Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark1 Diagnoser fordeler og ulemper  DIA - Gjennom  GNOSIS - Kunnskap ICD-10 DSM-IV ICPC ICF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark1 Diagnoser fordeler og ulemper  DIA - Gjennom  GNOSIS - Kunnskap ICD-10 DSM-IV ICPC ICF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark1 Diagnoser fordeler og ulemper  DIA - Gjennom  GNOSIS - Kunnskap ICD-10 DSM-IV ICPC ICF

2 Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark2 Diagnoser  Gode knagger?  Vonde merkelapper?

3 Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark3 Diagnoser – et gode ?  Så en dag hadde jeg med Børge til en barnelege på Rikshos- pitalet. Etter undersøkelsen ba han meg inn på sitt kontor. Her fikk jeg endelig svar på alle mine spørsmål om min sønns utviklingsmuligheter ….  For oss var det godt å få høre sannheten  Børge er psykisk utviklingshemmet Boka om Børge – Kai Zahl

4 Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark4 Diagnoser – et onde ?  Testrapport: prøven viste en IQ på 76. Han var livlig og interessert, ganske selvsikker  Jeg har gått i 4.kl. hjemme  Vi har funnet ut at det er best for deg at du begynner fra grunnen av  Jeg følte meg ikke som evneveik da testen ble foretatt…. Og jeg følte meg ikke evneveik 13 år seinere  Hele mitt liv har jeg følt at jeg ble feilplassert (på spesialskole for evneveike) Ingen Barndom – Ola Ødegaard

5 Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark5 DIAGNOSTIKK er et hjelpemiddel for å ordne informasjon og skape et språk for kommunikasjon med andre Diagnostikk

6 Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark6 Internasjonale diagnosesystemer  ICPC - International Classification of Primary Care ICPC  ICF - International Classification of Functioning Disability and Helth ICF  ICD - International Classification of Diseases and Related Health Problems ICD  DSM - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM

7 Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark7 Grunnlag for diagnosesystemene  Diagnosene er basert på at klinikere og forskere er blitt enige om beskrivelser av fenomener  Jevnlige revisjoner

8 Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark8 Diagnosesystemene  ICD er fra 1893: The Bertillon Classification, Den internasjonale listen over dødsårsaker. Den er nå kommet i 10.utgave – i Norge fra 1997  DSM er amerikansk og fra 1952 – bygger på ICD-6. Er kommet til 4.utgave – fra 1994  ICF er ennå ikke implimentert, men under utvikling  ICPC er primærhelsetjenestens diagnosesystem

9 Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark9 Hva man prøver å oppnå:  Klinisk nytte - bedre grunnlag for beslutninger om behandling – i dag tas beslutningene i samråd med pasienten som skal ha siste ordet  Empirisk grunnlag - basere seg på observerbare symptomer heller enn på teorier og årsaksforklaringer  At kategoriene kan kjennes igjen og godtas av klinikere med ulik bakgrunn

10 Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark10 Hvorfor trenger vi diagnosesystem?  KLINISK  STATISTISK - helseplanlegging  FORSKNING  KOMMUNIKASJON mellom klinikk og forskning

11 Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark11 Diagnostikk – et eksempel  Hvordan akkurat  dette barnet  fra denne familien  i denne sosiale og kulturelle konteksten  på dette tidspunkt fikk vansker som viser seg med akkurat disse symptomene.

12 Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark12 Spørsmål i den diagnostiske prosess  Har barnet noen psykiatrisk lidelse?  Hvis ja - hvilket klinisk syndrom passer bildet best med?  Hva er de ulike bakenforliggende faktorer for tilstanden (intrapsykiske, familiære, sosiokulturelle, biologiske)?

13 Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark13 Diagnoser i BUP 2002 (Samdata) Hyperkinetiske forstyrrelser21,3% Nevrotiske og belastningsrelaterte lidelser18,2% Stemningslidelser 7,6% Blandede atferds- og følelsesmessige forstyrrelser 5,7% Atferdsforstyrrelser 4,2% Spise- og søvnforstyrrelser 3,2% Forstyrrelser i sos. fungering, tilknytning 3,0% Andre atferdsforst. og følelsesm.forst. 3,0% Tics-lidelser 1,8% Schizofreni og paranoide lidelser 0,8% Personlighetsforst. og atf. forst hos voksne 0,4% Andre diagnoser 15,7% Ingen psykiatrisk syndrom diagnose 6,8%

14 Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark14 Vanskekategorier ved Skien PP-kontor 2002

15 Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark15 Normalitet og avvik Normalitet er definert. Avvik er også definert. Uten normalitet, ingen avvik. 34.1 13.6 2.3

16 Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark16 Historiske avvik psykisk utviklingshemming  1700-tallet – Dårekister  1800-tallet – omgangslegd  1848 – asyl for sinnsyke/åndssvake  1898 Emma Hjort – pleie- og arbeidshjem Om Klæbu: ”et bunnmål for forakt og nedvurdering”  1949 Åndssvakeloven og opprettelsen av sentralinstitusjonene  1970 HVPU - Helsevernet for psykisk utviklingshemmede i fylkeskommunal regi  1991 Avvikling av HVPU – ansvar til kommunene  2003 ”PU-bolig”, ”bolig”, ”sånn bolig”, dagaktivitetssenter, Vernet arbeidsplass, Vernet arbeid

17 Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark17 Stempling  Stempling: den prosessen som foregår der mennesker blir utpekt eller definert som avvikere.  Stempling i vernepleierens arbeidsfelt: * psykisk utviklingshemmet * alkoholiker * ufør, trygdet

18 Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark18 Stigma - brennemerke (fra gresk)  medfødt stigma en tilpasser seg sin ufordelaktige situasjon samtidig som en lærer og tilegner seg de normer som de ikke kan leve opp til. F.eks. barn med funksjonshemming lærer om å være et barn med fh samtidig som det lærer hva som er et normalt barn  beskyttet stigma Et barn blir beskyttet for informasjon om sitt stigma inntil et tidspunkt hvor beskyttelsen blir brutt. F.eks. Når det begynner i skolen  senere stigma Å bli stigmatisert seinere i livet (f.eks. syketrygdede som har vært yrkesaktive og personer på attføring), og å være potensielt stigmatisert og først oppdage det seinere i livet (f.eks. norskfødte kosovoalbanere)  institusjonelt stigma barnehjem, fosterhjem, spesialskoler og spesialgrupper, beboer i vernet bolig, eller PU-bolig ? (Er det et godt uttrykk eller en god betegnelse ?), arbeidstaker i vernet industri ? Å være under attføring, dvs. tidligere i arbeid, så ute av arbeidslivet, og nå på vei inn igjen ?

19 Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark19 Internettlenker  http://home.online.no/~nqureshi/tidsskrifter/AF20- Stigmatisering%20og%20mestring.htm http://home.online.no/~nqureshi/tidsskrifter/AF20- Stigmatisering%20og%20mestring.htm  http://www3.who.int/icf/beginners/bg.pdf Begynnerside om ICF: Functioning, Disability and Health http://www3.who.int/icf/beginners/bg.pdf  http://www.hf.hio.no/fysio/studenter/1aar/2003- 2004/Undervisning/icf_2003.htm Norsk innføring http://www.hf.hio.no/fysio/studenter/1aar/2003- 2004/Undervisning/icf_2003.htm  http://www3.who.int/icf/icftemplate.cfm ICF hovedside http://www3.who.int/icf/icftemplate.cfm  ICD - International Classification of Diseases and Related Health Problems ICD  DSM - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM  ICPC - International Classification of Primary Care ICPC  ICF - International Classification of Functioning Disability and Helth ICF

20 Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark20 Internettlenker 2  Diagnoser er ødeleggende http://www.stavangeravisen.no/art.asp?art=14403 http://www.stavangeravisen.no/art.asp?art=14403  Om gynekologers bruk av psykiatriske diagnoser http://www.tidsskriftet.no/pls/lts/PA_LT.VisSeksjon?vp_SEKS_I D=643515 http://www.tidsskriftet.no/pls/lts/PA_LT.VisSeksjon?vp_SEKS_I D=643515  Om oposisjonelle: http://www.geocities.com/greenliberal/LIE2000MAY.html http://www.geocities.com/greenliberal/LIE2000MAY.html  Menneskesynet i psykiatrien http://www.consensus-as.no/Vada/Rettogurett.htm http://www.consensus-as.no/Vada/Rettogurett.htm  Juklerød som symptomfri sinnsyk http://home.no.net/gladmann/symtfri.htm http://home.no.net/gladmann/symtfri.htm


Laste ned ppt "Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark1 Diagnoser fordeler og ulemper  DIA - Gjennom  GNOSIS - Kunnskap ICD-10 DSM-IV ICPC ICF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google