Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elevenes produksjon av tekster i en digital hverdag

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elevenes produksjon av tekster i en digital hverdag"— Utskrift av presentasjonen:

1 Elevenes produksjon av tekster i en digital hverdag
FOU-arbeid. Skrive artikler ( 20 år siden sist) Mye er endret. Skrivemaskin med rettetast, noen få kilder..... Inger Langseth Program for Lærerutdanning NTNU

2 Læreplanen stiller krav om at elevene skal kunne bruke digitale verktøy til å produsere egne tekster. Kursholder viser eksempler og diskuterer hvordan elevene kan produsere tekster, og hvordan læreren kan få elevene i gang og veilede underveis i ”den digitale skriveprosessen”. Aschehoug

3 Digitale tekster Wikipedia Youtube Flickr Itunes Blogg Google LMS
Form skilles fra innhold. Innhold skapes av deltakerne Nye former kommer til Digital produksjon skilles fra tradisjonell produksjon ved at formen på teksten (arket), skilles fra innholdet, selve teksten. Da kan vi forandre innholdet og formen når det passer oss selv. Før var tekster skrevet og knyttet til papiret Forum, wikipedia etc er eksempler på delt inhold

4 Virtual Learning Environment
Skrive alene Snakke sammen Skrive sammen Video konferanse Skype, Facebook Flash Meeting Wikispaces docs.google Blog Blogger.com VLE Snakke FIVE SKILLS in a Virtual Learning Environment Audacity Animasjon Små tester Bilde/video Flickr,Youtube Photo story Quiz Survey Monkey Hot Potatoes Webside Moodle, ITL Wikispaces Informasjon Mappe Forum Diskutere

5 En tekst i en kommunikasjonsprosess: verbalspråklig muntlig billedlig
sammensatt tekst ( kombinasjon av flere) En utvidet forståelsen av tekstbegrepet i LK06. Vi må undervise i bruk av bilder som illustrerer tekst, og vi må vurdere bildebruk som en del av oppgaven. Vi har lang erfaring i å bruke bilder i språkinnlæringen, men dette er delvis nytt. Vi kan derfor si at en og samme ”tekst”, forandrer form i tråd med hvilken framstilling som benyttes. En tekst er derfor mer enn bare skriftlig tekst. Vi må inkludere bruk av bilder og vi må inkludere en hel rekke uttrykksformer. Dette innebærer en utvidet praksis i forhold til før Kunnskapsløftet. Hvilke tekst typer dreier deg seg om? Dette betyr at vi som lærere må forholde oss til dette når vi retter. Hvordan vurderer vi multimediale tekster?

6 Undervisning ved hjelp av sammensatte tekster
Verbal text Images Video-clips Exercises Slides Eksempel på sammensatte elevtekster: Google Wikipedia

7 Verdier (LK06) AG Ali G Hijab Muslimsk side Krig og fred
Religion is a word for the ideas about the basic structure of the world that people cannot see or know with our other senses, or that scientists cannot study with machines. There are many different religions in the world. Religions try to answer important but mysterious questions like "Where did the world come from?" and "What happens to us after we die?" When people believe that they have answers to these questions, they often start new religions, or add their new ideas to old religions. Many religions believe in supernatural beings such as spirits, angels, devils, polytheistic gods, or a monotheistic god (such as the Christian, Islamic, or Judaic God), who can influence people and the world. People who teach or write about religion often say that they got their ideas from a supernatural being. wikipedia AG Ali G Hijab Muslimsk side Krig og fred Selvmordsbomber Læreboka

8 Nyheter og aktuelle hendelser
Hiss of life for fire snake A snake rescued from a flat blaze was revived by oxygen kit normally used only on humans. Pet iguanas, tortoises, terrapins and parrots were also evacuated, reports the Daily Mirror. But firefighters opted for the breathing apparatus as the corn snake had inhaled too much smoke. The flat owner escaped the 3am flames in Tipton, West Midlands, and went to hospital as a precaution while the RSPCA took his exotic menagerie into care. But fire crews said: "We had to administer oxygen therapy to the snake - which wasn't an easy task. Ananova News - writing Writing frame frame norwenglish Newspapers News-clips

9 Arbeid med forskjellige former for sammensatte tekster
E-post Blog Forum Wikpedia Nettsteder Video-clip Lydfiler Webside Fortellende tekst Beskrivende tekst Drøftende tekst Argumenterende tekst Analyse Presentasjon Reproduksjon Digital egenproduksjon Digital kommunikasjon Form og struktur

10 Språklæring - form og struktur
The first sentence of the paragraph is the topic sentence; it is the most general statement of the paragraph, and it functions as an introduction to the contents/the subject of the paragraph. The last sentence is the concluding sentence; it sums up the contents and indicates the end of the paragraph. Between the topic sentence and the concluding sentence there are five supporting sentences, which provide detailed information about the subject of the paragraph. The order of the supporting sentences is based on the degree of detail; , and the subsequent sentences give more and more detailed information about Moving from the general towards the more specific information enables the reader to gradually absorb the knowledge about the subject. Oppgave 2. Oppgaven går ut på å prøve elevens kjennskap til båe tekststruktur, stilistikk og sjanger. ( Internasjonal engelsk, vurdering)

11 Språklæring -form og struktur
Hjelpemiddel Formålstenleg bruk av hjelpemiddel er nødvendig for at elevane skal kunne vise sin kompetanse i forhold til kompetansemåla i læreplanen. Ulike typar ordbøker, grammatikkar, læreverk, eigne skriftlege arbeid og retteprogram er hjelpemiddel elevane kan få bruk for og nytte av på eksamen. Eksamen i framandspråk blir utforma slik at elevane ikkje kan bruke hjelpemiddel i form av samanhengande tekst utan tilarbeiding. Faktorar som relevant og sjølvstendig bruk av desse hjelpemidla, kjeldekritikk og sitatteknikk vil utgjere ein del av grunnlaget for vurderinga. Eksamen vil bli utforma slik at elevane ikkje kan bruke medbringa hjelpemiddel til direkte avskrift. Eksamen skal vurdere den individuelle kompetansen til elevane. Derfor er kommunikasjon med andre ikkje tillate. (Fremmedspråk Nivå 2, veiledning)

12 TEMA Mål Success criteria ( hva er en god besvarelse)
Mål Success criteria ( hva er en god besvarelse) Writing frames (kjennetegn for sjangeren) Assessment Succes criteria ( delmål-innhold) Rubrics (kjennetegn på måloppnåelse – språk, struktur)

13 Example writing frame My name is Tommy, I'm 16 years old, I am studying to be a carpenter. My hobby is boxing. I train every day almost. Some other tings I like is to sleep and be with my girlfrend. I'm boxing because it is the sport for me. I can't see myself playing football. I thinks it is boring. I'm boxing in Saupstad The training starts at 6 pm, and it is 4 times a week, when I'm not training boxing, I train at a gym. When I sleep: the reason why I sleep is becaus I'm geting so tired after school. Then it is good to sleep after school. Rigth now the most important thing is to be god at school and be presis to the class, so I can get a god jobb. In the future i woud like to be a carpenter because I can't se myself siting in an office. My mesage to te world is to pay atention to the school. I would like to present…… He is interested in …..(3 things) When he ---- ( where, when, with who and why) Moreover, he --- Also, he--- The most important thing these days is….

14 Writing- frame for test Talking- frame

15

16 Elevenes tekstproduksjon
Idemyldring - graphic organisers/rubrikker Tekststruktur - skrive- og snakkerammer Avsnitt - topic sentence Kildehenvisning Internett søk, kildekritikk

17 Skrivestrategier -Språkpermen
Jeg bruker andre tekster som modell når jeg skriver Jeg lager tankekart og forsøker å organisere det jeg vil skrive, før jeg begynner på selve teksten Jeg forsøker å bruke nyttige ord som binder teksten sammen (tekstbindere) Jeg forsøker å strukturere teksten min i avsnitt. Jeg bruker respons for å forbedre teksten min Fremmedspråksenteret - downloads Språkpermen viser noen enkle skrivestrategier. Dette kn få elevene til å se på tekstproduksjon med andre øyne. Ikke utdypende nok.

18 AREAS A Computer Mediated Communication B Digitale mapper
C Litterære tekster D Faktatekster E Vurdering

19 A Computer Mediated Communication
CMC Computer mediated communication Kommunikasjon mellom to eller flere individer: wikipedia Video-clip Chat bulletin boards Blogs Wiki Forums Communities LMS

20 guidelines business letter

21 Blog http://norwenglish.blogspot.com http://blogger.com
Tutorial Lecture Vis hvordan jeg har brukt bloggen min.

22 Forum US news forum http://www.topix.net/forum/us
James Bond films and books Cars Bikers

23 Samskriving GoogleDocs http://docs.google.com http://wikispaces.com
E-Tandem E-Twinning fransk Her kan to og to eller flere jobbe sammen om en tekst. Når en deltaker skriver noe og lagrer dokumentet, skal det straks vises på skjermen hos de andre som deltar i skriveprosessen (Høiland og Wølner 2007). Deltakerne redigerer, skriver og lagrer teksten og lager på den måten et dokument sammen. Elevene som i vårt tilfellet skal skrive en engelsk tekst sammen, kan sitte hvor som helst mens de jobber så lenge de har tilgang til Internett. De kan velge hvem de vil invitere til å delta. Ved å gå til ikonet Publish, lagres teksten på Internett. Publiserte dokumenter slettes etter behov.

24 MSN - messenger Skrivefunksjon chatte lyd, bilde, tekst
Pamela gjør det mulig å ta opp hva som blir sagt, logg

25 Gratis telefonsamtaler og beskjeder
pamela(loggfunksjon)

26 Elevene kan se og legge ut egne klipp på
De kan inneholde bilde, tekst og lydfiler Stephen King on writing

27 Elevene kan lage sine egne opptak online, http://inger.podomatic.com/
eller laste ned dette programmet og lage sine egne opptak på sin egen darmaskin. Dette er muntlig, men veldig interessant. Kan akkompagneres med bilder

28 Populært nettsted hvor du finner forum, chat, blog, groups, homepags, video, music etc.

29 Sende meldinger, opprette grupper

30 B Digitale mapper LMS Fronter ,Blogg, Webside
Metatekst - begrunnelse Skriftlig tekst - stavekontroll, redigering Open office Muntlig tekst - lydfiler, Lydfiler Audacity M/S presentasjon - Presentasjon Power point Kommunikasjon - log CMC Sammensatt tekst - MUM You tube Leif Harboe Norskboka Her kan elevene slå seg løs. Bruk eksempler fra Fraonter iba3, ppt, lydfiler, og min egen video.

31 C Faktatekster Writing frames
Factual writing Skriveramme eksempel

32 D Formativ vurdering Elevene kan arbeide selvstendig med interaktive oppgaver. Interaktive oppgaver i gram engelsk Interaktive oppgaver i lytting engelsk Randal's Cyber Lab Søk på Google etter feks: ”exercises interactive German verbs” Det er dette læringssynet som igger nedfelt i Læreplanene. Sosiokulturelt. Læring skjer melom individer. Gruppeoppgaver

33 C Litterære tekster Analysere og drøfte
Dikt Novelle Roman Skuespill film forfatterens synspunkt og holdninger What is an argument(paragraph med oppgave) Generell informasjon Word, skriveprogram med rette program. + oversettelsesprograam

34 Reading literature - google.com
resources Reading other students’ work Propaganda Svens skoleside Participate in forums online Les mye og skriv mye!

35 Litteratur Fem avsnittsessayet
For læreren (den selvstendige eleven) Teach yourself About.com ABCteach BBC skillswise Video-clip

36 http://video. google. com/videoplay
video clip words Inger Langseth 2008


Laste ned ppt "Elevenes produksjon av tekster i en digital hverdag"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google