Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til foreldremøte. God skolestart  Gausel skole starter alltid skoleåret med ekstra stor tetthet av voksne i friminuttene.  Myk overgang fra.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til foreldremøte. God skolestart  Gausel skole starter alltid skoleåret med ekstra stor tetthet av voksne i friminuttene.  Myk overgang fra."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til foreldremøte

2 God skolestart  Gausel skole starter alltid skoleåret med ekstra stor tetthet av voksne i friminuttene.  Myk overgang fra ferien  Vekt på det sosiale  Lek og turer i timene  Vi har jobbet med «meg selv» i porteføljen  Flott klasse som inkludere hverandre!

3 Bilder fra felles tur til Knudamyra

4

5

6

7

8

9

10

11 Klasse 2 rød  En flott klasse med god samhold!  Vi har opplevd flere ekstra kjekke ting denne våren som jeg tror er med på å styrke samholdet i klassen;  Pokalen vi vant i 17. mai toget  Vinnerklasse av «Årets bok»  Vel gjennomført storsamling  Elevene er stolte av seg selv og hverandre!

12 Lærere  Kontaktlærer: Rita Norsk, engelsk, naturfag, uteskole, musikk, gym, kunst og håndverk, (styrk i 2,5 matte timer og krle timen om ikke jeg må være vikar andre steder)  Matematikk: Anbjørg  Krle, samfunnsfag: Ann Kristin  Assistenter: Maria og Fang

13 Matematikk  - alle må legge bind på boka  - vi repeterer 3-10 venner VIKTIG at elevene kan disse på rams  - tekstoppgaver tegn oppgaven, og sett opp regnestykket  - regne addisjon og subtraksjon i tallområdet 0-50 frem mot jul

14 Norsk  Vi kommer til å ha skrivelekse hver uke i Elle Melle. Arbeidsboken må være med i sekken hver fredag.  Vi kommer til å ha repetert leselekse i Zeppelin hver dag. Teksten skal leses 3 ganger for å øve på leseflyt. Boken skal alltid være i sekken da vi går igjennom ny og gammel leselekse så å si hver dag på skolen.

15  Vi begynner med småbok i neste uke. Jeg begynner med relativt enkle bøker for alle.  Alle får småbok tilpasset nivået sitt, gi gjerne tilbakemeldinger på mail om dere ønsker vanskeligere eller lettere bøker, men husk, vi starter med litt lette bøker for at elevene skal oppleve god mestring og at leksene ikke skal ta så lang tid.  Småbøkene må være med i sekken hver fredag, vi bytter da bok.

16 Ukeplan  Mandag: Gjennomgang av nye lekser Ukens tema, hentet fra årsplanen  Tirsdag: Leseforståelse  Onsdag: Ukens tema, hentet fra årsplanen  Fredag: Stasjoner Lesestund på biblioteket (ved storsamling går biblioteket ut og vi tar stasjoner i de to siste timene)

17 Stasjoner  Lærerstasjon, småboken (alle på samme gruppe har samme bok)  Logg – jeg samler inn og skriver kommentarer (hvordan var det å begynne på skolen etc)  Data (Nettsider, gjerne knyttet til uken tema)  Oppgave (skriveoppgaver, gjerne knyttet til ukens tema)  Spill eller puslespill (rimelotto, abc-spillet, tekst og bilde puslespill)

18 Diktat og stavskrift  Planen vår er at vi venter med dette til etter jul.

19  http://www.minskole.no/gausel/seksjon/797 http://www.minskole.no/gausel/seksjon/797 Lekseplanen ligger på nettet, den blir ikke delt ut da Gausel skole er en «papirløs skole» Årsplanen ligger også ute på hjemmesiden Ukeplan – vi ønsker å bruke ukeplanen som egenvurdering også dette året. - Tilbakemeldinger? - Dere må da selv skrive ut ukeplanen og levere den fredag.

20 Engelsk  Muntlig fokus  Det blir de samme temaene som vi hadde i første klasse, nå utvidere vi dem bare.  Temaene i høst er My family, numbers, colours, the weather, fruit and berries, the body, clothes og Christmas  Jobber mye på smartboarden  http://podium.gyldendal.no/explore/laerer/o verom-explore-2/overom-explore-2/meet-my- family/bobler/she-likes http://podium.gyldendal.no/explore/laerer/o verom-explore-2/overom-explore-2/meet-my- family/bobler/she-likes

21 Uteskole  Vi har i år uteskole siste time tirsdag  Felles for hele 2. trinnet  Kommer til å bruke Knudamyra mye

22 Naturfag  En time i uken  Tema før jul er planter, sopp, dyr, småkryp, skog, fjell, vann  Har lagt opp til å bruke 2 uker på hvert tema, der en time er inne og en time er ute.  Ved temaet vann skal vi eksperimentere og lære om vannets egenskaper.

23 Kunst og håndverk  Vi har 1 time i uken  Legger opp til aktiviteter hvor elevene ikke trenger alt for mye hjelp.  Fingerhekle, sy, tegne, male…

24 Musikk  En time i uken  På årsplanen står alle opplegg fra DKS (den kulturelle skolesekk) Rikskonsertene og storsamlinger.  Jeg bytter musikktimen med norsk de ukene vi har besøk, sangsamling etc (siste time torsdag)  Tema blir sang, dans, lytte (både til instrument og ulike typer musikk) rytmer og lage musikk.

25 Gym  En time inne i gymsalen, men uteskolen er i grunnen også gym.  Kommer til å ha ulike barneleker, stasjoner, hinderløype og ha en liten introduksjon til de forskjellige typer ballspill som fotball, basket, håndball, landhockey, kanonball m.m  Lurt at alle har gymsko, er ikke så lett å spille fotball barbeint, og vondt å bli tråkket på.  Ønsker dere at jeg samler dem inn?

26 Uke 36: Aksjonsuke mot mobbing  Voksne gjør en forskjell  Alle klasser på skolen skal ta sosiogram -Hvem vil du helst arbeide med i timene? -Hvem vil du helst være med i friminuttene? Elevene skal skrive 3 navn på vært av punktene.

27 Sykdom  Dere kan gjerne fortsatt ringe inn til administrasjonen ved sykdom, da får jeg beskjed om at elevene er syke.  Vi ringer ikke lenger hjem om dere ikke gir beskjed  Alle må levere melding om sykdom når elevene er tilbake på skolen.  Dersom vi ikke har hørt noe fra dere og en elev er borte mer enn 3 dager tar vi kontakt.

28 Å komme for sent  Dersom en elev har kommet for sent til timen 3 ganger ringer vi hjem.  Vi stiller opp ute, går i garderoben, stiller opp utenfor klasserommet og går så inn i klasserommet. Kommer du etter at vi andre har gått inn i klasserommet definerer jeg det som at du har kommet for sent. Dette vet elevene.  Elevene er svært flinke i år!

29 Trivselsledere  Vi starter med nye trivselsledere mandag 7. september  Kick off hvor hele skolen danser trivselsdans nr 12  Trivselsledere velges i alle klasser fra 4. klasse, nytt valg hvert halvår.

30  Spørsmål?????

31  Foreldrekontaktene har ordet


Laste ned ppt "Velkommen til foreldremøte. God skolestart  Gausel skole starter alltid skoleåret med ekstra stor tetthet av voksne i friminuttene.  Myk overgang fra."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google