Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon for Læringsmiljøutvalget ved UiO, 23.2.2016 Studiedekan Ingjerd Hoëm.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon for Læringsmiljøutvalget ved UiO, 23.2.2016 Studiedekan Ingjerd Hoëm."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon for Læringsmiljøutvalget ved UiO, 23.2.2016 Studiedekan Ingjerd Hoëm

2 Fem institutter; to sentre Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Institutt for statsvitenskap Psykologisk institutt Sosialantropologisk institutt Økonomisk institutt Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Institutt for statsvitenskap Psykologisk institutt Sosialantropologisk institutt Økonomisk institutt TIK – Senter for teknologi, innovasjon og kultur ARENA – Senter for europaforskning TIK – Senter for teknologi, innovasjon og kultur ARENA – Senter for europaforskning Institutter Forskningssentre

3 Psykologi Sosial- antropologi Økonomi Sosiologi og samfunnsgeografi Statsvitenskap Institutter Dekan Fakultetsstyret 11 medlemmer Fakultets- administrasjon Sentre ARENA : 13 Vit. stab : 13 TIK Vit. stab : 22 Ph.d : 26 Stud: 249 Vit. stab : 22 Ph.d : 26 Stud: 249 Vit. stab: 80 Ph.d.: 116 Stud: 1270 Vit. stab: 80 Ph.d.: 116 Stud: 1270 Vit. stab : 34 Ph.d : 43 Stud: 534 Vit. stab : 34 Ph.d : 43 Stud: 534 Vit. stab : 42 Ph.d : 74 Stud: 854 Vit. stab : 42 Ph.d : 74 Stud: 854 Vit. stab : 34 Ph.d : 55 Stud: 1034 Vit. stab : 34 Ph.d : 55 Stud: 1034 Vit. stab : 13 Ph.d : 21 Stud: 62 Vit. stab : 13 Ph.d : 21 Stud: 62

4 Antall studenter og avlagte grader 2014/15 Registrerte studenter 4830 (bachelor, master og profesjon) 337 registrert på ph.d.-programmet Antall grader utskrevet 878 bachelor, master og profesjon 67 ph.d. Fra Eilert Sundts hus Per Kleiva, “Morgonsol”-1972.

5 10 bachelorprogram og 3 årsenheter: Seks disiplinære programmer: Psykologi; Samfunnsgeografi; Økonomi; Sosialantropologi; Sosiologi; Statsvitenskap Fire tverrfaglige programmer: Internasjonale studier; Kultur og kommunikasjon; Offentlig administrasjon; Utviklingsstudier 3 årsenheter: Psykologi, sosiologi og statsvitenskap Fra Harriet Holters hus: Frans Widerberg 1970 ceramic-relief

6 11 masterprogram Psykologi Samfunnsgeografi Økonomi (2 år) Økonomi (5 år) Sosialantropologi Sosiologi Statsvitenskap Freds- og konfliktstudier (PECOS) ESST – Samfunn, vitenskap og teknologi i Europa Teknologi, innovasjon og kunnskap Organisasjon, ledelse og arbeid Ett profesjonsstudium Psykologi Aase Texmon Rygh: “Brudt form”, bronze, 1981

7 Gjennomførte «eksemplariske» tiltak for å skape et godt læringsmiljø Digital eksamen; SV-fakultetet pilot for UiOs felles system Inspera. Gjennomført skoleeksamen på 7 emner høsten 2015. Våren 2016 vil ca 20% av fakultetets skoleeksamener gjennomføres digitalt. SVEXFAC pilot med flervalgsprøve som eneste eksamensform. Første gang V2015, videreført høsten 2015. Våren 2016 satser fakultetet på 100% digital eksamen for SVEXFAC. Fakultetet har gitt ISV 700.000 kr øremerket til undervisningstiltak på BA statsvitenskap. Formålet er å øke undervisningsintensiteten, gi bedre tilbakemeldinger og få inn mer praksis på bachelornivå.

8 Gjennomførte «eksemplariske» tiltak for å skape et godt læringsmiljø For det sosiale miljøet: Utvidet den psykologiske rådgivningen driftet av viderekommende psykologistudenter, til å gjelde alle studentene ved fakultetet. Åpning av nyoppusset SV-info, september 2015. Fakultetet tilbyr studenter, ansatte og gjester sikre, lyse, hyggelige og synlige lokaler. Finn din Framtid – fra lesesal til jobb. Fakultetet har i samarbeid med Karrieresenteret, SVSU, EconLink, Arbeidslivsgruppa på sosiologi, ALU Statsvitenskap og Antropologer i arbeid satt i gang en arrangementsrekke, der studenter kan møte fremtidige arbeidsgivere og bli inspirert og finne ut hvordan de kan bruke sin kompetanse som samfunnsviter, både under og etter utdannelsen.

9 Planlagte tiltak for å utvikle læringsmiljøet ved fakultetet Videreutvikle det faglege opplegget for semesterstart og styrke integreringen av studentene i fagmiljøet. Studentene skal få god oppfølging underveis i studiene. Lektorprogrammet: Førsteamanuensis ansatt for å styrke vårt engasjement i Lektorprogrammet. Undervisning i samfunnsfag på videregående skoler vil være en stadig viktigere kilde til studentrekruttering på våre programmer. Digitalt eksamenslokale i Silurveien, fra høst 2016, i regi av UiO. Lesesaler frigjøres.

10 Utfordringer for det fysiske og det psykiske arbeidsmiljøet, studiemiljøet og studentvelferd ved fakultetet Åpne bygg og tilgang til lesesaler/forelesningsrom Ett fakultet – 3-4 bygg Igangsatte tiltak med mye ressursbruk (mentorordning, møt din professor, samtale med studiekonsulenter) – studentene møter ikke. Hva gjør vi galt? Skjev kjønnsbalanse på enkelte studieprogram Forholdstallet vitenskapelig ansatt – student PSI: Profesjonsstudiet versus BA/MA-løpet: A- og B-lag?

11 Spørsmål?


Laste ned ppt "Presentasjon for Læringsmiljøutvalget ved UiO, 23.2.2016 Studiedekan Ingjerd Hoëm."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google