Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lokale deweyregistre Funksjon og innhold Ressurs for Norsk webDewey Sigrun Ask NKKI/UBB.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lokale deweyregistre Funksjon og innhold Ressurs for Norsk webDewey Sigrun Ask NKKI/UBB."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lokale deweyregistre Funksjon og innhold Ressurs for Norsk webDewey Sigrun Ask NKKI/UBB

2 UBB, UBOUBB, UBO: Registrene ligger utenfor BIBSYS Ask, også Ask2 (BIBSYS-bibliotek) HBA HBA Registeret ligger på en excel-fil på web. (BIBSYS-bibliotek) BOB BOB Registeret er integrert i søkegrensesnittet Skriv søkeord i «Emner», trykk Enter og vent litt. (Bibliofil-bibliotek) 4 store emneregistre

3 Universitetsbiblioteket i Agder, ca termer Universitetsbiblioteket i Oslo, ca termer Bergen Offentlige Bibliotek ca termer? Alle «mappinger» mellom term og deweynummer er gjort etter en kvalifisert vurdering Universitetsbiblioteket i Bergen, ca termer

4 Hvilken funksjon har emneregistrene? For bibliotekar: Hjelp til konsekvent klassifisering For sluttbruker: Hjelp til å finne bøker osv. som er klassifisert For eksempel

5 Bibliotekarer: Hjelp til konsekvent klassifisering S jekker emneregisteret for å finne ut hvor man har satt samme emne tidligere Aust-Agder : Dialekter : Norsk språk Bergen : Dialekter : Norsk språk Breim : Dialekter : Norsk språk Buskerud : Dialekter : Norsk språk Dialekter : Norsk språk Farsund : Dialekter : Norsk språk Fauske : Dialekter : Norsk språk Fåberg : Dialekter : Norsk språk Gausdal : Dialekter : Norsk språk Grenland : Telemark : Dialekter : Nor Grimstad : Dialekter : Norsk språk Gulen : Dialekter : Norsk språk Hallingdal : Dialekter : Norsk språk Hardanger : Dialekter : Norsk språk Hedmark : Dialekter : Norsk språk Hjelmeland : Dialekter : Norsk språk Hordaland : Dialekter : Norsk språk Jølster : Dialekter : Norsk språk Karlsøy : Dialekter : Norsk språk Kvam : Dilekter : Norsk språk Midthordland : Dialekter : Norsk språk Nordfjord : Dialekter : Norsk språk Nordland : Dialekter : Norsk språk Nord-Gudbrandsdal : Dialekter : Norsk språk Oppland : Dialekter : Norsk språk Orkdal : Sør-Trøndelag : Dialekter : Rana : Dialekter : Norsk språk Ringebu : Dialekter : Norsk språk Rogaland : Dialekter : Norsk språk Romsdal : Dialekter : Norsk språk Ryfylke : Dialekter : Norsk språk Setesdal : Dialekter : Norsk språk Sogn og Fjordane : Dialekter : Norsk Time : Dialekter : Norsk språk Tinn : Dialekter : Norsk språk Troms : Dialekter : Norsk språk Trondheim : Dialekter : Norsk språk Trysil : Hedmark : Dialekter : Norsk Trøndelag : Dialekter : Norsk språk Tysnes : Dialekter : Norsk språk Vest-Agder : Dialekter : Norsk språk Vestlandet : Dialekter : Norsk språk Voss : Dialekter : Norsk språk Østfold Dialekter : Norsk språk Østlandet : Dialekter : Norsk språk Øvre Eiker : Dialekter : Norsk språk UBB emneregister

6 Må kunne registrere nye oppslagsord fortløpende Dølamål : Nord-Gudbrandsdal : Dialekter Ordbøker : Nord-Gudbrandsdal : Dialekter

7 Lutefisk : Matlaging Fløibanen : Samferdsel Youtube : Massemedier Nettdating : Sosiologi Kan ha med emner som ikke er nevnt (eksplisitt) i tabellene Internett : Mariaåpenbaringer : Mariologi Vinkonsum : Etikk Morfing : Datagrafikk : Virtuell virkelighet World of Warcraft : Dataspill: Underholdning Dølamål : Nord-Gudbrandsdal : Dialekter

8 Signalbehandling : Kommunikasjonsteknologi Elektromagnetisk støy : Kommunikasjonsteknologi EMC : Kommunikasjonsteknologi Antenner : Kommunikasjonsteknologi Kvantekommunikasjon : Kommunikasjonsteknologi Optisk kommunikasjon : Kommunikasjonsteknologi Støtte i klassifiseringsarbeidet: Oversikt over hvilke emner som er satt på et klassenummer ?

9 Målet er sluttbrukerne. De skal kunne søke på ORD Jernbanebygging 4 treff Jernbanepersonale : sosiologi 4 treff Jernbaner : administrasjon 2 treff Jernbaner : anleggsteknikk 4 treff Jernbaner : arkiver 1 treff Jernbaner : elektrisk trekkraft 4 treff Jernbaner : historie 20 treff Jernbaner : lokomotiver 1 treff Jernbaner : samferdsel 12 treff Jernbaner : teknikk 11 treff Jernbaner : tunneler 2 treff Jernbaner : ulykker 3 treff Jernbanestasjoner : arkitektur 10 treff Jernbanetraseer : områdeplanlegging 12 treff Jernbaneulykker 3 treff jernbane

10 Synonymer er ingen ulempe, tvert imot. Søk går uansett via deweynummer

11 Registrene har slagsider

12 UBO emneregister

13 UBB emneregister

14 Deweygrupper med antall tilhørende termer BOB mangler tall

15 BIBSYS Anvendelighet? Eksempel: BIBSYS 5 mill katalogposter totalt 1 mill katalogposter har ett eller flere Dewey 1 mill har UDK, av disse er uten Dewey har HUMORD, av disse er uten Dewey har MeSH, av disse er uten Dewey har AGROVOC, av disse er uten Dewey har NLM, av disse er uten Dewey

16 2011 total antall katalogposter: Av disse har emneord og ca har klassifikasjonsnummer Frie emneord: poster totalt av disse er uten Dewey, er uten UDK, uten HUMORD, uten MeSH. Dewey: poster totalt. UDK: poster totalt av disse er uten Dewey. HUMORD: poster totalt av disse er uten Dewey. MeSH: 3155 poster totalt av disse er uten Dewey. NLM: 2577 poster totalt av disse er uten Dewey AGROVOC: 883 poster totalt. 649 av disse er uten Dewey

17 Termene er tilpasset deweynumrene Eksempel: En bok om herregårdsarkitektur som er klassifisert i (DDC19) gir følgende innførsler i registeret: Herregårder : Arkitektur Storgårder : Arkitektur Boliger : Arkitektur728 Arkitektur720 Bygningskunst720 Kunst700 Kilde: Systematisk katalog etter Deweys klassifikasjonssystem : med kjederegister og kontrollregister : veiledning / Anne M. Hasund Langballe Stikkord: Kjederegister, Prekoordinerte termer

18 Egil Hamre

19 MEN: Termene i emneregistrene er «mappet» til ulike deweyutgaver Internett : Datakommunikasjon (DDC20) Internett : Datakommunikasjon : EDB Det er ikke alltid utgave står angitt

20 Mulighet: kjøre sammen registrene og oppdatere de til DDC23 for innlemmelse i Norsk webDewey Viktig å få mest mulig bygde numre inn i Norsk webDewey på et tidlig stadium. Det gir plass til spesifikke emneord fra f.eks. HUMORD og MeSH ddc23

21 «Mapping» eller innlemming i tabellregisteret? Ved «mapping» kan man beholde navn på opprinnelig eier (UBO, UBB, UBA, BOB). De beholder eierskapet til dataene og oppdateringsansvaret. Ved innlemming i tabellregisteret blir det OCLC som overtar eierskapet til termene og NB som overtar oppdateringsansvaret

22 Emneregistrene og Norsk webDewey -Registrene bør oppdateres til DDC23 og helt eller delvis bli gjenbrukt i Norsk webDewey. - Om NB gjenbruker termene i tabellregisteret på egen hånd bør det avtales med eierinstitusjonene først. -Et prosjekt der registrene blir kjørt sammen i en felles database er interessant. Det vil lette arbeidet med opprydding og kvalitetssikring. -Om terminologien skal mappes til Norsk webDewey, får institusjonene vedlikeholdsansvaret selv. - Termene bør være registrert etter samme mal. Men synonymer er OK.

23 Blir emneregistrene overflødige når vi får Norsk webDewey? -Alle de 4 store emneregistrene inneholder termer som er koblet til ulike deweyutgaver. -Det lokale registeret er ikke overflødig før omklassifiserings- problemet er løst. - En viktig funksjon for det lokale registeret er muligheten for å få inn en ny registertermer samtidig som en bok (trykt eller ebok) om et nytt emne ankommer. -Årsaken til at de ikke oppdaterer registrene til siste deweyutgave straks, er bl.a. at de ønsker samsvar mellom register og katalog/bokhylle. Mange retter numre i katalog og i bøker før de retter opp i emneregisteret sitt.

24 Finansiering m.m.

25 Hva ønsker vi av Norsk webDewey?


Laste ned ppt "Lokale deweyregistre Funksjon og innhold Ressurs for Norsk webDewey Sigrun Ask NKKI/UBB."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google