Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Islam Foto: Crystalina.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Islam Foto: Crystalina."— Utskrift av presentasjonen:

1 Islam Foto: Crystalina

2 Islam Islam er en av verdens største religioner.
Islam er en av verdens store religioner. Til sammen regner man med at religionen har om lag 1,3 milliarder tilhengere på verdensbasis, noe som gjør at det kun er kristendommen som er større regnet etter antall mennesker. Islam har sitt utspring på Den arabiske halvøy, og religionen har fremdeles stor innflytelse i mange av landene i Midtøsten. I tillegg lever det mange muslimer i Pakistan, India, Bangladesh, Indonesia, samt i flere andre asiatiske – og afrikanske land. Islam er selvsagt også utbredt i den vestlige verden. I Vest-Europa lever det for eksempel om lag 25 millioner muslimer. I Norge er islam den religionen som etter kristendommen har flest tilhengere. Man regner med at mellom og mennesker her i landet har muslimsk bakgrunn. Av disse er ca medlem av muslimske trossamfunn. I islam finnes det to hovedretninger. Disse er shia-islam og sunni-islam. Mellom 85 og 90 prosent av muslimene hører til sunni-islam, mens om lag 10 til 15 prosent er en del av shia-islam. Kartet viser prosentandel muslimer i verdens land. Jo mørkere grønnfargen er, jo større andel av befolkningen bekjenner seg til islam. Man regner med at islam har om lag 1,3 milliarder tilhengere verden over.

3 Islam 99 navn på Allah= Islam = navnet på religionen
Muslim = kalles en som tror på religionen Islam I islam er Guds navn Allah. 99 navn på Allah= Den barmhjertige Den hellige Han som tilgir I følge islam er Allah skaperen av alt som finnes. Allah har gitt menneskene mulighet til selv å velge om de vil tro på – og leve etter Hans lover. På arabisk og innenfor religionen islam er Guds navn Allah. Allah har eksistert til enhver tid. Han er ikke født, og Allah har verken foreldre, søsken eller barn. I følge Islam er det umulig å se Allah. Imidlertid kan menneskene se det Allah har skapt, og gjennom dette kan man oppleve Allahs storhet. Alt som finnes omkring oss er skapt av Allah - fra den minste ting til hele universet. I følge Islam forstår man Allahs allmektighet gjennom det han har skapt. Også menneskene er skapt av Allah. Som både jødedom og kristendom tror man innenfor islam at de første menneskene var Adam og Eva. Menneskene ble skapt for å ta vare på jorden, men i motsetning til alt det andre Allah hadde skapt, fikk menneskene en fri vilje. Dette innebar at hvert enkelt menneske selv kunne bestemme hva han eller hun ville gjøre. I følge islam er et menneske som velger å tro og leve etter Allahs lover, en muslim. Alle mennesker kan bli muslimer, det er valg som hver enkelt må ta. Illustrasjon: Allah skrevet med arabisk skrift.

4 Islam Islam baserer seg på profeten Muhammeds lære.
I følge islam var Muhammed Allahs sendebud. Gjennom Muhammed har Allah fortalt menneskene hvordan de skal leve. Islam baserer seg på profeten Muhammeds lære. Muhammed levde for om lag år siden. I følge islamsk tro er ikke Muhammed islams grunnlegger, men snarere mannen som gjenreiste den opprinnelige troen. Det er nemlig slik at man innenfor islam tror på mange av de personene som det finnes å lese om i Bibelen. Man vedkjenner seg blant annet at Adam, Abraham, Noa, David, Moses og Jesus har levd, men islamsk tro mener at disse har blitt misforstått og feiltolket av andre religioner. Innenfor Islam tror man for eksempel ikke at Jesus var Guds sønn, men at han var en profet. Slik var det også med Moses og Abraham, de var sendebud fra Allah som skulle formidle lover og regler for menneskene. Det siste sendebudet var Muhammed - den nye profeten - som rettet opp i vranglæren som fantes innenfor kristendom og jødedom. Bildet viser Maria og Jesus i en persisk gjengivelse. I islam kalles de Maryam og Isa. Innenfor Islam tror man at mange av personene i Bibelen var profeter som har blitt misforstått og feiltolket av andre religioner.

5 KORANEN: Er muslimenes hellige bok.
Guds ord slik de ble åpenbart til Muhammed. Finnes bare å lese på arabisk. Gitt som rim og rytme Skrevet ned 24 år etter Muhammeds død Nøyaktig kopi finnes hos Gud i himmelen Omtrent like mye tekst som NT Koranen er muslimenes hellige bok. I Koranen står Guds ord slik de ble åpenbart til Muhammed. Man tror altså at hvert nedskrevne ord er en nøyaktig gjengivelse av det Muhammed mottok og som etter kort tid ble skrevet ned. I følge islamsk tro ble disse ordene også åpenbart til tidligere profeter som Jesus og Moses, men budskapet deres ble forvrengt av menneskene i tidligere samfunn. For at ikke også budskapet i Koranen skal bli forvrengt og ødelagt, er det slik at Koranen ikke skal oversettes til andre språk enn arabisk. Alle såkalte oversettelser blir derfor kun regnet som tolkninger av Koranen. Innen islam regnes Koranen som en fullkommen og feilfri gjengivelse av Guds ord. Den er Guds siste åpenbaring til menneskeheten, og den vil være gyldig til dommedag. Innenfor Islam er man svært opptatt av at Guds ord skal være ikledd en så vakker drakt som overhodet mulig. Skriften er derfor skrevet med kalligrafi, samt at sidene ofte kan være pyntet med ulike mønstre og motiver. Koranen er satt sammen av til sammen 114 kapitler, kalt suraer. De lengste suraene er først i Koranen, mens de korteste er sist. Unntaket er den første suraen i Koranen. Denne er svært kort. Skriften er skrevet med kalligrafi. Sidene er ofte pyntet med mønstre og motiver.

6 KORANEN 114 surer (kapitler) Surene er oppdelt i vers
To hovedgrupper surer Åpenbaringer fra Mekka Åpenbaringer fra Medina

7 Hvordan behandle koranen?
Ligger på den øverste hylla Ligge beskyttet av et mykt stoff Aldri legges rett ned på bakken Ansikt, hender og føtter skal vaskes før man tar i Koranen Alle tanker rettet mot Allah

8 Islam Islams fem søyler er en viktig del av Koranen.
Muhammed overlot altså til sine tilhengere en muntlig arv av sine åpenbaringer om hvordan menneskene skulle leve. Disse skulle etter hvert bli samlet skriftlig i Koranen. Sentralt står Islams fem søyler. Disse gir retningslinjer innenfor områder som trosbekjennelse, bønn, faste, pilegrimsreise og veldedighet. 1. Det er ingen gud uten Gud (Allah), og Muhammed er hans profet. 2. Fem ganger daglig skal man vende seg mot Mekka og be. 3. Betaling til fellesskap og de som trenger det mest. 4. Faste fra soloppgang til solnedgang i måneden Ramadan. 5. Pilegrimsferden til Mekka skal alle som er i stand til det foreta minst en gang i livet. Foto: Mohd Elfie Nieshaem Juferi De fem søylene gir retningslinjer innenfor områder som trosbekjennelse, bønn, faste, pilegrimsreise og veldedighet.

9 FASTEN TROSBE-KJENNELSEN BØNNEN VELFERDS-SKATT PILEGRIMS- FERD

10 Islam Trosbekjennelsen er den viktigste av islams fem søyler.
1. Det er ingen gud uten Gud (Allah), og Muhammed er hans profet. Trosbekjennelsen er den viktigste av islams fem søyler. Når man sier trosbekjennelsen, erklærer man at man er muslim. Trosbekjennelsen kalles for Shahada. Hviskes inn i øret på en nyfødt Gjentas daglig ved bønn 1. Det er ingen gud uten Gud (Allah), og Muhammed er hans profet. Trosbekjennelsen er den viktigste av islams fem søyler. Å erklære at man er muslim skjer ved at man uttaler trosbekjennelsen som står nevnt over. Den islamske trosbekjennelsen kalles Shahada. Ordene i bekjennelsen viskes også ofte i ørene på nyfødte barn og mennesker som er i ferd med å dø. En person som tror på trosbekjennelsen, er en muslim. Ved å tro på at Allah er den eneste gud, erklærer mennesket at det ikke skal tilbe andre guder. Man tror at Allah beskytter og hjelper dersom man havner i nød, samtidig som man også tror på Guds tilstedeværelse uansett tid og sted. Man stoler på Allah i ett og alt, og man erkjenner også at Muhammeds liv og lære står som forbilde og til etterfølgelse for menneskeheten. Bildet øverst viser trosbekjennelsen skrevet på arabisk. Flere islamske land har teksten implementert i flagget. Foto: Shazron

11 Islam Bønnen foregår til faste tider hver dag.
2. Fem ganger daglig skal man vende seg mot Mekka og be. Bønnen foregår til faste tider hver dag. Bønnen kan foretas i moskéen, men man kan også be der hvor man måtte befinne seg. Hver fredag er alle muslimske menn pliktet til å møte til bønn i moskéen. Rituell vask før bønn Kroppsbevegelser som viser at den troende underkaster seg Allah 2. Fem ganger daglig skal man vende seg mot Mekka og be. Bønnen foregår til faste tider hver dag. Tidspunktene er daggry, midt på dagen, sent på ettermiddagen, etter solnedgang og om kvelden. I muslimske samfunn kan man ofte høre at det kalles inn til bønn fra minereten, et høyt tårn knyttet til moskéen. Bønnen kan foretas i moskéen, men man kan også be der hvor man måtte befinne seg. Viktig er det likevel at man vender seg mot Mekka, samt at bakken der man ber er ren. En del muslimer har med seg et teppe som de ber på, dersom de ikke befinner seg hjemme eller i moskéen. Bønneritualet består av en rekke fastsatte ord, bevegelser og stillinger. Hver fredag er alle voksne muslimske menn pliktet til å møte til bønn i moskéen. Bønnen begynner midt på dagen, og den ledes av en imam som holder en preken (på arabisk khutba). I følge islam gjør regelmessige bønner det vanskeligere for den troende å synde. Dette skyldes at den troende vet at han må bøye seg ned og underkaste seg Gud fem ganger daglig.

12 Islam Moské: «stedet man kaster seg ned».
Møtes til i bønn og andre religiøse aktiviteter i moskéen. Ledes av imam (religiøs leder). Mennenes møtested, kvinner er velkomne Når man går inn i en moské, må man ta av seg skoene og vaske seg. Bønnerommet er det viktigste rommet. Myke tepper å sitte på. Utsmykket med kalligrafi og ornamenter (ingen gudebilder) Moskéen er det stedet hvor muslimer kan møtes i bønn og i andre religiøse aktiviteter. Ordet moské betyr "stedet der man kaster seg ned”. Moskéer kan ofte variere veldig med tanke på størrelse, utseende og utsmykking. Noen er enkle i sin form, mens andre er praktbygg hvor vi finner store rom med vakre tepper, veggpynt og forseggjorte illustrasjoner fra Koranen. Likevel er det slik at selv de minste og enkleste moskéer inneholder en del faste elementer. Disse er blant annet mihrab (markerer bønneretningen) og minbar (prekestol). Når man går inn i en moské er det en del regler som gjelder. Man må ta av seg skoene, og en del steder må man også dekke til hodet. Det er også muligheter for å vaske seg før man går inn til bønnen. Videre er det også slik at det er et eget område i moskéen som er forbeholdt kvinner. En hovedregel knyttet til moskéer er at de ikke kan eies av private. En moské er derfor eid og drevet av lokale krefter. Ofte er det slik at velstående mennesker i lokalmiljøet bidrar økonomisk. Det høyeste punktet på moskéen kalles for minareten. Det er herfra man kaller inn til bønn fem ganger hver dag. Fra høye tårn (minareter) kaller man inn til bønn fem ganger daglig. Foto: Oliver

13 Islam Bilder fra Den blå moské i Istanbul, Tyrkia.
Foto: Jon Eben Field Foto: Ming-yen Hsu Foto: Urban Icon Foto: Neil Carey Bilder fra Den blå moské i Istanbul, Tyrkia. Foto: Jesus Solana Foto: Hizami Amin-Tai Foto: Serdar's digital world Foto: David Dennis

14 Islam 3. Zakat: Betaling til fellesskap og de som trenger det mest. Å gi gaver til de fattige er en viktig del av islamsk tro og kultur. Det er forventet at man en gang i året gir 2,5 prosent av det man eier. 3. Betaling til fellesskap og til de som trenger det mest. Zakat er navnet på den tredje av islams fem søyler. Direkte oversatt betyr ordet almisse eller veldedighet, men på arabisk kan det også henvise til det å vokse og bli renere. Å gi gaver til fattige er en viktig del av islamsk kultur. Selve summen man gir kan variere, men det er vanlig at zakat utgjør 2,5 prosent av en persons eiendeler, og at man betaler en gang i året. Samtidig er det også slik at man gjerne oppfordres til å gi mer dersom man har mulighet til det. Pengene som samles inn er ment til å brukes til en rekke ulike formål. - Fattige og trengende mennesker. - De som er arbeider med å samle inn og fordele pengene. - Mennesker som har konvertert til islam. - Kjøpe fri slaver og fanger. - Mennesker med gjeld de ikke klarer å håndtere. - Til mennesker som er på reise og som ikke kommer seg hjem. - Til samfunnsnyttige prosjekter, slik som skoler, bøker, sykehus med mer. Foto: David Lisbona

15 Islam Under fasten skal den troende ikke spise eller drikke.
4. Faste fra soloppgang til solnedgang i måneden ramadan. Under fasten skal den troende ikke spise eller drikke. Det gjøres unntak for syke mennesker, gravide kvinner og små barn. 4. Faste fra soloppgang til solnedgang i måneden ramadan. Bakgrunnen for fasten er knyttet til profeten Muhammed, som fikk sin første åpenbaring under måneden ramadan. Tanken er at man ved å faste selv kan oppleve hvordan det er å være fattig og sulten. På denne måten kan man kjenne solidaritet med mennesker som har lite eller ingenting. Fasten er også en viljeprøve for mennesker som slites mellom lyst og fornuft. Under fasten skal den troende ikke spise, drikke, ha seksuelt samvær, røyke eller krangle. En skal i tillegg også passe på det språket man bruker. Fastebestemmelsene gjelder imidlertid bare fra solen står opp til den går ned. Etter solnedgang kan man derfor både spise og drikke. Fastemåneden avsluttes med en fest for fastens slutt. Feiringen preges av bønn, gaver og gode måltider. Ikke alle må delta i fasten. Særlig finnes det unntak for folk som kan ha problemer med å faste, slike som syke mennesker, gravide kvinner og små barn. Foto: Akhlaque Haque Etter solnedgang er det igjen tillatt å spise og drikke.

16 Hvorfor ramadan? Ramadan er den måneden Muhammed mottok Koranen
Gud har pålagt den troende å faste Oppleve hvordan det er å være fattig og sulten Får bedre selvkontroll

17 Islam Hvert år drar to millioner muslimer på pilegrimsferd til Mekka.
5. Alle som er i stand til det skal foreta pilegrimsferden til Mekka minst en gang i livet. Hvert år drar to millioner muslimer på pilegrimsferd til Mekka. Det er en rekke ting man skal gjøre når man drar på pilegrimsferd. Pilegrim = ”fremmed” eller ”utenlandsk” Pilegrimer søker åndelig renselse og å komme nærmere Gud 5. Pilegrimsferden til Mekka (hajj )skal alle som er i stand til det foreta minst en gang i livet. Denne siste søylen, pilegrimsferden til Mekka, skal foretas i en bestemt periode av året. Alle voksne muslimer, både menn og kvinner, skal gjøre hajj minst en gang i livet. Syke mennesker er imidlertid unntatt fra å gjøre denne plikten. Hvert år foretar to millioner muslimer hajj. Å gjøre hajj omfatter blant annet at man: - tar på seg en hvit drakt. - går sju runder rundt Kabaen i Den hellige moské i Mekka. I følge troen ble Kabaen første gang bygd av Adam, alle menneskers far. - står på Arafatsletten hvor man ber om tilgivelse. Her skal man i følge troen samles igjen på dommens dag. - overnatter på et sted som heter Muzdalifah. Her samler man noen småsteiner til neste dag. - drar til et sted som heter Mina og kaster sju steiner på noen søyler som skal forestille djevelen. - ofrer et dyr og deltar på offerfest. - returnerer til Mekka og foretar sju nye runder rundt Kabaen. Alle må oppsøke Den hellige moské i Mekka.

18 Islam Man går sju runder rundt Kabaen.
Foto: Muhammad Mahdi Karim Foto: Amalia Sanusi Man går sju runder rundt Kabaen. På Arafatsletten ber man om tilgivelse. Foto: Amalia Sanusi Foto: Cheeky Bandari Man kaster stein på noe som skal forestille djevelen. Man ofrer dyr som sauer, geiter og kameler.

19 Islam Koranen sier at mann og kvinne har samme menneskeverd.
Mannen er familiens forsørger og overhode. Kvinnen har sine forpliktelser i hjemmet. Kjønnsrollene innenfor islam kan sies å variere og praktiseres ulikt, men det finnes likevel en del fellestrekk som de fleste muslimer vil kunne nikke gjenkjennende til. Koranen sier at mann og kvinne har samme menneskeverd, men det understrekes at de to kjønnene er skapt ulike både fysisk og psykisk, og at de derfor er ment å utfylle hverandre. Kjønnene har derfor ulike plikter og ulikt ansvar, de har ulike roller å fylle. Innenfor islam er det vanlig å anse det slik at mannen har forsørgeransvar for familien. Det har han som skal skaffe familiens hovedinntekt, og han vil derfor ha det avgjørende ord. Kvinnen kan, dersom hun også makter sine forpliktelser i hjemmet, ta seg arbeid, men som regel må dette godkjennes av familiens overhode. Kvinnen har lydighetsplikt ovenfor mannen. For øvrig heter det at det beste er å rådslå og bli enige når det gjelder familieavgjørelser. Skilsmisse praktiseres ulikt innenfor islam. Det har som regel vært lettere for menn å få skilsmisse enn hva tilfellet har vært for kvinner. Foreldreansvar for barn har i stor grad blitt tilkjent mannen, siden han er ansett som forsørger og familieoverhode. I det offentlige rom har det vært hevdet at kvinners muligheter har vært begrensede. I en del muslimske samfunn legges det vekt på at kvinner og menn skal leve mest mulig adskilt i det offentlige rom, og siden kvinnen har færre forpliktelser utenfor hjemmet, har dette medført en viss form for isolering. Islam aksepterer skillsmisse. Det har tradisjonelt sett vært lettere for menn å få skillsmisse enn for kvinner. Foto: Beth Rankin

20 Muslimer i Europa: Ca 20 mill Største ikke-kristen religionen i Europa
Begynte å komme til Norge på slutten av tallet Norge med muslimsk bakgrunn

21 Ingen ensartet gruppe:
En del er sekulariserte (ikke-religiøse) Kan være uenige om hvordan koranen og hadith skal tolkes. Noen vil tilpasse seg vestlig kultur så godt det lar seg gjøre Andre ønsker at islamske lover skal gjelde her Ungdom har ofte et annet syn enn foreldre og besteforeldre

22 Hadith litteraturen Muhammed utvalgt av Allah → en modell for muslimer → kalles Profetens sunna → skrevet ned i Hadith litteraturen Koranen + Hadith litteraturen = slik en muslim skal leve

23 Utfordringer: Blir fremstilt som «fiende» i media
Muslimske fundamentalister gjør livet vanskelig for mange muslimer Føler at de må forsvare sin religion Debatten om tildekking Mat og drikke

24 Islam Mange muslimske kvinner bærer hijab.
Tradisjonen er flere tusen år gammel. Mange kastet sløret på 1900-tallet. I de siste tiår har debatten omkring islamske kvinners klesdrakt i form av hijab pågått i en rekke land. Hijab er i utgangspunktet ikke noe gammelt plagg, men tradisjonene med tildekning går flere tusen år tilbake i tid. Allerede for år siden brukte kvinner i Assyria slør, og skikken spredte seg etter hvert til både jødedom, kristendom og islam. Det skal her påpekes at Koranen ikke direkte sier at kvinner skal bruke hijab, men snarere at de skal ”svøpe en kappe om seg”. Det oppfordres for øvrig til bluferdighet fra begge kjønn. På 1900-tallet kastet mange muslimske kvinner sløret som et resultat av en økende kvinnefrigjøring. Samtidig ble det innført forbud mot slør i land som Tyrkia og Iran, men dette medførte også at mange kvinner bar slør i protest, da dette ble en måte å vise sin motstand mot statens lederskap på. På 1970-tallet oppstod det nye sløret, det vi kan si er forløperen til dagens hijab. Dette ble til som en følge av at mange kvinner var motstandere av det moderne materialistiske samfunnet med dyre moter, sminke og hårfrisyrer, samt det økende presset som fantes på kvinnekroppen. Det nye sløret hadde således til hensikt å gi kvinnene mer frihet. Plagget skulle ikke bare vise at man var moderne og utdannede kvinner, men også ærbare og gudfryktige muslimer. I dag brukes hijaben av millioner av muslimske kvinner. Plagget uttrykker religiøs identitet, men det kan også vise til ens personlighet gjennom bruk av ulike farger, nåler og spenner. Bruk av hijab har som kjent vært omdiskutert de siste tiårene. Kritikken går hovedsakelig på at man mener plagget er kvinneundertrykkende. Foto: Annuarsalleh På 1970-tallet oppstod det nye sløret som en følge av motstand mot økt materialisme og press på kvinnekroppen.

25

26 Islam Ting som er forbudt kalles harām. (svinekjøtt og blodmat, feil slakting) Ting som er tillatt kalles halal. (riktig slakting) Muslimer følger i likhet med flere andre religioner visse regler for hva som er tillatt og ikke. Dette kan gjelde både språkbruk, påkledning og oppførsel. Når det gjelder mat og drikke er det kjent at muslimer ikke kan drikke alkohol eller spise kjøtt fra dyr som svin, aper, hunder og katter. Ting som er knyttet til forbud kalles for harām. Kjøtt som ikke er slaktet på lovlig vis i Allahs navn defineres også som harām. Motsatt er tilfellet med mat og drikke som er tillatt. Dette kalles for halal. For at kjøtt skal kunne defineres som halal, må en del kriterier ligge til grunn. Dyret bør ha blitt slaktet av en muslim, men en kristen eller en jødisk slakter kan ved spesielle tilfeller også tillates. Videre må selve slaktingen foregå raskt og smertefritt for dyret, samtidig som slakteren utsier ordene– ”I Allahs navn - Gud er større”. Det skal selvsagt legges til at en muslim kan spise kjøtt som ikke er halal dersom alternativet er å sulte i hjel. For at en muslim skal spise kjøtt, må det være halal. Foto: James Emery

27 Sharia = regler for hvordan man bør oppføre seg
Koranen + hadith litteraturen = sharia Hvordan arv skal fordeles Plikter innen en familie Hva man kan/ikke kan spise eller drikke Utføring av de fem søylene Straff

28 Islam Bilde: Lenke: Rettigheter: Koran
Kart Allah Jorden Maria & Jesus Koranen Shahada Barn Bønn Moské Den blå moské Zakat Ramadan Mekka Kaba Hijab Arafat Steining Familie Ofring Halal Fem s. Paradis


Laste ned ppt "Islam Foto: Crystalina."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google