Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Å tjene skaperen eller skapelsen  Givertjeneste handler om penger ”Gi, så skal det bli gitt dere! Et godt mål, stappet, ristet og overfylt, skal bli.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Å tjene skaperen eller skapelsen  Givertjeneste handler om penger ”Gi, så skal det bli gitt dere! Et godt mål, stappet, ristet og overfylt, skal bli."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Å tjene skaperen eller skapelsen  Givertjeneste handler om penger ”Gi, så skal det bli gitt dere! Et godt mål, stappet, ristet og overfylt, skal bli gitt dere i fanget! For med det samme mål som dere har målt med, skal det måles igjen til dere.” Luk 6:38 Din og min innstilling Viljen til å lære Bestemme seg for å praktisere

2 2 Å tjene skaperen eller skapelsen  Givertjeneste handler om innstilling ”Ja, gudsfrykt med nøysomhet er en stor vinning! For vi hadde ikke noe med oss inn i verden, og det er klart at vi heller ikke kan ta noe med oss herfra. Har vi mat og klær, skal vi la oss nøye med det. 1Tim 6:6-10 www.globalrichlist.com

3 3 Å tjene skaperen eller skapelsen  Givertjeneste handler om innstilling

4 4 Å tjene skaperen eller skapelsen  Givertjeneste handler om innstilling ”Jeg har lov til alt – men ikke alt gagner. Jeg har lov til alt – men jeg skal ikke la noe få makt over meg!” 1Kor 6:12

5 5 Å tjene skaperen eller skapelsen  Givertjeneste handler om å lære …..eller om du vil lære ”For vi minnes de ord Herren Jesus selv sa: Det er saligere å gi enn å ta imot.” Apg 20:35 Rollemodeller ”Jeg vet hva det vil si å leve i trange kår, jeg vet også hva det vil si å ha overflod. I alt og i alle ting er jeg innviet – både å være mett og å sulte, både å ha overflod og lide nød. Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.” Fil 4:12-13

6 6 Å tjene skaperen eller skapelsen  Givertjeneste handler om å lære ”Her er en liten gutt som har fem byggbrød og to småfisker. Men hva er det til så mange? Jesus sa: La folket sette seg ned! Det var mye gress på stedet, og mennene satte seg da ned. Tallet på dem var omkring fem tusen. Jesus tok brødene og takket, og han delte ut til dem som satt der. Likeså delte han ut av småfiskene, så mye de ville ha.” Joh 6:9-11

7 7 Å tjene skaperen eller skapelsen  Givertjeneste handler om en bestemmelse ”Enhver må gi slik som han setter seg fore i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver.” 2Kor 9:7 ”Hver enkelt må selv finne ut hvor mye han skal gi” (ELB)

8 8 Å tjene skaperen eller skapelsen  Givertjeneste handler om en bestemmelse ”Bær hele tienden inn i forrådshuset, så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren, hærskarenes Gud, om jeg ikke vil åpne himmelens luker for dere og øse ut velsignelser over dere i rikelig mål!” Mal.3;10 Å gi er å åpne for Guds velsignelse ”Men dette sier jeg: Den som sår sparsomt, skal også høste sparsomt, og den som sår rikelig, skal høste med rik velsignelse” 2Kor 9:6

9 9 Å tjene skaperen eller skapelsen  Hvem tjener du, skaperen eller skapelsen? Din og min innstilling Viljen til å lære Bestemme seg for å praktisere

10 10 Å tjene skaperen eller skapelsen  Hvem tjener du, skaperen eller skapelsen? ”Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tærer, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men samle dere skatter i himmelen, der verken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være.” Matt 6:19-21


Laste ned ppt "1 Å tjene skaperen eller skapelsen  Givertjeneste handler om penger ”Gi, så skal det bli gitt dere! Et godt mål, stappet, ristet og overfylt, skal bli."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google