Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Undring Tro Viten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Undring Tro Viten."— Utskrift av presentasjonen:

1

2

3

4 Undring Tro Viten

5 Mennesket har til alle tider undret seg:
Søkt etter forklaring på jordas og livets opprinnelse og meningen med livet. Laget seremonier og ritualer for å beskytte seg mot naturkreftene og sikre fruktbarhet. eks: de fire livsritene ofring Påvirke naturen med magi og vitenskapelige oppfinnelser

6 Tro I religionene har mennesket funnet forklaring på mange av sine spørsmål ved å tro på en kraft / gud(er) som styrer sitt skaperverk, jorda og menneskene. Synet på menneskene og livet på jorda bestemmes av troen

7 Viten Vitenskap må kunne forklares, bevises eller begrunnes godt.
Vitenskapelige teorier forandrer seg hele tiden etter hvert som vi får mer viten.

8 I gjennom mange hundre år hadde den mektige katolske kirken i Europa svaret på jordas og menneskenes opprinnelse og vår rolle i skaperverket. Ofte var personer innenfor kirken vitenskapsmenn eks: Copernikus Kirken har både støttet og kommet i konflikt med vitenskapen. Den moderne vitenskapen er skilt fra kristendommen.

9 1500-tallet Store oppdagelsesreiser + Nye oppfinnelser = vitenskapsmennene fikk bedre resultater Kirken hadde stor makt over folks meninger, og enkelte vitenskapsmenn ble tvunget til å fornekte sitt nye vitenskapelige syn på verden, og ble fengslet for det.

10 Vitenskapelig forskning og religioner på kollisjonskurs
Utviklingen av livet på jorda: Den sterkeste rett (evolusjonsteorien Charles Darwin) «Genetisk styrke» Mennesket i «slekt» med apene: Reduserte mennesket fra å være en unik skapning til å bli et produkt av den sammen utviklingsprosessen som alle andre levende vesener.

11 Verdensbildet Geosentrisk:
Det gamle verdensbildet som setter jorden og mennesket i sentrum. Heliosentrisk: Kopernikus (1507) Galileo Galilei (1597)

12 Vitenskapen har gitt oss mange nye muligheter (fra 1800-tallet):
Medisin Transport Media (data, telefon, tv etc…)

13 4 ulike syn på forholdet mellom religion og vitenskap:
Tro på vitenskapen – nei til all religion Tro på religionens sannheter – konflikt med deler av vitenskapen Religion og vitenskap handler om forskjellige ting Enhet og sammenheng mellom vitenskap og religiøs visdom

14 1)Tro på vitenskapen – nei til all religion
Det eneste som eksisterer er det vi kan oppfatte gjennom sansene våre og undersøke vitenskapelig. Religioner som gjør krav på å være sanne kan ikke tas på alvor. Religion kan være farlig: står i veien for en riktig forståelse. Gud beskriver noe som ikke er virkelig siden det ikke kan bevises (nirvana, liv etter døden)

15 2) Tro på religionens sannheter – konflikt med deler av vitenskapen.
Mener at de hellige skriftene gir svar på alle områder, nøyaktig slik det står i teksten. (ufeilbarlige) Godtar bare de vitenskapelige forklaringene som harmonerer med teksten. Godtar ikke Darwins utviklingslære

16 3) Religion og vitenskap handler om forskjellige ting
Mulig å forene Fysikken og biologien tar opp spørsmål om hvordan universet og livet utvikler seg Mange viktige spørsmål som vitenskapen ikke kan besvare og som dekker behov som vitenskapen ikke dekker: Meningen med livet Hvordan vi bør leve Liv etter døden? Guddommelig makt?

17 Immanuel Kant (1724 – 1804) Vitenskapen: fysiske verden
Rettsvesen: rett og galt Kunst: hva som er vakkert Religion: Meningen med livet (sannhet, kjærlighet, lidelse) Fundamentalister: godtar ikke dette skillet, mener at alt dette skal følge de retningslinjene religionen gir

18 4) Enhet og sammenheng mellom vitenskap og religiøs visdom
Religion og vitenskap henger sammen, og splittelsen kan overvinnes. Buddhismen, hinduismen og kinesisk taoismen inneholder ideer som stemmer overens med vitenskapen. Astrologi? Alternativbevegelser


Laste ned ppt "Undring Tro Viten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google