Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nattverd – del 2. Luk 22.15-21 15 Han sa til dem: Jeg har lengtet inderlig etter å ete dette påskemåltidet sammen med dere før jeg lider. 16 For jeg sier.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nattverd – del 2. Luk 22.15-21 15 Han sa til dem: Jeg har lengtet inderlig etter å ete dette påskemåltidet sammen med dere før jeg lider. 16 For jeg sier."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nattverd – del 2

2 Luk 22.15-21 15 Han sa til dem: Jeg har lengtet inderlig etter å ete dette påskemåltidet sammen med dere før jeg lider. 16 For jeg sier dere: Jeg skal aldri mer ete det før det er blitt fullendt i Guds rike. 15 And he said to them, “I have eagerly desired to eat this Passover with you before I suffer.16 For I tell you, I will not eat it again until it finds fulfillment in the kingdom of God.”

3 Luk 22.15-21 17 Så tok han et beger, takket og sa: Ta dette og del det mellom dere! 18 For jeg sier dere: Fra nå av skal jeg aldri mer drikke av vintreets frukt før Guds rike kommer. 17 After taking the cup, he gave thanks and said, “Take this and divide it among you.18 For I tell you I will not drink again from the fruit of the vine until the kingdom of God comes.”

4 Luk 22.15-21 19 Og han tok et brød, takket og brøt det, ga dem og sa: Dette er mitt legeme, som blir gitt for dere. Gjør dette til minne om meg! 19 And he took bread, gave thanks and broke it, and gave it to them, saying, “This is my body given for you; do this in remembrance of me.”

5 Luk 22.15-21 20 Likeså tok han begeret etter aftensmåltidet og sa: Dette begeret er den nye pakt i mitt blod, som utgytes for dere. 21 Men se, hans hånd som forråder meg, er med meg over bordet. 20 In the same way, after the supper he took the cup, saying, “This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you. 21 But the hand of him who is going to betray me is with mine on the table.

6 1Kor 11.23-29 23 For jeg har mottatt fra Herren det som jeg også har overgitt til dere, at Herren Jesus den natten da han ble forrådt, tok et brød, 24 takket, brøt det og sa: Dette er mitt legeme, som er for dere. Gjør dette til minne om meg! 23 For I received from the Lord what I also passed on to you: The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, 24 and when he had given thanks, he broke it and said, “This is my body, which is for you; do this in remembrance of me.”

7 1Kor 11.23-29 25 Likeså tok han også begeret etter aftensmåltidet og sa: Dette begeret er den nye pakt i mitt blod. Gjør dette, så ofte som dere drikker av det, til minne om meg! 25 In the same way, after supper he took the cup, saying, “This cup is the new covenant in my blood; do this, whenever you drink it, in remembrance of me.”

8 1Kor 11.23-29 26 For så ofte som dere eter dette brødet og drikker av dette begeret, forkynner dere Herrens død, inntil han kommer. 26 For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord’s death until he comes.

9 1Kor 11.23-29 27 Derfor, den som eter brødet eller drikker av Herrens beger på uverdig vis, blir skyldig i Herrens legeme og blod. 28 La hvert menneske prøve seg selv, og så ete av brødet og drikke av begeret. 27 So then, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. 28 Everyone ought to examine themselves before they eat of the bread and drink from the cup

10 1Kor 11.23-29 29 For den som eter og drikker, han eter og drikker seg selv til dom dersom han ikke akter på Herrens legeme. 29 For those who eat and drink without discerning the body of Christ eat and drink judgment on themselves.

11 Ulike syn Nådemiddel

12 Ulike syn Nådemiddel

13 Ulike syn Nådemiddel

14 Bibelen ressurs Nådemiddel FremtidFortid Nåtid

15 Spørsmål rundt... Er alle velkommen ved nattverdbordet? – Hva sir Bibelen? Hvem kan dele ut nattverden? – Hva sir Bibelen?

16 Er nattverden for alle? Det er for Guds folk, altså syndere som har behov for Jesus! For barn Ikke for den som lever i uoppgjort synd.

17 Menighedstugtens former Passiv menighedstugt - tugt ved ordet. Brodertugten – samtalen og formaningen mand og mand imellem. Aktiv menighedstugt – samtalen med menighedens ledere & en mulig efterfølgende handling.

18 Jesu virkelighet.. – Luk 22.15 1 Det var før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet da han skulle gå bort fra denne verden til Faderen. Og som han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket han dem til det siste. 2 De holdt da måltid… 1 It was just before the Passover Festival. Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. 2 The evening meal was in progress…

19 Nådemiddel FremtidFortid Nåtid

20 Fortiden Til minne om meg – 1Kor 11 Jesus Påsken i GT Deg

21 Nåtid ER Har jeg behov….? Fellesskap og fornyelse Ofte

22 Fremtid Til han kommer – 1Kor. 11. … drikker den ny med dere i min Fars rike - Matt 26.29

23 Nådemiddel FremtidFortid Nåtid

24 Gi talen en farge – velg en av disse fem fargene: Hva ble viktigst for deg i dag – fortiden, nåtiden eller fremtiden?


Laste ned ppt "Nattverd – del 2. Luk 22.15-21 15 Han sa til dem: Jeg har lengtet inderlig etter å ete dette påskemåltidet sammen med dere før jeg lider. 16 For jeg sier."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google