Dialekter : Norsk språk 439.8273843439.8273843 Buskerud : Dialekter : Norsk språk 439.82726439.82726 Dialekter : Norsk språk 439.827439.827 Farsund : Dialekter : Norsk språk 439.8273221439.8273221 Fauske : Dialekter : Norsk språk 439.8274433439.8274433 Fåberg : Dialekter : Norsk språk 439.8272521439.8272521 Gausdal : Dialekter : Norsk språk 439.8272522439.8272522 Grenland : Telemark : Dialekter : Nor... 439.827281439.827281 Grimstad : Dialekter : Norsk språk 439.8273122439.8273122 Gulen : Dialekter : Norsk språk 439.8273821439.8273821 Hallingdal : Dialekter : Norsk språk 439.827261439.827261 Hardanger : Dialekter : Norsk språk 439.827362439.827362 Hedmark : Dialekter : Norsk språk 439.82724439.82724 Hjelmeland : Dialekter : Norsk språk 439.8273433439.8273433 Hordaland : Dialekter : Norsk språk 439.82736439.82736 Jølster : Dialekter : Norsk språk 439.8273836439.8273836 Karlsøy : Dialekter : Norsk språk 439.8274532439.8274532 Kvam : Dilekter : Norsk språk 439.8273624439.8273624 Midthordland : Dialekter : Norsk språk 439.827363439.827363 Nordfjord : Dialekter : Norsk språk 439.827384439.827384 Nordland : Dialekter : Norsk språk 439.82744439.82744 Nord-Gudbrandsdal : Dialekter : Norsk språk 439.827251 Oppland : Dialekter : Norsk språk 439.82725439.82725 Orkdal : Sør-Trøndelag : Dialekter :... 439.8274133439.8274133 Rana : Dialekter : Norsk språk 439.8274414439.8274414 Ringebu : Dialekter : Norsk språk 439.8272524439.8272524 Rogaland : Dialekter : Norsk språk 439.82734439.82734 Romsdal : Dialekter : Norsk språk 439.827392439.827392 Ryfylke : Dialekter : Norsk språk 439.827343439.827343 Setesdal : Dialekter : Norsk språk 439.827313439.827313 Sogn og Fjordane : Dialekter : Norsk... 439.82738439.82738 Time : Dialekter : Norsk språk 439.82734292439.82734292 Tinn : Dialekter : Norsk språk 439.8272833439.8272833 Troms : Dialekter : Norsk språk 439.82745439.82745 Trondheim : Dialekter : Norsk språk 439.8274161439.8274161 Trysil : Hedmark : Dialekter : Norsk... 439.8272452439.8272452 Trøndelag : Dialekter : Norsk språk 439.8274439.8274 Tysnes : Dialekter : Norsk språk 439.8273617439.8273617 Vest-Agder : Dialekter : Norsk språk 439.82732439.82732 Vestlandet : Dialekter : Norsk språk 439.82733439.82733 Voss : Dialekter : Norsk språk 439.8273642439.8273642 Østfold Dialekter : Norsk språk 439.82723439.82723 Østlandet : Dialekter : Norsk språk 439.8272439.8272 Øvre Eiker : Dialekter : Norsk språk 439.8272639439.8272639 UBB emneregister

6 Må kunne registrere nye oppslagsord fortløpende Dølamål : Nord-Gudbrandsdal : Dialekter 439.827251 439.82725 Ordbøker : Nord-Gudbrandsdal : Dialekter 439.82725103

7 Lutefisk : Matlaging 641.692 Fløibanen : Samferdsel 385.609483631 Youtube : Massemedier 302.231 Nettdating : Sosiologi 306.730285 Kan ha med emner som ikke er nevnt (eksplisitt) i tabellene Internett : Mariaåpenbaringer : Mariologi 231.9170285231.9170285 Vinkonsum : Etikk 179.1 Morfing : Datagrafikk : Virtuell virkelighet 006.696 World of Warcraft : Dataspill: Underholdning 793.932 Dølamål : Nord-Gudbrandsdal : Dialekter 439.827251 439.82725

8 621.3822 Signalbehandling : Kommunikasjonsteknologi 621.38224 Elektromagnetisk støy : Kommunikasjonsteknologi 621.38224 EMC : Kommunikasjonsteknologi 621.3824 Antenner : Kommunikasjonsteknologi 621.3827 Kvantekommunikasjon : Kommunikasjonsteknologi 621.3827 Optisk kommunikasjon : Kommunikasjonsteknologi Støtte i klassifiseringsarbeidet: Oversikt over hvilke emner som er satt på et klassenummer 621.382 ?

9 Målet er sluttbrukerne. De skal kunne søke på ORD Jernbanebygging 4 treff Jernbanepersonale : sosiologi 4 treff Jernbaner : administrasjon 2 treff Jernbaner : anleggsteknikk 4 treff Jernbaner : arkiver 1 treff Jernbaner : elektrisk trekkraft 4 treff Jernbaner : historie 20 treff Jernbaner : lokomotiver 1 treff Jernbaner : samferdsel 12 treff Jernbaner : teknikk 11 treff Jernbaner : tunneler 2 treff Jernbaner : ulykker 3 treff Jernbanestasjoner : arkitektur 10 treff Jernbanetraseer : områdeplanlegging 12 treff Jernbaneulykker 3 treff jernbane

10 Synonymer er ingen ulempe, tvert imot. Søk går uansett via deweynummer

11 Registrene har slagsider

12 UBO emneregister

13 UBB emneregister

14 Deweygrupper med antall tilhørende termer BOB mangler tall

15 BIBSYS Anvendelighet? Eksempel: BIBSYS 5 mill. 707857 katalogposter totalt 1 mill. 958437 katalogposter har ett eller flere Dewey 1 mill. 029469 har UDK, 533 555 av disse er uten Dewey 409 412 har HUMORD, 64 012 av disse er uten Dewey 185 881 har MeSH, 96 959 av disse er uten Dewey 42 832 har AGROVOC, 26 574 av disse er uten Dewey 144 564 har NLM, 65 205 av disse er uten Dewey

16 2011 total antall katalogposter: 78 198. Av disse har 55 679 emneord og ca 40 000 har klassifikasjonsnummer Frie emneord: 43 921 poster totalt. 21 191 av disse er uten Dewey, 38 015 er uten UDK, 39 572 uten HUMORD, 42 024 uten MeSH. Dewey: 35 513 poster totalt. UDK: 9 109 poster totalt. 3879 av disse er uten Dewey. HUMORD: 7 984 poster totalt. 1031 av disse er uten Dewey. MeSH: 3155 poster totalt. 1207 av disse er uten Dewey. NLM: 2577 poster totalt. 1069 av disse er uten Dewey AGROVOC: 883 poster totalt. 649 av disse er uten Dewey

17 Termene er tilpasset deweynumrene Eksempel: En bok om herregårdsarkitektur som er klassifisert i 728.83 (DDC19) gir følgende innførsler i registeret: Herregårder : Arkitektur728.83 Storgårder : Arkitektur728.83 Boliger : Arkitektur728 Arkitektur720 Bygningskunst720 Kunst700 Kilde: Systematisk katalog etter Deweys klassifikasjonssystem : med kjederegister og kontrollregister : veiledning / Anne M. Hasund Langballe Stikkord: Kjederegister, Prekoordinerte termer

18 Egil Hamre 8.12.2005

19 MEN: Termene i emneregistrene er «mappet» til ulike deweyutgaver Internett : Datakommunikasjon (DDC20) 004.67 Internett : Datakommunikasjon : EDB 004.678 004.67 Det er ikke alltid utgave står angitt

20 Mulighet: kjøre sammen registrene og oppdatere de til DDC23 for innlemmelse i Norsk webDewey Viktig å få mest mulig bygde numre inn i Norsk webDewey på et tidlig stadium. Det gir plass til spesifikke emneord fra f.eks. HUMORD og MeSH ddc23

21 «Mapping» eller innlemming i tabellregisteret? Ved «mapping» kan man beholde navn på opprinnelig eier (UBO, UBB, UBA, BOB). De beholder eierskapet til dataene og oppdateringsansvaret. Ved innlemming i tabellregisteret blir det OCLC som overtar eierskapet til termene og NB som overtar oppdateringsansvaret

22 Emneregistrene og Norsk webDewey -Registrene bør oppdateres til DDC23 og helt eller delvis bli gjenbrukt i Norsk webDewey. - Om NB gjenbruker termene i tabellregisteret på egen hånd bør det avtales med eierinstitusjonene først. -Et prosjekt der registrene blir kjørt sammen i en felles database er interessant. Det vil lette arbeidet med opprydding og kvalitetssikring. -Om terminologien skal mappes til Norsk webDewey, får institusjonene vedlikeholdsansvaret selv. - Termene bør være registrert etter samme mal. Men synonymer er OK.

23 Blir emneregistrene overflødige når vi får Norsk webDewey? -Alle de 4 store emneregistrene inneholder termer som er koblet til ulike deweyutgaver. -Det lokale registeret er ikke overflødig før omklassifiserings- problemet er løst. - En viktig funksjon for det lokale registeret er muligheten for å få inn en ny registertermer samtidig som en bok (trykt eller ebok) om et nytt emne ankommer. -Årsaken til at de ikke oppdaterer registrene til siste deweyutgave straks, er bl.a. at de ønsker samsvar mellom register og katalog/bokhylle. Mange retter numre i katalog og i bøker før de retter opp i emneregisteret sitt.

24 Finansiering m.m.

25 Hva ønsker vi av Norsk webDewey?


Laste ned ppt "Lokale deweyregistre Funksjon og innhold Ressurs for Norsk webDewey Sigrun Ask NKKI/UBB."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google