Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Førskolelærerutdanning tverrfaglig og temabasert modell KRL  RLE 5 stp Fagansvarlig / faglærer: Anne-Ruth Jangaard F1A og F1B 06.10.2008 Buddhisme,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Førskolelærerutdanning tverrfaglig og temabasert modell KRL  RLE 5 stp Fagansvarlig / faglærer: Anne-Ruth Jangaard F1A og F1B 06.10.2008 Buddhisme,"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Førskolelærerutdanning tverrfaglig og temabasert modell KRL  RLE 5 stp Fagansvarlig / faglærer: Anne-Ruth Jangaard F1A og F1B 06.10.2008 Buddhisme, humanetikk, ekskursjon

2 2 Dagens forelesning Ekskursjonen Buddhisme Case-oppgave (pause i tilknytning til denne – disponer tida) Humanetikk Om neste forelesning

3 3 Ekskursjonen Buddhisme http://watbuddhamidnattsol.wordpress.com/ http://watbuddhamidnattsol.wordpress.com/ Islam www.islam.no www.islam.no Den norsk kirke http://home.no.net/kirken/kirken.html www.kirken.no http://home.no.net/kirken/kirken.html www.kirken.no

4 4 Buddhisme Bakgrunn – historisk (ev. retninger) Religiøs lære og praksis Høytider http://www.youtube.com/watch?v=pkx_N0 BHp-U (Klipp om norsk buddhist i Kristiansand)http://www.youtube.com/watch?v=pkx_N0 BHp-U

5 5 Den østlige religionsfamilien Variert gudsforståelse Tro på gjenfødelse Troen på at tiden går i sirkel (syklisk historieforståelse)

6 6 Tilflukten i de tre juvelene Jeg tar min tilflukt til Buddha Jeg tar min tilflukt til dharma Jeg tar min tilflukt til sangha

7 7 Siddharta Gautama Mirakuløs fødsel Beskyttet oppvekst De fire tegnene – alt er lidelse Hvordan finne veien ut av lidelse? Oppvåkningen: → blir en buddha Forkynnervirksomhet: → setter lærens hjul i gang

8 8 Ingen åpenbaringsreligion Erkjennelsen går fra det immanente til det transcendente: Gjennom meditasjon kan mennesket skue inn i det immanente.

9 9 Buddhas ideal Lykke Harmoni Fravær av alt vondt

10 10 Dharma - læren Samsara – gjenfødelse Karma – handlingenes lov Nirvana – frelsestilstand der man er befridd fra samsara Mennesket eksiterer ikke som sjel: Det som blir gjenfødt, er en opphopning av karma (filosofisk vanskelig, ikke folkelig)

11 11 Livshjulet Hane, grisen og slangen i midten; driver hjulet rundt: uvitenheten, grådigheten og hatet

12 12 Karma

13 13 Nirvana

14 14

15 15 De fire edle sannhetene DiagnoseLidelse og utilfredshet ÅrsakBegjær, nytelseslyst, uvitenhet Hvordan fjerne årsakenSlokke begjæret Midler for å fjerne årsaken Den åttedelte veien

16 16 Den åttedelte veien Visdom 1. Rett erkjennelse 2. Rett intensjon Etikk 3. Rett tale 4. Rett handling 5. Rett yrke Meditasjon 6. Rett anstrengelse 7. Rett oppmerksomhet 8. Rett konsentrasjon

17 17 Den åttedelte veien De åtte leddene påvirker hverandre – et hjul med åtte eiker – den gylne middelvei

18 18 De fem levereglene Ikke drepe eller skade noe levende vesen Ikke stjele Ikke tilegne seg urette seksuell sansenytelser Ikke lyve Ikke beruse seg med noe rusmiddel

19 19 Religiøs praksis – alter hjemme Høytider - Vesak – Buddhas fødsel fullmånedag i mai - Vulan – minnedagen for de døde (aug.-sept.)

20 20 Ulike retninger Theravada Mahayana Vajrayana

21 21 Case-oppgave Reservasjonsrett for personalet? Tillegg: Forberede spørsmål til ekskursjonen.

22 22 Humanetikk http://www.human.no/ HEF stiftet 1956 Seremonier Religionspolitisk Menneskerettighetene

23 23 Historie Sokrates - argumentasjon - dialog Protagoras - ”mennesket er alle tings målestokk” Lucrets - religionskritikk

24 24 Renessansen (1500-tallet) Innenfor den katolske kirkens rammer: Idealer fra gresk filosofi og kultur Kristent menneskebilde Positivt menneskesyn: - selvrealisering - Menneskelig livsutfoldelse Reaksjon mot kirkelig dominans → skille mellom det religiøse og verdslige

25 25 Opplysningstida (1700-tallet) Voltaire – opplysningsfilosof - kritikk mot kirke og presteskap - for full trosfrihet - deisme: en tilbaketrukket skapergud

26 26 Charles Darwin (1809-1882) - Artenes opprinnelse → utfordret skapertroen Karl Marx (1818-1883) - religion – en trøst i uverdige forhold - politisk ideologi - verdslig livssyn 1800-tallet

27 27 1900-tallet Sigmund Freud (1856-1939) - religion som kollektiv tvangsnevrose Jean-Paul Sartre (1905-1980) - ateisme og fri vilje → mennesket er fullstendig fritt og fullstendig ansvarlig Andrei Sakharov (1921-1989) - ikke-religiøst livssyn - mot sovjetisk marxisme

28 28 Virkelighetsoppfatning Eidhamar s. 41

29 29 Virkelighetsoppfatning Agnostisisme - ikke-kunnskap Ateisme - ikke gud Praktisk ateisme

30 30 Menneskesyn Naturalistisk perspektiv: mennesket er en del av naturen Humanistisk perspektiv: mennesket står over naturen - evne til selvrefleksjon - evne til vitenskaplig tenkning - menneskets egenverd og likeverd som aksiomatiske sannheter

31 31 ”Din tanke er fri” – men har mennesket fri vilje? Determinisme (naturalistisk) Fri vilje (humanistisk) – Lamont: - arv - miljø - tilfeldigheter - fri vilje Jf. S. 47 hos Eidhamar Humanismen: Grunnleggende positivt menneskesyn

32 32 Etikk Verdslig og rasjonelt begrunnet – uten at guddommelig åpenbaring legges til grunn: begrunnes ut fra immanensen Skepsis til autoritær begrunnelse Alle etiske normer er relative og subjektive

33 33 Etikk Kritisk analyse av standpunkter: - konsekvenser - situasjon Normer grunnlagt på indre autoritet: Fornuft Samvittighet

34 34 Etikk To overordnede allmenngyldige, universelle prinsipper: Menneskeverdet Gjensidighetsprinsippet

35 35 FNs erklæring om menneskerettighetene av 1948 Grunnleggende, allmenngyldige prinsipper - må konkretiseres og utformes, tilpasses nye tider og erkjennelser

36 36 Neste forelesning Mandag 20.10. 12.15-15.15, M142 Relatert til den individuelle oppgaven

37 37 Hentet Barn har en egen måte å bruke språket på. I barnehagen der sønnen min går, blir de for eksempel "henta". Sunniva, du er henta! roper de, når for eksempel Sunniva blir hentet, og Sunniva slipper det hun har i hendene løper hvinende nedover skråningen rett i armene på den som står ved porten og er kommet for å hente. Når også jeg en gang får øye på at noen står i porten og skal hente meg da håper jeg at det vil skje nøyaktig slik. Johann Grip Fra Enkle dikt, Cappelen Damm 2003 Diktet "Hentet" ble kåret til Årets dikt av P2 lytterne.

38 38 Faget KRL i det tverrfaglige Fra ”Studiets mål”, 1. semester: Studenten skal ved semesterets slutt ha kunnskaper om barnehagens verdigrunnlag og oppgaver ha kunnskap om hovedtrekk i noen aktuelle religioner og livssyn med vekt på høytider ha innsikt i utfordringer det religiøse og kulturelle mangfoldet representere for barnehagen og førskolelæreren

39 39 Kilder Eidhamar, Levi Geir (2002): Små mennesker – stort mangfold. Religioner og livssyn i barnehagen. Høyskoleforlaget. Sødal, Helje Kringlebotn (2006): Kristen tro og tradisjon i barnehagen. Høyskoleforlaget Afdal, Geir m.fl. (1997): Tro, livstolkning og tradisjon. Innføring i kontekstuell religionsdidaktikk. Tano Aschehoug. Holhjem, Bodil Hov og Jangaard, Anne-Ruth (2000): - Hai er buddhist - Unnveig er humanetiker - Ressursbok (Bøker i serien På samme jord – en bokserie om religioner og livssyn for barn.) Læremiddelforlaget – Skagerrak Forlag. Jacobsen, Knut A. og Notto R. Thelle (1999): Hinduismen og buddhismen. Høyskoleforlaget. Heiene, Gunnar m.fl. (2008): Tro og tanke. Religion og etikk for den videregående skolen. Aschehoug.


Laste ned ppt "1 Førskolelærerutdanning tverrfaglig og temabasert modell KRL  RLE 5 stp Fagansvarlig / faglærer: Anne-Ruth Jangaard F1A og F1B 06.10.2008 Buddhisme,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google