Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ISLAM Foto: Crystalina. ISLAM  Islam er en av verdens største religioner. Man regner med at islam har om lag 1,3 milliarder tilhengere verden over.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ISLAM Foto: Crystalina. ISLAM  Islam er en av verdens største religioner. Man regner med at islam har om lag 1,3 milliarder tilhengere verden over."— Utskrift av presentasjonen:

1 ISLAM Foto: Crystalina

2 ISLAM  Islam er en av verdens største religioner. Man regner med at islam har om lag 1,3 milliarder tilhengere verden over.

3 ISLAM Islam = navnet på religionen Islam betyr: fred, underkastelse og lydighet. Muslim = kalles en som tror på religionen Islam Allah har gitt menneskene mulighet til selv å velge om de vil tro på – og leve etter Hans lover.

4 GUD  I islam er Guds navn Allah.  100 navn på Allah, 99 er kjente 100 navn på Allah  I følge islam er Allah skaperen av alt som finnes.  Trosbekjennelsen: ««Det finnes ingen Gud unntatt Allah, og Muhammed er Hans profet».

5 PROFETEN MUHAMMED  Islam baserer seg på profeten Muhammeds lære.  Muhammed fikk den første åpenbaringen fra Allah i år 610  I følge islam var Muhammed Allahs sendebud.  Gjennom Muhammed har Allah fortalt menneskene hvordan de skal leve. Innenfor Islam tror man at mange av personene i Bibelen var profeter som har blitt misforstått og feiltolket av andre religioner.

6  Er muslimenes hellige bok.  Guds ord slik de ble åpenbart til Muhammed. Gitt som rim og rytme Skrevet ned 24 år etter Muhammeds død Nøyaktig kopi finnes hos Gud i himmelen Omtrent like mye tekst som NT Skriften er skrevet med kalligrafi. Sidene er ofte pyntet med mønstre og motiver. KORANEN:

7 KORANEN 114 surer (kapitler) – Surene er oppdelt i vers – To hovedgrupper surer Åpenbaringer fra Mekka Åpenbaringer fra Medina

8 HVORDAN BEHANDLE KORANEN? Ligger på den øverste hylla Ligge beskyttet av et mykt stoff Aldri legges rett ned på bakken Ansikt, hender og føtter skal vaskes før man tar i Koranen Alle tanker rettet mot Allah

9 DE FEM SØYLENE  Islams fem søyler er en viktig del av Koranen. De fem søylene gir retningslinjer innenfor områder som trosbekjennelse, bønn, faste, pilegrimsreise og veldedighet. Foto: Mohd Elfie Nieshaem Juferi

10 TROSBE- KJENNELSEN BØNNENVELFERDS- SKATT FASTEN PILEGRIMS- FERD

11 SØYLE 1: TROSBEKJENNELSEN  Trosbekjennelsen er den viktigste av islams fem søyler.  Når man sier trosbekjennelsen, erklærer man at man er muslim.  Trosbekjennelsen kalles for Shahada.  Hviskes inn i øret på en nyfødt  Gjentas daglig ved bønn 1. Det er ingen gud uten Gud (Allah), og Muhammed er hans profet. Foto: Shazron

12 SØYLE 2: BØNNEN  Bønnen foregår til faste tider hver dag.  Bønnen kan foretas i moskéen, men man kan også be der hvor man måtte befinne seg.  Hver fredag er alle muslimske menn pliktet til å møte til bønn i moskéen.  Rituell vask før bønn  Kroppsbevegelser som viser at den troende underkaster seg Allah 2. Fem ganger daglig skal man vende seg mot Mekka og be.

13

14 SØYLE 3: FASTEN/ RAMADAN  Under fasten skal den troende ikke spise eller drikke.  Det gjøres unntak for syke mennesker, gravide kvinner og små barn.  Fasten avsluttes med Id 4. Faste fra soloppgang til solnedgang i måneden ramadan. Etter solnedgang er det igjen tillatt å spise og drikke. Foto: Akhlaque Haque

15 HVORFOR RAMADAN? – Ramadan er den måneden Muhammed mottok Koranen – Gud har pålagt den troende å faste – Oppleve hvordan det er å være fattig og sulten – Får bedre selvkontroll

16 SØYLE 4: VELFERDSSKATTEN  Å gi gaver til de fattige er en viktig del av islamsk tro og kultur.  Det er forventet at man en gang i året gir 2,5 prosent av det man eier. 3. Zakat: Betaling til fellesskap og de som trenger det mest. Foto: David Lisbona

17 SØYLE 5: PILEGRIMSREISE  Hvert år drar to millioner muslimer på pilegrimsferd til Mekka.  Det er en rekke ting man skal gjøre når man drar på pilegrimsferd. Det er en rekke ting man skal gjøre når man drar på pilegrimsferd.  Pilegrim = ”fremmed” eller ”utenlandsk”  Pilegrimer søker åndelig renselse og å komme nærmere Gud 5. Alle som er i stand til det skal foreta pilegrimsferden til Mekka minst en gang i livet. Alle må oppsøke Den hellige moské i Mekka.

18  Kaba er en stor, kubisk bygning med vegger av stein og tak av tre. Kaba er en stor, kubisk bygning med vegger av stein og tak av tre. Den svarte steinen

19 ISLAM Man går sju runder rundt Kabaen. På Arafatsletten ber man om tilgivelse. Man kaster stein på noe som skal forestille djevelen. Man ofrer dyr som sauer, geiter og kameler. Foto: Cheeky BandariFoto: Amalia Sanusi Foto: Muhammad Mahdi Karim Foto: Amalia Sanusi

20 MOSKÉ  Moské: «stedet man kaster seg ned».  Møtes til i bønn og andre religiøse aktiviteter i moskéen. Ledes av imam (religiøs leder).  Mennenes møtested, kvinner er velkomne  Når man går inn i en moské, må man ta av seg skoene og vaske seg.  Bønnerommet er det viktigste rommet.  Myke tepper å sitte på.  Utsmykket med kalligrafi og ornamenter (ingen gudebilder) Utsmykket med kalligrafi og ornamenter (ingen gudebilder) Fra høye tårn (minareter) kaller man inn til bønn fem ganger daglig. Foto: Oliver

21 ARKITEKTUR, KUNST OG MUSIKK  Kunst brukes til å vise at Gud er stor og allmektig  Vakre utsmykkinger  Kalligrafi og ornamenter  Arabisk er Guds språk, lyden av arabisk er viktig  Bønnerop Bønnerop

22 Ornamenter

23 Kalligrafi

24

25

26

27 ISLAM  Koranen sier at mann og kvinne har samme menneskeverd.  Mannen er familiens forsørger og overhode.  Kvinnen har sine forpliktelser i hjemmet. Islam aksepterer skillsmisse. Det har tradisjonelt sett vært lettere for menn å få skillsmisse enn for kvinner. Foto: Beth Rankin

28 MUSLIMER I EUROPA:  Ca 20 mill  Flest i Frankrike, Tyskland og Storbritannia  Største ikke-kristen religionen i Europa  Begynte å komme til Norge på slutten av 1960- tallet (arbeidsinnvandring)  Arbeidsinnvandrerne fikk familiene sine hit  Flyktninger  Norge 2012:  180 000 med muslimsk bakgrunn  141 000 medlemmer av trossamfunn

29 INGEN ENSARTET GRUPPE:  Forskjellig språk og ulik kultur  En del er sekulariserte (ikke-religiøse)  Ikke alle er religiøst aktive  Kan være uenige om hvordan koranen og hadith skal tolkes.  Noen vil tilpasse seg vestlig kultur så godt det lar seg gjøre

30  Andre ønsker at islamske lover skal gjelde her  Ungdom har ofte et annet syn enn foreldre og besteforeldre  Moskeen blir ofte en forbindelse til hjemlandet  Moskeene er ofte knyttet til et bestemt land

31  Del på gruppa hvilke utfordringer muslimer som kommer til Europa kan møte på. Del i denne rekkefølgen: 1, 2, 3 og 4 Skriv ned utfordringene du selv ikke har.

32 UTFORDRINGER: 8A2  Vanskelig å forstå hverandre  Blir ofte fremstilt negativt i media  Hijab kan være en utfordring  Mat  Kan bli vanskelig å få jobb  Vanskelig å holde på tradisjoner  Blir fremstilt som en gruppe

33  Språk og venner  Religiøse regler, f.eks bønn  Alle blir skjært under en kam  Kan føle at det er vanskelig å bli godkjent av omverden.  Kan bli sett på som en trussel

34 UTFORDRINGER 8A1  Det negative bildet media gir Islam  Debatten om tildekking  Ha kroppsøving sammen  Halal mat  Tid og rom til å be  Rasisme og fordommer  Skjærer alle over en kam  Lever i mindretall  Ivareta religionen sin

35 UTFORDRINGER:  Blir fremstilt som «fiende» i media  Muslimske fundamentalister gjør livet vanskelig for mange muslimer  Føler at de må forsvare sin religion  Debatten om tildekking  Mat og drikke

36 HADITH LITTERATUREN

37 ISLAM  Mange muslimske kvinner bærer hijab.  Tradisjonen er flere tusen år gammel.  Mange kastet sløret på 1900-tallet. På 1970-tallet oppstod det nye sløret som en følge av motstand mot økt materialisme og press på kvinnekroppen. Foto: Annuarsalleh

38 ISLAM  Ting som er forbudt kalles harām. (svinekjøtt og blodmat, rovdyr, feil slakting)  Ting som er tillatt kalles halal. (riktig slakting) Ting som er tillatt kalles halal. (riktig slakting) For at en muslim skal spise kjøtt, må det være halal. Foto: James Emery


Laste ned ppt "ISLAM Foto: Crystalina. ISLAM  Islam er en av verdens største religioner. Man regner med at islam har om lag 1,3 milliarder tilhengere verden over."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google